منبع پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، درون نگری، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد ساخت. به کمک فناوری اطلاعاتی، سازمان می تواند تجارب خود را بر مبنای زمان وقوع آنها در پایگاه های اطلاعاتی مستند سازد و فعالیتهای خود را محک بزند و به محض این که انحرافی از محک ها و معیارهای معین رخ داد، اقدام لازم را برای انحراف انجام دهد. ( زاهدی، 1389)
13-1-2 فناوری اطلاعات و ارگونومیک:
پیشرفت فناوری اطلاعات در قرن گذشته و بویژه از جنگ جهانی دوم به بعد در رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی جهان صنعتی اثر چشمگیر داشته است. بی تردید پیشرفت فناوری علاوه بر ارتقای سطح زندگی بشر در کاهش شدید بسیاری از منابع حوادث، آسیبها و تنشهای ناشی از کار آورده است. و بایستی در نظر داشته باشیم که ما به شرطی می توانیم عملکرد را بهینه کرده و به بهره وری بیشتر و تامین بهداشت و سلامت کارکنان برسیم که اصول ارگونومی را در طراحی، عرضه و استفاده از فناوری منظور کنیم.
اصطلاح ارگونومیک مطالعه عوامل را که راحتی، ارضا و کارایی افرادی که با سیستم ها و وسایل تولید کار می کنند را تشریح می کند. وقتی کارکنان در وضعیتی تحت فشار قرار می گیرند و مدت مدیدی به صفحه مانیتور نگاه می کنند، اغلب آنها دچار سردرد، کمردرد، چشم درد و… می شوند. با در نظر گرفتن بسیاری از مسائل ایمنی و بهداشتی در ساختار و تولید و عرضه وسایل اتوماسیون اداری در واقع ما در نظر گرفته ایم که کارکنان دفتری قسمت مهمی از داراییهای سازمان هستند و اگر خسته و تحت تاثیر باشند، نمی توانند به بهترین وجه کار کرده و کارایی سیستم و فراهم ساختن اطلاعات لازم جهت پشتیبانی مدیران با مشکل مواجه می شود.
از طرف دیگر می توان گفت اتوماسیون اداری فراتر از اضافه کردن سیستم های نرم افزاری جدید است و بایستی مسائل مربوط به تغییر و مقاومت در برابر تغییر را هم مد نظر داشت، یک تحقیق پیمایشی انجام شده در سوئد نشان داده است که هر تغییر روانی- اجتماعی در محیط کاری، همانند رایانه ای شدن، سیستم نرواندوکرین بدن را فعال کرده و موجب واکنشهای فیزیولوژیک و روانی او می شود که فرد را برای مبارزه یا فرار تحریک می کند و رد واقع فرد با مکانیزاسیون که نوعی تغییر محسوب می شود مقاومت می کند و مدیران و سایر طراحان و مسئولان ذی ربط باید با کاربرد تکنیک های غلبه بر مقاومت که مهمترین آنها مشارکت و آموزش کاربران است، بر این مقاومت غلبه کرده و یا میزان آن را کاهش می دهند.
14-1-2 کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان:
فناوری های اطلاعاتی در سازمانها، کاربردهای متعددی دارند. امروزه بسیاری از فعالیتهای سازمانی با استفاده از فناوری های اطلاعاتی صورت میگیردو این امر موجب افزایش سرعت انجام فعالیتها و بالا رفتن دقت و سطح اطمینان در آنها می شود. گسترش بکارگیری فناوری های اطلاعاتی در انجام امور به حدی است که در صورت عدم وجود فناوری های اطلاعاتی انجام بسیاری از آنها اگر غیر ممکن نباشد، با دشواری روبرو بوده و سطح کارآیی بطور بارزی کاهش می یابد. کاربرد فناوری آطلاعات از نظر اکثر صاحب نظران به دو گونه عمده کاربرد عملیاتی، کاربرد اطلاعاتی تقسیم می شوند، که هر سازمانی با توجه به نوع فعالیت خود، ترکیبی از آنها را بکار می گیرد.
1.کاربردهای عملیاتی:
استفاده از فناوری اطلاعات در یک وظیفه تخصصی را کاربرد عملیاتی فناوری اطلاعات می نامند. تهیه لیست حقوق کارکنان، تهیه فاکتورهای فروش، پیش بینی موجودی، برنامه ریزی تولید، توزیع وتخصص نیروی کار،هزینه یابی صنعتی،نگهداری و تعمیرات و سایر وظایف تخصصی از جمله زمینه های کاربرد عملیاتی فناوری اطلاعتند. در سطح کاربرد عملیاتی، فناوری اطلاعات و رایانه موجب گسترش اتوماسیون می گردد و در نتیجه این فناوری به انجام امور پیچیده به طرز سریع و اقتصادی کمک می کند. در عین حال، کاربرد عملیاتی به یافتن راه های ساده سازی عملیات می انجامد بطوریکه سیستم سازمان کاراتر می گردد و از منابع انسانی و ماشین استفاده کارایی به عمل می آید. (Burlingume,1996)

به طور کلی کاربردهای عملیاتی رایانه چهار نتیجه را بدنبال دارند که عبارتند از:
1. افزایش بهره وری
2. افزایش نسبت هزینه اثربخشی از طریق کاهش هزینه های عملیاتی
3. ارائه روشهای کنترل فعالیتهای منابع انسانی
4. افزایش قدرت رقابت در سازمان در اثر پیشرفت های حاصله در کنترل کیفی و نوآوری ها (Zeffane,1992)
بکارگیری سیستم های رایانه ای در سطوح عملیاتی موجب افزایش بهره وری می گردد. مدیران اساسا با این انگیزه به سرمایه گذاری در فناوری رایانه مبادرت می کنند که امکان افزایش تولید (کالا و خدمات) را در مقدار ثابت میسر می کند. در یک محیط تولیدی استفاده از وسایل و تجهیزات رایانه ای سطح ضایعات را به حداقل رسانده و سطح تولید را بالا می برد، همچنین کاهش ساعات کار ماشین و نیروی انسانی نیز که در اثر بکارگیری تجهیزات رایانه ای حاصل می شود، هزینه را کاهش داده و نسبت هزینه- اثربخشی را افزایش می دهد.
فناوری رایانه موجبات کاهش هزینه های متغیر را فراهم کرده است. فناوری اطلاعات از چند جهت هزینه های عملیاتی را کاهش میدهد. (Child, 1984)
اولا، ورود فناوری رایانه به سازمان، نیاز سازمان به نیروی انسانی را کاهش می دهند. طوری که استفاده از ماشین های تمام اتوماتیک و رباتها حتی در بعضی موارد نیاز به نیروی انسانی را مرتفع می کند.
ثانیا، فناوری رایانه و اطلاعات با ایجاد امکان دسترسی سریع اطلاعات دقیق راجع به مواردی مانند سطح موجودی باعث کاهش هزینه های عملیاتی میگردد.
ثالثا، موجب می گردد که سطح ضایعات و زمان لازم برای تولید کاهش یافته و در نتیجه هزینه های مربوط نیز کاهش یابند. گسترش سریع فناوری رایانه برای عملیات منابع انسانی منجر به تغییرات بارزی در کنترل منابع انسانی شده است. امروزه برای کنترل منابع انسانی شده است. امروزه برای کنترل منابع انسانی از سیستم های پیشرفته اطلاعات منابع انسانی که به شکل نرم افزارهای رایانه ای موجود است استفاده می شود. این نرم افزارها موجب انجام منظم و سیستماتیک وظایف مدیریت منابع انسانی مانند برنامه ریزی منابع انسانی، گزینش و پاداش می گردد. همچنین نرم افزارهای مزبور مدیریت منابع انسانی را در کنترل حضور و غیاب و سنجش میزان فعالیت یاری می دهند. رایانه ها در این زمینه با فراهم کردن اطلاعات دقیق و مفید امکان انتخاب امگوهای پیشرفته برنامه ریزی و کنترل فعالیت های منابع انسانی را می دهند. همچنین سیستم های رایانه ای از طریق کاهش میزان دخالت نیروی انسانی در تولید سطح کیفیت و اعتماد و کالا با خدمات را بالا می برد. بطور کلی کاربرد عملیاتی رایانه و فناوری اطلاعات در سازمان موجب رعایت اصول مدیریت علم در سطح بالا می گردد چرا که ره آورد این کاربرد افزایش تخصص کار بر اساس شایستگی و صلاحیت و انجام دقیق و کارای کارهاست.
2.کاربردهای اطلاعاتی:
زمینه دیگر کاربرد فناوری اطلاعات، کاربرد اطلاعاتی است. فناوری اطلاعات در ایفای نقش اطلاعاتی، جمع آوری، ذخیره و انتشار اطلاعات را تسهیل می نماید. به عبارت دیگر، اگر رایانه و سایر فناوری های عملیاتی به عنوان یک وسیله و ابزار مکانیکی تبدیل داده به ستاده عمل می کند، در نقش اطلاعاتی به عنوان یک عنصر هسته ای جمع آوری، انتقال و انتشار عناصر و عوامل اطلاعاتی به شمار می روند. نقش اطلاعاتی به کنترل و انتشار اطلاعات بر اساس اهداف مقررات و استانداردهای سازمانی کمک می نماید.
چهار زمینه کاربرد به نقش اطلاعات زایانه در سازمان نسبت داده می شود که عبارتند از:
1. فناوری اطلاعات به انتشار اطلاعات رسمی در سازمان کمک می کند.
2. فناوری اطلاعات به هماهنگی بیشتر بین واحدهای فرعی و اصلی سازمان می انجامد.
3. کاربرد فناوری اطلاعات منجر به دستیابی به سیستم اطلاعات مدیریت استانداردی می گردد.
4. فناوری اطلاعات به تامین اطلاعات لازم برای تصمیم گیری سرعت و دقت می بخشد.
رایانه به انتشار اطلاعات در درون سازمان بین واحدهای اصلی و فرعی را در جهت نیل به اهداف سازمانی افزایش می دهد. نیل به هماهنگی از طریق دسترسی سریع و آسان به اطلاعات موجود در سطح بالاتر سازمان میسر می گردد. شبکه های گسترده رایانه ای حتی در بعضی موارد، هماهنگی بین سازمانهای بزرگ (مانند شرکت های چند ملیتی) را به خوبی ایجا د می کند.
یکی از جذابیتهای نسل های جدید رایانه و فناوری اطلاعات، توانایی آنها را در ذخیره، پردازش و انتشار اطلاعات در سازمان است ولی آنچه که دارای اهمیت است آن است که انتشار سراسری اطلاعات در سازمان و تا حدی نیازمند رعایت استانداردهای خاص است. سیستم های اطلاعاتی و رایانه ای از طریق بکارگیری فناوری های پیشرفته اطلاعاتی می توانند از حالت استاندارد برخوردار بوده و تبادل اطلاعات بر مبنای یکسان و به نحو متمرکز را تسهیل نماید. به عبارت دیگر، برای نیل به هماهنگی روند سریع گدش اطلاعات نیاز به وجود یکنواختی منوط به رعایت استانداردها است که سیستم اطلاعات استاندارد این امکان را برای سازمان بوجود می آورد.
15-1-2 ماهیت سازمان های دولتی:
از آن جایی که سازمان های دولتی ذینفعان متعدد و رسالت های متغیری دارند، نوعا قادر به رسیدن به کارآیی مستمر در فعالیتهایشان نیستند. سازمان های دولتی مستلزم آنند که خدمات را به طور مساوی در اختیار کلیه شهروندان قرار دهند. اهداف مبهم و چندگانه و دغدغه پاسخگویی نسبت به نیازهای شهروندان، منجر به تناقض بهره وری در سازمانهای دولتی شده است. به این معنا که به نظر نمیرسد سالهای سال هزینه کردن در ساختارها و زیرساختارها منجر به عایدات بلند مدتی در بهره وری و اثربخشی شده باشد. ( Karwan & Markland, 2002)
بالدوین، ویِِژگی های متمایز کننده بخش دولتی از بخش خصوصی را به شرح زیر می داند.
در بخش دولتی:
1. فعالیت ها تا حد زیادی توسط قوانین، رویه ها و مقررات محدود می شوند.
2. منابع قدرت بخش بخش بوده و پاسخگویی از نوع رسمی و چندگانه است.
3. فعالیت ها به دقت مورد بررسی قرار می گیرند و تحت تاثیر نفوذهای سیاسی و غیر رسمی محدود می شوند.
4. هدف ها سیاسی هستند. ( متنوعند، منافع جمعی را مد نظر قرار می دهند و این گونه نیست که به سادگی، صرفا سود آوری و کارایی را مد نظر قرار می دهند.)
5. اهداف مبهم بوده و اندازه گیریشان مشکل است.
6. کالاها و خدماتی که در بخش دولتی تهیه می شوند، اغلب انحصاریند و تحت نفوذ بازار قرار نمی گیرند.
7. نقل و انتقال رهبران در بخش دولتی بیشتر رخ می دهد. ( Baldwin & Farely,1989)
16-1-2 کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی:
توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش دولتی سابقه ای دیرینه ندارد اما با وجود سابقه نه چندان طولانی توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش دولتی به کمتر از سه دهه شتاب چشمگیری داشته است.(Snellen, 1998)
این شتاب متاثر از تاثیر فناوری اطلاعات بر افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان ها، قابلیت نظام سیاسی و مدیریت بخش دولتی، کیفیت جمع آوری، پردازش و به اشتراک گذاری اطلاعات در سازمانها بوده است. ( Danzigor and Anscrsen, 2002)
رویکرد سازمان های بخش دولتی در کاربرد فناوری اطلاعات قبل از ظهور اینترنت و شبکه گسترده جهانی رویکرد درون نگری سازمان های بخش دولتی در توسعه و کاربری فناوری اطلاعات به رویکرد برون نگری تغییر جهت داد و ارتباطات بیرونی با شهروندان مبتنی بر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی مورد توجه قرار گرفت. البته معنای این جمله آن نیست که رویکرد درون نگری هم اکنون مورد توجه نیست بلکه در دنیای امروز ترکیبی از دو رویکرد مورد توجه است اما این ترکیب در کشورهای مختلف یکسان نیست در کشورهای کمتر توسعه یافته رویکرد درون نگری به دلیل کامل شدن فرآیند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در نظام درونی سازمان ها کمرنگ شده و رویکرد برون نگری با هدف حرکت به سوی سازمانهای مجازی و دولت مجازی با هدف ایجاد تناسب با عصر اطلاعات و جامعه شبکه های در دستور کار دولت ها قرار گرفته است. نظر به اهمیت فرآیند توسعه فناوری در امور دفتری با رویکرد درون نگری و آماده سازی نظام اداری جهت حرکت به سوی رویکرد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، توانمند سازی، فناوری اطلاعاتی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع سیستم های اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی، حمایت سازمانی