منبع پایان نامه با موضوع توسعه پاید، توسعه پایدار، توسعه پایدار شهری، منابع طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

حریم150 متر)
بایر
ایستگاه آتش نشانی (رعایت حریم 150 متر)
پایانه ی مسافربری(رعایت حریم150 متر)
تعمیرگاه اتومبیل(رعایت حریم150 متر)
تجاری (عمده فروشی ،رعایت حریم150 متر)
انبارها
گورستان (رعایت حریم 500 متر)
ماخذ : شیعه،کارگاه برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه پیام نور،1385، 175.

*. متراژ رعایت حریم برگرفته از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری، 1389 ، ص90.
2-2-18- تجهيزات و تاسيسات فضاي سبز و پاركها
در بررسی های وضع موجود تجهیزات و تاسیسات پارکها و فضاهای سبز ، به نسبت تعداد موجود آنها در سایت موردنظر و در سطح شهر مطالعه و از آن طریق نتیجه گیری کلی می شود .
تجهیزات پارکها و فضاهای سبز:
به وسايل متحرك يا نيمه متحرك و كاربردي يا تزئيني داخل پارکها و فضاهای سبز اطلاق مي شود كه با اجازه يا اطلاع مقامات دولتي به صورت دائم و فصلي در فضاهاي عمومي شهر در اختيار ساكنان آن قرار گرفته است، اين تجهيزات معمولاً وظايف زير را برعهده دارند:
– تعيين جهت و ارائه اطلاعات به شهروندان مانند تابلوهاي راهنما، نام معابر،تابلو هاي تبليغات و غيره .
– ارائه مقررات مانند تابلوهاي ممنوعيت كه مي توان به تابلوهاي توقف٬ ممنوعيت پارك٬ عدم استفاده از دوچرخه در پارك اشاره كرد.
– حفاظت كه شامل نرده و حصار وغيره مي باشد.
– وسايل بازي كودكان
– روشنايي
– وسايل فرهنگي
معمولاً پاركهاي شهري برحسب درجه پارك به موارد ذیل نیازمند مي باشند:
– تجهيزات:شامل موتورخانه هاي آب و برق، انبار نگهداري وسايل گلخانه، نهالستان، مزرعه گل، محل تهيه كود، استراحتگاههاي كاركنان پارك
– تاسيسات رفاهي: شامل دستشويي، سرويس هاي بهداشتي، كافه تريا، رستوران ، خدمات درماني و كمك هاي اوليه ، نمازخانه و آبخوري
– مبلمان پارك: مانند نيمكت، زباله دان، تابلوهاي راهنمايي، تابلوهاي اعلانات، پايه هاي مخصوص روشنايي، سايه بان و غيره .
– ابنيه پارك : مانند شامل كتابخانه٬ نمايشگاه
– وسايل بازي: با توجه به نوع پارك و متناسب با طبقات سني استفاده كنندگان پارك، همچنین با توجه به فرهنگ و سنت هر جامعه و فرهنگ، وسايل بازي مشخص مي شود.
– زمين هاي بازي: هر پارك برحسب نوع درجه خود به زمين هاي بازي واليبال، بستكبال، تنيس و غيره احتياج دارد.
– نشانه هاي تجسمي : شامل مجسمه ها، تنديس مشاهير، اساتيد، بزرگان و شخصيت هاي علمي، بناهاي ياد بود و سردرهاي ويژه و غيره ( سعيد نيا ٬ 1382، 25).

2-2-19- تعریف و هدف توسعه
توسعه در لغت به معني گسترش و بهبود است،توسعه اگرچه داراي بعد كمي نيز مي باشد- و در پاره اي موارد حتي ممكن است مترادف با كلمه رشد تلقي شود- اما در اصل داراي ابعاد كيفي است (روزبهان، 1385،10 ) .
در گزارش سازمان ملل كه در سال 1990 انتشار يافت مفهوم توسعه اينچنين تعريف شد :
توسعه روندي است كه طي آن امكانات افراد بشر و دايره انتخاب آنان افزايش مي يابد. هرچند اين امكانات با مرور زمان مي تواند اساساً دچار تغيير در تعريف شود، اما در كليه سطوح توسعه مساله ی بنيادين براي مردم عبارت است از برخورداري از زندگي طولاني همراه با تندرستي و دستيابي به دانش و توانايي نيل به منابعي كه براي سطح زندگي مناسب لازم است و چنان كه اين سه امكان غير قابل حصول بماند بسياري از موقعيت هاي ديگر زندگي دست نيافتني خواهد بود (محسني بندپی، 1386،32).
توسعه را مي توان معادل با افزايش كيفيت زندگي دانست كه مسائلي مانند بهداشت، آموزش، رفاه، آزادي حق بيان، حقوق و غيره را در بر دارد (پناهي جلودارلو٬ 1383،36).
هدف توسعه خلق شرايطي است كه مردم بتوانند در آن از عمر طولاني زندگي سالم و سازنده اي بهره مند شوند (روزبهان٬ 1385، 31 ).
2-2-20- توسعه پایدار و اهداف آن
امروزه توسعه پایدار تقریباً یک معنای ضمنی و صرفاً زیست محیطی سازمان یافته نیست، بلکه سازمان ملل در یک رشته کنفرانس ها و اجلاس هایی که ترتیب داده بود ، در آن عبارتی نظیر ” توسعه پایدار زیست محیطی”، “توسعه پایدار اجتماعی”، “توسعه پایدار فرهنگی” ، “توسعه پایدار کشاورزی” ، “توسعه پایدار اقتصادی” ،” توسعه پایدار سیاسی” به کار برده شده است. این عبارات منعکس کننده یک نوع تقسیم بندی ساماندهی شده به وسیله سازمان ملل و ساختارهای دولتی و دانشگاهی آن است ولی در دنیای واقعی و در عمل هیچ بار معنایی ندارد، تنها یک توسعه سالم وجود دارد و آن هم توسعه ایی است که بیش از هر چیزی بر رشد اقتصادی و رقابت بین المللی مبتنی باشد و این توسعه هرگز پایدار نخواهد ماند، مگر آن که تمام مولفه های آن، عادلانه محاسبه شوند .
بانک جهانی ، توسعه پایدار را چنین تعریف می کند:
توسعه پایدار، روندی است که بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فن آوری به سوی عدالت اجتماعی باشد و در جهت آلودگی اکوسیستم و تخریب منابع طبیعی نباشد ، به عبارتی توسعه ای که دوام یابد( عزیزی،1380، 22).
طبق سازمان جهانی محیط زیست و توسعه، اهداف توسعه پایدار عبارتند از:
افزایش مداوم رشد، تغییر کیفیت رشد، رفع نیازهای ضروری برای اشتغال ، غذا، انرژی، آب و بهداشت، کنترل جمعیت در یک حد پایدار، حفاظت و نگهداری منابع دگرگونی تکنولوژی، مدنظر قرار دادن توام محیط زیست و اقتصاد در تصمیم گیری، دگرگون کردن روابط بین المللی اقتصادی ، مشارکت کردن توسعه.
2-2-21- سیاست های اصولی توسعه پایدار
سیاست های اصولی توسعه پایدار را می توان به 4 گروه تقسیم کرد:
– به حداقل رساندن مصرف منابع طبیعی تجدیدناپذیر (مانند سوخت های فسیلی و منابع کانی)
– پایدار ساختن مصرف منابع طبیعی تجدیدپذیر
– نگهداشتن حد تولید ضایعات و آلودگی ها در میزان جذب محلی و جهانی (مانند گازهای گلخانه ای، مواد شیمیایی و …)
– تامین نیازهای پایه انسانی و اجتماعی(مانند دسترسی به ابزار مثبت، مشارکت ، حق انتخاب محیط سالم، مسکن و …)
2-2-22- توسعه پایدار شهری
دو مفهوم “پایداری شهری” و ” توسعه پایدار شهری” غالباً به دلیل نزدیکی معنای آنها به جای یکدیگر به کار می روند. برای تمایز این دو باید توجه داشته باشیم که کلمه “توسعه” در توسعه پایدار شهری در واقع نشانگر “فرآیندی” است که در طی آن “پایداری” می تواند اتفاق بیفتد، اما “پایداری” مجموعه ای از وضعیت هاست که در طول زمان دوام دارد.
با توجه به تعريف توسعه پايدار، تعريفي كه مي توان از توسعه پايدار شهري ارائه داد، اين گونه است: توسعه اي است كه به نياز هاي مردم شهر پاسخ گويد، امّا بقا و دوام آن را تضمين گردد؛ و در عين حال آب، خاك و هوا – يعني سه عنصري كه براي حيات انسان ضروري است – آلوده و بلا استفاده نگردد. توسعه پايدار شهري مستلزم كاهش مصرف مواد اوليّه، داشتن بافت شهري كوچك و منسجم و توليد انرژي از منابع ناآلاينده، كشت گياهان و توسعه فضاي سبز و بازيابي زباله در محل است (برآبادي ٬ 1384 ، 145).
امروزه مفهوم توسعه پایدار شهری ،علاوه بر تعریف مجدد بافت شهر، با ارائه ایده کاربری های ترکیبی، بر توسعه های بعدی که باید در داخل مرزهای موجود شهر صورت بگیرد، تاکید می شود. توسعه پايدار مي بايست محور اصلي و اساسي تمامي برنامه هاي شهري قرار گيرد و بي توجهي و يا كم توجهي به محيط زيست آن منجر به بروز بحران هاي عميق زيست محيطي در محيط هاي زندگي وي از جمله محيط شهري خواهد شد . كنفرانس ” ارزيابي مجدد فرايند برنامه ريزي شهري به عنوان توسعه و مديريت شهري پايدار ” كه از سوي دست اندركاران هابيتت در اكتبر 1997 برگزار شد به اين نتيجه رسيد كه يك سيستم نوسازي شده و سالم برنامه ريزي شهري كه بتواند اهداف توسعه پايدار شهري را تامین نمايد به الگوي تازه اي نياز دارد كه شامل اجزاء زير مي باشد :
1. ايجاد زمينه هاي توسعه برنامه ريزي مشاركتي (مشاركت شهروندان در برنامه ريزي هاي شهري)
2. تامين مشاركت كليه گروههاي ذينفع
3. هماهنگي ميان برنامه هاي خرد و كلان
4. ترويج و گسترش روش هاي پايدار توسعه شهري
5. بهره گيري از ابزارهاي كمكي در مديريت شهري (پناهي جلودارلو ٬ 1383،40 ).

ايجاد زمينه هاي توسعه برنامه ريزي مشاركتي :
كه شهرسازان بايد روشهاي مشاركتي بهتري را بياموزند . مهمترين مضمونهاي اين روشها عبارتند از دادن اختيارات و اصلاح و بهبود كه :
– دلايل روشنتري جهت لزوم مداخله برنامه ريزي بدست مي دهند.
– احساس مالكيت را تقويت مي كنند، از دانش گسترده مردم درباره محيط زيست محلشان بهره مي گيرند و منابع محلي را به حفاظت از محيط زيست و تامين فعاليّت ها و خدمات لازم جلب مي كنند.
تامين مشاركت كليه گروههاي ذينفع :
– گروههاي ذينفعي كه از فرايند برنامه ريزي شهري تاثير مي پذيرد ( خانوارها، واحد هاي تجاري، مالكان زمين،گروههاي زنان و غيره )
– آنهايي كه ميتوانند با در اختيار گذاردن اطلاعات مناسب و تجربه كارشناسي به اين كار كمك كنند(سازمانهاي مردمي محلات، سازمانهاي غيردولتي و غيره ).
هماهنگي ميان برنامه هاي خرد و كلان:
شهرها در درون خود و در ارتباطات متقابل با يكديگر در سطح منطقه اي دائماً بغرنجتر ميشوند.تصميمات مربوط به وظايف و عملكردهاي شهر، شغل و منافع مالي به ميزان فزاينده اي در سطح ملي يا جهاني اتخاذ مي شوند. برنامه ريزي شهري براي برآوردن نيازهاي حاصله در زمينه هماهنگي افقي ميان وظايف گوناگون مديريت شهري (برنامه ريزي فضايي، مالي، بخشي، اجتماعي، اقتصادي و نهادي) در عين حال هماهنگي عمودي ميان نظريات از « پايين به بالا » و از « بالا به پايين » و خط مشي هاي ارشادي از سوي ديگر در موقعيت خوبي قرار گرفته است .
ترويج و گسترش روش هاي پايدار توسعه شهري:
برنامه ريزي شهري زنده و سالم بايد در كنار ديگر وظايف و در متن توجه درازمدت به تامين توسعه شهري پايدار به نفع نيازهاي كوتاه مدت اقدام كند . اين كار براي مثال از طريق اتخاذ سياست هاي بهره برداري از منابع شهر- منطقه ،تلاش براي حل نيازهاي اساسي فقراي شهر، استفاده از فرم هاي شهري با صرفه(از لحاظ مصرف انرژي) اجتناب از كارهاي آسيب زننده به محيط زيست و انجام ارزيابي هاي تاثيرات در رابطه با توسعه پايدار، انجام مي گيرد برنامه ريزان شهري بايد دستيابي به پايداري مالي(از لحاظ مكانيسم هاي ابتكاري بازيافت ) هزينه صرف شده، منابع تامين مالي و نقل انتقالات مالي ميان حكومتي را يك آماج بسيار مهم و حياتي خود محسوب كنند.
بهره گيري از ابزارهاي كمكي در مديريت شهري:
اخذ تصميمات در پايين ترين سطوح ممكن كه با دستيابي به اهداف مورد نياز ناهماهنگي نداشته باشد به تامين حداكثر رساندن كارآيي آن كمك خواهند كرد . برنامه ريزي شهري كه با استفاده از اين روشهاي موثر به زندگي بازگشته است مي تواند نهادهاي موثرتر و كارآمدي در اختيار روند مديريت شهري قرار دهد. برنامه ريزي شهري اين كار را براي مثال از طريق به عهده گرفتن نقش فعال و مبتكرانه در توسعه زمين ، تامين فزاينده نيازهاي بخش غيررسمي از طريق توجه به امنيّت تصرف و برقراري تدريجي ضوابط٬ استفاده از سياستهاي رشد شهري تحت هدايت رشد زيرساخت و اشكال جديد مشاركت بخشهاي عمومي و خصوصي كمك به بهبود روشهاي تصميم گيري براي سرمايه گذاري و حداكثر استفاده از سيستم اطلاعاتي نظير (GIS)انجام مي دهند (پناهی جلودار لو ٬ 1383 ،40-39 ).
اقداماتي كه مي بايست براي ايجاد مديريت پايدار شهري به اجرا درآيد:
1. وضع مقررات و قوانين مربوط به محيط زيست :
هدف از اين كار كاهش خطرهايي است كه محيط زيست شهري و در نتيجه سلامت شهروندان را تهديد مي كند.اين كار مي تواند از طريق اجبار به معاينه فني خودروها و ضوابطي از اين گونه اجرا شود.
2. اتخاذ سياست هاي سرمايه گذاري :
هدف از اين كار الويت بخشيدن به فعاليت هاي صنعتي و تجاري مناسب از نظرمحيط زيست و تشويق يا ايجاد بازارهايي براي مواد بازيافت شده است .
3. اجراي قوانين محيط زيست :
هدف از اين كار جلوگيري از اقدامات خودسرانه اي است كه به محيط زسيت آسيب مي رساند . بدين منظور مي توان از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع حوزه نفوذ، سلسله مراتب، تجهیزات شهری، بهبود عملکرد Next Entries منبع پایان نامه با موضوع زیست محیطی، توسعه پایدار، محیط زیست، توسعه پاید