منبع پایان نامه با موضوع رشد جمعیت، تراکم جمعیتی، تجهیزات شهری، مدت استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

در دو ميلي جمشيد آباد در محلي كه دو رودخانه كه يكي از آنها به نام تيلرودسر وارد دريا مي شوند…» ( کنت رابینو،1960 ).
فکر ایجاد این شهر توسط جمشید جوانشیر بعد از سال 1342 با از بین رفتن باغ مرکبات به وسعت 32 هکتار بدلیل بارش برف سنگین (در سال 1342) شکل گرفت اما قبل از آن دارای امکاناتی نظیر متل، برق، زورخانه، تلفن، میدان ، مغازه های اطراف ، مسجد ، مدرسه ، حمام بود .اولين شهرك در اين شهر به نام درياگوشه نام گذاري شده است.بعد از این شهرک، شهرك هاي ديگري مانند شهرك لاكوده، شهرك گلسار، شهرك بلوار شيرين ، شهرك صفائيه در اين شهر ايجاد شد ‌(مهندسین مشاور آمايش محيط،1377).
اين شهر در سال 1341 داراي شهرداري مستقل شد و تا قبل از آن به طور مشترك با شهر كلارآباد اداره مي شده است.نخستین شهردار این شهر خانم پریمرز فیروزگر همسر جمشید جوانشیر بود.
سلمان شهر میان دریا و کوه محصور است و دارای فرم خطی می باشد. در واقع کشیدگی شرقی- غربی محور اصلی دریای خزر و رشته کوه های البرز از عوامل موثر در پیدایش بافت خطی سلمان شهر بوده و توسعه شبکه راهها و مسیرهای اصلی ارتباطی، تمایل توسعه شهر را در مسیر چنین شبکه هایی به صورت خطی قرار می دهد و در محل تقاطع مسیرهای اصلی است که تراکم شهری افزایش یافته و انبوهی به اوج خود می رسد و از طرف دیگر موجب تغییر یافتن جهت مهاجرت های خطرناک و بی نظم جمعیت روستایی به شهرها خواهد بود.
شهر خطی برای اولین بار توسط سوریاماتا در سال 1882 مطرح گردید. سوریا نخستین کسی است که نقش حمل ونقل جدید را به عنوان یک عنصر مهم شهری شناخته است. یکی از معایب این شهرها، فاصله گرفتن فضاهای شهری نواحی مختلف از مرکز شهر است که با توجه به خطی بودن آن ایجاد تاسیسات زیر بنایی و همچنین ارتباطات از نظر سرمایه گذاری مقرون به صرفه نیست.

تصویر(3-3) بافت خطی سلمانشهر،1392

3-3-5- جمعیت و تحولات آن
امروزه جمعيت شناسي يكي از ابزارهاي مهم برنامه ريزيهاي اقتصادي، اجتماعي است که نقش كليدي يافته است، استفاده از اين علم در برنامه ريزيهاي اقتصادي، اجتماعي و افزايش روزافزون قلمروهاي كاربردي آن، تحليل و شناخت ويژگيهاي آن را الزامي ساخته و هرچه دامنه كاربردي آن گسترده تر شده، شناخت ويژگي هاي جمعيت هم اهميت بيشتري يافته است و به موازات آن روشهاي تحليلي دقيقتر و جامعتري را فراهم ساخته است ( زنجاني 1384 ،4).
حتي خدمات محلي به طور خيلي نزديك مرتبط با سطوح جمعيت مي باشد به عنوان نمونه: مكانيابي كاربري ها، وسعت پاركها، ظرفيت فاضلابها و غيره در ارتباط با تعداد جمعيت محل مي باشد كه استانداردي براي اين خدمات تلقي مي شود.
گويش جمعيت بومي اين شهر بیشتر لهجه گيلكي است و تعدادی هم با لهجه مازندرانی و عهده ای به زبان کردی صحبت می کنند و به علت مهاجرت آذريها به اين شهر قسمتي از مردم ساكن اين شهر نيز به زبان آذري سخن مي گويند، اما در حال حاضر در اغلب محاورات به زبان فارسي صحبت مي شود.
همچنین متذکر می گردد در ایام 8 سال دفاع مقدس جوانان این منطقه با میل و رغبت زیادی جهت دفاع از سرزمین اسلامی رهسپار جبهه های جنگ غرب و جنوب کشور شدند که از تعداد 435 نفر رزمندگان اعزامی شهرستان عباس آباد، 44 نفر آنها شهدای شهر سلمان شهر هستند. آخرین شهید شهرستان عباس آباد «بهمن شفیعی» که در انفجار سال گذشته کشور عراق شهید شد.
جدول (3-5) تعداد جمعیت سلمان شهر طی سالهای 1390 – 1335
رديف
سال
تعداد جمعيت
1
1335
813
2
1345
1303
3
1355
4714
4
1365
7087
5
1370
7819
6
1375
8302
7
1385
9664
8
1390
10648

ماخذ: مرکز آمار ایران، 1392

نمودار(3-1) جمعیت سلمان شهر طی سالهای 1390-1335

ترسیم : نگارنده
طي محاسبه رشد جمعيت در طي سالهاي 1390 – 1335 بيشترين رشد جمعيت مربوط به سالهاي 1355-1345 برابر با 5 / 14 درصد بوده است كه ناشي از مواليد بالا در بين خانواده ها و مهاجراني كه به دنبال كار به متل ساحلي قو، به اين شهر نقل مكان مي كردند.
در سال 1385،تعداد كل جمعيت شهر سلمان شهر،9664 نفر رسيد كه 5050 نفر مرد و 4614 نفر زن بوده است كه اين تعداد جمعيت در سال 1390 ، به 10648 نفر رسيد كه شامل 5530 نفر مرد و 5118 نفر زن مي باشد .
جدول ( 3-6) نرخ رشد جمعيت سلمان شهر طي سالهاي 1390 – 1335
رديف
دوره زماني
نرخ رشد جمعيت(درصد )
1
1345 – 1335
4
2
1355 – 1345
5 / 14
3
1365 – 1355
2/ 4
4
1375 – 1365
99 / 1
5
1385 – 1375
53 / 1
6
1390 – 1385
019/0
ماخذ: نگارنده

تراکم جمعیتی سلمان شهر در سال 1385 برابر 2/127 نفر در هکتار بوده است که از تقسیم جمعیت شهر بر مساحت کل شهر، برآورد شده است. در نتیجه با توجه به سرشماری جمعیت سال 1390 به تراکم جمعیتی 1/ 140 نفر در هکتار برآورده شده است.
نمودار(3-2) میزان نرخ رشد جمعیت سلمان شهر طی سالهای 1390-1335

ترسیم: نگارنده

3-3-6- زمان دو برابر شدن جمعیت
“زمان دوبرابر شدن جمعيت” شاخصی است استاندارد در سطح بین المللی که نشان مى‌دهد جمعيتى با نرخ رشد معين در چند سال دو برابر مى‌شود. اين شاخص را مى‌توان به‌طور تقريبى از تقسيم عدد ۷۰ (دقيقاً عدد ۳۱۴۷۱۸/۶۹ = لگاريتم نپرين عدد ۲) بر نرخ رشد جمعيت به‌دست آورد ( نورالهى، ۱۳۷۲، ۵۴).
70
= = زمان دو برابر شدن جمعیت
نرخ رشد جمعیت
بر این اساس 7 سال طول می کشد تا جمعیت سلمان شهر به 2 برابر جمعیت فعلی برسد.
البته این پیش بینی کمی غیرعملی به نظر می رسد زیرا بعید است که طی این دوره طولانی رشد جمعیت ثابت بماند ، بهتر است از این فرمول فقط برای دوره های کوتاه مدت استفاده شود.
افزایش بی رویه جمعیت معمولا مسایلی از قبیل تامین غذا، زیرساخت ها، شغل، مسکن، آموزش و ارائه خدمات را ایجاد می کند، مسایلی که کشورهای دارای رشد جمعیت بالا قادر به تامین مخارج جهت حل آنها نیستند.
3-3-7- پیش بینی جمعیت و آینده نگری
با توجه به آمار جمعيتی سلمان شهر پيش بيني جمعيت براي دو دوره زماني 1395 ، 1400 با استفاده از الگوي نمايي محاسبه شده است. طبق سرشماری مرکز آمار جمعیت سال 1385 برابر با 9664 و جمعیت سال 1375 نیز برابر با 8302 بوده است و چون در الگوی نمایی نرخ رشد جمعیت را نداریم، با استفاده ازفرمول زیر نرخ رشد محاسبه گردید.
t
Pt = po (1 + r) =

t
r = ( pt ) – 1 * 100 =
Po

جدول (3-7) پیش بيني جمعیت و تراكم جمعيتي سلمان شهر برای سالهای 1400 و 1395
ردیف
سال
تعداد جمعیت
تراكم جمعيتي (نفر در هكتار)
1
1395
11641
1 / 153
2
1400
12147
8 / 159

ماخذ: نگارنده
در جدول بعدی محاسبات مربوط به جمعیت سال 1400 سلمان شهر و رشد مورد انتظار آن در سه ضریب 5 ساله، 15 ساله و 20 ساله برآورد شده است.

جدول(3-8) پیش بینی رشد جمعیتی سال 1400 سلمان شهر
گزینه ها
1390
رشد مورد انتظار 1400
ضریب
افزایش5 ساله
ضریب افزایش 15 ساله
ضریب افزایش 20 ساله
زیاد
10648
حفظ رشد موجود
5 . 1
13016
077284004 . 1
346855 . 1
346855 . 1
کم
10648
حفظ رشد طبیعی
8 .0
11334
040645141 . 1

172764 .1
172764 . 1
متوسط
10648
بین رشد طبیعی و رشد موجود
15 .1
12147
058837796 . 1
25694 .1
256949 . 1

ماخذ:نگارنده
3-3-8- ویژگی های کالبدی سلمان شهر
با توجه به نقشه (3-4 ) کاربری اراضی سلمان شهر و جدول (3-9) کاربری های موجود در سلمان شهر وسعت و سرانه هر یک از کاربری ها به شرح زیر می باشد:
– کاربری مسکونی :
حوزه اراضی مسکونی برای فعالیت های مسکونی می باشد. مساحت کل این کاربری 3698211 مترمربع با سرانه 93/ 4 مترمربع می باشد. مساحت کاربری مسکونی خالی از سکنه 2703456 مترمربع و مساحت مسکونی دارای سکنه 994755 مترمربع از کل مساحت کاربری مسکونی را شامل می شود.
– کاربری تجاری:
این کاربری شامل فضاهای دفاتر خصوصی وخدمات خرده فروشی و عمده فروشی و تجاریهای در سطح زیرمحله ، محله، ناحیه، شهر( بازار، بازارچه)را در بر می گیرد . مساحت این کاربری 146298 مترمربع و سرانه آن برابر با 4/ 3 مترمربع می باشد.
– کاربری آموزش،تحقیقات وفناوری:
مساحت اختصاص یافته به این کاربری 74717 مترمربع و با سرانه 7 مترمربع می باشد.
– کاربری آموزشی:
کاربری آموزشی با مساحت39647 و سرانه 3/ 7 مترمربع شامل مهدکودک، کودکستان، دبستان، مدرسه راهنمایی و دبیرستان می باشد.
– کاربری مذهبی:
این کاربری در تقسیمات کالبدی شهر با 11307 مترمربع وسعت دارد و سرانه آن برابر 1 /1 مترمربع می باشد.
– کاربری فرهنگی و هنری:
مساحت اختصاص یافته به این کاربری 10595 مترمربع و سرانه 1 مترمربع است.
– کاربری درمانی:
این فضاها شامل کلینیک ها ، درمانگاه در سطح شهر سلمان شهر می باشد. مساحت کل کاربری درمانی 8840 مترمربع و با اختصاص 25 متر مربع سرانه برای هر یک از شهروندان در نظر گرفته می شود.
– کاربری ورزشی:
مساحت کل این کاربری 38855 مترمربع با سرانه 3/ 4 مترمربع محاسبه شده است.
– کاربری فضای سبز:
مساحت کل فضاهای سبز سلمان شهر که شامل فضاهای سبز عمومی ، نیمه عمومی ، خیابانی 120050 مترمربع با سرانه 27/ 11 مترمربع برآورد شده است.
– کاربری نظامی:
مساحت کاربری نظامی برابر با 58200 مترمربع است که سرانه آن به ازای هر یک از شهروندان 5 / 5 مترمربع می باشد.
– کاربری اداری – انتظامی:
اراضی این کاربری شامل کلیه تاسیسات اداری (دولتی و سازمانهای اداری و نهادهای انقلابی و سایر مراکز وابسته و انتظامی شامل پادگانها اعم از آموزشی و رزمی و پاسگاههای انتظامی را با وسعت 23499 مترمربع و سرانه 2/ 2 مترمربع را شامل می شود.
– کاربری صنایع و کارگاهی:
وسعت کاربری صنایع و کارگاهی سلمان شهر 7743 مترمربع با سرانه 7 مترمریع و شامل صنایع سنگین می باشد.
– کاربری خدمات انتفاعی:
مساحت این کاربری 6456 مترمربع با سرانه 2 مترمربع در وضع موجود محاسبه شده است.
– کاربری خدمات غیرانتفاعی:
مساحت کاربری خدمات غیرانتفاعی 1448 مترمربع می باشد که سرانه محاسبه شده آن 4 مترمربع است.
– کاربری تفریحی و توریستی:
وسعت این کاربری در تقسیمات کالبدی سلمان شهر 296647 مترمربع با سرانه 8 /8 مترمربع برآورد شده است.
– تاسیسات شهری:
در وضع موجود مساحت این کاربری 946 مترمربع می باشد 1 / 0 % از کل کاربری ها را تشکیل می دهد.
– تجهیزات شهری:
وسعت این کاربری 12089 مترمربع و با سرانه 1/ 1 برآورد شده است.
– اراضی کشاورزی و باغات:
این کاربری با مساحت 396795 مترمربع 5 / 8 % از کل کاربری ها را شامل می شود.
– اراضی توسعه نیافته با پوشش طبیعی :
وسعت این کاربری 91791 مترمربع می باشد که 1 / 17 % از مساحت کل کاربری ها را شامل می شود.
– اراضی توسعه نیافته:
وسعت این کاربری 839898 مترمربع می باشد.
– حریم و معابر :
25/48 % از وسعت شهر معادل 1989231 مترمربع به حریم و معابر شهر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع استان مازندران، صنایع دستی، قالی بافی، اعتمادالسلطنه Next Entries منبع پایان نامه با موضوع شرکت مخابرات، نمای ساختمان، تجهیزات شهری، تامین کننده