منبع پایان نامه با موضوع کاهش استرس

دانلود پایان نامه ارشد

باشد. گاهي روند کار را چک کنيد تا بفهميد آن شخص چگونه پيش مي رود و اگر کمکي مي خواهد به او ارائه دهيد، اما مراقب باشيد مسئوليت کار را نپذيريد. در نهايت، فراموش نکنيد که به آن شخص براي خوب خوب انجام دادن کارش پاداش دهيد يا اگر نياز است، براي پيشرفت کارش به او پيشنهاداتي بدهيد (دادوسانديم 2005). يک راه ديگر براي کمک گرفتن، ” خريدن” زمان با دست آوردن کالاها يا خدماتي است که درزمان شما صرفه جويي مي کنند. براي مثال، به کسي پول بدهيد تا چمن باغچه شما را بزند يا خانه شما را تميز کند، از يک سيستم هوشمند استفاده کنيد يا با پدرهاي ديگر يک گروه شويد و به طور نوبتي سرويس بچه هايتان براي رفتن به فعاليت هاي فوق برنامه شويد. بدين ترتيب وقت آزادي مي يابيد تا به فعاليت هاي ديگر اختصاص دهيد.
7- ديگر کارها را عقب نيندازيد: شايد شما کارها را به دلايل مختلف عقب مي اندازيد. شايد کاري به نظرتان طاقت فرسا يا ناخوشايند مي رسد، سعي کنيد آن کار را به بخش هاي کوچکتري تقسيم کنيد که به تعهد زماني کمتري نياز دارند و منجر به ضرب العجل هاي خاص و واقع گرا مي شوند. اگر مشکل داريد، با يک کار مقدماتي مثل جمع آوري داده ها يا سازمان دهي يادداشت هايتان شروع کنيد. همچنين وقتي هر بخش کوچک را کامل مي کنيد، به خودتان پاداش دهيد.
8- عوامل خارجي اتلاف کننده زمان را مديريت کنيد: زمان شما ممکن است توسط عوامل خارجي تحميل شده توسط افراط و چيزهاي ديگر محدود شود. شما مي توانيد زمان صرف شده براي اين فعاليت ها را با اجراي چند نکته ساده کاهش دهيد يا حذف کنيد:
*تلفن از سرويس صوتي استفاده کنيد و زماني براي پاسخ دادن به تلفن ها کنار بگذاريد. *از گپ و گفت و گو پرهيز کنيد. فقط روي دليلي که به خاطر آن تماس گرفته ايد، متمرکز باشيد. *وقتي با تلفن صحبت مي کنيد، بايستيد. اينطوري به احتمال بيشتري مکالمه را کوتاه مي کند. *هر اقدام ضروري مرتبط را بلافاصله بعد از تلفن انجام دهيد. *زمان هايي از روز را براي دريافت تلفن ها کنار بگذاريد و به ديگران اطلاع دهي که در اين زمان شما در دسترس هستيد. *شماره تلفن ها را آماده و نزديک تلفن قرار دهيد.
ملاقات هاي برنامه ريزي نشده *زمان هايي را مشخص کنيد که براي ملاقات در دسترس هستيد. *به فردي که خارج از وقت ملاقات رجوع مي کند، مودبانه تلفن بزنيد که نمي توانيد او را در اين زمان ببينيد و ملاقات رابراي وقت مناسب تري برنامه ريزي کنيد. *با طرف مقابل روي مدت زمان معيني براي ملاقاتتان توافق کنيد. *وقتي کسي جلوي در مي آيد، بايستي و ملاقات را ايستاده انجام دهيد. جلسات: *هدف جلسات را از قبل بدانيد. *سروقت برسيد. جلسه را به موقع شروع کنيد و پايان دهيد. *يک دستور جلسه تهيه کنيد و به آن وفادار باشيد. اگر ضروري است از يک دستور جلسه مدت دار استفاده کنيد. *جلسات را در زمانبندي قرار ندهيد مگر اينکه ضروري باشند و هدف يا دستور جلسه خاصي داشته باشند. پست و ايميل: *يک زمان خاص براي ديدن و پاسخ دادن به ايميل ها و نامه ها اختصاص دهيد اما اجازه ندهيد که پيام ها آن قدر زياد شوند که اين کارطاقت فرسا شود. *امکان پيام دهي آني را روي ايميل ها خاموش کنيد. *اگر ممکن است، به هر آيتم فقط يک بار رسيدگي کنيد.گزينه هاي رسيدگي به اقلام آشفته را که قبلا گفتيم، تمرين کنيد. *برنامه ها نزديک يک سطل زباله رسيدگي کنيد و ايميل هاي اضافي را بلافاصله از ميل خود حذف کنيد. *پيام هاي کتبي را با پاسخ دادن روي حاشيه يا پشت آنهاپاسخ دهيد. تعهدات خانوادگي: *يک تقويم کلي براي هر عضو خانواده داشته باشيد تعهدات زماني آنها را ياد آور کند. *هر عضو خانواده را مسئول کنيد که با تقويم کلي هماهنگ باشد اشتباه پيش نيايد. *يک سيستم مرکزي براي يادآوري ملاقات ها، اعلان ها و پيام ها ايجاد کنيد.
9- چند کار را همزمان انجام ندهيد: مطالعات روانشناختي اخير نشان داده اند که انجام همزمان چند کار در واقع در زمان صرفه جويي نمي کند. در واقع، برعکس است. شما هنگام جابجايي از يک کار به کار ديگر، زمان را از دست مي دهيد که منجر به کاهش بهره وري مي شود (رابينستم، هيدوايوانز، 2001). انجام همزمان چند کار به طوري که کار معمول روزانه شما شود، منجر به مشکل در تمرکز کردن و حفظ آن در مواقع نياز مي شود.
10-سالم بمانيد: مراقبت و اهميتي که شما به خودتان اختصاص مي دهيد، يک سرمايه گذاري مهم زماني است. اختصاص زمان براي استراحت يا بيکار نشستن به شما کمک مي کند که هم به طور فيزيکي و هم ذهني احيا شويد و شما را قادر مي سازد کارها را سريع تر و آسان تر انجام دهيد. يادبگيريد که زمان را طبق ساعت بيولوژيکي خود مديريت کنيد، يعني کارهاي داراي اولويت خود را براي زماني از روز کنار بگذاريد که سطح انرژي و تمرکزتان در آن زمان در بالاترين سطح است. مديريت زمان ضعيف مي تواند منجر به خستگي، بدخلقي و دفعات بيشتر ابتلا به بيماري شود. براي کاهش استرس، شما بايد به خودتان براي مديريت زمان موفق پاداش دهيد. قبل از رفتن به سراغ کار بعدي، کمي به اين فکر کنيد که چه کار مهمي انجام داده ايد.
2-4-2- مقدمه اي درباره مهندسي حمل ونقل :
از همان آغاز زندگي انسان در پهنه اين کره خاکي، حمل ونقل همواره قسمت عمده اي از امکانات و منابع را به طور مستقيم يا غير مستقيم به خود اختصاص داده است. سفر براي جستجوي غذا، اکتشفات منابع و معادن، تارت و داد و ستد، جنگ ها و لشکرکشي ها و موارد مختلف ديگر همگي نمودهاي ازگستردگي و وسعت موضوع حمل ونقل مي باشند که ازهمان ابتداي پيدايش انسان مطرح بوده اند و امروزه پس از گذشت قرن هاي متمادي، پيشرفت هاي عظيمي که در صنايع گوناگون به دست آمده است، برپيچيدگي مسائل مربوط به حمل ونقل افزوده است.
کيفيت سيستم حمل ونقل و ظرفيت آن تاثير فراواني برروي اقتصاد يک منطقه يا يک کشور دارد. بررسي اجمالي در مورد اکثر کشورهاي پيشرفته صنعتي نشان مي دهند که اين کشورها داراي سرويسهاي حمل ونقلي با کيفيت بالا مي باشند و همين مسئله حاکي از اين واقعيت است که حمل و نقل يک عامل اساسي در پيشرفت اقتصادي يک منطقه يا يک کشور، بدون توسعه و بهبود وضعيت حمل و نقل در آن امکان پذير نمي باشد. البته بهبود و توسعه حمل و نقل هم خود نيازمند صرف هزينه و انرژي زيادي مي باشد و امکانات زيادي از قبيل زمين، مواد خام و…بايد به اين امر اختصاص يابد.
شبکه هاي حمل ونقل در شهرهاي توسعه يافته بزرگ، درصد بالايي از مساحت شهر يعني حتي تا 50 درصد از آن را به خود اختصاص داده اند. با بررسي عکس هاي هوايي، مشاهده مي شود که مناطق وسيعي از اين شهرها به ترمينال ها، فرودگاه ها، پارکينگ ها، بزرگ راه ها، ايستگاه هاي راه آهن و… اختصاص دارند. اين موضوع از طرفي مسئله گستردگي حمل ونقل راکه قبلا گفته شد تاييد مي کند و از سوي ديگر لزوم وجود امکانات ومنابع کافي براي حصول و دستيابي به شبکه هاي حمل ونقل متناسب را يادآورمي گردد.
اميد است با افزايش قدرت علمي و دانش فني در اين زمينه وهمچنين فراهم آوردن تسهيلات لازم براي اصلاح، بسط و توسعه شبکه هاي حمل ونقل کشور، روزي شاهد بهره برداري از شبکه هاي توسعه يافته متناسب با ظرفيت هاي کافي و کيفيت بالا باشيم.

– حمل و نقل وتاثيرات آن:
باتوجه به وسعت دامنه فعاليت هاي حمل ونقل، بسيار طبيعي به نظرمي رسد که اين موضوع روي برخي از مسائل ديگر جامعه نيز تاثير بگذارد.تاثيرات مذکور بعضي مثبت، سازنده و مطلوب و برخي ديگر منفي و نامطلوب مي باشند. در اين قسمت به ذکر نمونه هايي از اين موارد مي پردازيم:
?- تاثيرات مثبت:
? بردن صنعت تا دورترين مناطق، که پيشرفت صنايع محلي را به دنبال خواهد داشت.
? تسريع رشد اقتصادي
? کاهش تعداد تصادفات (البته د رحالتي که راه هاي موجود اصلاح شده و سطوح سرويس آنها به سطوح بالاتر ارتقاء مي يابد)
? تاثيرات منفي:
? تغييرات کاربري زمين ونتيجتا تغييرات بي اندازه د رارزش اراضي (ملموس ترين نوع اين تغييرات، تبديل واحد هاي مسکوني به واحد هاي تحاري مي باشد و مثال بارز آن بلوار کشاورزي در شهر تهران است.)
? آلودگي محيط زيست (شامل آلودگي هوا و تغييرات آب و هوا)
? آلودگي صوتي
? آلودگي منظره
? تراکم جمعيت
? برهم زدن عدالت اجتماعي، براي رعايت عدالت اجتماعي حتي الامکان بايد سعي شود که مصرف کنندگان واقعي (دارندگان اتومبيل، استفاده کنندگان از اتوبان ها، جاده ها، راه آهن، فرودگاه ها،… )پرداخت کننده هزينه ها باشند، نه اينکه هزينه ها از بيت المال عمومي جامعه تامين گردد.
? برخورد نابرابر روي گروه هاي معيني از جمعيت ( کساني که اتومبيل شصي ندارند، دارندگان اتومبيل را از لحاظ ايجاد آلودگي صوتي (ايجاد سروصدا ) مورد انتقاد قرار مي دهند. همچنين افراد کم درآمد نمي توانند مانند افراد با درآمد بالا از شبکه موجود استفاده کنند و مواردي از اين قبيل.
? افزايش تعداد تصادفات در حالت کلي (درحالت کلي مقايسه بين زماني که شبکه هاي حمل ونقل وجود ندارند و زماني که اين شبکه ها در حال بهره برداري مي باشند، نشان مي دهد که وجود اين تسهيلات حمل ونقل، از طرفي تعداد تصادفات رانسبت به حالت اول افزايش مي دهند.)
? عليرغم وجود همه مسايل بيان شده فوق، سوابق و تجربيات جوامع مختلف نشان مي دهد که با وجود همه عوارض و طبعات منفي گسترش و توسعه شبکه هاي حمل ونقل، به دليل نياز مفرط جوامع به يک سيستم حمل ونقل متناسب و داراي کارآيي بالا، به ناچار بايد همه اين مسايل را بپذيريم و فقط همه سعي و تلاش خود را در جهت کاهش شدت عوارض مذکور مبذول نماييم.
– اهداف در برنامه ريزي و راهکارها :
اهداف برنامه ريزي حمل ونقل ممکن است بهبود خدمات فعلي و يا ارائه يک طرح جامع از يک سيستم توسعه يافته جديد و يا چيزي بين اين دو حالت را شامل گردد. در هر صورت به طور کلي مي توان گفت هربرنامه ريزي در مورد تسهيلات حمل ونقل، اعم از کوتاه مدت يا بلند مدت به منظور نيل و دستيابي به يکسري اهداف از پيش تعيين شده صورت مي گيرد. براي دستيابي و رسيدن به هريک از اهداف مورد نظر ممکن است راه هاي مختلفي وجود داشته باشند که هريک ضمن داشتن ملاحظاتي ما را به هدف مورد نظر برساند. پس به طور کلي مي توان اهداف و آلترناتيو را به صورت زير تعريف کرد :
? تعاريف اهداف و آلترناتيوها:
?اهداف- عبارتند از مجموعه اي از مقاصد و مطلوبيت هايي که برنامه ريزي در راستاي دستيابي و رسيدن به آنها صورت مي پذيرد.
? راهکردها يا گزينه ها يا آلترناتيوها- راههايي هستند که هريک به نوعي مارابه هدف تعيين شده مورد نظر مي رساند.
حال براي انتخاب مناسب ترين آلترناتيو جهت رسيدن به هدف مورد نظر، بهتر است به شناسايي و طبقه بندي انواع آلترناتيوها از جهات گوناگون بپردازيم:
? آلترناتيوها از نظر امکان انجام گرفتن:
از اين ديدگاه آلترناتيوها به دو گروه مختلف تقسيم مي شوند که عبارتند از :
? آلترناتيوهاي شدني – آلترناتيوهاي شدني، آلترناتيوهايي هستند که به نحوي مارا به هدف مي رسانند.
? آلترناتيوهاي نشدني – آلترناتيوهاي نشدني، آلترناتيوهايي هستند که به دلايلي حذف مي شوند. دلايلي که ممکن است به دليل وجود آنها آلترناتيوها، نشدني قلمداد شده و نهايتا حذف گردند عبارتنداز:
? دلايل اقتصادي: به عنوان مثال مي توان براي رفتن به منزل، آلترناتيوهاي تاکسي، آژانس، اتوبوس و حالت پياده را مطرح نمود و از ميان آنها رفتن به منزل با آژانس را وقتي که پولي همراه نداريم، درنظر گرفت که به دليل اقتصادي اين آلترناتيو حذف مي گردد و بايد ازميان آلترناتيوهاي باقيمانده، آلترناتيو مناسب را انتخاب نماييم.
? دلايل تکنيکي: به عنوان مثال مي توان در مثال قبل، آلترناتيو رفتن به منزل به صورت پياده را درنظر گرفت که به دليل مسافت زياد از نظر تکنيکي معمولا قابل اجرا نمي باشد و حذف مي گردد.
? دلايل سياسي
? دلايل اجتماعي
نهايتا آلترناتيو نشدني به هريک از دلايل فوق حذف شده و از بين آلترناتيوهاي شدني، بهترين آنها را انتخاب مي کنيم.
? آلترناتيوها از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع جدول داده Next Entries منبع پایان نامه با موضوع شبکه حمل ونقل، منابع محدود، عملکرد شرکت