منبع پایان نامه با موضوع مديريت، برنامه‌ريزي، كنيد.

دانلود پایان نامه ارشد

کاريها و بهره برداري از سيستمهاي موازي با يکديگر در جابجايي مسافر.

ساير سيستم ها

شکل2-6- محيط و محدوده سيستم

2-4-16- مديريت زمان:
استفاده مؤثر و اثربخش از زمان ضرورتي اجتناب ناپذير براي موفقيت در عرصه كار و زندگي است. مديريت زمان شامل مجموعه‌اي از مهارتها براي كنترل كردن و استفاده بهتر از زمان است. اين مقاله به تشريح مفاهيم و اصول مديريت زمان پرداخته و فنون و ابزاري را براي مديريت زمان در محيط زندگي و كار ارائه مي‌كند.
راه‌هاي مختلفي براي بيان درك ما از زمان وجود دارد. براي قرنها مردم از حركت ماه، ساعت آفتابي، اذان،‌ زنگ كليسا براي تنظيم برنامه‌ زماني روزانه خود استفاده كردند تا اينكه در قرن دوازدهم راهبان كاتوليك ساعت‌هايي را براي تنظيم فعاليت‌هاي خود ساختند.
در طول تاريخ تمدن‌ها به زمان و ابعاد آن توجه داشته‌اند و اين توجه در اين دوران نيز وجود دارد و عباراتي مانند “وقت طلاست” گوياي اين توجه است. جوامع امروزي جوامعي هستند كه در آنها تعداد ساعات كافي در طول روز وجود ندارد. فناوري‌هاي نو محيطي فراهم آورده‌اند كه تقريباً در مدت زمان كم مي‌توان به خيلي از اطلاعات دسترسي پيدا كرد و خيلي كارها را سريعتر و آسانتر انجام داد اما تمايل به سريعتر انجام دادن كارها و بيشتر كار انجام دادن روز ‌به ‌روز بيشتر مي‌شود.
اين رويكرد كه همواره با بشر همراه بوده ‌است اين احساس را براي او به وجود آورده ‌است كه از زمان عقب مي‌ماند و نمي‌تواند از آن به صورت مؤثر بهره گيرد. تاريخ به ما مي‌گويد كه مديريت ضعيف زمان يك مسئله قديمي است، مسئله‌اي است كه فناوري آن را به وجود نياورده ‌است و آن را نمي‌تواند حل كند. در شرايطي كه ابزار بيشتري براي مديريت زمان در اختيار داريم و فرايند‌هاي اداري، كمتر درپيچ و تاب تشريفات اداري و كاغذ بازي گم مي‌شوند، مديريت ضعيف زمان را كمتر مي‌توان مخفي كرد. مديريت زمان موضوعي است كه همه ما، چه در زندگي شخصي و چه در زندگي حرفه‌اي، نياز داريم با آن روبرو شويم تا در زندگي موفق شويم.
در ادامه در مورد وجوه مختلف مديريت زمان صحبت مي‌كنيم. ابتدا نگاهي به اصول عمومي مديريت زمان خواهيم داشت. توجه به اين اصول كمك مي‌كند كه درك بهتري از مفهوم مديريت زمان داشته باشيم و پيشنهادهايي ارائه مي‌كند كه مي‌توانيد آنها را در حوزه‌هاي مديريت زمان در زندگي خود به كار بريد. پس از ارائه رهنمودهاي عمومي، به حوزه‌هاي مديريت زمان به صورت دقيق‌تر خواهيم پرداخت. ابتدا راجع به مديريت زمان در زندگي شخصي مي‌پردازيم و سپس مديريت زمان را در حوزه كسب و كار مدنظر قرار مي‌دهيم.
? اصول عمومي مديريت زمان
مديريت زمان مجموعه‌اي از مهارتهاست كه شما را در استفاده مؤثر از زمان كمك مي‌كنند.
رهنمودهاي عمومي وجود دارند كه مي‌توانند براي مديريت زمان در حوزه‌هاي متفاوت مانند خانه، مدرسه و كار استفاده شوند. در اين بخش، برخي از اين رهنمودها را شرح مي‌دهيم. ابتدا دلايل استفاده نكردن مردم از مديريت زمان و مزاياي حاصل از مديريت زمان را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
احتمالاً روشن‌ترين دليل عدم استفاده از مديريت زمان اين است كه مردم نمي‌دانند مديريت زمان چيست. دليل دوم سستي و تنبلي است؛ بعضي از مردم فاقد هدف و انگيزش لازم براي برنامه‌ريزي مؤثر هستند. گروه سومي كه از مديريت زمان استفاده نمي‌كنند آنهايي هستند كه دوست دارند تحت فشار و تنگي وقت (دقيقه نود) و شرايط بحران كار كنند.
ممكن است در شرايطي استفاده نكردن از مديريت زمان توجيه‌پذير باشد اما مزاياي استفاده موفق از مديريت زمان هر گونه دليل يا توجيه را رد مي كند. مديريت زمان كمك مي‌كند كه تعيين كنيد كدام يك از كارهايي كه انجام مي‌دهيد مهمترين هستند. اين عمل به شما اين امكان را مي‌دهد به برخي فعاليتها اولويت زيادي دهيد و برخي از فعاليت‌ها را حذف كنيد. هم‌چنين مديريت زمان به شما كمك مي‌كند كه از طريق حذف مزاحمت‌ها و فعاليت‌هاي غيرضروري، مدت زماني كه واقعاً كار مي‌كنيد را افزايش دهيد. يكي از وجوه رضايت بخش مديريت زمان كاهش استرس در زندگي است. كاهش سطح استرس موجب بهبود سلامت روحي و جسمي مي‌شود.
? اولويت‌بندي فعاليت‌ها
اولويت‌بندي يكي از مهمترين قدم‌هاي مديريت زمان است. اين عمل كمك مي‌كند كه موارد زمان‌بر كه نه اوقات خوشي را ترتيب مي‌دهند و نه كمك مي‌كنند كه به اهداف خود دست يابيد را حذف كنيد. اين مرحله بيشترين تغيير در جهت افزايش زمان را به دنبال دارد. با تصميم گيري در خصوص فعاليت‌هايي كه بايد انجام دهيد و فعاليتهايي را كه بايد حذف كنيد اولويت‌‌بندي را آغاز كنيد.
براي تصميم‌گيري در خصوص فعاليت‌هايي كه بايد انجام دهيد، فعاليت‌هايي را تعيين كنيد كه از آنها لذت مي‌بريد و آنها را خوب انجام مي‌دهيد. خيلي مهم است كه هم از نظر حرفه‌اي و هم از نظر شخصي از كاري كه انجام مي‌دهيد لذت ببريد. در گزارش خود كارهايي كه از آنها لذت مي‌بريد و كارهايي كه براي شما خوشايند نيستند را مشخص كنيد. اكثريت روز شما بايد صرف كارهايي شود كه از انجام آنها لذت مي‌بريد.
در حالي كه مهم است از انجام يك كار لذت ببريد، نيز مهم است كه آن را خوب انجام دهيد. در تعيين اينكه چه كارهايي را انجام دهيد و چه كارهايي را تفويض كنيد، شناخت نقاط قوت و ضعف شما حياتي است. تلاش نكنيد مسئوليت‌هايي بيش از آنچه مي‌توانيد به صورت معقول انجام دهيد را به عهده گيريد. بعد از تعيين كارهايي كه از آنها لذت مي‌بريد و آنها را خوب انجام مي‌دهيد، شما آماده هستيد كه فعاليت‌هاي غيرضروري در زندگي خود را دور بريزيد. تمام منابع موجود خود را پيدا كنيد و فعاليت‌هايي را كه بيش از توان خود مي‌دانيد تفويض كنيد. بعد از اينكه فهرست كارهاي روزانه را به ميزان قابل قبولي از مسئوليت‌ها كاهش داديد، زمان برنامه‌ريزي فرا مي‌رسد.
? برنامه‌ريزي:
برنامه‌ريزي در زندگي شخصي و حرفه‌اي متفاوت از هم انجام مي‌شوند. در برنامه‌ريزي شخصي، برنامه‌ريزي از طريق هدفگذاري و ترسيم مسير دست‌يابي به اهداف انجام مي‌شود. در برنامه‌ريزي حرفه‌اي،‌ برنامه‌ريزي پروژه‌‌محور است. برنامه‌ريزي پروژه بايد از طريق نرم‌افزارهاي برنامه‌ريزي رسمي انجام شود.
روش برنامه‌ريزي مناسب خود را انتخاب كنيد. از هر روش مانند انتخاب اهداف، برنامه‌ريزي رسمي يا غير رسمي كه استفاده كنيد چند نكته مهم را بايد به خاطر بسپاريد. ابتدا انتظارات خود را برآورد كنيد. به ياد داشته باشيد تعداد ساعات محدودي در يك روز وجود دارد. سعي نكنيد به نتايجي ماورأ قابليت‌هاي خود دست يابيد.
دوم، مدت زماني را صرف خود كنيد. براي اينكه به حد‌اكثر عملكرد دست يابيد به زمان خواب و استراحت كافي نياز داريد. اقدام به اين عمل سخت‌تر از تصميم گرفتن براي انجام آن است. هنگام برنامه‌ريزي شما مي‌پنداريد كه به هيچ استراحتي نياز نداريد يا مي‌توانيد فقط چهار ساعت در روز بخوابيد. كار مداوم بدون استراحت سطح استرس را افزايش داده و سطح عملكرد را كاهش مي‌دهد.
2-4-17- مطالعه روش:
? مطالعه کار چيست؟
جستجو براي يافتن يک روش مناسب براي عمليات توليدي موضوع جديدي نيست و تاريخچه آن به زماني که بشر به صورت اجتماعي تشکل پيداکرد برمي گردد.مطالعه کار اصطلاحي است که تکنيک هاي مطالعه روش و زمان سنجي راکه براي تامين حداکثر استفاده ممکن از نيروي انساني، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز براي انجام يک کارمشخص بکارمي روند را در برمي گيرد.
? اهداف مطالعه کار:
الف- موثرترين استفاده ازتجهيزات و مواد اوليه
ب – موثرترين استفاده از نيروي انساني
ج- عملکرد مطلوب مجموعه تجهيزات، مواد اوليه و نيروي انساني
اهم فوائد مطالعه کار عبارتنداز:
? – روش مطالعه کار در ازيابي و سازمان بندي مجدد کار کمک به سزائي نموده ودر بالا بردن کارايي توليد با صرف اندک هزينه اي کمک موثري مي نمايد.
? – روش مطالعه کار به طور سيستماتيک قبل ازمرحله توليد واقعي اين اطمينان رامي دهد که هيچ عاملي حذف يا دوباره مطالعه نشده واز اطلاعات موجود به نحو کاملي استفاده شده است.
? – روش مطالعه کار بهترين تکنيک جهت به دست آوردن استاندارد انجام کار مي باشد تا بحال تکنيک بهتري ابداع نگرديده است واين استانداردها مي تواند درکنترل و برنامه ريزي توليد به نحو عالي مورد استفاده قرارمي گيرد.
? – موجب تقليل هزينه هاي عملياتي از طريق بهبود روش عملياتي مي شود.
? – اين تکنيک به خوبي دراقسام مختلف کارها قابليت بکارگيري وانعطاف پذيري دارد ودرهر محلي که عمليات، نيروي انساني را شامل شود به خوبي کار برداشته و نه تنها در عمليات توليدي بلکه در بخش هاي اداري، فروشگاه ها، آزمايش ها، بخش هاي خدماتي… به خوبي قابل استفاده است.
? – اين تکنيک بهترين ابزار مسئله يابي عمليات است که در دست يک مدير ميتواند باشد.
? تکنيک هاي اصلي مطالعه کار وارتباط آنها :
مطالعه روش ها عبارت است از بررسي دقيق و ثبت روش هاي فعلي انجام کار و ارائه راه حل مناسبي که منجربه تقليل هزينه، بهبود و تسهيل درمتدانجام کار شود.
اندازه گيري کار: عبارت است از بکارگيري تکنيک هايي جهت تخصيص زمان براي انجام کاري مشخص توسط فردي کارآزموده با عملکردمعلوم.
هدف اصلي از مطالعه روشهاتقليل عمليات اضافي درانجام کار است درحاليکه هدف اصلي اندازه گيري کار، سنجش زمان هاي غيرموثر کار است و ترکيب اين دو روش منجبر به ايجاد يک زمان استاندارد جهت انجام عمليات بهبود يافته کارمي شود.
? مطالعه روش :
اصطلاح مطالعه روش به جاي (مطالعه حرکات) به طور چشمگيري مورداستفاده قرار گرفته است اما در ترمينولوژي مهندسي صنايع تعاريفي به طور جداگانه براي مطالعه روش و مطالعه حرکات آمده است که مطالعه حرکات بر حرکات دستي و چشمي درايستگاه هاي کاري محدودمي شود اما با وجود اين ؛ مطالعه حرکات؛ بعضي مواقع درمتن کتابها به همان معني ؛مطالعه روش؛ مورد استفاده قرار گرفته است.
?مطالعه روش موضوعات زير را دربرگيرد:
?بهبود فرآيندها و روشهاي کاري
?بهبود استقرار تجهيزات درکارگاه وايستگاه کاري وبهبود طرح استقرار ماشين آلات وتجهيزات
?صرفه جويي در بکارگيري نيروي انساني وکاهش کارهاي پرزحمت، خسته کننده وغير ضروري
?استفاده بهتراز مواداوليه، تجهيزات ونيروي انساني
?ايجاد وتوسعه محيط فيزيکي بهتر براي کار
?طراحي ميز کارها وايستگاه هاي کاري با توجه به اصول اقتصادي حرکات و مهندسي فاکتورهاي انساني
? دستورالعمل کلي :
هنگامي که هرمشکل ومسئله بررسي شد آنها بايستي معين شده و به طورمنظم ومتوالي آناليز شوند.چنانچه يک توالي ممکن است به صورت زير خلاصه شود.
-تعريف مشکل يا مساله
-به دست آوردن همه عوامل مربوط به مشکل
– بررسي عوامل بحراني اما با اهميت
– در نظرگرفتن راه هاي ممکن تصميم گيري، اينکه چه دنبال شود.
– عمل روي تصميم گيري
– تعقيب وتوسعه دادن
? مراحل مطالعه روش :
1- انتخاب – انتخاب کاري که ضرورت دارد مورد تجزيه و تحليل و مطالعه قرار گيرد.
2- ثبت – ثبت کليه جزئيات روش موجود با مشاهده مستقيم آنها درقالب ابزار ترسيمي مناسب.
3- بررسي- بررسي دقيق ومنتقدانه اطلاعات جمع آوري شده.
4- طرح و تدوين- طرح و تدوين مناسبترين روش ممکن بادرنظرگرفتن شرايط واقعي نه کاذب.
5- تعريف- تعريف روش جديد با توجه به زمان مربوط
6- اعمال- اعمال روش جديد برمبناي استانداردهاي تعيين شده در زمان مجاز آن.
7- ابقاء- ابقاء استاندارد هاي جديد به وسيله روش هاي صحيح کنترل.
اينها هفت مرحله عمده ومهم در کاربرد مطالعه روش هستند که هيچ يک از مراحل را نمي توان حذف کرد و به شرط اين که به طور سيستماتيک در مراحل ارزيابي مشکلات وبررسي يافتن راه حل هاي آنها به کار گرفته شود، موفقيت را تثبيت خواهد کرد.با افزايش مرحله زمان سنجي به عمليات فوق مراحل ارزيابي کار و زمان تکميل مي گرد و معمولا پس از طرح و تدوين روش جديد، عمليات تعيين زمان استاندارد صورت مي گيرد.
? انتخاب کار براي مطالعه و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر Next Entries منبع پایان نامه با موضوع اهميت، کاري،