منبع پایان نامه با موضوع اکوتوریسم، توان های محیطی، اوقات فراغت، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

طبيعي و چشم انداز هاي بكر و آب و هواي مناسب زمينه را براي توسعه اكوتوريسم بيش ازديگر جنبه هاي گردشگري تقويت مي كند اكوتوريسم نوعي گردشگري مسئولانه انسان درمحيط طبيعي است كه علاوه برمنفعت هاي مادي و غيرمادي به دنبال حفظ محيط زيست است ونتيجه آن برقراري پیوند ميان پايداري ازابعادمختلف بااكوتوريسم خواهد بود. امروزه صنعت گردشگري يكي از سه صنعت برتر جهان از نظر ايجاد اشتغال و درآمد ارزي مطرح است. يكي از راههاي گسترش اکوتوریسم در جوامع، شناخت ميراث فرهنگي و ارزشهاي بومي محلي آن جامعه و دو باره كشف كردن و اهميت يافتن امتيازات فرهنگي گمشده ساكنان آن منطقه در يك دوره بلندمدت است.در كشور ما ايران با توجه به شرايط ا قليمي و تنوع فرهنگي بسياري وجود دارد. از جمله گيلان سرزمين كوچكي كه با داشتن آب و هواي معتدل خزري و كوههاي البرزو مناطق ييلاقي و جنگلي و ديار اقوامي چون گيل و ديلم و آل بويه و تالش و گالش و كردو ترك… با اماكن تاريخي ومذهبي بسيار كه علاوه برموارد ذكر شده آئين هاي بومي محلي متنوع آن نشان دهنده فرهنگ ديرينه و غني اين مرزوبوم مي باشد. باتوجه به جاذبه هاي متعدد هر ساله گردشگران زيادي را مي تواند به خود اختصاص دهد.این پژوهش با هدف ارائه راهكارهايي در جهت توسعه اكوتوريسم و شناسایی هرچه بهتر منابع طبيعي بكر و توان های محیطی موجود در منطقه مورد مطالعه به گردشگران، ارائه راهكارهايي براي افزايش درآمد و جذب سرمايه در راستاي فعاليت هاي اكوتوريستي و در نهايت ايجاد تنوع در بازار گردشگري و جلوگيري از فصلي بودن اين بازار است به طوري كه بتواند تداوم و پوياي در تمام فصول و ماههاي سال را حفظ نمايد. شهرستان ماسال با برخورداري از دو دسته از جاذبه هاي گردشگري شامل جاذبه هاي طبيعي مانند آبشارها، مناطق ييلاقي، چشمه ها، مناطق حفاظت شده و جاذبه هاي تاريخي – فرهنگي مانند قلعه ها، روستاهاي تاريخي، آتشكده ها، آرامگاه بزرگان و … از مناطق مستعد در زمينه توسعه توريسم و اكوتوريسم مي باشد ولي به دليل عدم معرفي و شناسايي اين مناطق به عنوان مانعي بر سر راه توسعه صنعت توريسم و اكوتوريسم شهرستان به حساب مي آيد. كه لازم است با تدوين برنامه ريزي هاي صحيح در اين زمينه در پي حل اين مشكل برآمد. همچنين با بررسي تنگناها كه توسط گردشگران بيان شده، با ارائه راه حل ها و پيشنهادها سعي شده تا شناخت و رويكردي منطقي در اين زمينه به تصوير كشيد.
1-2: اهميت و ضرورت پژوهش
کشورهاي مختلف جهان در سايه برخورداري از امکانات گوناگون و جاذبه‌هاي متنوع، در پي جذب و جلب جهانگردي به سوي خويش هستند. با وجودي که در تمامي برنامه‌هاي توسعه ساليان اخير بر رهايي از اقتصاد تک محصولي متکي بر صادرات نفت تأکيد شده ولي در مقام عمل موفقيت و کاميابي قابل توجه و مملوس و محسوسي در اين زمينه به دست نيامده است. رشد و توسعه صنعت گردشگري در ايران به عنوان يکي از راهکارهاي عملي رهايي از اقتصاد تک محصولي و متنوع‌سازي منابع درآمدي کشور بايد بيش از پيش مورد توجه برنامه‌ريزان و سياستگذاران کشور قرار گيرد (غفاري و مولايي، 1381: 16).
امروزه گردشگری روستایی بخشی از بازار گردشگری و منبعی برای درآمد و اشتغال استو ابزار مهمی برای توسعه اقتصادی – اجتماعی و اکولوژیک جوامع روستایی قلمداد می گردد.با توجه به پتانسیل های بالای محیطی در منطقه مورد مطالعه و همچنین گسترش بی رویه دامداری و غرق دام که منجر به تخریب محیط زیست و از بین رفتن جنگل های هیرکانی در منطقه مورد مطالعه می شود، برنامه ریزی و توسعه اکوتوریسم در چنین مناطقی خود یک ضرورت است و راهبردی برای حفظ محیط زیست و فرهنگ سنتی ییلاقات مورد مطالعه در شهرستان ماسال می باشد.
1-3: اهداف تحقیق
– شناخت و ارزيابي توان هاي بالقوه و بالفعل محیطی، به منظور استفاده از آن ها در امر برنامه ريزي صنعت طبيعت گردي و حفظ میراث فرهنگی شهرستان ماسال.
– شناسايي پتانسيل اكوتوريسم در شهرستان ماسال به منظور فراهم كردن فرصت هاي شغلي( اشتغال زايي) و‌افزايش درآمد ساكنين بويژه درنواحي روستايي.
– راهكارهاي بهينه جهت توسعه پايدار اكوتوريسم منطقه
1-4: سوال تحقیق
آیا دانش بومی و اجرای جشنواره ها وآیین های بومی و محلی با تعداد طبیعت گردان(گردشگران) در منطقه رابطه دارد؟
آیا زیرساختهای گردشگری با توان های محیطی منطقه مورد مطالعه مطابق است ؟
1-5: فرضيه ها1
به نظر می رسد بين اجراي جشنواره ها و آيين هاي بومي محلي و افزايش تعداد طبیعت گردان در منطقه مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بين تجهیز زیر ساخت های گردشگري و برنامه ریزی اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
1-6: مشکلات و محدودیتهای تحقیق
• به علت فقدان یک بانک اطلاعاتی اغلب آمار و ارقام و نقشه هاموجود نارسا و ناقص هستند .
• عدم وجود مطالعات جامع پیشین
• عدم همکاری سازمانها و ادرات

فصل دوم
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2- مبانی نظری
2-1: مفاهیم و اصطلاحات
2-1-1: گردشگری
سفری که به منظوری خاص و اغلب برای گذران اوقات فراغت صورت می گیرد را می توان گردشگری نامید. آرتور بورمن مجموعه مسافرت هایی را که به منظور استراحت، تفریح و تجارت یا دیگر فعالیتهای شغلی یا شرکت در مراسم خاصی انجام می گیرد و موجب غیبت شخص گردشگر از محل سکونت دائم خود باشد را «گردشگری» می نامد. (موحد، 1386 :16)
سازمان جهانی جهانگردی تعریف ذیل رادرمورد جهانگردی ارائه کرده است: جهانگردی یاگردشگری، مجموعه کارهایی است که فرد درمسافرت ودرمکانی خارج ازمحیط معمول خود انجام می دهد، این مسافرت بیش از یکسال طول نمی کشد و هدف تفریح، تجارت یا فعالیتهای دیگراست. (تقي زاده انصاري، 1383: 14)
2-2: تاریخچه گردشگری
2-2-1: پیشینه جهانگردی درجهان
مسافرت بطور موقت وبه مناطق دور از وطن اصلی ودرسطحی گسترده یک پدیده نسبتا تازه می باشد. معدود افرادی ازاوقات فراغت خود درگذشته استفاده می بردند. هرگونه بیکاری برای مردم عادی فقط به امور مذهبی اختصاص داشت وبه همین دلیل کلمه ایام تعطیل از کلمه ایام مقدس گرفته شده است.بعدها با افزایش فشارهای جسمی وروانی مردم برای حفظ سلامتی خود سفر کردند وبا شروع عصر خردورزی، مردم به سفرهای فرهنگی روی آوردند. انسان دراعصار ماقبل تاریخ بیشتر برای یافتن غذا، دوری جستن ازخطرات، یافتن چراگاه به مناطق دیگر رهسپارمی شدند. در دوره های بعد به منظور دادوستد، ارضای حس کنجکاوی و کشف پدیده های ناشناخته مبادرت به سفر می کردند.با ابداع پول به دست سومریان (بابلیان) و آغاز معاملات تجاری درچهار هزارسال پیش ازمیلاد، دوره جدیدی در تاریخ سفرآغاز شد. سومریان نه تنها نخستین قومی بودند که پول را ابداع کرده درمعاملات بازرگانی از آن استفاده کردند، بلکه اولین قوم مخترع خط میخی بودند، ازاین رو باید آنان را پایه گذاران وپیشگامان سفرهای تجاری قلمداد کرد. درآن زمان، مردم می توانستند برای هزینه رفت و آمد و محل اقامت خود پول پرداخت کنند یا مبادله پایاپای انجام دهند. ا ز پنج هزار سال پیش سفرهای دریایی سازمان یافته، از مبدا مصر آغاز شد. در پنج هزارسال پیش سفرها بیشتر با اهداف تجاری وفعالیت های نظامی و اداره دولتی امپراطوری روم در منطقه مدیترانه وخاورمیانه انجام می گرفت. درزمان هخامنشیان راههای ارتباطی دوران به قدرت رسیدن کوروش کبیرهمان راه های باقیمانده ازدوره ماد می شود درکشورهای آسیایی، اروپایی وآفریقایی پراکنده است. (تقي زاده انصاري، 1383: 9)
2-2-2: پیشینه جهانگردی در ایران
سابقه تاریخی ایران به گونه ای است که نه تنها از لحاظ ملی بلکه ازبعد بین المللی نیزبرای سایرکشورهای جهان دارای اهمیت فراوانی است. اکتشافات انجام شده درکوههای زاگرس والبرزنشان دهنده سابقه زندگی غار نشینی دراین نواحیازدوران نئولتیک هستند.این پیشینه تاریخی زمینه های مساعدی برای رشد تمدن عصر باستان بوده است. (تقي زاده انصاري 1383: 8)
تاریخ اسکان در ایران اگرچه ازدوران نوسنگی تامهاجرت اقوام آریایی دارای ابهاماتی است.اما شواهد روشن در دست است که ایران ازدیربازمسکونی بوده است. شباهت های میان آثاربدست آمده درتپه سیلک کاشان و تپه حصار و برخی دیگر از نقاط باستانی فلات ایران نشان می دهد که از دیربازرفت و آمد میان اقوام پیش از تاریخ ساکن این فلات برقراربوده بی تردید در اثر همین ارتباط، خصوصیاتی از یک تمدن به تمدن دیگر منتقل شده است. پیدایش برخی ازاشیاء نظیر صدف در سیلک که پس از آزمایشهای دقیق آنها را از نوع صدف های خلیج فارس تشخیص داده اند و از طرفی بعضی سنگ های رنگین به ویژه سنگ های استان خراسان مانند لاجورد، دلیل محکمی است که ثابت می کند درهزاره های پیش ازمیلاد انسانهایی بوده اند که جهت داد و ستد و معاوضه اجناس، رنج سفر را برخویش همواره می ساختند و صدها کیلومترراه را روزها و شب ها پیاده طی می کردندتا کالایی را ازناحیه دوردستی به ناحیه دیگرببرندوبا اجناس آنجا معاوضه کنند(الوانی، پیروزبخت 1385: 16)
ايران با توجه به تمدن كهن خود از كشورهاي صاحب تجربه و سابقه گردشگري محسوب مي شود. اين سابقه با توجه به دو عامل اصلي قابل تحليل و بر رسي است:
1- موقعيت جغرافيايي – سياسي و جذابيت هاي متنوع و فراوان طبيعي تاريخي و فرهنگي كشور
2- ويژگي هاي فرهنگي و علاقه ايرانيان به سيرو سفر و مهمان نوازي دارند
ايران به ويژه از قرن هفدهم ميلادي اوج دوران حكومت صفويان به عنوا ن يك كشور جذاب، نظر بسياري از گردشگران اروپایی رابه خود جلب كرد. در دوران بعد از اسلام نخستين كسي كه از غرب به ايران سفر كرد و سفر نامه اي هم در شرح مسافرت خود به ايران نگاشت بنيامين تودلاي اهل اسپانيا بود. سيرو سياحت در ايرانيان و ميل آنها به گردشگري در اروپا از عصر مشروطيت روبه فزوني نهاد. در دوران حكومت رضاشاه با اعزام دانشجويان ايراني به غرب و گسترده شدن ارتباطات سياسي و تجاري، همچنين احداث هتل هايي به سبك اروپايي درنقاط مختلف كشور، ايران در آستانه تبديل شدن به يكي ازنقاط جذب گردشگر قرار گرفت.(سازمان ايرانگردي و گردشگري، 1376: 12)
گسترش سفرایرانیان در داخل کشور و توجه جهانگردان خارجی را به این سرزمین پر جاذبه موجب شدتا مسئله گردشگری خارجی و نیز ایجاد سازمانی به منظور تمرکز امور مربوط به جهانگردی در برنامه کار دولت قرار گیرد ازاین رو در سال 1314 در وزارت داخله اداره ای بنام جلب سیاحان خارجی درتبلیغات بوجود آمدو اجرای کارهای جهانگردی را بعهده گرفت. این اداره فعالیت خود را با انتشارجزواتی بصورت راهنما برای سیاحان و معرفی ایران به لحاظ اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی آغازکرد.این اداره درسال 1330 به شورای عالی جهانگردی تغییرنام داد. در سال 1353 سازمان جلب سیاحان و وزارت اطلاعات جهانگردی تشکیل شد. در سال 1359 وزارت ارشاداسلامی نامیده شد. (شفیعی، 1388: 22)
2-2-3: پيشينه‌ي تاريخي و فرهنگي گيلان
با پژوهش در ادبیات باستانی ایران، در می یابیم که جشنهای بسیاری از روزگاران دور در ایران وجود داشته است و نیاکان فرزانه و فرهیخته ما همواره درپی گسترش جشن و شادمانی بوده اند و شادی را انرژی بخش روان آدمی دانسته اند. به همین انگیزه، جشن هایی به مناسبت های گوناگون تاریخی، ملی و دینی برپا داشته اند. جاذبه های فرهنگی عبارتند از کليه تجلیها و تبلورهای بیرونی و رسمی فرهنگ یک کشور که میتوان آنها را دید، نمایش داد یا اجرا کرد. پیدایش گیلان به زمانی برمی گردد که دریاها پدید آمدند، زمانی که آبهای باران، دره های عمیق راتبدیل به دریاها کردند. سرزمینی که امروزه گیلان نامیده می شود تا قرنها با نقاط دیگر سواحل خزر از جمله طبرستان، سرزمین آمار دها و… مرز مشترک داشتند. بطوریکه نمی توان خصوصیات زندگی وتمدن وآداب و رسوم ساکنان این نقاط را در زمانهای بسیار دور ازیکدیگر مشخص کرد.(اصلاح عربانی، 1380: 20)
نام گيلان بر گرفته از واژه‌ي گيل، يكي از اقوام باستاني ساكن در گيلان بود

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع اکوتوریسم، مدیریت بومی، استان گیلان، زیرساختها Next Entries منبع پایان نامه با موضوع قرون وسطی، مناطق روستایی، گردشگری ایران، تغییرات اجتماعی