منبع پایان نامه با موضوع گردشگری روستایی، گردشگری فرهنگی، اصالت واقع، عوامل جذب

دانلود پایان نامه ارشد

ندارند(همان منبع : 65)
2-3-3: گردشگری تاریخی (باستاني)
دوستداران آثار باقي مانده از تمدن گذشته ها نظير قلعه ها، كاخ ها، مقبره ها، و آثار به جا مانده از گذشته هاي دور كه گاهي به صورت يك اثر ساخته دست بشر در ابعاد كوچك نظير مجسمه مي باشد را گويند. موزه ها و آثار باستاني از مهمترين عوامل جذب گردشگران اين نوع توريسم مي باشند و نيز حراجي هاي اجناس آنتيك از آن دسته می باشند. (رضوانی، محمدرضا، 1387: 315)
2-3-4: گردشگری فرهنگي
آنچه که در گردشگری فرهنگی بیشتر اهمیت دارد پردازش جلوه های مختلف فرهنگ های سنتی می باشد. فرهنگ در قالب رفتارهایی شکل می گیرد که در هرجامعه ای بنیاد زندگی را تشکیل داده و از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد. گردشکری فرهنگی با توجه به نیازهای موجود در بازار گردشگری می تواند جاذب گردشگرانی باشد که خواهان مکان، آداب و رسوم، شیوه زندگی هستند تا اصالت واقعی را تجربه کنند.(جعفری، 1382: 14-1)
فرهنگ را مي توان در دو گروه كلي بخش بندي كرد كه از نظر فهم گردشگري، امروزه اهميت بسياري دارد. از اين نظر فرهنگ به دو بخش سنتي و مدرن قابل تقسيم است و در اين دو بعد داراي چشم اندازهاي متفاوتي مي باشد. آنچه كه در گردشگري بيشتر مد نظر است پردازش جلوه هاي مختلف فرهنگ هاي سنتي مي باشد. در جهان سنتي،‌ فرهنگ در قالب هاي انديشه و رفتار هايي شكل مي گيرد كه در هر جامعه اي بنياد زندگي جمعي را تشكيل مي دهند و از نسلي به نسل ديگر انتقال مي يابد. هنجارهاي فرهنگ سنتي برگرفته از ميراثي است كه به نسل امروزي رسيده است. اين فرهنگ سنتي با توجه به تقاضاي موجود در بازار گردشگري در عصر حاضر مي تواند جاذب گردشگراني باشد كه خواهان يافتن مكانهايي با فرهنگ سنتي هستند تا اصالت واقعي را در آن تجربه كنند. از اين رو فرهنگ سنتي بخصوص پا گرفته از گذشته هاي دور در مناطق مختلف، كه هنوز داراي اصالت فرهنگي هستند مي توانند گردشگران بسياري را به خود جذب كند. بر اين مبنا است كه برخي نويسندگان بر فرهنگ تاكيد مي كنند و نقش آن را در شكل گيري، رشد و توسعه گردشگري اساس مي دانند و فرهنگ را سنگ بناي توسعه گردشگري در نظر مي گيرند(همان)
از اين رو است كه در چارچوب گردشگري، تقاضاهاي گوناگون فرهنگي در روندي از شناخت ديگر فرهنگ ها از راه بازديد از مناطق مختلف شكل مي‏گيرد. اين نشان دهنده آن است كه بخشي از جريان گردشگري در چارچوب گردشگري فرهنگي، تضاد فرهنگي را پشت سر گذاشته است و بيشتر با قبول فرهنگ ميزبان يعني مناطقي كه از آن بازديد مي كنند بيشتر به دنبال شناخت از فرهنگ بومي مي باشند. كه اين روند را بايد حاصل ا تعامل فرهنگي ناشي از انديشه هاي پسامدرن دانست كه در تبلور از شناخت و تعامل فرهنگي از راه گردشگري شكل مي گيرد. در اين شيوه گردشگري، ميهمانان اماكن و كشورهاي مقصد به جهت آشنايي فولكور و آداب و رسوم و فرهنگ و قوميت يك كشور يا شهر به آن منطقه سفر كرده و از جشنواره ها و جشن هاي آنان بازديد كرده و از صنايع دستي وسوغاتي هاي آن خريد مي كنند. از جمله ویژگی های گردشگران فرهنگی می توان به سطح بالای تحصیلات آنان، بالا بودن میانگین سنی آنان و شاغل بودن آنان اشاره کرد. (گردشگری فرهنگی مایل به آشنایی با فرهنگ مناطق مختلف، خواهان کاوش در چشم اندازهای فرهنگی جوامع انسانی و درک آنها است در این نوع گردشگری به جذابیت های فرهنگی توجه می شود. از قبیل موزه ها، نمایشگاه ها، ارکسترها، نمایشنامه… كشورهاي ايران، هند، چين، آفريقا، مجارستان، آمريكاي جنوبي از مراكز توريسم فرهنگي مي باشند). در كشورهاي در حال توسعه، اين جذابيت ها بصورت مكانهاي مذهبي، هنرها ي دستي و يا فعاليت هاي فرهنگي است(همان)
گردشگري فرهنگي اهداف زير را مدنظر دارد:
1- تشويق و تسهيل كار متصديان حفظ و مديريت ميراث به منظور نشان دادن اهميت ميراث به جامعه ميزبان و بازديد كنندگان.
2- كمك به پيشرفت و تشويق صنعت گردشگري براي حمايت و اداره گردشگري به شيوه‌هايي كه ميراث و فرهنگ هاي زنده جامعه ميزبان را محترم شمارد و آن را اصلاح كند.
3- تسهيل و تشويق گفت و گو ميان طرفداران محيط زيست و متوليان صنعت گردشگري درباره اهميت و شكنندگي مكان هاي ميراث، مجموعه ها و فرهنگ هاي زنده از جمله نياز رسيدن به آينده اي پايدار براي آنها. علاوه بر اين اهداف شكل گيري گردشگري فرهنگي در يك منطقه خود وابسته به تدارك فرهنگي و ارائه جذابيت هاي موجود، پشتيباني محلي و منطقه اي از گردشگري فرهنگي در مفهوم ساختار اجتماعي و سازماني و همچنين وجود جاذبه هاي فرهنگي و طبيعي در تلفيق با هم و شكل دادن به يك چشم انداز فرهنگي مي باشد..از اين رو شكل گيري اين گونه گردشگري و همراه با آن افزايش آگاهي ساكنان محلي درباره مضرات و منافع گردشگري فرهنگي مي تواند مفيد واقع شود. در اين مباني حمايت از ميراث بوم شناختي و دستيابی به شرايط لازم براي حفظ جمعيت محلي در هرمنطقه از جمله ديگر نيازها مي باشد. بطور كلي گردشگري فرهنگي درهر منطقه مي تواند واجد آثار زير باشد:
1- دوباره كشف كردن و اهميت يافتن امتيازات فرهنگي گمشده ساكنان محلي
2- امكان تشخيص و توسعه آگاهي هاي منطقه اي در بعد فضايي و هويت فرهنگي و توسعه فزاينده يك احساس خوب تعلق به يك فرهنگ
3- ايجاد زير بناهاي اقتصادي،‌در يك دوره بلند مدت
4- افزايش اشتغال در يك اقتصاد در حال ركود(ايكوموس، 1381: 160)
2-3-5: گردشگری نوستالژيك
خاطرات وتجارب ايام گذشته عنصري براي سفر به مقاصد ي است كه فرد پيشتردرآن حضورداشته وبعد از چندين سال براي بازديد از آن محل برگردند گويند. مثلاً مسافرتي كه يك نفر در زمان پيري به محل تحصيل خود يا محل زندگي كودكي خود يا محل سربازي خود مي كند يا دانشجويان، كساني كه از سرزميني مهاجرت كردند. (رنجبريان، زاهدي، 1388: 71)
2-3-6: طبیعت گردی (اكوتوريسم)
Ecoبه معني بوم و توريسم به معناي بازديد كننده تشكيل شده است. اكوتوريسم بيشترين در صد رشد توريسم را بعهده دارد 50 % صنعت توريسم را اكوتوريسم تشكيل مي دهد. مبتنی برمسافرتهای هدفمندتوام با برداشتهای فرهنگی،دیدارومطالعه جاذبه های طبیعی وبهره کیری و لذت جویی از پدیده های متنوع آن است.(رضوانی، محمدرضا، 1387: 8)
2-3-7: گردشگری قومی و عشایری
این نوع گردشگری به منظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی و اقوام انجام می شود. هدف گردشگری قومی شناخت اقوام مختلف و شرکت در تجربه های آنها است. تماشای مراسم سنتی، جشن ها، آئین ها از جمله جذابیت های این نوع گردشگری است. (پاپلی یزدی، 1385: 47)
در ایران به دلیل وجود اقوام مختلف لُر، کُرد، تُرک، بلوچ، عرب، ترکمن و خصوصیاتی که هر کدام از آنها دارند واجد جذابیت های فراوانی برای هر ناظر و گردشگر بیرونی است. بسیاری از گردشگران علاقه دارند تا از نزدیک به تماشای زندگی سنتی و قومی بپردازند.گردشگری عشایری قابلیت اقتصاد سرمایه داری را در تعریف فضایی مناطق عشایری و ادغام آنها را در چرخه مصرف نشان می دهد ولی آنچه می تواند با اهمیت باشد شناخت این گونه گردشگری و تجزیه و تحلیل فضای آن برپایه سودمندی، رفاه و پایداری برای رسیدن به توسعه مفید است. ایران در این زمینه به طرز چشمگیری غنی است ومی تواند موفق به جذب هزاران گردشگر، محقق و انسان شناس از سراسر جهان شود. (پاپلی یزدی، 1385: 21)
2-3-8: گردشگری ورزشي
يكي از پر طرفدارترين نوع گردشگري مخصوصاً در قشر جوان توريسم ورزشي است كه باعث پيوند و آشنايي بسياري از فرهنگ ها و تمدن ها در بين كاره هاي جهان مي باشد، تمامي بازديد كنندگان مسابقات بين المللي ورزشي نظير جام هاي جهاني و مسابقات المپيك از مهمترين عوامل جذب اين نوع از گردشگري هستند كه هر ساله از اهميت وجايگاه بيشتري نيز برخوردار مي باشد. همينطور بر پايي تورهاي خاص توسط مطرح ترين افراد اين  رشته هاي ورزشي نيز از جاذبه هاي خاص آن مي باشد. (رضواني، 1387: 8)
2-3-9: گردشگری سلامت
مقصود از مسافرت براي سلامت و درمان، رفتن به مكانهايي است كه فرد بتواند از خدمات پزشكي آن مكان استفاده كند. نمونه هاي اصلي اين نوع سفر ها عبارتند از: مراقبت هاي بهداشتي زيبايي اندام، گذراندن دوره نقاهت و باز پروري و،استفاده از چشمه هاي آب درماني ومناطق خوش آب و هوا. سوئيس اولين كشوري بود كه هتل هاي سلامت را ايجاد نمود. در سوئيس از اماكن خوش آب و هواي دامنه آلپ مي باشد. وجود چشمه هاي آب معدني و درماني آن، وجود پزشكان ماهر و تجهيزات پزشكي كافي و جامع جهت اعمال جراحي باعث شده تا افرادي در جهت نيل به اين اهداف به كشورهاي مقصد سفر كنند. از مهمترين مراكز توريسم سلامت مي توان به كشور مجارستان و چكسلواكي به علت وجود مهمترين مراكز آب درماني و كشورهاي ايران و ژاپن، تركيه نيز اشاره كرد. و نيز انگليس آلمان و سرزمين بيت المقدس به دليل امكانات و تجهيزات و سيستم هاي پزشكي ماهر و حرفه اي جزء این مراکز می باشند. (رضواني ، 1387: 11).
2-3-10: گردشگری روستایی
در گردشگری روستایی منابع فرهنگی، طبیعی و تاریخی نواحی روستایی بعنوان کالای فرهنگی گردشگری قابل عرضه اند. گردشگری روستایی موجب رشد اقتصادی، ایجاد تنوع و ثبات در اشتغال، پویایی تجارت و صنایع، گسترش فرصت هایی برای رشد درآمد به صورت فعالیت های چندگانه، ایجاد بازارهای جدید برای محصولات کشاورزی و گسترش مبنای یک اقتصاد منطقه ای می شود. یکی از مهمترین ویژگی های اقتصاد گردشگری روستایی رغبت بخش خصوصی و سرمایه گذاری به علت کوچک بودن و تنوع و ساده بودن طرح ها است.» (پاپلی، 1385: 201).
در سال های اخیر با توجه به گسترش زندگی شهرنشینی و ماشینی، بسیاری از مردم تمایل دارند به محیط های آرام با زندگی سنتی سفر کنند، در واقع این نوع گردشگری شباهتی هم به گردشگری بومی دارد علی الخصوص در اروپا و آمریکای شمالی مردم به این نوع گردشگری تمایل دارند. مردم به نواحی کشاورزی، دامداری می روند و مدتی را در آنجا اقامت می کنند و از نزدیک شاهد نحوۀ زندگی روستایی هستند.(رنجبريان، 1388: 71).
2-3-11: گردشگری زمين شناسي
مهمترين مسافران اين شيوه عاشقان پديده هاي زمين شناسي و معادن سنگ ها مي باشد كه براي بازديد از غارها، گسل ها، پديده هاي آتشفشاني و نيز معادن سنگ هاي قيمتي مي باشند. اندونزي (پديده هاي آتشفشاني)، نيشابور معادن فيروزه، يمن و… سواحل قبرس يونان و آنتاليا در تركيه (جزيره لختي ها) سواحل كيش (ايران) زيباترين سواحل مرجاني جهان سواحل نورث فولک انگلیس، پالم بیچ در فلوریدا، جزایر تاهیتی، نورث کاپ در نروژ(رضواني، 1387: 7).
2-3-12: گردشگری ماجراجويي
در هر جامعه کسانی هستند که به انجام دادن کارهای متهورانه و مخاطره آمیز علاقه وافر دارند. چنین گردشگرانی می خواهند از راه های جدید یا غیر عادی، مهارت ها و توانایی های جسمی خود را در مواجهه با سختی ها و دشواری ها بیازمایند. در واقع این گونه سفرها حس کنجکاوی خطرپذیری و قوای جسمانی انسان ها را مورد آزمایش می نماید. افراد اين گونه توريسم براي دستيابي و ارضاء تمايلات شورشگر جواني و يا دروني اقدام به سفر و بازديد از اماكن اعجاب انگيز و هيجان آور و يا ورزش هاي خاص نظير موج سواري، قايقراني در رودخانه وحشي، صخره نوردي، غارنوردي، بانجي جامپينگ، پرواز با كايت و… (حیدری، 1389: 41).
2-3-13: گردشگری دریایی
گردشگری که از ساحل دور می شود و به وسط دریا و اقیا نوس منوط می شود، و از دهه ۱۹۸۰ در حال گسترش است. کشتیهای بزرگ اقیا نوس پیما که گردشگران را پذیرا می شوند و انواع تفریحات سالم و ناسالم را برای آنها فراهم می کنند در حال گسترش اند. کشتی تایتانیک نمونه مشهور آن است وکشتی بزرگ کویین که سالن کنفرانس آن ۱۰۸۰ نفر گنجایش دارد و آنقدر مهم است که به دست ملکه الیزابت، پادشاه انگلستان افتتاح شد. سایر تفریحات دریایی، مثل غواصی، صید، شکارو مشارکت در پژوهشها به عنوان گردشگري در حال گسترش می با شد. ولی این شاخه از گردشگری دریایی نسبت به شاخه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع اکوتوریسم، توان های محیطی، اوقات فراغت، محیط زیست Next Entries منبع پایان نامه با موضوع صنعت گردشگری، اجتماعی و فرهنگی، اثرات اقتصادی، زیست محیطی