منبع پایان نامه با موضوع بازاریابی، محصولات کشاورزی، بهره وری تولید، تجارت جهانی

دانلود پایان نامه ارشد

20-10 تنی قرار می گیرند. پسته های صادراتی در مقصد برشته می شوند. لازم به ذکر است جهت از بین بردن امکان سرایت آلودگی بین بخشی، دستگاه ها و فضاهای مورد استفاده در بخش های فرآوری تر ، فرآوری خشک و برشته کردن و بسته بندی کاملا از یکدیگر مجزا هستند(انجمن پسته ایران،1390).
2-2-11-کیفیت و درجه بندی
اندازه و ظاهر جزء مهمی از کیفیت پسته است. اثرات نامطلوب باعث کاهش درجه کیفیت پسته از نظر بیرونی (پوست استخوانی) و داخلی (مغز پسته) می شود. در ارتباط با پوست استخوانی عوامل نامطلوب کاهش درجه کیفیت شامل: ناخندانی و یا کم خندانی، چسبیدن پوسته سبز به پوست استخوانی (پسته های گودار) لکه دار شدن پوست، بدشکلی (دفرمه) و پسته های پرنده زده می باشد. اما در ارتباط با مغز پسته عوامل نامطلوب کاهش کیفیت پسته شامل: خسارت توسط آفات و عوامل قارچی، نیمه مغز و نابالغ بودن مغز، و پوسیدگی پسته می باشد. اندازه پسته با تعداد در یک اونس (28 گرم) سنجیده می شود و یک فاکتور مهم در کیفیت پسته می باشد.
بعد از تحویل محموله به ترمینال فرآوری، چند نمونه جهت بررسی کیفیت میوه برداشته شده و پس از برداشتن مواد اضافی وزن تر به وزن خشک، درصد پسته های خندان، غیر خندان، درصد پسته های پوک، پسته گودار، درصد پسته های لکه دار روشن و سیاه و دیگر عوامل مطلوب و نامطلوب حساس می شود. بعد از محاسبه فاکتور های مذکور قیمت پسته با توجه به کیفیت آن محاسبه می گردد(صداقتی و همکاران، 1388، 373 ).
2-4- صادرات محصول پسته
در رابطه با صادرات،بر اساس نظریه های توسعه و تجارت بین الملل،از آنجایی که صادرات جزیی از تولید ناخالص داخلی(GDP) است، رشد صادرات می تواند تاثیر مثبتی بر رشذ اقتصاد داشته باشد. اقتصاددانان و سیاستگزاران بر این باورندکه در ابتدای روابط تجاری، توسعه اقتصاد از راه رشد صادرات مواد اولیه و یا کشاورزی سنتی سریعتر قابل دستیابی خواهد بود. شاید شایع ترین بحث اقتصاد در تایید بر صادرات محصولات اولیه و کشاورزی، اثر زنجیری آن باشد. به باور ایکس یو2(2000)، رشد صادرات محصولات اولیه، رشد صنایع را از راه افزایش تقاضا برای نهاده های داخلی وخدمات، افزایش درآمد کارگران و در پی آن افزایش تقاضای مصرفی آنها متاثر می سازد. همچنین صادرات محصولات اولیه می تواند با فراهم ساختن فرصت های بیشتر برای استفاده از منابع بکار گرفته شده یا نشده قبلی (که از آن به عنوان دریچه ای برای مازاد3 یاد می شود) و نیز انبساط بازارهای بالقوه برای صدور این محصولات، منجر به عرضه گسترده سرمایه گذاری خارجی، پس انداز داخلی، نیروی کار و نیروی متخصص به منظور تکمیل سایر بخش های ثابت تولیدی گردد. بنابراین، صادرات محصولات اولیه با ایجاد اثرهای جانبی مثبت بر اقتصاد داخلی، میتواند صنعتی شدن را تحریک و تشویق نموده و باعث صادرات کالاهای صنعتی و در نهایت توسعه فراتر اقتصاد شود(معززی و همکاران، 1386).
آمار و اطلاعات طولانی مدت فائو (2003) در خصوص سطح زیر کشت، تولید، عملکرد در هکتار، میزان و ارزش صادرات جهانی پسته مربوط به دوره زمانی 1991 تا 2002 و تجزیه وتحلیل ساده آن نشان می دهد که میانگین سهم ایران از تولید جهانی پسته با کاهش معادل 7/17 درصد از 5/56 درصد در دو سال اول دوره (میانگین922-1991) به 5/46 درصد در دو سال پایانی دوره (2002 تا 2003 ) رسیده است. میانگین سهم ایران از سطح زیر کشت پسته از نرخ رشد 20 درصدی برخوردار بوده و از 55 به 66 درصد رسیده است. شاخص بهره وری (عملکرد در هکتار) تولید پسته از5/102 به 71 درصد از متوسط جهانی رسیده و کاهشی معادل 73/30 درصد را تجربه کرده است.سهم ایران از میزان صادرات جهانی از 73 به 7/57 درصد رسیده و کاهشی معادل 23/21 درصد را نشان می دهد. سهم ایران از ارزش صادرات جهانی پسته نیز با کاهش 08/14 درصدی از 71 به 61 رسیده است.
به جز سطح زیر کشت پسته در مورد سایر متغیرها سهم ایران از بازار جهانی کاهش یافته است. چنین به نظر می رسد که عمده ترین فاکتورها که تقویت آنها می تواند سهم ایران از بازار جهانی را تقویت نماید، عملکرد در هکتار (بهره وری تولید) از یک طرف وبهبود کیفیت و توجه به استانداردهای جهانی از طرف دیگر باشند. پایین بودن بهره وری تولید به همراه روند رو به رشد هزینه های تولید در کشور ما سبب شده است تا تولید پسته در سالهای اخیر سودآوری خود را از دست بدهد. کاهش سودآوری ونیز کم توجهی به حفظ و یا ارتقاء کیفیت محصول، قدرت رقابتی ما را در بازار جهانی تضعیف نموده است. در صورتی که به موضوع به طور جدی توجه نشود دیر یا زود به وضعیتی گرفتار خواهیم بود که شاید راه برگشتی برای آن متصور نباشد(صداقت،2005).
چنین به نظر می رسد که افزایش هزینه های تولید بیشتر متاثر از تورم کل اقتصاد کشور باشد و بنابراین بایستی در قالب برنامه های کلان و طی یک دوره زمانی بلند مدت برای کاهش آن برنامه ریزی شود. لذا تقویت بهره وری (عملکرد در هکتار بایستی حتما درکوتاه مدت ومیان مدت) مورد توجه قرار گیرد. به طور مشخص مهمترین موانع ومشکلات موجود پسته کاران را می توان کمبود آب کشاورزی، ساختار نامناسب بازار پسته، عدم پاسخگویی قیمت پسته به هزینه های فزاینده تولید، نوسانات بالای قیمت در طول سال و نیز بین سالهای مختلف و مشکل عدم در دسترس بودن به موقع نهاده های تولید و خدمات مورد نیاز با قیمت اقتصادی دانست.از طرفی صادر کنندگان پسته نیز از مشکلات اساسی از قبیل آ لودگی به آفلاتوکسین و استاندارهای سخت در این خصوص، تغییرات زیاد در قوانین و مقررات صادراتی و عرضه نامنظم محصول از سوی باغداران طی سال رنج می برند(صداقت،2006 b ).

2-4-1- مشکلات موجود برسر راه صادرات پسته ایران
بیشتر خشکبار ایران به صورت فله و درنتیجه ارزان صادر می شود که در نتیجه ارزش افزوده بسته بندی آن عاید کشورهای صادر کننده مجدد یا وارد کنندگان مستقیم می گردد، از موارد دیگر وجود تجار غیر حرفه ای در صادرات پسته و خشکبار، مسئله وجود افلاتوکسین، نداشتن تبلیغات برای محصولات صادراتی ایران در سطح جهانی، بسته بندی نامناسب پسته، عدم رعایت نکات بهداشتی و استانداردها، عدم ثبات در سیاستهای تجاری اعمال شده، نبودن اطلاعات دقیق و کامل از وضعیت بازار جهانی و قیمت ها، فقدان رابطه منطقی بین ریال و ارزهای معتبر و همچنین نوسانات بسیار نامنظم و آشفته آن، که باعث صادرات غیر مجاز می شود، به علت شرایط تورمی کشور و افزایش تقاضای داخلی، قیمت داخلی پسته نیز به شدت در حال افزایش بوده است و افزایش قیمت داخلی دارای اثر منفی بر عرضه صادرات است. از سوی دیگر در مقابل افزایش قیمت داخلی، قیمت صادراتی افزایش یافته است که اثر منفی بر مشتریان پسته داشته و آنها را متمایل به خرید از کشورهای دیگر می نماید(امیرتیموری،1387).
2-4-2- قرارداد های متقابل و تجارت محصولات کشاورزی
قراردادهای متقابل در حال تبدیل شدن به یکی از جنبه های مهم تجارت محصولات کشاورزی هستند خواه این تولیدات توسط شرکت های بزرگ چند ملیتی، شرکت های کوچکتر منطقه ای، موسسات دولتی، تعاونی های کشاورزی و یا شرکت های و یا شرکت های خصوصی خریداری شوند. این دسته از قراردادها از پتانسیل قابل ملاحظه ای در کشورهایی که کشاورزی دهقانی(خرده مالکی) دارند برخوردار می باشند. بسیار حائز اهمیت است که مبنای اجرای اینگونه قراردادها بایستی مبنای تجاری و اقتصادی باشد نه یک مبنای سیاسی و اجتماعی محض. به این گونه قراردادها نمی بایست تنها به عنوان یک مدل توسعه ای که توسط دولت ها یا موسسات غیر دولتی برای مخفی کردن وجبران ناکامی های احتمالی سایر برنامه های توسعه ای اجرا می شوند نگریسته شود. (صداقت، 1385، 7).
2-5- بازاریابی محصول پسته
پسته ایران به لحاظ طعم و مزه در بازارهای جهانی بی نظیر بوده و مشتریان پروپاقرصی دارد؛ اما در سالهای اخیر تحت تاثیر عوامل گوناگون، سهم ایران در تولید و تجارت جهانی پسته کاهش یافته است . هر چند که هنوز ایران اولین تولیدکننده و صادرکننده معتبر پسته در جهان است. افت سهم ایران در تجارت جهانی پسته به پیدایش رقبای جدید(آمریکا، ترکیه و چین ) و نیز عوامل درونی(کاهش میانگین تولید در هکتار و افزایش قیمت تمام شده محصول)نسبت داده می شود . از آنجا که رقابت در بازار جهانی پسته روز به روز در حال افزایش است، حفظ وتقویت بازار جهانی پسته امری ضروری به نظر می رسد (اردستانی،موذنی1390).
2-5-1- ساختار بازار پسته در ایران و جهان
ایران همواره یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان پسته بوده و توانسته در طول دوره صادراتی خود به عنوان یک تعیین کننده قیمت نسبت سایر صادرکنندگان در بازار جهانی مطرح باشد. بازار پسته در جهان ساختار انحصاری چند جانبه را داشته و ایران در این بازار می توانست به عنوان یک تولید کننده مسلط بر بازار، رهبری قیمت را بدست گیرد. در هر صورت ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده نتوانست در طول دوره صادراتی خود به طور مستمر نقش حاکم را ایفا کند. دلایل این ناتوانی را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
– عدم وجود یک ارگان مرکزی برای کنترل و نظارت بر صادرات و همچنین هماهنگ کردن صادر کنندگان پسته به منظور کنترل قیمت صادراتی.
– عدم وجود یک ارگان مرکزی به منظور هماهنگی بین تولید و صادرات و همچنین داشتن دانش کامل در مورد بازار جهانی پسته.
– وارد شدن آمریکا در بازار جهانی پسته به عنوان یک تولید کننده عمده پسته در سالهای اخیر.
در حال حاضر ، ایالات متحده آمریکا توانسته خود را از یک وارد کننده عمده به یک صادر کننده بزرگ پسته تبدیل کند و با حرکت در این راستا، ساختار بازار را به سوی نوعی انحصار دو جانبه سوق دهد. در بازار فعلی پسته نیز رقابت از طرف آمریکا برای بدست آوردن سهم بیشتری از بازار ، بیشتر به صورت غیر قیمتی اعمال شده است، بخصوص در سالهای اخیر آمریکا سعی کرده است رقابت را بیشتر بر روی تبلیغات و کیفیت و طراحی در بسته بندی متمرکز نماید و با توان بالقوهای که در دو مورد اخیر دارد توانسته بازار را تحت تاثیر قرار دهد. در مقابل ایران، برنامه ریزی منظم ومعینی در زمینه تولید، بازاریابی و بسته بندی محصول نداشته و بیشتر به اهرم قیمت متکی بوده است و پیش بینی می شود با افزایشی که صادرات آمریکا در اعمال اهرمهای غیر قیمتی داشته از قدرت این اهرم در این بازار کاسته شده ودر آینده آمریکا با آفزایش تولید و با توجه به محدود بودن بازارهای جذب پسته، موقعیت ایران در بازار جهانی دچار مخاطره گردد(امیرتیموری،1387).
در حال حاضر 6 مسیر بازاریابی اصلی برای پسته ایران وجود دارد . که پنج مسیر صادراتی و یک مسیر داخلی هستند. براساس اطلاعات بدست آمده از صادرکنندگان مهمترین بازارهای مقصد برای پسته ایران عبارتند از کشورهای آسیای جنوب شرقی، کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای عربی و سایر کشورها شامل هند و چین. مهمترین موسسات بازاریابی فعال در بازار پسته عبارتند از صادر کنندگان ، عمده فروشان بزرگ و همچنین تعاونی تولید کنندگان پسته که هر دو هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی فعال بوده اند . آنها به ترتیب محصول پسته 41 و 49 درصد از کشاورزان را که به ترتیب شامل 72 و 25 درصد از کل محصول پسته بوده است خریداری کرده اند (صداقت، 1386)

نگاره شماره2-4 نمودارمسیرهای بازار رسانی پسته کرمان

منبع: (اردستانی،موذنی1390)

2-6- روش های(سیستم های)فعال در فرآوری و فروش محصول پسته
2-6-1- قرادادهای متقابل کشاورزی (مشارکتی)
2-6-1-1- پیشینه تاریخی، ماهیت و دامنه شکل گیری قراردادهای متقابل کشاورزی:
چنین قراردادهایی از زمان های بسیار قدیم و در اشکال گوناگون در مناطق مختلف دنیا تجربه شده اند. در یونان قدیم چنین قراردادهایی گسترده بوده اند بدین صورت که درصدی از محصول معین در مقابل دریافت خدمات مورد نیاز صرف پرداخت اجاره زمین و بدهی های کشاورزان می شده است. در کشور چین در طول قرن اول میلادی اشکال مختلفی از کشاورزی بر اساس مشارکت به ثبت رسیده است. در آمریکا در پایان قرن نوزدهم کشاورزی مشارکتی به شرطی که یک دوم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع تغییر رنگ Next Entries منبع پایان نامه با موضوع قیمت گذاری، محصولات کشاورزی، کشاورزان خرده مالک، نیروی کار