منبع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، پذیرش فناوری اطلاعات، پذیرش فناوری

دانلود پایان نامه ارشد

کند و اجرای فناوری اطلاعات را نیز آسان می کند.
زیر ساخت فناوری اطلاعات: اجزاء اساسی سیستم هستند که بدون آنها نمی توان به اهداف سه گانه مدیریت زنجیره تأمین رسید.
کسب و کار الکترونیکی: توجه زیادی به این روش شده است. کسب و کار الکترونیکی یعنی استفاده از وسایل ارتباطی الکترونیکی به جای فرآیندهای فیزیکی در رابطه با مشتریان و تأمین کنندگان.
اجزاء مدیریت زنجیره تأمین: سیستم هایی که به طور مستقیم در برنامه ریزی زنجیره نقش دارند و عناصر بلندمدت و کوتاه مدت سیستم پشتیبان تصمیم را تشکیل می دهند.
مباحث مربوط به یکپارچگی: مربوط به اینکه کدام کارها در اولویت قرار دارند و چه نوع سرمایه گذاری هایی باید در کوتاه مدت و بلندمدت انجام شود.(تیموری و همکاران، 1388)

نمودار 2-2- اهداف IT در مدیریت زنجیره تأمین و وسیله های رسیدن به آنها
2-4-3-عوامل مؤثر بر اتخاذ فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین
عوامل مؤثر اتخاذ فناوری های اطلاعاتی در زنجیره تأمین به شرح زیر دسته بندی شده اند:
وسعت سازمانی
سازمان هایی که وسعت زیادی دارند به لحاظ داشتن منابع مالی تمایل بیشتری به پذیرش فناوری اطلاعات دارند و در این راستا ریسک مرتبط با این مهم را بیشتر پذیرا هستند. بنابراین یک همبستگی مثبت و معنی داری بین وسعت یا اندازه سازمانی و اتخاذ فناوری اطلاعات وجود دارد.

میزان موفقیت سازمانی
سازمان ها با توجه به عملکردهای موفقیت آمیز گذشته در مقابل تغییر استراتژی تمایل به ثبات دارند بنابراین احتمال انجام تغییر در سازمان هایی که در سال های گذشته دارای عملکرد بهتری بوده اند، بسیار کم است.
تأثیر شرکای موجود در زنجیره
یکی از فاکتورهای محیطی که بر تصمیم گیری سازمان ها در پذیرش فناوری اطلاعات اثر می گذارند تأثیر شرکای تجاری موجود در زنجیره است. فشار وارده از طرف شرکای موجود در زنجیره تأمین می تواند بر پذیرش فناوری اطلاعات مؤثر باشد.
عدم اطمینان
عدم اطمینان در مدیریت زنجیره تأمین از مهمترین موضوعاتی است که عامل اصلی به وجودآورنده ی آن، عدم وجود اطلاعات درست و کاملی برای تصمیم گیری است. بنابراین احتمال اتخاذ پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان هایی که با عدم اطمینان بیشتری مواجه اند بیشتر است.
حمایت مدیریت ارشد
نقش مدیریت ارشد سازمان در اجرا و به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها بسیار با اهمیت است. حمایت مدیریت ارشد سازمان می تواند تأثیر مثبتی بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان ها داشته باشد (جلالی و همکاران 1386)

2-4-4-ویژگی های اطلاعات در تصمیم گیری های زنجیره تأمین
اطلاعات براي اینكه در تصميم گيري هاي زنجيره تأمين مفيد باشد بایستی ویژگی هاي زیر را داشته باشد:
اطلاعات بایستی صحيح باشد: بدون اطلاعاتی كه یك تصویر واقعی از سراسر بخش هاي زنجيره تامين ارائه نماید، اتخاذ تصميمات مناسب بسيار دشوارخواهد بود. البته این به این معنا نيست كه تمام اطلاعات بایستی 100 درصد صحيح باشند، بلكه منظور این است كه حداقل بایستی از نظر جهت دهی صحيح باشند.
اطلاعات بایستی به موقع قابل دسترس باشند: گاهی اوقات اطلاعات دقيق موجود می باشد اما دسترسی به آن زمانبر است و یا اینكه در زمان تصميم گيري در دسترس نيست كه مدیر مجبور می شود بدون آن اطلاعات تصميم گيري نماید. براي اتخاذ یك تصميم خوب مدیر نياز دارد تا اطلاعات به روز را به راحتی در دسترس داشته باشد.
اطلاعات بایستی به جا باشد: تصميم گيرندگان به اطلاعاتی نياز دارند كه بتوانند از آن استفاده نمایند. گاهی اوقات برخی شركت ها، بسيار زیادي از داده ها را دارند كه به دليل زیاد بودن آن ها كمكی به تصميم گيري نمی كنند. شركتها باید در مورد اینكه چه اطلاعاتی بایستی ثبت شود فكر كنند، به طوري كه منابع ارزشمند با جمع آوري داده هاي بی معنا از بين نروند.
اطلاعات یك عامل كليدي نه فقط در هر مرحله از زنجيره تأمين، بلكه درهر فاز از تصميم گيري زنجيره تأمين از فاز استراتژیك تا فاز برنامه ریزي و فاز عملياتی است.(چُپرا، 2000)
2-5-سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی کننده زنجیره تأمین
تکنولوژی اطلاعات از فعالیت های داخلی و همچنین از همکاری بین شرکت های یک زنجیره تأمین پشتیبانی می کند. شرکت ها می توانند با استفاده از شبکه ها و بانک های اطلاعاتی پرسرعت، اطلاعات خود را جهت مدیریت بهتر کل زنجیره تأمین و موقعیت خود در درون زنجیره به اشتراک بگذارند. استفاده اثر بخش از این تکنولوژی عاملی کلیدی در موفقیت هر شرکت محسوب می شود.
تمامی سیستم های اطلاعاتی، ترکیبی هستند از تکنولوژی هایی که سه عملیات اصلی را انجام می دهد: دریافت و تبادل داده ها، ذخیره سازی و بازخوانی داده ها و تحلیل داده ها و گزارش دهی. سیستم های اطلاعاتی مختلف، از توانمندی های مختلفی در این سه حوزه عملیاتی برخوردارند. این توانمندی ها به انتطاراتی بستگی دارد که سیستم برای آن طراحی شده است. آن دسته از سیستم های اطلاعاتی برای ارتقای مدیریت زنجیره تأمین به کار گرفته می شوند، از تکنولوژی های مرکب از سه فعالیت فوق استفاده می کنند.
2-5-1-دریافت و تبادل داده ها5
نخستین حوزه عملیاتی، ترکیبی است از تکنولوژی و سیستم هایی که شبکه های پرسرعت دریافت و تبادل اطلاعات را ایجاد می کنند. در اینجا به موارد ذیل نگاهی خواهیم داشت:
اینترنت
باند پهن
EDI
XML

اینترنت
اینترنت، شبکه جهانی تبادل داده است که از آن چه تحت عنوان استانداردهای پروتکل اینترنت6 (IP) شناخته می شود، برای انتقال داده از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می کند. اینترنت، شبکه ارتباطات جهانی است که می تواند به همه ی کامپیوتر ها و وسایل ارتباطی متصل شود. هنگامی که وسیله ای به اینترنت متصل شود، می تواند مستقل از شکل و قالب داده داخلی مورد استفاده خود، با هر وسیله دیگری که به اینترنت وصل است، ارتباط برقرار کند.
پیش از اینترنت، شرکت ها مجبور بودند جهت انتقال اطلاعات بین سیستم های کامپیوتری مختلف، از شبکه های اختصاصی گران قیمت برای اتصال به دیگر شرکت ها استفاده کنند. امروزه به کمک اینترنت همیشه در دسترس، شرکت های مختلف برای اتصال سریع و ارزان سیستم های کامپیوتری خود، راه حل مناسبی در اختیار دارند. در صورت نیاز می توان با به کارگیری شبکه های خصوصی مجازی7 (VPN) که از اینترنت برای ایجاد شبکه های ارتباطی بسیار امن استفاده می کنند، امنیت بیشتری برای اطلاعات به وجود آورد.
باند پهن
باند پهن به زبان ساده به هر نوع تکنولوژی ارتباطاتی اتلاق می شود که سرعت بالای دسترسی به اینترنت(بیش از سرعت 56 کیلوبایت مودم) را فراهم آورده و ارتباط آن همیشه برقرار است. این مورد شامل تکنولوژی هایی همچون کابل های موازی، خط اشتراک دیجیتالی8 (DSL)، Metro Ethernet ، بی سیم ثابت9 و ماهواره می شود. تکنولوژی باند پهن در حال گسترش است و با ورود آن، شرکت های یک زنجیره تأمین به راحتی و با هزینه کم می توانند به یکدیگر متصل شده و حجم های زیادی از داده ها را در زمان معقولی مبادله کنند.
بیشتر شرکت ها با استفاده از تکنولوژی های شبکه محلی(LAN)10 همچون Ethernet که قابلیت های ارتباطی فراوانی را در اختیار آن ها قرار می دهد، به طور داخلی به یکدیگر مرتبط شده اند. بسیاری از شرکت ها، برخی یا تمامی محل های جغرافیایی مختلف خود را با استفاده از تکنولوژی های شبکه گسترده11(WAN) همچون T1، T2، و یا frame relay به یکدیگر مرتبط نموده اند. آن چه که امروزه مورد نیاز است، ارتباطات پرسرعت و نسبتاً کم هزینه بین شرکت ها است و این همان نقشی است که باند پهن ایفا خواهد کرد.

EDI 12
تبادل الکترونیکی داده ها (EDI) نوعی تکنولوژی است که برای انتقال انواع معمول اطلاعات بین شرکت هایی که با هم کار می کنند، گسترش یافت. شرکت های بزرگ در زمینه های ساخت اتومبیل و صنایع حمل و نقل، این تکنولوژی را در دهه هشتاد میلادی به وجود آوردند. این تکنولوژی برای مبادلات امور ستادی همچون ارسال و دریافت سفارشات خرید، صورت حساب ها، برگه های اعلام وضعیت حمل و وضعیت سفارش معوقه ایجاد شد. ساخت این تکنولوژی در اصل برای اجرا بر روی کامپیوترهای پردازنده مرکزی بزرگ با استفاده از شبکه های ارزش افزوده13(WAN) جهت اتصال به دیگر شرکای تجاری بود. هر چند این تکنولوژی، تکنولوژی گرانی از آب در آمد.
بسیاری از شرکت ها، سرمایه گذاری وسیعی بر روی سیستم های EDI انجام دادند و دریافتند که این روش برای برقراری ارتباط با سایر شرکت ها بسیار اقتصادی است. مجموعه های داده های استاندارد EDI برای حجم بالای داد و ستدها تعریف شده اند. شرکت ها می توانند درباره ی این که از چه مجموعه ای از داده ها یا چه قسمتی از هر مجموعه استفاده خواهند کرد، تصمیم گیری کنند. امروزه سیستم های EDI قادرند بر روی هر نوع کامپیوتری اعم از پردازنده های مرکزی تا کامپیوترهای شخصی اجرا شده و می توانند از اینترنت یا VAN برای تبادل اطلاعات استفاده کنند. لازم به ذکر است که هزینه های تکنولوژی EDI به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
XML 14
نوعی تکنولوژی است که جهت انتقال داده بین کامپیوترها و بین کامپیوتر و افراد در قالب های انعطاف پذیر ایجاد شده است. در حالی که EDI از مجموعه های خشک و از پیش تعریف شده ای برای ارسال داده ها به جلو یا عقب استفاده می کند، XML تعمیم پذیر بوده و زمانی که استانداردهای مشخصی مورد توافق قرار می گیرد، می توان از XML جهت تبادل دامنه وسیعی از انواع مختلف داده ها و دستورالعمل های پردازش بین سیستم های کامپیوتری مختلف استفاده کرد. علاوه بر این، می توان از XML جهت ارتباط بین کامپیوترها و انسان ها نیز استفاده کرد، زیرا XML قادر است سطوح مشترکی همچون جستجوگر وب را ارائه کرده و به ورودی های دریافتی از انسان ها پاسخ دهد. برخلاف EDI، هنگام استفاده از XML تبادل داده ها و توالی پردازش لزوماً نباید از قبل تعریف شده باشند.

2-5-2-ذخیره سازی و بازخوانی داده ها
دومین حوزه عملیاتی یک سیستم اطلاعاتی، ترکیبی است از نوعی تکنولوژی که داده ها را ذخیره سازی و بازخوانی می کند. این فعالیت به وسیله تکنولوژی بانک اطلاعات15 اجرا می شود. یک بانک اطلاعاتی، دسته بندی سازمان یافته داده ها است که در قالب الکترونیکی ذخیره می شود. معمول ترین نوع بانک اطلاعاتی، از آن چه که تکنولوژی «بانک اطلاعاتی رابطه ای»16 نامیده می شود، استفاده می نماید. بانک های اطلاعاتی رابطه ای، گروه های مرتبط داده ها را در جداول تکی ذخیره نموده و با استفاده از یک زبان استاندارد با نام زبان پرس و جوی ساخت یافته17 (SQL) آن ها را فراخوانی می کنند.
یک بانک اطلاعاتی، مدلی از فرآیندهای کسب و کاری است که داده ها را برای آن بانک جمع آوری و ذخیره سازی می کند. تعریف این مدل بر حسب درجه جزئیات اطلاعاتی است که توسط آن جمع آوری می شود. طراحی هر بانک اطلاعاتی باید بین اطلاعات کلی از یک سو و اطلاعات با جزئیات زیاد از سوی دیگر توازن برقرار نماید. این تعادل از طریق وزن دهی به خواسته ها و بودجه سازمان در مقابل افزایش هزینه ناشی از افزایش جزئیات اطلاعات به دست می آید. این تعادل در آن چه که مدل داده بانک اطلاعاتی خوانده می شود، منعکس می گردد.
تبادلات در یک بانک اطلاعاتی هنگامی به وجود می آیند که وقایعی در یک فرآیند کسب و کار رخ دهد. مدل داده بانک اطلاعاتی تعیین می کند که چه تبادلاتی را می توان ثبت کرد. در نتیجه بانک اطلاعاتی نمی تواند تبادلات با جزئیات بیشتر یا کلی تر از آن چه که در مدل داده تعریف شده است را ثبت نماید. این تبادلات را می توان به محض وقوع ثبت کرد که به این کار به روز رسانی «بلادرنگ»18 گویند و یا ممکن است این تبادلات گرداوری شده و به صورت دسته ای و در مقاطع دوره ای ثبت گردند که این کار را به روز رسانی «دسته ای» می نامند.
همچنین یک بانک اطلاعاتی، نیازهای مختلف تحلیل داده ها را برای افراد برآورده می سازد. افراد برای کارهای مختلفی که انجام می دهند به شکل های مختلفی به اطلاعات یک بانک اطلاعاتی نیاز دارند. به این ترکیب های

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، ارزش افزوده، فناوری اطلاعات، تأمین کننده Next Entries منبع پایان نامه با موضوع رضایت شغلی، رضایت شغل، زنجیره تأمین، امنیت شغلی