منبع پایان نامه با موضوع پوشش گیاهی، انسان سالم، نابینایان، مکان یابی

دانلود پایان نامه ارشد

بنفشه است. آبياري پوشش گياهي پارك از طریق آب لوله كشي انجام مي شود .
3-3-10-2-3- تجهیزات
تجهیزات موجود در پارک شامل :
-نيمكت : نيمكت هاي این پارك به دو صورت مي باشد :
الف – نيمكت هايي كه به همراه ميز به صورت دايره در نقاط مختلف پارك به چشم مي خورد و معمولاً از اين مكان براي صرف غذا خوردن استفاده مي شود.
ب – نيمكت هايي كه فاقد پشتي و به صورت جمعي و انفرادی است .
– پايه هاي روشنايي : روشنايي پارك به صورت آسایشی است و استقرار پايه هاي آن در داخل باغچه ها و محل هاي نصب نيمكت و ورودي پارك مي باشد .
– تابلوها : اين تابلوها توسط پايه نگهدارنده در درون باغچه قرار گرفته است كه به اين نوع تابلوها ، تابلوهای ایستاده گفته مي شود و تنها محتوای آن شامل ” به گلها دست نزنيد ” مي باشد.
– ظروف زباله : ظروف زباله در كنار نيمكت ها نصب شده است و فاقد درپوش است.
– وسايل ورزشي : نصب چهار دستگاه در دو عرصه پارك و استفاده شهروندان و مسافران از اين دستگاهها ي ورزشي خود گامي در رسيدن به توسعه پايدار شهري است زيرا انسان سالم يكي از محورهای توسعه پايدار شهري و شهر سالم مي باشد.
3-3-10-2-4- تاسیسات :
اين پارك فاقد هرگونه تاسیسات مي باشد.
3-3-10-2-5- عناصر تزئینی :
دیوارهای پارك كه از سه طرف پارك را احاطه كرده است دارای نقوش برجسته زیبا به سبك سربازان هخامنشی مي باشد جنس اين نقوش از سیمان است.
3-3-10-2-6- دسترسی به پارك :
دسترسی به پارك از دو طریق صورت مي گیرد :
الف – با پاي پياده : فاصله از نزديكترين نقطه واحد همسایگی به پارك در حدود 5 دقیقه به طول مي انجامد که شعاع حوزه نفوذ آن 100 متر است.
ب – با اتومبیل شخصی : اکثریت مراجعه كنندگان به پارك از نقاط مختلف شهر چون محله جمشید آباد (فاصله این محله تا پارك با پای پیاده در حدود يك ساعت است که با اتومبیل شخصی حداکثر 3 دقيقه بدون محاسبه ترافيك رفت و آمد مي كنند . این پارك فاقد پاركينگ مي باشد و براي پارك كردن اتومبیل از خیابان اصلي شهر استفاده مي شود به خصوص در ایام تعطیلات و فصل تابستان حتی از پياده رو براي برپايي چادر و پارك اتومبیل استفاده مي كنند.
3-3-10-2-7- تحلیل فضا و عناصر مثبت پارك :
– ویژگیهای مثبت پارك :
– ورودي و خروجي هاي متعدد و حق انتخاب به استفاده كنندگان از پارك.
– تنوع پوشش گیاهی.
– تنوع رنگ پوشش گیاهی.
– آرایش و زیبایی درختان به عنوان مثال : آرایش کاج ها و شمشاد های قرار گرفته در باغچه به اشکال مختلف که بر زیبایی محیط افزوده است .
– چیدمان منظم و اصولی مبلمان به کار رفته در پارک.
– بافت سنگ فرش های به کار رفته در زمین پارک از نوع موج دار می باشد که در جلب توجه عابران پیاده و کمک به نابینایان کاربرد دارد.
– ویژگیهای منفی پارك :
– مکان یابی نامناسب بازار هفتگی در بهترین نقطه شهر و اثرات منفی بازار به عنوان مثال:
الف- ازدحام در روز یکشنبه و شلوغي مسير رفت وآمد به پارك و عدم استفاده شهروندان و گردشگران در این روز.
ب – شلوغ شدن مسير پياده رو و درون پارك .
– تمامی ظروف زباله فاقد درپوش می باشد .

شکل(3-5) نمایی از پارک فجر،نگارنده،1393

شکل(3-6) نمایی از پارک فجر،نگارنده،1393

3-3-10-3- پارك گلستان :
3-3-10-3-1- موقعيت :
پارك گلستان در سال 1386 در زميني به وسعت 525 متر مربع در خيابان شهيد دستغيب احداث گرديد. تيپ اين پارك، در مقياس واحد همسايگي است و تعداد مراجعه كننده به آن بنا بدليل كمي امكانات نسبت به پاركهاي ديگر كم مي باشد. نكته مهم آن است كه در مقابل پارك گلستان قطعه زميني كوچكي در مقیاس500 مترمربع قرار دارد كه براي احداث پارك جديد آن را آماده مي كنند در صورتي كه پارك گلستان نيازمند امكانات و نقطه عطف مي باشد و اگر هزينه اي كه براي پارك جديد در نظر گرفته شده است را براي پارك گلستان به كار بگيرند بر تعداد افراد استفاده كننده از پارك افزوده مي شود و مكاني مناسب از نظر زيبايي و ايجاد آرامش در شهروندان پديد مي آيد .
3-3-10-3-2- پوشش گياهي :
درختان و گلهاي موجود در پارك شامل شمشاد توپي ، شمشاد طلایی، ژاپنیکا، یاس و رز است
3-3-10-3-3- تجهيزات :
– آلاچيق : تنها آلاچيق پارك به صورت شش ضلعي در قسمت انتهايي پارك قراردارد .
– نيمكت ها: نيمكتهاي پارك به دو صورت :
الف- دسته جمعي : اين نيمكت ها به صورت دايره كه در وسط آن ميز نسبتاً بزرگي در دو سوي پارك قرار دارد و مكان مناسبي براي نشستن و غذا خوردن مي باشد.
ب ) انفرادي : به فواصل سه متر ازهم نيمكت هاي با پشتي در اطراف باغچه پارك قرار دارد .
– ظروف زباله : در اطراف نيمكت ها به فواصل نزديك به هم ظروف زباله فاقد سرپوش نصب شده است.
– پايه روشنايي : تنها پايه روشنايي پارك، در قسمت مياني زمين با ارتفاع زياد و پنج لامپ كه سطح وسيعي از پارك را در شب روشن مي كند، نصب شده است و بدليل آنكه اين پارك از سه سمت به خيابان راه دارد از روشنايي تيرهاي برق نصب شده در اين معابر استفاده مي شود.
-گلجاي : اين پارك داراي چهار گلجاي به شكل تنه درخت و افقي در وسط زمين كه پارك را به دو قسمت مساوي تقسيم كرده است .پايه روشنايي پارك درفاصله دو گلجاي نصب شده است.
3-3-10-3-4- تاسيسات :
اين پارك فاقد هرگونه تاسيسات مي باشد.
3-3-10-3-5- عناصر تزئيني:
اين پارك عناصر تزئيني خاصي ندارد اما آلاچيق، گلجاها، نيمكت ها و سطل زباله همگي از جنس سيماني با طرح چوب بوده كه همخواني مناسبي را با پوشش گياهي موجود در پارك بوجود آورده است.
3-3-10-3-6- دسترسي به پارك :
بدليل آنكه مقياس اين پارك در واحد همسايگي مي باشد، داراي كاربري استراحتگاهي همسايگي است و حداكثر مسافت طي شده براي رسيدن به پارك 15 دقيقه مي باشد.
3-3-10-3-7- تحليل فضا و عناصر موجود در پارك :
– ويژگي هاي مثبت پارك :
– تنوع گونه هاي گياهي.
– نصب نيمكت هاي انفرادي به فواصل 3 متري از هم و دسترس بودن آن براي استفاده كنندگان .
– ويژگي هاي منفي پارك :
-در طي ارزيابي از وضعيت موجود پارك مشاهده شد كه افرادي كه براي صرف غذا و عصرانه به پارك مراجعه مي كنند بدليل نبود نيمكت هاي دسته جمعي كافي (دو دست نيمكت دسته جمعي كوچك) كه داراي ميز باشد، با مشكلاتي روبرو گشته و مجبور به استفاده از نيمكت هاي انفرادي مي شدند.
– سطح زمين پارك پوشيده از شن و سنگ ريزه مي باشد كه باعث عدم استفاده از زيرانداز براي مراجعه كنندگان به پارك ايجاد مي كند.
– قرار دادن گلجاهاي نامناسب در پارك ازنظر ظاهر با سيماي پارك همخواني داشته امّا از نظر عملكردي هدفي را دنبال نمي كند .

شکل(3-7)نمایی از پارک گلستان، نگارنده،1393

شکل(3-8)نمایی از پارک گلستان، نگارنده،1393
3-3-10-4- پارك شمشادي
3-3-10-4-1- موقعيت
پارك شمشادي در سال 1378 با وسعت 14000 مترمربع و سيماي شبه جنگلي در ابتداي ورودي شرقي سلمان شهر از كلارآباد و چالوس در كنار جاده اصلي شهرقرار گرفته است، تيپ اين پارك در مقياس محله ای است و بدلیل وسعت زیاد این پارک نسبت به بقیه پارک های شهر ، براي اقامت هاي كوتاه مدت در همه ايام سال به ويژه روزهاي تعطيل پذيراي مسافران و شهروندان مي باشد . براي عبورومرور راحتر ساكنين محله سی سرا، پارك به 9 عرصه مساوي تقسيم شده است و در ميان هريك از اين تقسيم بندي( 9 عرصه ) كوچه هاي كم عرضي قرار دارد که محل عبورومرور ساکنین می باشد.
3-3-10-4-2- پوشش گياهي :
اين پارك شبه جنگلي داراي درختان نظير:
– گونه هاي مختلف شمشاد
– بلوط
و توسكا مي باشد .آبياري اين درختان بوسيله آب لوله كشي شده انجام مي گيرد.
3-3-10-4-3- تجهيزات :
– سكو:
اين سكوها به صورت دايره از جنس سیمان و فاقد هرگونه سايباني در قسمت هاي مختلف پارك به چشم مي خورد.
– باربيكيو: براي دسترسي مناسب تر در نزدیکی آلاچيق ها و سكوها قرار دارد.
– آلاچيق:
آلاچيق ها به فواصل نزديك به هم و به تعداد زياد استقرار يافته اند .
– زباله دان:
در كنار آلاچيق ها و مسيرهاي عبور پارك و سكوها ظروف زباله قرار دارد.
– تابلو:
در كنار جاده و قسمت هاي ورودي و خروجي پارك و در قسمت هاي ورودي كوچه ها از تابلو ” توقف ممنوع ” استفاده شده است تا در مسيرهاي عبور شهروندان به داخل و خارج از كوچه ترافيك نشود.
– سرويس هاي بهداشتي :
در انتهاي پارك مكان يابي شده است .
– انتظامات :
اتاقك كوچكي در ورودي يكي از عرصه ها مكان يابي شده است .
– پايه هاي روشنايي:
دركنار باربيكيو،آلاچيق ها، سكوها، مسيرهاي عبور در پارك پايه هاي روشنايي قرار دارد.
3-3-10-4-4- تاسيسات :
پارك شمشادي فاقد هرگونه تاسيسات است .
3-3-10-4-5- عناصر تزئيني :
دراين پارك شبه جنگلي عناصر تزئيني وحود ندارد اما جنس آلاچيق ها سيماني و از طرح چوب مي باشد كه هماهنگي مناسبي با سيماي شبه جنگلي پارك دارد .
3-3-10-4-6- دسترسي به پارك:
بدليل اينكه اين پارك در كنار جاده مكان يابي شده است به راحتي مورد استفاده مسافران است. درحاليكه اين پارك در قسمت شرقي شهر قرار دارد شهروندان از قسمت هاي مركزي و غرب و جنوب سلمان شهر بايد با اتومبيل شخصي و يا با وسايل نقليه عمومي رفت وآمد كنند. براي ساكنان نزديك به پارك بايد درحدود 10– 8 دقيقه پياده روي لازم است تا به مكان مورد نظر برسند.
3-3-10-3-7- تحليل فضا و عناصر موجود در پارك :
– ويژگي هاي مثبت پارك :
– بدليل وجود 9 عرصه ٬ اين پارك حق انتخاب بيشتري را به مراجعه كنندگان مي دهد.
– خنك بودن فضاي پارك بدليل وجود درختان
– در دسترس بودن ظروف زباله ٬ آلاچيق ها ٬ روشنايي پارك
– حق انتخاب مسير به استفاده كنندگان از پارك
– مسير عبور در پارك بوسيله سنگ هاي ريز و درشت از قسمت هاي ديگر مشخص شده است.
– ويژگي هاي منفي پارك :
– زمين پارك بسيار ناهموار و پوشيده از سنگ هاي ريزو درشت و شن مي باشد كه به نوبه خود مشكلاتي را براي افراد سالخورده و كودكان ايجاد مي كند
– عدم رعايت بهداشت (ريختن زباله و…) توسط استفاده كنندگان
– فضاي نامطبوع وناخوشايند محيط پارك كه از ريختن زباله در محيط پارك بوجود آمده است (نگارنده).

شکل (3-9) نمایی از پارک شمشادی سی سرا ، نگارنده ، 1393

شکل (3-10) نمایی از پارک شمشادی سی سرا ، نگارنده ، 1393

3-3-10-5- پارك جمشيد آباد
3-3-10-5-1- موقعيت
همانطوركه از نام اين پارك پيداست، در قسمت غربي شهر در ساحل محله جمشيدآباد واقع شده است. وسعت پارك 5000 متر مربع در مقياس محله ای و قابل استفاده براي شهروندان و گردشگراني است كه به ساحل مراجعه مي كنند. مراجعه كنندگان از شهر در ایام سال ساکنین محله جمشیدآباد و تازه آباد می باشند که از فضای بازی کودکان و آلاچیق ها استفاده می کنند و در فصل تابستان بدلیل عمق کم آب دریا در این قسمت طرح شنا اجرا می شود . اين پارك داراي يك ورودي و خروجي با فاصله كم از هم قرار دارند و ترافيك را در ساعات شلوغي نظم مي دهد .مديريت و نظارت آن توسط شهرداري انجام مي گردد.
3-3-10-5-2- پوشش گياهي
درختان بلند صنوبر به تعداد كم و با فاصله نسبتاً زياد در كنار هم قرار گرفته اند و ميداني كوچك كه پر از گلهاي فصلي است و يك پايه روشنايي در مركز آن قرار گرفته است .

3-3-10-5-3- تجهيزات
– دكه هاي ساحلي
در قسمت شمال پارك ساحلي دكه ها و غرفه هاي بسياري بر پا شده است كه در جذب مراجعه كنندگان به پارك موثر است .
– ظروف زباله
در روبروي هر دكه و به فواصل كم از يكديگر ظروف زباله نصب شده است .
– پاركينگ
در ايام تعطيلات و شلوغ شدن محوطه پارك، پاركينگ موجود پاسخگوي نياز اتومبيلهاي شهروندان و مسافران را مي دهد.
– وسايل بازي كودكان
در قسمت غربي پارك ساحلي وسايل ورزش نظير تاب، سرسره، چرخونك نصب شده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع شرکت مخابرات، نمای ساختمان، تجهیزات شهری، تامین کننده Next Entries منبع پایان نامه با موضوع اوقات فراغت، حوزه نفوذ، مکانیابی