منبع پایان نامه با موضوع جنس مخالف، مسئله پژوهش، مصرف کنندگان، عصر اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

اليوت و روزنبرگ16 در تکرار مطالعه کلاسيک برلسون در مورد اعتصاب روزنامه ها ، مشخص کردند خوانندگاني که از روزنامه خود محروم شده اند براي تامين خدماتي که ممکن است از دست داده باشند ، چندان به رسانه هاي ديگر روي نمي آورند.
اليوت و روزنبرگ نتيجه گرفتند که بخش زيادي از استفاده از رسانه ها ممکن است صرفاً از روي عادت باشد . مطالعه استون17 نيز حاکي از اهميت عادت در توضيح استفاده از رسانه هاست.(مهرداد ، 1380).
با وجود اين نتايج غير يکدست ، رويکرد استفاده و خشنودي ممکن است اقبال اين را داشته باشد که از جايگاه خوبي برخوردار شود ، زيرا ما در حال حرکت در مسير عصر اطلاعات هستيم و استفاده کنندگان از رسانه ها با انتخاب هاي خيلي بيشتري رو در رو هستند . بديهي است که استفاده کننده اي از رسانه ها که با تلويزيون کابلي با صدها کانال سروکار دارد يا دستگاه ويدئويي دارد که به وي امکان تغيير زمان ( تماشا ) ، بايگاني و تماشاي مجدد برنامه هاي تلويزيون را مي دهد مخاطب خيلي فعالتري است تا مصرف کننده سنتي رسانه در چند سال پيش . رويکرد استفاده و خشنودي بايد در نهايت براي استفاده کنندگان از اين رسانه هاي جديد ، حرفهايي براي گفتن داشته باشد . روي هم رفته ، اين تنها حوزه اي از نظريه است که کوشيده است به طور مستقيم به مخاطب فعال بپردازد .
حداقل اين است که رويکرد استفاده و خشنودي توجه ما را به مخاطب ارتباط جمعي سوق مي دهد . پيکارهاي اطلاعاتي بايد با مطالعه کاربر بالقوه اطلاعات و پرسش هايي که شخص براي اينکه دنيا را درک کند مي کوشد به آن پاسخ دهد آغاز شود. همين امر احتمالاً در مورد توليد کنندگان و بخش زيادي از محتواي رسانه هاي جمعي صدق مي کند. برنامه ريزان رسانه ها در خيلي از حوزه ها بايد پژوهش هاي بيشتري درباره مخاطبان بالقوه و رضايت هايي که اين مخاطبان مي کوشند به دست آوردند ، انجام دهند .( مک کوييل ، 1380)

مدل جذابيت عمومي ( ارتباط به معني توجه ):
مک کوييل معتقد است که فعاليت مرکزي رسانه هاي همگاني ، انتقال معني به ديگران و يا استفاده از آن به عنوان سکويي براي گسترش افکار سياسي ويا آيين هاي مشترک نيست بلکه کار اصلي رسانه ها و هدف اساسي آنها جلب توجه پيام گيران مي باشد. از نظر او اين تعريف بايد معياري براي ارزيابي عملکرد رسانه ها قرار گيرد . جذابيت چنين توليداتي بايد به گونه اي باشد که چشم پيامگير را خيره سازد ، احساسات او را برانگيزد و علاقه او را تحريک کند.
مدل جذابيت عمومي18 يکي از مقبول ترين مدلهايي است که از نظر بسياري از کارشناسان ، اساس فرايند ارتباط را تشکيل مي دهد. جوهر هر بازاري قبل از چيز تمايل به ارائه کالا و خدمات به منظور جلب توجه مصرف کنندگان بالقوه است تا از اين راه علاقه آنها را تحريک نموده و نظر آنها را نسبت به کالاي خود جلب و همچنان ثابت نگهدارند.
جدول شماره 3- الگوي ارتباط به معني توجه مک کوييل
1
2
3
مدل
فرستنده
گيرنده
جلب توجه عمومي
به نمايش گذاشتن رقابت
جلب توجه مخاطب
(ضيايي پرور ، 1384)
مك كوييل معتقد است: اهميت ميراث پژوهشي” استفاده و رضامندي” براين واقعيت استوار است كه پيروان آن مخالف نظريه مخاطب منفعل هستند وبه همين جهت فرضهايي را مبناي كارخود قرار مي دهند كه مهمترين آن عبارت است از اين كه مخاطب، از ميان مجاري ارتباطي و محتوايي كه به اوعرضه مي شود ، دست به انتخابي آگاهانه و انگيزه دار مي زند.مخاطبان آنچه را که برای حل مشکلات و رضامندی حداکثر خود لازم دارند ، اگر که بدست نمی آورند ، حداقل جستجو می کنند. مخاطب علاوه بر اين از ميان رسانه های مختلف دست به انتخاب می زند مثلا انتخاب اينترنت ، در آن نيز گزينش می کند و خدمات را با هم می سنجد و سعی دارد بهترين را انتخاب کند.
استفاده از رسانه تحت تاثير شرايط زمان و مکان ، و نيز عادات اجتماعي و فرهنگي قرار دارد.رسانه هاي جمعي که اغلب در خانه استفاده مي شوند(به خصوص تلويزيون، ويدئو،موسيقي ، کتاب)در واقع پلي هستند بين دنياي خصوصي و خانگي و خانوادگي با فعاليت ها و مسائل جامعه پيراموني. مخاطب بودن ،در برخي شرايط به معناي اشتراک در زندگي جامعه پيراموني و در شرايطي ديگر ،صرفا تجربه اي است خود انگيخته که مي تواند کلا شخصي و خصوصي يا تنها با حلقه کوچکي از دوستان و اعضاي خانواده مشترک باشد. تلويزيون ، مصرفي خانوادگي و بيشتر جمعي دارد .
برخي عوامل از جانب خود رسانه و برخي مربوط به مخاطب است که در گزينشگري پيام رسانه اي دخالت دارد .مک کوييل پس زمينه هاي اجتماعي(چون طبقه ، تحصيلات ، مذهب، محيط خانوادگي ،منطقه محل سکونت) ، مشخصه هاي فردي (جنس ، سن ، سطح درآمد)، نيازهاي رسانه مدارانه ، سلايق و رجحان هاي شخصي در خصوص قالب ها يا محتواي خاص ،عادت هاي عمومي نسبت به مصرف رسانه در اوقات فراغت ،آگاهي نسبت به گزينه هاي موجود ،زمينه خاص استفاده (مثلا در مورد تلويزيون خانواده )بخت و اقبال قرار گرفتن در برابر پيام رسانه اي را عواملي از جانب مخاطب مي داند که در نحوه گزينش پيام ، اثرگذارند. مسلما پيامي که توليد کننده در نظر دارد و سپس در شکلي از نماد ها و اشياء آنرا بيان مي کند و آنرا در يک کانال ارتباطي و در شکل يک رسانه و سياست هاي حاکم بر آن بيان مي کند و نحوه دريافت پيام و زمينه دريافت پيام ، باعث چرخش پيام ازشکل اولين خود مي شود. در آخر، اين مخاطب است که بازتفسيري از پيام دريافتي مي کند. رويکرد استفاده و خرسندي نيز جايگاه مخاطب را از انفعال درآورده و وي را مخاطب و پويا در جريان مصرف فرهنگي مي داند. ( ضيايي پرور ، 1384)

نظريه بازار پيام :
نظريه بازار پيام دکتر مهدي محسنيان راد به اين موضوع مي‌پردازد كه چگونه در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات اين امكان فراهم مي‌شود كه اعضاي جامعه جهاني به يك عنصر فعال در فضاي ارتباطي تبديل شوند. براساس اين نظريه، از ميان رسانه‌ها و پيام ها تنها آنهايي مي‌توانند به كسب مخاطب و مشتري هميشگي و دائمي دست يابند كه به نياز مخاطبان خود بيشترين توجه را دارند.
اساس شکل گیری نظریه بازار پیام این است که در دهکده جهانی بازاری به وجود خواهد آمد با ساخت و کارکردی مشابه بازارهای سنتی ایران که در آن به جای مخاطبان انبوه19 دوران رسانه ها با سه نقش جدید به وجود خواهد آمد که ارتباط گران متعدد، ارتباط گیران متعدد و جست و جو گران متعدد ایفاگران آن خواهند بود. ضمن آنکه جابجایی نقش ها در بازار پیام غیر ممکن نیست. مهمترين خصلت بازارهاي سنتي آن دوران اين بود كه هر كس بر اساس نيازهاي خود و بصورت گزينشي اقدام به داد و ستد مي كرد. در واقع هر كس مي توانست هر دو نقش خريدار و فروشنده را ايفا كند. احداث بازارهاي آن دوران به گونه اي بود كه دو سمت از شهر را به هم وصل مي‌كرد.
بنابراين بسياري از مردم، بازار را را نه براي خريد، بلكه براي عبور انتخاب مي كردند، البته اين عابران ممكن بود موقعي كه از بازار رد مي‌شوند خريد هم بكنند و يا چيزي را هم بفروشند. در واقع هر لحظه، اين امكان وجود داشت كه هر سه نقش مختلف خريدار، فروشنده و عابر را ايفا كنند. اين يك شرايط سه عنصري بود، مشابه بازار پيام پيش رو، با اين تفاوت كه در بازار قبلي، اگر فروشنده كالايي را به يك نفر مي‌داد، ديگر مالك آن كالاي خاص نبود و به جايش پول دريافت ‌كرده بود. به همين جهت، در بازار سنتي حجم كالا ثابت بود. در حاليكه در بازار پيام، وقتي مالك پيام، پيامي را به ديگري مي دهد، كماكان خودش نيز مالك پيام باقي مي ماند.
بايد توجه داشت كه براساس نظريه بازار پيام براي اينكه بتوان مخاطب و مشتري هميشگي داشته باشيم، ابتدا بايد به خواست و نياز مخاطبان دست يابيم و بعد به آنها پاسخ دهيم. اين پاسخ بايد به گونه‌اي باشد كه هم مخاطب را راضي كند و هم رسانه را که هدفش راهنمايي و هدايت افكار عمومي و جذب مخاطب و سرمايه بيشتر است، برساند.
در بازار پيام، دروازه باني پيام از دست ارتباط گران خارج و در دست ارتباط‌گيران قرار مي گيرد. به اين ترتيب فراهم شدن اجراي هم زمان هر سه نقش گيرنده پيام، فرستنده پيام و جستجوگر پيام و برداشت موانع ناشي از دروازه باني پيام و تفاوت زبان ها، سبب خواهد شد كه در بازار پيام، ملت هاي مختلف بدون مداخله دولت ها و بدون مداخله سياسي، ديني و مذهبي به طور مستقيم با يكديگر ارتباط برقرار كنند.
در اين شرايط مرزهاي ارتباطي برداشته خواهد شد و مخاطبان ديگر با رسانه هاي كشورها مواجه نخواهند بود بلكه با خود فرستندگان روبه‌رو مي‌شوند در بازار پيام شكل توده تغيير مي كند.ديگر مخاطب انبوه وجود نخواهد داشت بلكه هر آدمي حسب خصايصي كه دارد مي‌تواند مخاطب لحظه اي يكي از پيامهاي عظيمي باشد كه در بازار پيام جاري است. مثلاً ممكن است يك خانم فيزيكدان در يك لحظه مخاطب يك برنامه علمي فيزيك باشد و در لحظه‌اي ديگر چون منتظر تولد فرزند است با يك خانم كم سواد هندي مشتركا مخاطب برنامه مربوط به نگهداري كودك باشد. (محسنيان راد ، 1385)

سؤالات :
پرسش اصلي : آيا نمايش رسانه اي چهره هاي مشهور در افزايش انگيزه هاي گرايش به جنس مخالف در بين دانش آموزان دبيرستاني باشد؟
پرسش هاي فرعي:
1 – آيا نوع آرايش و مدل موي چهره هاي تلويزيوني مي تواند بر تيپ ظاهري نوجوانان جامعه تاثير گذارد؟
2 – آيا محبوبيت يک ورزشکار مي تواند عامل گرايش دانش آموزان دبيرستاني به يک تيم يا رشته ورزشي باشد؟
3 – چهره هاي روحاني و ديني تا چه اندازه نسبت به ديگر چهره هاي مطرح شده از رسانه ها در بين نوجوانان محبوبيت و مقبوليت دارند؟
4 – نوع لباس و پوشش چهره هاي تلويزيوني بخصوص چهره هاي سياسي تا چه اندازه به ميزان محبوبيت آنان نزد نوجوانان بستگي دارد؟
5 – نوجوانان رنگ و مُد سال را از چه کساني اقتباس مي کنند؟
6 – تا چه اندازه تکه کلام هاي تلويزيوني در گويش نوجوانان جامعه وجود دارد؟

فرضیات :
پژوهشگر پس از انتخاب و تعيين مسئله اقدام به بيان فرضيه20 پژوهشي مي کند. فرضيه در حقيقت راه حل پيشنهادي پژوهشگر براي حل مساله است. فرضيه ابزار نيرومندي است که پژوهشگر را قادر مي سازد تا نظريه را به مشاهده و مشاهده را به نظريه ربط دهد. فرضيه مي تواند به عنوان يک تعميم آزمايشي درباره مسئله پژوهشي مورد بررسي قرار گيرد.
فرضيه يک قضيه شرطي يا فرضي است که تاييد يا رد آن بايد بر اساس سازگاري مفاهيم آن و به استناد مدارک تجربي و دانش گذشته آزمايش شود. به عبارت ديگر فرضيه قضيه آزمايشي پيشنهاد شده اي براي حل مسئله يا تبيين يک پديده است. فرضيه به عبارت ساده تر جمله است که انتظارت محقق را در زمينه رابطه بين متغيرها بيان مي کند.
ون دالن21 معتقد است ، فرضيه همانند نورافکن پرقدرتي است که راه را براي پژوهشگر روشن مي کند . فرضيه به ويژه در پژوهشهايي که هدف آنها کشف روابط علي و معلولي است، ضروري مي باشد.(دلاور،1376).
در اين تحقيق نيز دو دسته فرضيه طراحي و ارائه شده است ، فرضيه اصلي و فرضيه هاي فرعي .
فرضيه اصلي: افزايش انگيزه هاي مُدگرايي و دوست يابي به خصوص از جنس مخالف در بين دانش آموزان دبيرستاني رابطه اي مستقيم با ميزان محبوبيت چهره هاي رسانه اي دارد.
فرضيه هاي فرعي :
1 – ميان نوع آرايش و مدل موي دانش آموزان دبيرستاني با نوع آرايش و مدل موي چهره هاي رسانه اي رابطه اي مستقيم وجود دارد.
2 – گرايش نوجوانان به تيم هاي ورزشي خاص بيشتر متاثر از محبوبيت يک يا چند چهره ورزشي در آن تيم است.
3 – ميان افزايش نمايش رسانه اي چهره هاي روحاني و ديني و ميزان محبوبيت آنها نزد نوجوانان رابطه اي معکوس وجود دارد.
4 – ميان محبوبيت و مقبوليت افراد سياسي و نوع پوشش ظاهري آنها نزد دانش آموزان دبيرستاني رابطه اي معني دار وجود دارد.
5 – رابطه انتخاب رنگ سال و مد روز در نوجوانان با نوع پوشش چهره هاي رسانه اي رابطه اي مستقيم است.
6 – رابطه اي مستقيم ميان يادگيري و بکارگيري اصطلاحات و تکه کلام هاي رايج بين نوجوانان و تکه کلام هاي چهره هاي رسانه اي وجود دارد.
7 – رابطه اي معکوس بين انگيزه گرايش نوجوانان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع جنس مخالف، نوجوان و جوان، ضرب المثل، آموزش و پرورش Next Entries منبع پایان نامه با موضوع جنس مخالف، دانشگاه آزاد اسلامی، استفاده از اینترنت، جامعه آماری