منبع پایان نامه با موضوع اوقات فراغت، حوزه نفوذ، مکانیابی

دانلود پایان نامه ارشد

است كه در ايام سال مورد استفاده بچه ها وساکنین محله می باشد .
– وسایل ورزشی
در قسمت های مختلف پارک دستگاه های ورزشی مورد استفاده نوجوانان و بزرگسالان قرار دارد و بیشتر متقاضیان صبح ها و عصرها از آن استفاده می کنند.
– سرويس بهداشتي
در نزديكي وسايل بازي كودكان و خروجي سرويس بهداشتي پارك قرار دارد .
– پايه هاي روشنايي
در مسير ورودي به سمت ساحل پايه هاي روشنايي با ارتفاع كم نصب شده است و امنيت را براي عبور و مرور مراجعه كنندگان تامين مي كند.
– و شيرآب كه براي مصارف آشاميدن و… استفاده مي شود .
3-3-10-5-4-تاسيسات‌
پارك ساحلي فاقد تاسيسات است.
3-3-10-5-5-عناصر تزئيني
اين پارك فاقد هرگونه عناصر تزئيني است.
3-3-10-5-6- دسترسي به پارك
شهروندان قسمت جنوبی محله جمشیدآباد و تازه آباد (دورترین نقطه محله) حداكثر زماني که یک کودک 9 ساله را به پارك با پاي پياده طي مي كنند 10دقيقه و شهروندان ساير قسمت هاي شهر در فصل تابستان (برای شنا) بايد اين مسافت را با اتومبيل در مدت زماني كوتاه طي كنند. شعاع حوزه نفوذ پارک 1000 متر است.
3-3-10-5-7- تحليل فضا و عناصر موجود در پارك
– ويژگي هاي مثبت پارك
– نصب وسايل بازي كودكان، محيط را سرشار از هيجان و شادي مي كند.
– استفاده از ظروف زباله درپوش دار
– پاكيزه بودن محوطه پارك
– نظارت پيوسته بر محيط پارك ساحلي
– ويژگي هاي منفي پارك
– تعداد درختان و گلهاي كاشته شده در پارك بسيار كم است و از اهميت و تاثير گذاري پوشش گياهي در فضاهاي باز ناديده گرفته شده است كه البته بايد يكسري پيش بيني هاي در ارتباط با تامين تاسيسات و تجهيزات با در نظر گرفتن وسعت پارك نظير زمين بازي كودكان، آلاچيق، مبلمان، استخر شنا براي كودكان، پايه هاي روشنايي، استفاد از نورهاي گرم، رنگ هاي شاد، نگهبان در طول ايام سال و… اين كمبودها را جبران كرد .
– در قسمتي از محوطه پارك در فضاي باز مكاني را براي همايش و مسابقات كوچك و سرگرمي در نظر گرفت و به بهينه سازي و فرهنگ سازي برنامه هاي اوقات فراغت شهروندان و مسافران با توجه به امكانات بالقوه ساحل دست يافت .

شکل (3-11) نمایی از پارک ساحلی جمشیدآباد ، نگارنده ،1393
3-3-10-6- پارك یاسمن
3-3-10-6-1- موقعیت
اين پارك خطی با مساحت 5000 متر مربعي در سال 1378 تاسيس شد.این پارك در بولوار اصلي شهر و روبروی شهرداری سابق جنب خیابان شهید فلاحی قرار دارد تيپ پارك در مقیاس محله ای و قابل استفاده براي شهروندان و توقفگاه مسافرانی است كه وارد شهر مي شوند، هم اكنون فاز جديدي از اين پارك در حال اجراست .
3-3-10-6-2- پوشش گياهي
اين پارك داراي 4 نوع گياه است كه به ترتیب
– اقاقياي توپي كه بين پايه های روشنايي پارك قرار گرفته است در اواخر فصل بهار و اوایل تابستان گلهای سفید خوشه ای زیبايی تولید مي كند كه فضا را عطرآگين مي سازد.
– خرزهره درحاشيه پارک
– كاج رونده در قسمت هاي مختلف پارك
– زمین پارك پوشیده از گیاه علف انگشتی است
آبياري درختان ، بوسیله تانكر آب صورت مي گيرد .
3-3-10-6-3-تجهیزات
– نیمکت های به صورت تكي و جمعي
در كناره ديوار پارك و در قسمت پياده روي كه نقش حفاظت و حائل را ايفا مي كند.
– ظروف زباله
در كناره و در دو سوي نيمكت ها ظروف زباله ديده مي شود و به راحتي در دسترس استفاده كنندگان قرار مي گيرد .
– كباب پز:
در قسمتهايي از پارك كباب پزهاي با سقف حفاظتي نصب شده است.
– پايه هاي روشنايي :
درون باغچه ها و در مسير مستقيم پياده رو پايه هاي روشنايي با فواصل و ارتفاع كم كه براي روشن كردن مسير و امنيت بيشتر استقرار يافته است.
– دستگاههاي ورزشي :
اين وسايل ورزشي مورد استفاده اكثر شهروندان و مسافران است .
3-3-10-6-4- تاسیسات و عناصر تزئینی :
اين پارك فاقد هرگونه تاسیسات مانند زمين بازي و غیره است. نقوش و رنگ آميزي دیوار پارك حاكي از ارزش نهادن انسان به طبیعت و زیبايی محیط پارك است.

3-3-10-6-5- دسترسی به پارك:
دسترسی به اين پارك براي شهروندان به دو صورت پياده و وسايل نقلیه (شخصي و عمومي) است .
3-3-10-6-6-تحلیل فضا و عناصر موجود در پارك :
• ویژگی های مثبت پارك :
– آرایش و زیبايی درختان
– در دسترس بودن ظروف زباله
– چیدمان منظم و هندسی نیمکت ها
– فضای كافي مسیرعبوربراي افراد پیاده از ميان گياهان
– قرار داشتن نیمکت های فاقد پشتی در مسير پياده رو
• ویژگی های منفی پارك :
در پاركهاي خطی كه دارای کاربری توقفگاه لحظه ای براي مسافران و یا گذرگاه عابرین پياده است، داشتن سرویس بهداشتی و دفتر نگهبانی در این گونه پارك توصیه مي شود امّا این پارك فاقد سرویس بهداشتی، دفترنگهباني، آبخوری و بوفه است كه بايد براي خريد خوراكي بايد مسافتي طولاني را طي كرد.

شکل (3-12) نمایی از پارک یاسمن ، نگارنده ،1393
3-3-10-7- پارك كوثر
3-3-10-7-1- موقعيت و دلايل انتخاب پارك كوثر به عنوان نمونه بررسی
اين پارك در سال 1372 در خيابان شهيد بهشتي ( درياگوشه ) بين ميدان مركزي و ميدان معلم مكانيابي شده است.مقیاس پارك محله ای و در زميني به مساحت 7500 مترمربع احداث گرديده است .اين پارك به مناطق مسكوني نزديك بوده و به همين دليل تقاضاي استفاده ازآن بيشتر متكي برعصرها و براي بازي كودكان مي باشد.در طول ايام تعطيلات اين پارك پذيراي مسافراني است كه گاهي در شبها دراين مكان چادر برپا مي كنند. پارك كوثر داراي چهار ورودي بزرگ و كوچك شرقي و غربي است كه درطول سال فقط ورودي هاي كوچك پارك مورد استفاده قرارمي گيرد .زمين پارك به دليل شيب طبيعي در قسمت مركزي كه درآن درختان كهن توسكا قرار دارد و در قسمتي از پارك كه وسايل بازي كودكان نصب شده است بدليل ايجاد شيب مصنوعي از پلكان براي جداسازي اين فضا استفاده شده است. اين پارك بدليل وجود معتادين، ناامن ترين پارك شهر محسوب مي شود.
پارك كوثر به عنوان نمونه اي مناسب توسط نگارنده براي بررسي بيشتر وهمه جانبه تر و توزيع پرسشنامه انتخاب شده است از جمله دلايل اين نمونه گيري :
1.مقياس پارك كوثر محله ای است و موضوع اصلی این پژوهش محسوب می شود.
2.قديمي ترين پارك شهر با وسعت 7500 متر است و نسبت به پاركهاي ديگر شهر بعد از پارك شمشادي سي سرا دومين پارك بزرگ شهر محسوب مي شود.
3. با وجود اينكه اين پارك داراي تجهيزات وتاسيسات كافي مي باشد امّا رسيدگي و نظارت كافي به اين پارك نمي شود و در چند سال اخير به سمت مخروبه شدن پيش مي رود.
4. تقسيم شدن پارك به قسمت هاي مختلف كه شهروندان و كودكان بيشتر از زمين بازي كودكان و مسافران از قسمت جنوبي پارك استفاده مي كنند .
5. اين پارك نسبت به پاركهاي ديگر شهر از امنيت كافي برخوردار نيست و اكثراً كودكان همراه خانواده هاي خود به پارك آمد و شد مي كنند .
6. کتابخانه شهر در جوار این پارک قرار دارد و اصل همجواری در مکانیابی پارک رعایت شده است.

3-3-10-7-2- پرسشنامه
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از روش پرسشنامه ای استفاده شده است که امر گرد‌آورى اطلاعات را در سطح وسيع، امکان‌پذير مى‌سازد. در تحقيقات توصيفى و نيز تحقيقاتى که از گستره جغرافيايى زيادى برخوردار باشد يا افراد جامعه آمارى و نمونه آن زياد باشند، معمولاً از روش پرسشنامه‌اى استفاده مى‌شود. روش پرسشنامه‌اى محتاج پيش‌بينى‌ها و برنامه‌ريزى‌ها و تدارک امکانات و نيروى انسانى قابل ملاحظه‌اى است که محقق بايد از وجود آنها اطمينان خاطر داشته باشد. در روش پرسشنامه‌اى عوامل و عناصر متعددى دخالت دارند که از طريق کارکرد هماهنگ آنها محقق مى‌تواند اطلاعات مورد نياز خود را گردآ‌ورى نمايد. اين عناصر عبارتند از:
ابزار گردآوری اطلاعات یا پرسشنامه
برنامه‌ریزی و اجرای پرسشنامه
پاسخگویان
عوامل اجرای پرسشنامه
ارائه پرسشنامه به استفاده کنندگان از پارک کوثر از روز دوشنبه 25 فروردین ماه 1393 به مدت 5 هفته آغاز و در روز جمعه 26 اردیبهشت 1393 به پایان رسید و به طور تصادفی در هفته اول روزهای دوشنبه، چهارشنبه و در هفته دوم روزهای سه شنبه، پنج شنبه و در هفته سوم در روزهای یکشنبه ، جمعه و در هفته چهارم در روزهای شنبه ، سه شنبه و در هفته پنجم در روزهای دوشنبه، جمعه مورد آماربرداری قرار گرفت و تعداد 100 برگ پرسشنامه در پارک در وضعیت جوی مناسب (آفتابی ، ابری) توزیع شد. بدلیل ارزیابی دقیق و آمارگیری صحیح تمامی پرسشنامه ها در بین شهروندان ساکن سلمان شهر که به این پارک مراجعه می کردند، توزیع گردید. البته ناگفته نماند که پژوهشگر با تعدادی از مسافران درباره وضعیت پارک و مسائل مرتبط با آن صحبت نمود ولی اکثر آنان بدلیل ناآشنایی با پارک از پر کردن پرسشنامه خودداری نمودند و پژوهشگر برآن شد تا تمامی پرسشنامه ها را بین شهروندان سلمان شهری توزیع کند.
آماربرداری به روش پرسشنامه همراه با مصاحبه از افراد داخل پارک برای دقت عمل بیشتر و بالا بردن ضریب اطمینان به جوابهای داده شده، نبود اطمینان به برگشت پرسشنامه و منع از پر کردن آنها توسط استفاده کنندگان صورت گرفته است و حاصل خروجی بررسی ها نمودارهای ترسیم شده در برنامه اکسل می باشد. نمونه ای از فرم پرسشنامه در پیوست آمده است.
3-3-10-7-3- پوشش گياهي:
پوشش گياهي اين پارك شامل درختان و گلهاي :اقاقيا ˡ ، مگنوليا² ، یاس ³ ، یوکا ⁴ ، شاه پسند ⁵، رز ⁶ علف انگشتی ⁷می باشد .
3-3-10-7-4- تجهيزات:
– نيمكت :
اكثر نيمكت هاي پارك فاقد پشتي از جنس بتوني درمسير ورودي و خروجي درهاي اصلي پارك و درقسمت پياده رو نصب شده است، طول اين نيمكت ها درحدود 2متر است كه گاهي به عنوان مكان خوابيدن افراد استفاده مي شود .هم اكنون تعداد نيمكتهاي موجود درسطح پارك كم بوده و اكثراً مراجعه كنندگان روي ديوارهاي كه كاربرد آن مرز ميان زمين بازي كودكان و قسمت اصلي پارك است به عنوان محل نشستن از آن استفاده مي كنند و استفاده طولاني از آن خستگي به همراه دارد .
– پايه هاي روشنايي :
– پايه هاي روشنايي با ارتفاع 2متر، دركنار نيمكتها، درون باغچه ها و در تمامي مسير رفت وآمد نصب شده است كه بايد روشنايي پارك را در طول شب تامين كند اما اكثريت لامپ هاي آن در شبها خاموش بوده و قسمتي از پارك كه وسايل بازي كودكان درآن نصب شده است روشنايي كمي دارد و براساس اطلاعات بدست آمده در طي تكميل پرسشنامه ها، حتي درشبهاي تابستان كه عده زيادي به پارك مراجعه مي كنند فضاي پارك تاريك و ناامن است.

ˡ Robinap seudocacia ² Magnolia brandiflora ³ Jasminum officinalis
Verbena Hybrida nanacommixed ⁶ Rose ⁵ Yucca filamentosa ⁴
Digitaria sanuinalis ⁷
– سرويس بهداشتي :
ساختمان سرویس بهداشتی در قسمت شمالي پارك قرار دارد. در قسمت شرقي زمين پارك و در كنار آبنماي مجسمه پرنده (غاز)، شير آب نصب شده است كه خيلي كم از آن استفاده مي شود.
– ظروف زباله :
در فواصل نسبتاً زياد از هم و در كنار نيمكتهاي مستقرشده در پارك ظروف زباله از جنس فلز داراي سقف حفاظتي در برابر باران قراردارد .
– سريداري:
ساختمان سريداري اين پارك در قسمت شمالي قرار دارد و سريدار پارك در طول شبانه روز در ساختمان سريداري پارك اقامت دارد .
– وسايل بازي كودكان :
در قسمت غربي و در ابتداي ورودي در كوچك پارك در زميني كه پوشيده از علف انگشتي و شن و داراي فرورفتگي هاي نسبتاً عميق ديده مي شود. از جمله وسايل بازي كودكان سرسره، تاپ و الاكلنگ است كه محيطي شاد را براي كودكان به همراه دارد. این وسایل بازی از جنس پلی اتیلن با گریر بهداشتی بوده و از مقاومت بالایی در برابر ضربه و فضا و اشعه خورشید دارا می باشد.
– کفپوش مخصوص وسایل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع پوشش گیاهی، انسان سالم، نابینایان، مکان یابی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع رطوبت نسبی، تراکم جمعیتی، ژئومورفولوژی، کاربری فضای سبز