منبع پایان نامه با موضوع رایانش ابری، فناوری اطلاعات، مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

کاربر میباشد و آنهایی که در حیطه مسئولیت عرضه کننده است، بکار گرفته می‌شد. رایانش ابری مفهوم ابر را به گونه‌ای گسترش می‌دهد که سرورها را نیز علاوه بر زیرساخت‌های شبکه در بر گیرد.
سایت آمازون17 با مدرن سازی مرکز داده خود نقش مهمی در گسترش رایانش ابریایفا کرد. بعد از حباب دات-کام18 آنها دریافتند که با تغییر مرکز داده‌های خود – که مانند اغلب شبکه‌های رایانه‌ای در بیشتر اوقات تنها از ۱۰٪ ظرفیت آن استفاده می‌شد و مابقی ظرفیت برای دوره‌های کوتاه اوج مصرف در نظر گرفته شده بود – به معماری ابر می‌توانند بازده داخلی خود را بهبود بخشند. آمازون از سال ۲۰۰۶ امکان دسترسی به سامانه خود از طریق وب سرویسهای آمازون را بر پایه رایانش همگانی ارائه کرد. در سال ۲۰۰۷، گوگل19 وای بی ام20 به همراه چند دانشگاه پروژه‌ای تحقیقاتی در مقیاسی بزرگ را در زمینه رایانش ابری آغاز نمودند.
در اواسط سال ۲۰۰۸ شرکت گارتنر متوجه وجود موقعیتی در رایانش ابری شد که برای «شکل دهی ارتباط بین مصرف کنندگان خدمات فناوری اطلاعات، بین آنهایی که این سرویسها را مصرف می‌کنند و آنها که این سرویسها را می‌فروشند» بوجود می‌آید.
1-2-2- راهکارهای ارائه شده در محاسبات ابری
محاسبات ابری به دلایل زیادی در جهان محبوب گردیده است و هم اکنون بسیاری از شرکتها از این محیط برای ارائه خدمات به مشتریان خود استفاده میکنند. اما در راستای ارائه خدمات در این محیط نیز مشکلاتی وجود دارد که جزء معایب محاسبات ابری به حساب میآید. جدول (1-1) 10 مشکل و راهکارهای ارائه شده در محیط محاسبات ابری را بیان میدارد.

جدول ‏1- 1 10 مزیت و معایب محیط محاسبات ابری[14]
ردیف
مشکلات
راهکارها
1
در دسترس بودن خدمت
استفاده از چندین فراهم کننده ابر؛ استفاده از خاصیت ارتجاعی21 برای جلوگیری از حملات DDOS
2
قفل کردن درونی دادهها22
رابطهای برنامهنویسی نرمافزار23 (API) استاندارد؛ نرمافزارهای سازگار برای استفاده از محاسبات موجی24
3
بازرسی و محرمانگی اطلاعات25
استفاده از رمزنگاری؛ شبکههای محلی مجازی26؛ دیواره آتش27 و ذخیره دادهی جغرافیایی
4
تنگناهای انتقال داده28
دیسکهای سریع29؛ بایگانی و پشتیبان گیری دادهها؛ سوئیچهای دوطرفه سریع
5
کارایی غیر قابل پیشبینی
بهبود پشتیبانی از ماشینهای مجازی؛ حافظههای سریع؛ ماشینهای مجازی مدرسه گانگ
6
ذخیرهسازی مقیاسپذیری
ابداع مرکز مقیاسپذیری
7
بروز اشکالات ریز در سیستمهای توزیعشده بزرگ
ابداع یک اشکالیاب که در ماشینهای مجازی قرار میگیرد
8
مقیاسپذیری سریع
ابداع یک مقیاس دهنده خودکار که در ماشینهای مجازی قرار میگیرد؛ ذخیره مکالمات
9
به اشتراک گذاری فضاهای ارائه شده
ارائه نگهبان محیط خصوصی برای خدمات مانندایمیل
10
صدور مجوز برای نرمافزارها
صدور مجوز پرداخت به ازاء استفاده30؛ فروش عمده31
1-2-3- ویژگیهای محاسبات ابری
محاسبات ابری مدلی است برای دسترسی به یک شبکه یکپارچه و مناسب و بر حسب تقاضا جهت به اشتراک گذاری حجم زیادی از منابع محاسباتی قابل تنظیم (مانند شبکه، سرورها، ذخیره گاهها، برنامهها و سرویسها) که میتواند با کمترین نیاز به مدیریت، و تنها به وسیله یک فراهم کننده سرویس ابر به سرعت قانونمند شده و انتشار یابد.[18]
خصوصیات اصلی محاسبات ابری به شرح جدول (1-2) است:

جدول ‏1- 2 ویژگیهای محاسبات ابری[19]
ردیف
ویژگی
توضیحات
1
ارائه سرویس براساس تقاضا32
مجموعه فناوری اطلاعات به عنوان سرویس بدون نیاز به هیچ راهنمایی بر اساس تقاضای مشتری در اختیارشان قرار میگیرد.
2
دسترسی به شبکه گسترده33
خدمات در یک شبکه مستقل از سختافزار موجود در کامپیوتر کاربر یعنی بر روی اینترنت ارائه میگردد؛ بنابراین شبکه باید دارای ارتباط قابل اطمینان و با کارایی بالا برای دسترسی به سرویسهای مختلف باشد.
4
یکپارچه سازی منابع34
فراهم کنندگان، سرویسها را یا استفاده از فناوریهایی همچون مجازیسازی35 و اجاره چندگانه36 در اختیار مشتریان قرار میدهند.
5
قابلیت ارتجاع سریع37
میتوان منابع لازم را بدون دخالت انسان و هر زمان که نیاز بود ارائه نمود.
6
سرویس دهی مقیاس پذیر38
میتوان میزان استفاده از یک سرویس به وسیله مشتری را بر اساس میزان منابع مصرف شدهاندازه گیری نمود. بر این اساس میتوان برای مصرف کننده صورت حساب صادر کرد که به این روش پرداخت به ازاء استفاده گفته میشود.
1-2-4- ساختار محاسبات ابری
1-2-4-1- معماری
معماری محاسبات ابری به گونه است که معماریهای دیگر همچون معماری نرمافزاری، معماری میانافزاری، معماری فناوری اطلاعات و معماری خدماتگرا را در خود جای داده و آنها را به عنوان منابع مدیریت میکند.[7] نحوه قرارگیری محاسبات ابری در سیستم را میتوانید در شکل (1-2) ببینید.

اما معماری کل محاسبات ابری از لحاظ پیاده سازی را میتوان در شکل (1-3) و از نظر ساختار فیزیکی در شکل (1-4) مشاهده نمود که به شرح زیر آنها را توضیح خواهیم داد.
1-2-4-2- فراهم کننده سرویس ابر39
فراهم کننده سرویس کسانی هستند که بستری برای استفاده از منابع موجود فراهم میکنند.[19] سرویس دهندگان میتوانند یک یا چند سرویس که در میانه شکل (1-3) نشان داده شده را فراهم کند. بنابراین میتوان سه دسته سرویس دهندگان نرمافزار40، سرویس دهندگان بستر41 و سرویس دهندگان زیرساخت42 را معرفی نمود.
1-2-4-3- انواع ارائه خدمت43
در محیط محاسبات ابری عموما سه خدمت عمده را به عنوان ساختار خدمات رسانی به صورت اولویت بندی شده ارائه میدهد؛ که به ترتیب ارائه نرمافزار به عنوان خدمت44، ارائه بستر به عنوان خدمت45 و ارائه زیرساخت به عنوان خدمت46 نام دارند. در ابتدای این زنجیره نیز فراهم کنندگان قرار دارند و در انتها نیز کاربران میباشند.
1-2-4-3-1- ارائه نرمافزار به عنوان خدمت
در بالاترین و سادهترین لایه محاسبات ابری مجموعه نرمافزارها به عنوان یک خدمت ارائه میگردد. [7, 14, 15, 17, 19] تمام نرمافزارهای موجود را میتوان در این بخش ارائه نمود. پایگاه داده نیز میتواند در این بخش ارائه گردد. یکی از اولین ساده ترین نرمافزارها خدماتایمیل میباشد که میتوانید در آنها پیامهای خود را نگهداری و مدیریت کنید. اما امروزه برنامههایی همچون مدیریت ارتباط با مشتری47، مدیریت منابع سازمانی48، مدیریت زنجیره چرخه49 و… نیز در این لایه ارائه میگردند.[15, 20]
1-2-4-3-2- ارائه بستر به عنوان خدمت
لایه بستر بر روی لایه نرمافزار قرار میگیرد تا سرویسهای جدیدی به کاربران ارائه کند که بتوانند به وسیله آنها به توسعه نرمافزارهای خود بپردازند.[19] در این لایه میتوان وب سایت مورد نظر خود را ساخت. نرمافزار مورد نظر خود را توسعه داد و به تست و توسعه آنها پرداخت؛ بدون آنکه نیاز باشد تا ابزاری را روی سیستم خود برای این کار نصب کنیم. محیطهای یکپارچه توسعه نرمافزار از جمله سرویسهای این بخش است.[11, 15, 20] Windows Azure50، Aptana Cloud51 و Google App Engine52 از جمله فراهم کنندگان این سرویسها به شمار می ایند.[15]
1-2-4-3-3- ارائه زیرساخت به عنوان خدمت
در پایینترین و گستردهترین لایه موجود در محاسبات ابری لایه زیرساخت وجود دارد که در آن از یک فضای مجازی از تمامی زیرساختهای مورد نیاز برایایجاد یک سیستم کامل میتوان بهره برد.[19] این مجازی سازی یک فناوری بسیار مفید در محیط محاسبات ابری به شمار میآید چرا که به کاربر این تصور را تلقین میکند که واقعا با یک سیستم کامل همانند سیستم شخصی کار میکند که در واقع اینگونه نیست و تنها یک فضا به او داده شده تا بتواند در آن همانند یک سیستم کامل به توسعه برنامههای خود بپردازد. ارائه بستر سختافزاری، کار با درگاهها و کارت شبکه، دسترسی مستقیم به حافظه و… از جمله خدمات این لایه میباشد.[15, 16, 20]
1-2-4-4- کاربران محیط محاسبات ابری
کاربران این محیط را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
یکی استفاده کنندگان53 خدمتها که تنها برای استفاده از خدمات درخواست میدهند و از آنها استفاده میکنند و بر اساس مصرف خود هزینه پرداخت میکنند.
کاربران دیگر محیط محاسبات ابری اعضای54 آن میباشند که میتوانند در تهیه خدمات همکاری کنند.
1-2-4-5- مدلهای پیاده سازی
محاسبات ابری در مدلهای مختلفی ارائه میگردد. که در چهار دسته میتوان آنها را قرار داد. در شکل (1-5) این چهار دسته را مشاهده مینمائید و در ادامه نیز به شرح آنها خواهیم پرداخت.
1-2-4-5-1- مدل عمومی55
اولین و رایج ترین گونه محاسبات ابری، ابر عمومی و یا ابر خارجی56 میباشد. این گونه نخستین مدل تولید محیط محاسبات ابری میباشد. فراهم کننده سرویس خدمات را به صورت بخشهای کوچک و اشتراکی57 در اختیار کاربران قرار میدهد.[16, 19] در پایان هر دوره مصرفی همانند صنعت برق و آب و… برای هر مشتری یک صورت حساب تهیه و ارسال میگردد. [11, 18]
1-2-4-5-2- مدل خصوصی58
نوع دوم مدل محاسبات ابری مدل خصوصی یا داخلی59 میباشد. این مدل در شرکتهای خصوصی استفاده میشود. [19] این مدل را خود شرکت و یا یک فراهم کننده خدمات ابری مدیریت میکند.[16] به طور عمومی این گونه محاسبات ابری برای شرکت مورد نظر خصوصی سازی شدهاست و دارای خدماتی است که آن شرکت به آنها نیاز دارد.[6, 16]
1-2-4-5-3- مدل دوگانه60
نوع دیگری از محاسبات ابری مدل دوگانه یا پیوندی میباشد که بین دو یا چند ابر به صورت ارتباطات خصوصی داخلی انجام میگیرد. [19]معمولا این نوع از ابر برای پخش کردن بار ذخیره و تبادل اطلاعات بین شرکتهای مختلف همچنین استفاده از دادههای ساختار یافته و جامع ساخته میشود.[16]
1-2-4-5-4- مدل انجمنی61
مدل آخر مدل انجمنی میباشد که عموما به وسیله افراد و گروههای خاص برای ارائه خدمات خاصی ساخته میشود[19] در این مدل کسانی که در این خدمت خاص سررشته دارند میتوانند از آن استفاده نمایند.
1-2-5- نمای کامل از محیط محاسبات ابری
با توجه به تعاریف انجام شده درباره محاسبات ابری حال میتوان یک نمای کامل از این نوع شبکه را ببینیم. شکل (1-6) به شرح این مسئله میپردازد.
همانطور که مشاهده میکنید محاسبات ابری یک سری افراد را در خود میبیند که میتوانند یا فراهم کنندگان محیط محاسبات ابری62، یا کاربران و یا نمایندگیهای ارائه خدمات باشند. انواع مدلهای ارائه محاسبات ابری و انواع ارائه خدمات نیز که در بالا توضیح داده شد. لایههای پیاده سازی آن نیز شامل لایه سرور، لایه مشتری، لایه محیط ذخیره سازی دادهها، لایه زیرساخت، لایه بستر، لایه خدمات و لایه برنامهها میباشد. ویژگیهای آن نیز همانند جدول (1-2) میباشد. نحوه پیادهسازی در محیط نیز میتواند به صورت محلی63 در یک شبکه محلی و یا به صورت ارتباط از راه دور64 و یا به صورت توزیع شده65 باشد.
اما مهمترین بخش محاسبات ابری مربوط به مشکلات امنیتی و رخنههای آن میباشد که میتوان گفت بزرگترین دغدغه در ساخت و مدیریت محیط محاسبات ابری میباشد؛ که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت.
1-2-6- چالشهای مربوط به محاسبات ابری
طبق تحقیقات انجام شده[6] در باره چالشهای مربوط به محیط محاسبات ابری تا سال 2013 مهمترین مشکلات 8 مورد میباشد که در شکل (1-7) آنها را مشاهده مینمائید. همانطور که مشخص است، بیشترین مشکلات مربوط به امنیت، در دسترسپذیر بودن، کارایی، میباشد که باید بر روی آنها کارهای جدیتری انجام گیرد.

با توجه به شکل (1-7) بزرگترین دغدغه همانا بحث امنیت محیط محاسبات ابری میباشد که با توجه به حملات و تهدیدات موجود میبایست در این حوزه کار بسیار زیادی انجام گیرد تا در زمینههای مختلف امنیت را برای کاربران فراهم نمود و رضایتایشان را جلب کرد.
1-2-7- امنیت در محیط محاسبات ابری
با توجه به روند رو به پیشرفت و توسعه استفاده از محاسبات ابری بسیاری از شرکتها همچون Amazon، Google، Microsoft، EBye و… با صرف میلیاردها دلار به خدماتدهی به مشتریان و کاربران خود در این زمین

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع رایانش ابری، فناوری اطلاعات، پردازش ابری Next Entries منبع پایان نامه با موضوع سیستم کار، امنیت اطلاعات، تخصیص منابع