منبع پایان نامه با موضوع محصولات کشاورزی، بازاریابی، ریسک تولید، ساختار بازار

دانلود پایان نامه ارشد

فروشندگان پسته به این سیستم ، مبلغی که به عنوان سود نامیده می شود ، پرداخت می گردد(محمودی، 1390).
2-6-1-6- سیستم های غیر مشارکتی فعال
در شهرستان رفسنجان سیستم های مختلفی در بازار خرید و فروش پسته فعال می باشند. از جمله این سیستم ها می توان شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته شهرستان رفسنجان، شرکت پسته ایرانیان، تجار بزرگ و کوچک و دلالان و واسطه ها را نام برد، که هر کدام به وسع خود در بازار پسته فعالیت می نمایند که ذیلا به معرفی بعضی از آنها می پردازیم:
2-6-1-7- شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته شهرستان رفسنجان
شركت تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان تشكلي مردمي در بخش توليد وصادرات محصولات كشاورزياست. اين شركت سي و پنج سال است كه تاسيس شده و بيست سال فعاليتهاي عملي دارد،این شرکت در افزايش توليد ، ارتقاي بهره وري و كسب در آمدهاي ارزي و ريالي فعالیت می نماید وتوانسته با كسب بيش ازدو ميليارد و 631 ميليون دلار درآمد ارزي ، كمك شايان توجهي به تحقق اهداف برنامه توسعه صادرات غير نفتي كشورمان به عمل آورد. شركت تعاوني توليد كنندگان پسته رفسنجان مي كوشد تا با به كارگيري روش هاي علمي در توليد محصول پسته در جهت كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري ، براساس آخرين استانداردهاي جهاني عمل كند. در حقيقت تعاوني امروز نيز خود در وضع اين استانداردها نقش اساسي دارد. ميزان برداشت محصول و همچنين كيفيت پسته توليدي در كشور نيز گرچه با ايده آلهاي تعاوني فاصله دارد، اما از رشد كيفي مناسبي برخوردار است كه ميتواند موقعيت پسته ايران را در بازارهاي جهاني در و ضعيت با ثباتي حفظ كند(www.rppc.ir ،1390).
 

2-6-1-8- شرکت پسته ایرانیان
این شرکت در سال 1385 در شهرستان رفسنجان آغاز بکار نموده است . این شرکت دارای یک سایت بزرگ در زمینه فرآوری، سورت، بسته بندی و آزمایشگاهی می باشد و با ایجاد ساختمان ها وتاسیسات مورد نیاز بر اساس استانداردهای بین المللی سالانه 40% پسته تولیدی استان را جذب و بازاریابی می نماید و با عرضه یا عدم عرضه، کشش تقاضای بازار را مدیریت نموده و حاشیه سود خود وبازار را کنترل می نماید. این شرکت انواع پسته ومغز پسته را از کشاورزان تحویل گرفته و با داشتن تجهیزات مدرن و استاندارد نسبت به فرآوری، سورت و بسته بندی آن اقدام نموده(البته پسته خشک را خریداری می نماید) و انواع پسته را در انبارهای متعدد( 30000 هزار تن فضای انبار با استانداردهایHaccp و Iso9002 ) نگهداری و بازاریابی و شناختی که از بازار مصرف دنیا دارد، بنا به نیاز هر منطقه از جهان نوع پسته مصرفی را صادر می نماید (بمی ناصری، محمد، 1390).

2-7- ریسک فروش محصول پسته:
ریسک از نظر تئوری به معنای احتمال انحراف از نیل به هدف مطلوب. در تئوری ریسک ، اصطلاحاتی نظیر عدم قطعیت یا نامشخص بودن وضعیت و شرایط عدم اطمینان از آینده نیز هم ارز با اصطلاح ریسک به کار می رود. مفهوم ریسک، در تئوری احتمالات ریشه داشته و بالطبع از بخت آزمایی و شرط بندی نشأت گرفته است. به طور کلی هر تلاش و هر حرکت بشری، ریسکهای را در بر دارد. در زندگی روزانه، بعضا با موقعیتای متغیر رو به رو می شویم که اغلب در بر گیرنده فاکتورهای نا شناخته، غیر منتظره، خوشایند یا ناخوشایند و غالباً غیر قابل پیش بینی می باشند.
تعاریف دیگری از ریسک :
o ریسک، احتمال وقوع یک خسارت (ضرر) است.
o ریسک، انحراف در پیشامد هایی می باشد که باید در طول یک دوره مشخص و در یک موقعیت معین اتفاق بیفتد.
o ریسک، یک تابع است که احتمال و اندازه خسارت را تعیین می کند.
o ریسک، عبارتست از واریانس توزیع احتمال وقوع تمامی پیامدهای ممکن یک عمل با مسیر ریسک زا.
o ریسک، امکان تحمل ضرر و آسیب است.
o تعریف استاندارد AS/NZS-4360 از ریسک به صورت زیر است:
• “شانس روی دادن واقعه ای که بر اهداف تأثیر خواد داشت.”

o تعریف استاندارد ISO/IEC Guide73: “ریسک به عنوان تلفیقی از احتمال یک رویداد و پیامدهای آن تعریف می شود.”
o پریتچارد دو تعریف از ریسک ارائه می دهد: تأثیر تجمعی احتمال رویدادهای غیر قطعی که ممکن است بر اهداف پروژه به طور مثبت یا منفی تأثیر بگذارند. و همینطور، میزان قرار گرفتن در معرض رویدادهای منفی وپیامد های محتمل این رویدادها.
نویل توربیت تعریفی متفاوت از ریسک ارائه داده است:
” ریسک چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد ودر صورت وقوع، اثر نامطلوبی بر پروژه خواهد داشت.” در توضیح این تعریف آورده شده که ریسک دارای احتمال کمتر از یک و بالاتر از صفر می باشد. یعنی اگر ریسکی دارای احتمال صد در صد باشد دیگر ریسک نیست و به آن، فعالیت قطعی یا چیامد اطلاق می گردد. همچنین ریسک صفر درصد، بدین معنی است که چیزی وجود ندارد و قابل پیگیری نیست. در مورد عبارت اثر نامطلوب نیز می توان گفت که اثر مطلوب هم ممکن است در پروژه وجود داشته وجود داشته باشد که به آن ریسک مثبت اطلاق می شود(عوض خواه، محبی 1389، 14-13).

2-7-1- انواع ریسک:
ريسك ها به سه شکل طبقه بندي مي گردند: فعال يا غير فعال، داخلي يا خارجي، پنهان يا غير پنهان.
از نظر نوع تاثير نيز ممكن است تاثيرشان به صورتي باشد كه تا پايان طرح ( به صورت ممتد و متوالي ) همراه ما باشند ( بلند مدت ) و يا اينكه تاثيرشان آني و مقطعي ( كوتاه مدت ) باشد.
ريسك هاي فعال آن دسته از ريسك هايي هستند كه به صورت بالفعل وجود داشته و رويارويي با آنها اجتناب ناپذير است اما ريسك هاي غير فعال با توجه به نامشان بالقوه بوده و تحت موقعيت و شرايطي خاص بروز مي نمايند. ريسك هاي داخلي آنهايي هستند كه از منابع درون سازماني نشات گرفته و برروي خروجي و نتيجه كار مي توانند تاثير گذار باشند، كه كنترل ورودي و خروجي آنها توسط سازمان قابل كنترل است، ريسك هاي خارجي نيز آن دسته از ريسك هايي هستند كه از منابع برون سازماني نشأت گرفته اما برروي سازمان و اهداف پروژه تاثير گذار مي باشند كه كنترل منشاء و منبع آنها از عهده سازمان خارج بوده و فقط مي تواند با آنها تطابق پيدا كند، اما نتيجه و تاثير اين گونه ريسكها تا حدود زيادي در داخل سازمان قابل كنترل مي باشد. ريسك هاي پنهان نيز آن دسته از ريسك هايي هستند كه ممكن است تا زمان بروز، خود را نشان ندهند و از ديد سازمان پنهان بمانند و با وقوع خود سازمان را با يك چالش غير منتظره روبرو نمايند، اما ريسك هاي غير پنهان آن دسته ازريسك هايي هستند كه به صورت آشكار قابل شناسايي و تعيين اثر مي باشند. ريسك ها ممكن است به شكل هاي مختلف در پروژه خود را نشان دهند: منفرد و پيوسته ريسك هاي منفرد، مجرد و تنها هستند و از هيچ ر يسك ديگري نشأت نگرفته و منشاء ريسك هاي ديگر نيز نمي باشند. اما ر يسك هاي پيوسته، آن ريسك هايي هستند كه اثر هر يك باعث بروز ريسك ديگري مي شود و اين مسئله سلسله وار ادامه دارد(حکیم، حکیم، 1384).
2-7-2- ریسک و قراردادهای متقابل:
انعقاد قردادهای کشاورزی راهی است برای توزیع ریسک بین کشاورزان و طرف دیگر قرارداد به طوری که کشاورز ریسک تولید و دیگری ریسک بازار را می پذیرد. ماهیت این گونه قراردادها واین که ریسک چگونه ودر چه سطحی توزیع گردد به نوع بحثها و قدرت چانه زنی دو طرف و نیز قوانین موجود در این زمینه ها مرتبط می شود. نحوه توزیع ریسک بسیار متفاوت است. بدین صورت که در برخی از این قراردادها طرفین برسر مبادله حجم مشخصی از محصول و برخی دیگر بر سر یک قیمت معیین از قبل تعیین شده توافق می کنند. گاهی ممکن است ملاک ارزش محصول باشد نه فقط قیمت ویا میزان تولید و در این صورت است که ریسک تولید را کشاورز و ریسک قیمتی را خریدار تقبل می کند(صداقت، 1385، 7).
2-7- 3- نا سازگاری در بازار نهاده ها و محصول پسته و قابلیت قراردادهای متقابل برای کاهش آن
در شرایط کنونی نوعی ناسازگاری در بازار نهاده ها و محصول پسته موجود است. از طرف دیگر خریداران پسته که یا شرکت تعاونی پسته ویا صادر کنندگان بزرگ هستند نقش چندان مهمی در ارائه خدمات و نهاده های مورد نیاز ندارند. البته اگر چه سیاست آزادسازی قیمت اغلب نهاده های کشاورزی طی سالهای آینده می تواند به نوعی زمینه را برای اینکه خریداران عمده نیز به عنوان تامین کنندگان چنین منابع تولیدی باشند. بنابراین چنین به نظر می رسد که اگر چه سیاست آزادسازی قیمت نهاده ها می تواند با فراهم کردن زمینه تامین به موقع نهاده های کشاورزی،برخی از مشکلات ارائه شده را کم کند ولی برای تضمین حفظ کیفیت برتر نهاده ها ونیز ارائه خدمات تکمیلی از قبیل آموزش ومشاوره به موقع، ارائه تکنولوژی های جدید و مواردی از این قبیل نیاز ارائه می شوند، بلکه محصول تولیدی هم با قیمت تضمینی از قبل تعیین شده خریداری خواهد شد (صداقت،2006a ).
2-7-4- ویژگیهای محصول پسته که زمینه را برای بکار گیری قراردادهای متقابل را فراهم می نمایند
این روش مدیریتی در صورت فراهم بودن بستر لازم، می تواند به طور موفق برای محصول پسته در ایران به اجرا در آید وسپس به سایر محصولات کشاورزی نیز تعمیم داده شود. در زیر به برخی از خصوصیات بارز محصول پسته که می تواند منجر به اجرای موفقیت آمیز این سیستم مدیریتی باشد، اشاره می شود:
1- عمده تولید پسته در مناطق کویری وخشک کشور صورت می گیرد که به دلیل محدودیت منابع آب کشاورزی هم به لحاظ کمی و هم کیفی امکان تولید اقتصادی سایر محصولات کشاورزی وجود ندارد.
2- محصول پسته یک محصول مهم صادراتی است که استانداردهای بسیار سخت گیرانه ای از طرف واردکنندگان برای آن اعمال شده است. تغییر ساختار نظارتی بر تولید و فرآوری، به عنوان یکی از راهکارهای اصلی تامین استانداردهای کیفیت به حساب می آید.
3- لزوم ایجاد یک ارتباط تنگاتنگ و موثر بین باغداران و ترمینال داران به دلیل اینکه محصول می باید بلافاصله پس از براشت در ترمینالهای کاملا مکانیزه و بهداشتی فرآوری شود.
4- سرمایه گذاری قابل توجه و ارزش اقتصادی بالای محصول پسته در مقایسه با اغلب محصولات کشاورزی.
5- همگن بودن نسبی باغداران هم به لحاظ فرهنگی وهم تا حد زیادی از لحاظ ساختار اقتصادی.
6- ساختار بازار پسته تا حدودی زیادی به یک ساختار انحصار چند جانبه شبیه است و بنابراین در این شرایط تعداد محدودی نقش اصلی در رهبری بازار دارند و این شرکت ها یا افراد از تمکن مالی نسبتا خوبی برخوردارند و تاسیسات مناسبی هم برای فرآوری و هم صادرات محصول ذر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع بازاریابی، محصولات کشاورزی، بهره وری تولید، تجارت جهانی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قابلیت پیش بینی، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، شرکتهای پذیرفته شده