منبع پایان نامه با موضوع توسعه شهر، توسعه شهری، زیست محیطی، توسعه پاید

دانلود پایان نامه ارشد

حال حاضر طرف های ذینفع و مشتریان در بسیاری از کشورهای جهان نسبت به مسائل زیست محیطی آگاه بوده و با حساسیت جدی خواستار رعایت نکات فوق از سوی تولید کنندگان و مسئولین خدمات رسانی شهری (علی الخصوص شهرداریها) هستند،زیرا آسیب های زیست محیطی که کیفیت زندگی را به مخاطره می اندازد، غنی و فقیر و مرز سیاسی نمی شناسد . بنابراین مساعی جمعی و فرهنگ سازی مناسب باید در جهت استقرار نظامهای اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی دخیل باشند ( شهرداری منطقه 22 تهران٬ 1386).
استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی(ISO 141001 ) استاندارد كیفیت محیط زیست (به عنوان بخشی از استانداردهای سری ISO 14000 ) با هدف هدایت عملکرد به سوی توسعه پایدار و ارائه یک مدل بهبود مستمر بر مبنای نیازمندیهای منتهی به توسعه و اجرای یک سیستم مدیریت زیست محیطی که توسط شخص ثالث مطابق با الزامات آن قابل ارزیابی باشد عمل می نماید . این استاندارد می تواند توسط همه سازمانها صرف نظر از بزرگی و یا کوچکی،تولیدی و یا خدماتی بودن آنها مورد استفاده قرار گیرد. به منظور بهینه کردن وضعیت پایدار مدیریت محیط زیست در فعالیتهای توسعه ، لزوم بکارگیری مجموعه استانداردهای سری ISO 14000 به ویژه استانداردISO 14001 که سیستم مدیریت محیط زیست را بررسی و تضمین می کند ، می تواند کاهش هزینه ها ، افزایش مقبولیت اجتماعی و تجاری و بهبود کیفیت محیط زیست تحقق پذیر نماید ( شهرداری منطقه 22 تهران٬ 1386).

2-2-25 – استراتژی توسعه شهر (CDS )ˡ
شهرهای درحال توسعه، مانند همتای صنعتی خود با سرنوشتی نامعلوم مواجه شده اند. بیشتر شهرها با وظیفه مدیریت ،نرخ بی سابقه رشد جمعیت مواجه شده و تاکنون نیز قادر به کنترل مشکلات موجود نبوده اند. تمرکززدایی از مسئولیت در سطوح محلی نیز اغلب با تخصیص منابع و شرایط اداری – سیاسی مطابقت نداشته است. با مرور آمار جهانی مشاهده می شود که شمار فقر شهری، نابرابری در فرصت ها و درآمد، موجب شده تا در شهرهای آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا نزدیک به سه چهارم از جمعیت شهرنشین در مناطق حاشیه نشین و غیررسمی ساکن باشند. این چیزی است که در نقاط مختلف در کازابلانکا، دارالسلام، لندن، مادرید و نیویورک نیز دیده می شود. در مجموع می توان گفت که بسیاری از شهرهای درحال توسعه، به وضوح با آینده ای خطرناک مواجه خواهند شد مگر آنکه اعمال استراتژی های بهتر، وحدت در انتظارات عمومی و پیش بینی ها به یک امر رایج و طبیعی تبدیل گردد. طرح استراتژی توسعه شهری رویکردی راهبردی است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص کشورهای درحال توسعه با استقبال مواجه شده است.
استراتژي توسعه شهري (CDS) فرآیند آماده سازی تحقق چشم انداز بلندمدت شهر از طریق تهیه برنامه های کوتاه مدت و میان مدت برای توسعه پایدار شهر می باشد که بر مشارکت فراگیر شهروندان، رشد عادلانه، تعادل زیست محیطی و تقویت رقابت اقتصادی سالم شهر تاکید دارد.
برنامه استراتژی توسعه شهری با ماهیت راهبردی و برای کمک به ایجاد دموکراسی تصمیم گیری و بهبود وضع زندگی، نخستین بار در سال 1999 میلادی توسط ائتلاف شهرها کلید خورد. این برنامه پاسخی بود به اهمیت فزاینده شهرها و تغییراتی که در تئوری و عمل برنامه ریزی رخ داد. در ابتدا در آسياي شرقي و تاكنون در 140 شهر كوچك و بزرگ و كلان اين طرح اجرا شده است.
در استراتژی توسعه شهری شرایطی فراهم می شود که در آن به شیوه ای دموکراتیک و مشارکتی به حل مساله فقر شهری و توسعه اقتصادی می پردازد. بنابراین، فرایند استراتژی توسعه شهری با تکیه بر سرمایه های درون جامعه شهری به کل مسائل و مشکلات آن به شیوه ای سیستمی و سلسله مراتبی می پردازد. این طرح ارتباط بين برنامه ريزي شهري و توسعه بين المللي را حمايت مي كنند و به عنوان يكي از ابزارهاي

Development Strategy City : (CDS) ˡ
معني كردن اهداف هزاره توسعه هستند و رسيدن به اولويت ها و اهداف منطقه اي و محلي. این طرح در ابتدا بوسيله خود شهر ها هدايت مي شود.
راههای دستیابی به توسعه شهری کارآمد عبارت است از:
– رقابت پذیری
– قابلیت انعطاف پذیری: توانایی در انطباق سریع خود با شرایط جدید و بازیابی خود از ضربات ناگهانی
– شهرسازی: با نگرش سریع حفاظت از منابع موجود.
تجارب کشورهای پیشرفته نشان می دهد در صورتی که تلاش های توسعه اجتماعی و اقتصادی دولت های محلی با فرآیندی استراتژیک شامل عناصر زیر هدایت شود، موفق تر خواهد بود:
– تحلیل نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای تاثیرگذار بر شهر
– توجه به عقیده اکثریت درباره اهداف، اولویت ها و عملیات
– تشکیل ائتلاف های سازمانی / نهادی برای اجرای عملیات و برنامه ریزی های ویژه برای دستیابی به توسعه پایدار
2-2-26- اهداف اصلی استراتژی توسعه شهر
– مدیریت و حکمرانی خوب شهری : شامل گستره وسیعی از مشارکت ها و همکاری میان مردم، دولت و بخش خصوصی.
– رشد اقتصاد محلی: با هدف رشد و توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش فقر شهری (صرافی ، 1388 ، 65 )
– چشم انداز سازی: به عنوان مهمترین هدف راهبرد توسعه شهری و قلب برنامه ریزی راهبردی مطرح می باشد (گلکار، 1384،18 ).

2-2-27- ارتباط کاربری فضای سبز با استراتژی توسعه شهر
تاکنون بالغ بر چهار دهه از برنامه ریزی شهری رسمی و تهیه طرح های مختلف توسعه شهری در ایران می گذرد. در این گونه طرح ها، مطالعات وسیعی در کلیه زمینه های شهری نظیر جغرافیا، جمعیت، اقتصاد، کالبد و غیره صورت می پذیرد. اما رویکرد اصلی اغلب طرح های توسعه شهری، حل مسائل و مشکلات کالبدی شهر ، با استفاده از اقدامات موضعی و بدون توجه به عوامل سبب ساز مسائل و مشکلات مذکور بوده است. رشد شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه بسیار شتابنده و دارای ابعاد گسترده است. از آنجا که رشد شهرنشینی در این کشورها، تقریباً همه جا با رشد همزمان جمعیت همراه است، تنها نسبت به جمعیت شهرها نیست که به سرعت افزایش می یابد، بلکه اندازه مطلق شهرها و منظومه های شهری نیز همواره با ابعاد تازه ای بزرگ تر می شوند و به همین دلیل زمینه برای ایجاد فضاهای سبز و پارک در شهرها برای شهروندان ضروری است. طرح استراتژی توسعه شهری می تواند بستر کلیه طرح های شهری مانند طرح راهبردی فضای سبز شهری باشد چرا که اصول و محتوای کلیه طرح های توسعه شهری را در راستای توسعه پایدار شهری سوق می دهد.
تهيه طرح راهبردي فضاي سبز شهري، طرحی است به آینده نگری برای ایجاد و استفاده صحیح شهروندان. این طرح، مسئول هدايت امور فضاي سبز از قبيل ايجاد گسترش ، توزيع عادلانه ، وحدت انسجام ، حفظ و نگهداري فضاي سبز شهري در محدوده قانوني و حريم شهر يا شهرستان است. استفاده از عنوان«طرح راهبردي» از هنگام شروع به اجرا مي تواند در حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز شهري موثر باشد چرا كه اطلاعات جمع آوري شده به نحو مفيدي مسائل و مشكلات فضاي سبز را منعكس خواهند نمود و بسياري از اين مسائل با راهكارهايي ساده قابل حل يا جلوگيري مي باشند .
در طرح راهبردي فضاي سبز ،با توجه به نام و ماهيت آن از ديدگاهي سه بعدي به فضاي سبز نگاه مي شود.توجه به سطوح بدون در نظر گرفتن بعد سوم فيزيكي آن (ارتفاع)،ناقص محسوب مي شود .كيفيت فضاي سبز بدون شك از كميت آن مهمتر است ،زيرا ميزان تاثير سبزينگي در درجه اول وابسته به كيفيت آن است و مهمترين عامل تعيين كننده در تاثير سبزينگي بعد سوم يا ارتفاع آن است كه به حجم سبزينگي مفهوم بخشيده و‹‹ فضاي سبز ››را تعريف مي كند. پس زماني كه سبزينگي تنها در سطح افق مطرح باشد ، ماهيتي كمي خواهد داشت و زماني كه ابعاد حجمي با فضايي متناسب با انسان بيابد ، ماهيتي كيفي – كمي خواهد داشت . طرح راهبردي فضاي سبز ، در درجه اول يك طرح كيفي است . در طرح راهبردي فضاي سبز ، كميت ، ابزار و كيفيت ، هدف محسوب مي شود ( مرصوصی و بهرامی ، 1387 ، 46 ).
2-2-28- آشنایی با تاریخچه فضای سبز شهری
2-2-28-1- تاریخچه فضای سبز در جهان
توجه به فضای سبز شهري به صورت تفرجگاهها و باغهای عمومی و خصوصی يك ابداع جديد نيست، باغهای زینتی توسط مصریان و یونانیها در دوران باستان ایجاد و نگهداری مي شده است .در مصر باغ ها، هندسی، ‌محوری ، با تقسیمات چهارگوش و زوایای قائمه بودند با تاکیدی خاص بر احجام و تندیس های اعتقادی و مجسمه های فراعنه،‌ استخرهای بزرگ لبریز از آب نیل ،ارزش ویژه ای به باغ های مصری می داد و ورزش تفریحی قایقرانی را نیز خدمت می کرد.
باغ سازي به سبك جديد و در فرم پاركها و فضاهاي سبز هندسی از چندي قرن بيش معمول شد و امروزه به صورت بخشي از فعالیتهای برنامه ريزي و طراحی شهري درآمده است . باغ های فرانسه که در قرون وسطی برخوردار از سادگی بودند با پیشرفت دوره رنسانس ، سبك خاصی براي تزئین باغهای خود ابداع نمودند .آنها بر سطوح افقی عظيم با اشکال بسيار پيچيده، گلكاري و چمن كاري كرده و راههای شنی احداث مي كردند . لذا بیشتر باغهای فرانسوی به نام « پارتر» اگر از بلندي نظاره مي شد با شکوه و عظيم به نظر مي رسيد. از آکسفورد ندای «تمام طبیعت یک باغ» ‌جدا کننده های گیاهی را جانشین دیوار های باغ کرد . پیدایش و توسعه پارك سازي خاص انگلیسی در اوایل سلطنت جیمز اول، اوّلین پادشاه سلسله «استوارت ها » آغاز گردید . در اين سبك از خطوط مستقیم و نقوش هندسی رسمی استفاده مي شد.در سال 1720 میلادی اوّلین بوستانهاي سبك طبيعي انگلیسی احداث شد .طراحان سبك آزادی طبيعي سعی داشتند مناظری را كه در تابلوهای نقاشی مشاهده نموده بودند، بازسازی نمايند. آنها معابر و ساختمانهای شبيه خرابه آثار تاریخی در وسط باغهای خود احداث مي كرده و براي ایجاد حالت رمانتيك، درختان خشک شده را در باغ مي كاشتند تا باغ حالت بیشه های طبيعي را پيدا نمايد. به طور كلي نظم و ترتيب و تقارن از باغهای طبيعي حذف شد. انگلیسی ها نه تنها باغهای جدید الاحداث را به فرم طبيعي مي ساختند، بلکه باغهای رسمی و فوق العاده زیبا را خراب مي کردند تا به فرم جديد درآوردند. طراحي باغهای طبيعي توسط”همفري رپتون “كه خود را اوّلین طراح این سبك نامید به اوج رسيد. در سالهای اخير، تكنيكها و روند هاي جديد پارك سازي آمريكایي اين حرفه قديمي را دگرگون ساخته و همچنان در كار كشف شيوه هاي نوين گام بر مي دارد . در روند جديد پارك سازي آمريكایي، سه جريان اصلي تاثير داشته است:
– الگوي سنتي و رسمي اروپايي قرون شانزدهم و هفدهم
– الگوي طبيعي پاركهاي انگليس
– رمز گرايي يا نماد گرائي طبيعي مشرق زمین (رضویان ٬ 1381 ، 135-134 ).
در ایتالیا،حیثیت باغ در گرو فرآیند موزون و اجتماع خوش ترکیب و پوشش گیاهی(بوته ها، درختچه ها، ‌درخت ها)و انواع صدف های دریایی و سنگ های زیبای ریز و درشت بود. بعدها ‌گلدان های هنری، ‌مجسمه ها وآب تندیس ها نیز بر آن افزوده گشت و لاجرم در هر دوره ای تابع شیوه های هنری زمانه خود شد.
باغ ژاپنی، نام سبکی خاص از باغسازی است که در قرن ششم میلادی به‌وجود آمد و معمولا این باغها تقلیدی از صحنه‌های اقیانوس و برکه‌های عظیم با سواحل شنی ، سنگی و همچنین جزایر کوچک در آن از عناصر موجود در طبیعت به نحو شگرفی استفاده می‌شود. امروزه معمولاً در ترکیب باغ‌های ژاپنی از ترکیب گیاهان رنگارنگ و متنوع با عناصری همچون پله‌های سنگی، برکه های کم‌عمق، حصارهای سنگی، نرده‌هایی از خیزران (بامبو)، پلهای چوبی و یا سنگی بر فراز برکه‌ها و جزایر مصنوعی آکنده از گل و گیاه استفاده می‌شود.

2-2-28-2- تاریخچه فضای سبز در ایران
در تاريخ تمدن و فرهنگ شهري ايران باغ و فضاي سبز جايگاه ويژه اي داشته است . در كتب قديمي از پرديسهاي باستاني خوزستان (بهشتهاي جاوداني) صحبت به ميان آمده است و به نظر مي رسد كه چه قبل از هخامنشيان و چه در زمان آنها هنر باغ سازي در تخت جمشيد و شوش به منتهي درجه از زيبايي خود رسيده باشد به طوري كه از نوشته هاي مورخان يوناني بر مي آيد نزديك به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع زیست محیطی، توسعه پایدار، محیط زیست، توسعه پاید Next Entries منبع پایان نامه با موضوع قرآن کریم، محیط زیست، طراحی شهری، بهداشت محیط