منبع پایان نامه با موضوع جنس مخالف، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

دختر چنین ازدواجی را نمی پسندند”.(همان)
بنابراین، وجود فكر ازدواج در بین دختران و پسران تنها نوعی ساز و كار دفاعی برای ایجاد رضایت خاطر و رهایی از اضطرابی است كه در نتیجه عملِ بر خلاف قواعد و هنجارهای خانواده و جامعه صورت می گیرد.
در مجموع اين گونه انگيزه ها و روابط باعث مي‏شود كه دو طرف بخصوص در مقطع دبيرستان تمام فكر و توجه و تمركز خود را صرف ديدارها و ملاقات‏هاي حضوري و تلفني خود بكنند و اين بزرگترين مانع براي رشد و ترقي علمي است زيرا تحصيل دانش نيازمند تمركز نيروهاي فكري وروحي است. دل ‏مشغولي و اضطرابي كه در اثر اين گونه پيوندها پديد مي‏آيد بيشتر باعث اُفت تحصيلي نوجوانان و جوانان مي شود.
اما همانطور که غريزه ميل به جنس مخالف در نهاد همه انسانها به صورت فطري و خداداد وجود دارد، عفت و حیا هم به صورت خداداد در درون ابنا بشر نهاده شده که انسان را از لغزش ها به دور نگه دارد.
عفت و حیا برای زن سرمایه ارزنده‎ای به شمار می‎آید و بزرگترین مانع برای فریب و لغزش و انحراف زن است. عفت و حیا از خصوصیات روحی زن و سرمایه سلامتی اخلاقی و روانی او و حتی موجب سلامت جامعه و پاكدامنی مردان است. لذا امام صادق (ع) می‌فرمایند: حیا ده سهم است كه نه سهم در زنان و یك سهم در مردان است1 و در روایت دیگری می‌فرمایند: لا ایمانَ لمن‏ْ لاحیاء لَهُ ، كسی كه حیا ندارد ایمان ندارد2 .  در فرموده‎ای از امیر مؤمنان (ع) نیز می‎خوانیم: الحیاءُ ثمره العِفّه ، حیا میوه پاكدامنی است3.

چارچوب نظري تحقيق:
نظريه استفاده و رضايتمندي و خشنودي4 :
فرضيه اصلي اين نظريه مي گويد که مخاطبان ، کم و بيش ، فعالانه دنبال محتوايي هستند که به نظر مي رسد به بيشترين حد ، خشنود کننده باشد. درجه اين خشنودي بستگي به نيازها و علائق فرد دارد. نيازها و انگيزه ها، استفاده و بهره وري را به پيش مي رانند و خوشنوديها بر مبناي انتظار و ارزش گذاري، سنجيده مي شوند. افراد هر قدر بيشتر احساس کنند که محتواي واقعي نياز آنان برآورده مي کند ، احتمال اينکه آن محتوا را انتخاب کنند بيشتر است.
نظريه استفاده و رضايتمندي بر اين حقيقت متکي است که هر کدام از افراد جمعيت مخاطبان به صورت فعال با پيامها برخورد مي کنند و به صورتي فعال و نه انفعالي پيامها را با توجه به محتوايشان انتخاب مي کنند. اين انتخاب از مخاطبي به مخاطب ديگر تفاوت کرده و بر اساس ساختار ، علايق ، نيازها و شخصيت افراد و ارزشهاي اعتقاديشان متغير است. (ويندال ، 1376)
اين نظريه را ابتدا بلاملر و کاتز5 مطرح کردند که چندي بعد دنيس مک کوييل6 با طبقه بندي انگيزه ها(فهرست رضايتمندي فردي) به چهار گروه ، اين نظريه را کامل کرد و آنرا در دو الگوي شناختي و فرهنگي ترسيم کرد.
فعاليت پژوهشي و نظري دنيس مک کوييل و همکارانش از مهمترين تحقيقات در زمينه روشن کردن چگونگي بهره گيري مردم از رسانه هاي همگاني در برآوري نيازهاي انساني است. مک کوييل مفهوم گريز را نقطه آغازين کار خود قرار داد زيرا در آن زمان نيز همچون اکنون مردم مي گفتند که به خاطر گريز از مسائل وقت خود را با رسانه ها مي گذرانند . اما گريز را مي توان به شيوه هاي فراواني تفسير کرد. مي توانيم گريز را فراري از واقعيت ، نوعي درنگ و تاخير و يا گريز از مسئوليت برشماريم. اما رسانه ها مردم را نه به فرار وا مي دارند و نه باعث فرار آنها مي شوند. مردم خود برمي گزينند که از برخي شرايط يا ذهنيت ها به سپهرهاي ديگر زيستي بگريزند. آنها اين کار را به دلايل زيادي مي کنند. مک کوييل و همکارانش بر آن شدند گونه هاي مختلف گريز و انگيزه هاي گوناگوني را مشخص سازند که مردم را به گريز برمي انگيزند. چندي بعد مک کوايل توانايي گريز را ، ارضاي رسانه اي تعبير کرد.( لال ، 1379)
عناصر الگو :
در اين تحقيق از نظريه استفاده و خشنودي بهره برده شده است . اعتقاد به مخاطب سرسخت که منفعل نيست و در شرايط مختلف دست به گزينش خواهد زد. مخاطب با توجه به نياز خود و در راستاي ارضاي نياز و انتخاب رسانه دست به ابتکار عمل خواهد زد و تنها به آن چيزي توجه مي كند كه به آن علاقه مند است و يا نيازي را از او بر طرف مي كند .
در اثر نظريه استفاده و خشنودي تغيير کاملا قاطعي در کيفيت توجه به مخاطب روي داد. همان طور که قبلا اشاره شد نخستين بار الگوي اين رويکرد را بلاملر و کاتز در ارائه کردند.
نيازها و انگيزه ها :
بحث فراگرد استفاده و خشنودي معمولا با نيازهاي اساسي فرد شروع مي شود . در تدوين هاي اوليه اين الگو کم و بيش نيازها را با نيازهاي مربوطه7 برابر مي دانستند . انگيزه ها از نيازها ناشي مي شوند وجنبه هاي کنشي8 آنها را تشکيل مي دهند. در باب انگيزه ها ، طبقه بندي هاي گوناگوني پيشنهاد شده است. يکي از معروف ترين آنها طبقه بندي مک کوييل است که ابعاد زير را در بر مي گيرد.
1_ اطلاع رساني و آگاهي: شامل آگاهي و جهت گيري در مورد وقايع و رويدادهاي جامعه ، ارضاي کنجکاوي و علاقه ، فراگيري و خودآموزي و کسب احساس امنيت.
2_ هويت شخصي9: شامل کسب خودآگاهي، يافتن الگوهاي رفتار، تقويت ارزشهاي شخصي و همذات پنداري با ديگران.
3_ يکپارچه سازي10 و کنش متقابل اجتماعي11: شامل همدلي اجتماعي ، آگاهي از شرايط ديگران، فراهم کردن امکان برقراري ارتباط با ديگران، پر کردن جاي يک همراه واقعي در زندگي، آگاهي از چگونگي ايفاي نقش خود و ايجاد پايه اي براي کنش و تعامل متقابل اجتماعي.
4_ تفريح12 و سرگرمي و فراغت13 : شامل آرامش، دوري از مشکلات روزمره، پر کردن وقت، کسب لذت دروني و تخليه عواطف و ارضاي نيازهاي جنسي.(مک کوييل ، 1382)
يکي از نتايجي که از اين گونه طبقه بندي ها به دست مي آيد اين است که انگيزه هاي گوناگوني براي استفاده از رسانه ها وجود دارد. تصور رايج ولي غالبا نادرستي که در ميان برنامه ريزان ارتباطي وجود دارد اين است که افراد مخاطب، بنا به دلايلي که فرستنده در نظر دارد به پيام ها روي مي آورند. اين نکته نشان مي دهد که سنجش موفقيت ارتباط بر حسب عرضه صرف ، کاري اشتباه است زيرا انگيزه هاي شخصي ممکن است فرد مخاطب را به گزينش جنبه ها و معناهايي وادارد که مورد نظر فرستنده نبوده است.

الگوي شناختي رضايتمندي و خشنودي :
مخاطبان را ادراک آنان، از آنچه مي تواند نتيجه مصرف پيامي معين باشد، هدايت مي کند. در بهترين حالت ، دريافت پيام بايد خشنود کننده باشد. خشنودي ( ارضاي نياز) مي تواند بلافاصله يا با تاخير صورت گيرد.
نظريه استفاده و خشنودي عمدتا متوجه خشنودي هايي بوده که نتيجه استفاده اند و کمتر استفاده را في نفسه به عنوان هدف در نظر گرفته است. با وجود اين برخي از محققان ميان خشنودي محتوايي و خشنودي فراگردي تمايز قائل مي شوند . اولي يعني خشنودي محتوايي ، نتايج استفاده از رسانه ها که در آن خود پيام ها خشنود کننده اند. در مقابل، خشنودي فراگردي ، به جاي اينکه حاصل محتوا باشد ، حاصل فراگرد ارتباط است.در چنين حالتي استفاده کننده براي شرکت در فراگرد استفاده ارزش بيشتري قائل است تا براي دريافت پيامهايي معين. مثال خشنودي محتوايي، ‌استفاده از رسانه ها براي هدايت خويش در وضعيتي پيچيده يا براي پيدا کردن موضوعي است که بتوان بعدا درباره آن با ديگران بحث کرد . خشنودي فراگردي ، وقتي روي مي دهد که نفس استفاده از رسانه هاي جمعي به عنوان يک فعاليت مورد نظر باشد. تماشاي تلويزيون در ميان جمع، صرف نظر از محتواي برنامه ها ، مي تواند لذت بخش باشد.( مک کوييل ، 1380)
مک کوييل ضمن تشريح اين موضوع، معتقد است که در پژوهش درباره استفاده و خشنودي بايد بين انواع شناختي و فرهنگي محتوا و استفاده از رسانه ها تمايز قائل شويم.

جدول شماره 1- الگوي شناختي استفاده و خشنودي مک کوييل
1
2
3
4
انگيزش
علايق
آگاهي
رضايت
علاقه و
کنجکاوي عام
که بر حسب
ذوق شخصي
فرق مي کند و
موجب گزينش
و در نظرآوردن
محتواي در
دسترس رسانه ها
مي شود تا به
برخورداري از سود يا
استفاده، نظير راهنمايي،
نظارت ،کاربرد ،
مبادله اجتماعي ،
جهت گيري و
غيره ، بينجامد.

جدول شماره 2- الگوي فرهنگي استفاده و خشنودي مک کوييل
1
2
3
4
انگيزش
فرهنگ 1
فرهنگ 2
رضايت
انتظار کلي
و مشغوليت،
که بر حسب
سليقه شخصي
فرق مي کند
و منجر مي شود
به گزينش و
در نظر آوردن
تجربه تخييلي
تهييج ، شگفتي،
بيداري ، اندوه،
تقويت ارزش و
همدلي
( ويندال ، 1376)
روشن است که الگوي شناختي بيشترين شباهت را با الگوي اصلي استفاده و خشنودي دارد، به طوري که در آن رضايت (خشنودي ) معمولا به لحاظ زماني و مکاني به عمل استفاده يا مصرف محتواي رسانه ها ربطي ندارد.
الگوي شناختي، استفاده از رسانه ها را به جنبه هايي از زندگي روزانه مثل آگاهي از محيط ، کمک گرفتن براي انتخاب ، و… پيوند مي دهد. الگوي فرهنگي ، در مقابل، به خشنودي ها و تجارب فوري ناشي از مصرف تاکيد مي کند. اين نوع تجارب کمتر به عناصري بيرون از عمل خواندن ، شنيدن و ديدن وابسته اند.جدا کردن استفاده شناختي از فرهنگي درس هايي به برنامه ريزان ارتباطي مي دهد.
نخست اينکه برنامه ريز بايد آگاه باشد که افراد به دلايل مختلف به ارتباط روي مي آورند. اين دلايل لزوما با نيت فرستنده منطبق نيستند.
دوم آنکه بسياري مواقع برنامه ريزان بر الگوي شناختي تکيه مي کنند، حتي اگر رفتار مخاطب استفاده از الگوي فرهنگي را ايجاب کند. اين نکته که فرد به ارتباط گوش و چشم مي سپارد ضرورتا حاکي از نگرش مثبت شناختي نيست. فردي که در يک اجتماع سياسي حاضر شده، ممکن است عمل وي صرفا از نياز به حضور در جماعت و تجربه احساس تعلق و وابستگي ناشي شده باشد. براي برنامه ريز کاملا آسان است که حضور شخص را نشانه اي از تمايل وي به گوش سپردن به پيام سياسي که در آن اجتماع ارائه مي شود تفسير کند.
سوم آنکه ميان الگوي شناختي و راهبرد محتوي _ توزيع از يک سو ، و الگوي فرهنگي و راهبرد پردازش از سوي ديگر، پيوندهاي جالبي وجود دارد. رويکرد عقل گرايانه بر الگوي شناختي و راهبرد محتوي _ توزيع ، هر دو ، تاکيد مي ورزد. همچنين همانگونه که انگيزه هاي گيرنده و خشنودي هاي وي در الگوي شناختي تا حد زيادي با خود فعل ارتباطي پيوندي ندارد ، نتايج مورد نظر در راهبرد محتوي_ توزيع هم از عمل مصرف جدا هستند. در مقابل راهبرد پردازش عملا مبتني بر انديشه اي است که مي گويد ارتباط هم براي برنامه ريز و هم براي مشارکت کنندگان في نفسه ارزش دارد.
چهارم آنکه برنامه ريزان اغلب الگوي شناختي و فرهنگي را در عمل با هم ترکيب مي کنند. برنامه ريز ارتباطي ممکن است از طريق تاکيد بر پاداش هاي فرهنگي ، افراد را ترغيب کند تا در جريان ارتباط حضور يابند و چون به پيام، چشم و گوش سپردند آنگاه تلاش کند تا آنان را به پيامهاي ديگري که بازتاب الگوي شناختي اند، علاقه مند نمايد. (ويندال ، 1376)
رويکرد استفاده و خشنودي نکته بسيار مهمي را به ما يادآوري مي کند : افراد از رسانه ها براي مقاصد بسيار متفاوتي استفاده مي کنند . تا حدود زيادي استفاده کننده ارتباط جمعي تحت کنترل قرار دارد. رويکرد استفاده و خشنودي مي تواند پادزهر تاکيد بر مخاطب منفعل و تاکيد متقاعد سازي باشد که در خيلي از تحقيقات پيشين غلبه داشته است .
پژوهش تجربي براي آزمون اصول نظريه استفاده و خشنودي، تاکنون نتايج مختلفي داشته است. برايانت و زيلمان14 شواهدي يافتند مبتني بر اينکه آزمودني هاي مضطرب ، برنامه هايي با محتواي آرام بخش را انتخاب مي کنند در حالي که آزمودني هاي بي حوصله ، محتواي مهيج را با محتواي آرام بخش را انتخاب مي کنند که اين موضوع اين انديشه را تاييد مي کند که تماشاگران ، محتواي رسانه ها را براي تامين رضايت هايي که در پي آن هستند انتخاب مي کنند .
اما در آزمايش استنفورد و ريکوميني15 به آزمودني ها، جهت يابي ها، نظارت ، سرگرمي و هدايت شخصي معرفي شد. سپس آنها در معرض انواع محتواي تلويزيوني قرار داده شدند. در اين آزمايش در حالتي که محتوي برنامه با جهت گيري بيننده هماهنگ بود‌، رضايت بيشتري ديده نشد. همچنين

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع جنس مخالف، نوجوان و جوان، ضرب المثل، آموزش و پرورش Next Entries منبع پایان نامه با موضوع جنس مخالف، دانشگاه آزاد اسلامی، استفاده از اینترنت، جامعه آماری