منبع پایان نامه با موضوع استان مازندران، پوشش گیاهی، سرچشمه ها، استان خراسان

دانلود پایان نامه ارشد

توسعه شهری به حل مسائل و مشکلات کالبدی شهر و رسیدن به توسعه پایدار شهری می نگرد.

فصل سوم :
بررسی ویژگیهای
جغرافیایی
محدوده تحقیق

3-1- مقدمه:
فضاهای سبز شهری یکی از کاربریهای مؤثر در کیفیت و توزیع فضایی مناطق شهری است که با گسترش و متراکم شدن بیش از پیش شهرها بر اهمیت آنها افزوده می شود. اهمیت پارک ها و فضاهای سبز شهری تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع به حساب می آید. پارک های شهری به لحاظ کارکردهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی موجب ارتقای کیفیت محیط شهری و بهبود سطح رفاه عمومی می شوند.
این فصل که به بررسی ویژگی های جغرافیایی محدوده تحقیق اختصاص دارد، سعی بر آن شده است که ویژگی های طبیعی سلمانشهر(موقعیت جغرافیایی ،ژئومورفولوژی، توپوگرافی، اقلیم و پوشش گیاهی) و انسانی (وجه تسمیه، تاریخچه، جمعیت، آمارهای جمعیتی سالهای گذشته، زمان دو برابر شدن جمعیت و پیش بینی آن تا سال 1400 ) و در پایان فصل با توجه به وضع موجود پارک های شهر به ارزیابی آنها با توجه به موقعیت، پوشش گیاهی، تجهیزات و تاسیسات، دسترسی به پارک قرار گرفته است و صد برگ پرسشنامه در پارک کوثر به عنوان نمونه موردی بین استفاده کنندگان به صورت تصادفی توزیع شد که در ادامه مورد تحلیل قرار می گیرد.
3-2- بخش اول: ویژگی های جغرافیای طبیعی محدوده تحقیق :
3-2-1- موقعیت جغرافیایی استان مازندران
استان مازندران با وسعتی حدود 4/23756 کیلومتر مربع در طول جغرافیایی 54 درجه و 10 دقیقه الی 50 درجه و 44 دقیقه و عرض جغرافیایی 36 درجه و 35 دقیقه الی 35 درجه و 47 دقیقه، در شمال ایران و نزدیک به 46/1 از مساحت کل کشور را شامل می شود كه از شمال به درياي مازندران و كشور تركمنستان از شرق به استان خراسان، از جنوب به استانهاي سمنان و تهران و از غرب به استان گيلان محدود مي باشد. استان مازندران مانند پلی ارتباطی استان های شمال شرقی ايران را به استان های شمال غربی و همچنين به پايتخت «تهران» متصل می کند، اين امر سبب شد تا مازندران از نظر ارتباطی در ميان بقيه استان های ايران از اهميت ويژه ای برخوردار باشد.
رشته‌های متعدد رشته کوه البرز در جنوب مازندران واقع است و تشكيل قوس عظيمی را می‌دهد كه از غرب به شرق كشيده شده و شهرهای اين استان را از مركز ايران جدا می‌سازد. مهم‌ترين ارتفاعات آن عبارتند از:
الف- چندين رشته فرعی از رشته کوه البرز كه جهت آن‌ها از جنوب به شمال و متمايل به غرب است و در شهرستان ساری قرار دارد كه مرتفع‌ترين قلل آن كوه سفيد، بادله كوه،‌ داراب كوه و كوه جنگی در جنوب دهستان چهاردانگه و نيز قلم چلم كوه واقع بين دره زارم‌رود و گرماب‌رود می‌باشد.
ب- خط ‌الرأس کوه‌های البرز در 60 كيلومتری شهرستان تنكابن که موازی با ساحل كشيده شده و مرتفع‌ترين قله آن تخت سليمان با ارتفاع بيش از 4000 متر از سطح دريا می‌باشد. اين قله در جنوب شرقی تنكابن واقع شده است. رشته‌های متعدد ديگری از رشته اصلی کوه البرز نيز در اين شهرستان وجود دارد كه شيب آن‌ها به سمت دريا بوده و هرچه به دريا نزديک‌تر می‌شود، پوشش جنگلی آن انبوه‌تر می‌شود.
ج- در شهرستان نوشهر نيز سه رشته كوه از رشته کوه البرز كشيده شده است. رشته اول موازی با ساحل دريا كه مرتفع‌ترين قلل آن شور و قله كلارآباد در جنوب صلاح‌الدين كلا قرار دارد. رشته دوم تقريباً موازی با رشته اول ولی مرتفع‌تر از آن است. قلل مرتفع آن عبارتند از شاه‌كوه، قرقر‌كوه و سياه‌سنگ. رشته سوم از دو رشته دیگر مرتفع‌تر و خط ‌الرأس آن مرز طبيعی مازندران و تهران می‌باشد. مرتفع‌ترين قله آن تخت سليمان در جنوب كلاردشت و كندوان قرار دارد.

آب و هوا : استان مازندران را بر اساس خصوصيات دما و بارش و توپوگرافی منطقه می‌توان به دو نوع آب و هوای معتدل خزری و آب و هوای كوهستانی تقسيم كرد. آب و هوای كوهستانی خود بر دو نوع معتدل كوهستانی و سرد كوهستانی می‌باشد(جغرافیای استان مازندران، 1389 ، 6) .
ا- آب و هوای معتدل خزری:
اين نوع اقليم جلگه‌های غربی و مركزی استان تا كوهپايه‌های شمالی البرز را شامل می‌شود. در اين نواحی به دليل كمی فاصله كوهستان و دريا رطوبت تجمع می‌يابد كه به‌عنوان پيامد آن می‌توان بارش‌های قابل ملاحظه و دمای معتدل را ذكر كرد . ميانگين بارندگی ساليانه در نوار ساحلی استان برابر با 977 ميلی‌متر است. توزيع مكانی آن از غرب به شرق با كاهش همراه است در حالی كه توزيع زمانی آن وضعيتی كمابيش منظم دارد (حداكثر بارندگی در پایيز و حداقل آن در بهار اتفاق می‌افتد).
در بررسی پارامتر درجه حرارت نيز مشاهده می‌شود كه به دليل رطوبت نسبی بالا و زياد بودن تعداد روزهای پوشيده از ابر، دمای هوا معتدل و دامنۀ دمايی محدود می‌باشد كه اين وضعيت منجر به تابستان‌های گرم و مرطوب و زمستان‌های معتدل با يخبندان‌های اتفاقی می‌گردد.
2- آب و هوای کوهستانی:
الف) آب و هوای معتدل كوهستانی: با افزايش تدريجی ارتفاع از اراضی جلگه‌ای به سوی دامنه‌های شمالی ارتفاعات البرز و فاصله از دريا، تغييرات خاصی در آب و هوای استان پديدار می‌گردد. در نوار ارتفاعی 1500 تا 3000 متر، شرايط آب و هوايی كوهستانی حاكم است كه از ويژگی‌های آن می‌توان كاهش ميزان بارندگی ساليانه و همچنين كاهش متوسط درجه حرارت ماهانه را ذكر كرد، علاوه بر آن زمستان‌های سرد همراه با يخبندان‌های طولانی و تابستان‌های كوتاه نيز از ديگر مشخصات اين اقليم است.
ب) آب و هوای سرد كوهستانی : در نوار ارتفاعی بالاتر از 3000 متر كه شامل قلل كوهستان‌های دامنه شمالی البرز می‌شود، دمای هوا به ‌شدت كاهش يافته و يخبندان‌های طولانی ايجاد می‌شود. در اين مناطق ريزش‌ها غالباً به‌صورت برف است كه در دوره طولانی سرد سال روی هم انباشته شده و تا اواسط دوره كوتاه گرم سال نيز دوام دارند. در همين مناطق و در قله كوه‌های دماوند، علم‌كوه و تخته سليمان، شرايط ايجاد يخچال‌های كوهستانی و انباشت دائمی برف فراهم شده است (همان منبع، 8).
بر اساس طبقه‌بندی دكتر كريمی، نواحی غربی و مركزی دارای اقليمی مرطوب با تابستان گرم و زمستان كمی سرد، نواحی شرقی نيمه‌مرطوب با تابستان گرم و زمستان نسبتاً سرد و نواحی كوهستاني مازندران دارای اقليم مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسيار سرد می‌باشد.
بادهای معروف محلی استان مازندران باد سُورتُوک، گیل وا، باد سام و باد دره‌ای می‌باشند.
پوشش گیاهی: درختان جنگلی، درختچه‌ها، بوته‌ها، مراتع چرای دام و گیاهان خودرو، پوشش گیاهی استان مازندران را به‌ وجود می‌آورد که تقریباً در همه قسمت‌های استان می‌روید. جنگل‌های وسیع و متراکم مازندران یکی از انبوه‌ترین و با ارزش‌ترین جنگل‌های ایران است که مساحت آن حدود یک میلیون هکتار برآورد شده است و هرچه از جلکه به سمت ارتفاعات می‌رویم، جنگل‌ها انبوه‌تر می‌شود. از گونه‌های اصلی درختان جنگلی استان ممرز، مازو، آزاد، توسکا (عمدتاً در کنار رودها)، افرا، نمدار، شمشاد، نارون، شاه‌بلوط، راش و انجیلی هستند. علاوه بر آن درختان خودروی گردو، انار، ازگیل و بوته تمشک در جنگل‌ها می‌رویند.
از رستنی‌های دیگر مازندران که عمدتاً در نواحی جلگه‌ای می‌رویند و کاربرد مصرفی و دارویی دارند، می‌توان به گل گاوزبان، گل پونه، گل ختمی، گل بنفشه (عمدتاً در بابل و ساری)، گون، خاکشیر، کاسنی، بارهنگ (تقریباً در بیشتر استان)، اسپند، اشکنه، اناریجه، اوجی، پرسیاوشان، شاطره، زلنگ و گزنه اشاره کرد.
رودخانه ها: اغلب رودهاي استان مازندران دامنه هاي البرز سرچشمه گرفته و به درياي مازندران مي ريزند كه عبارتند از:
– رودخانه سه هزار از كوههاي تخت سليمان سرچشمه مي گيرد.
– رودخانه روآر(رودبار) كه سرچشمه هاي آن در منطقه كلاردشت و كوههاي سليمان بوده و در غرب چالوس به دريا مي ريزد.
– رودخانه چالوس كه از جنوب و جنوب غرب و شرق چالوس سرچشمه گرفته و بخش اعظم آن درمسير جاده كندوان قرار دارد.
– رودخانه كجور كه سرچشمه هاي اصلي آن در شمال بلده و گلندرود كه درغرب علمده به دريا مي ريزد.
– رودخانه هراز كه بزرگترين رود اين استان بوده و سرچشمه هاي آن در مناطق مختلف بوده و از منطقه پلور سرچشمه گرفته و چند رود نيز به آن مي ريزد.
پوشش جانوری : در استان مازندران جانورانی چون خوک وحشی، پلنگ، ببر، گربه وحشی، شغال، گرگ، خرس، خرگوش، آهو، بزکوهی و روباه یافت می‌شوند و پرندگان استان شامل قرقاول، شاهین، اردک، قو، کبک، تیهو، قمری، جغد، قوش، کرکس، حواصیل و کلاغ هستند و از خزندگان می‌توان به انواع مار و لاک‌پشت اشاره کرد. در کناره‌های ساحلی (به‌ویژه در شبه‌جزیره میانکاله) انواع پرندگان مهاجر از جمله اردک، غاز، پلیکان و چنگر در فصول سرد سال دیده می‌شوند. در آبگیرها و رودهای استان نیز انواع ماهی فراوان است(جغرافیای استان مازندران، 1389 ، 10).
3-2-2- موقعیت جغرافیایی شهرستان عباس آباد
براساس آخرین تقسیمات کشوری ، شهرستان عباس آباد با وسعت 311 کیلومتر مربع در غرب استان مازندران واقع و از نظر مختصات جغرافیایی در بین مدارات 36 درجه و 34 دقیقه تا 36 درجه و 44 درجه عرض شمالی و نصف النهارات 51 درجه و 1 دقیقه تا 51 درجه و17دقیقه طول شرقی از مبدا قرار دارد. این شهرستان دارای 3 شهر به نام های عباس آباد ، سلمان شهر و کلارآباد و 2 بخش مرکزی و کلار آباد و 4 دهستان به نامهای لنگا شرقی، لنگا غربی ،کلارآباد شرقی و کلارآباد غربی و 41 روستا بوده که به صورت نواری باریک بین دریا و کوه به زیبایی هرچه تمام شکل گرفته که به لحاظ همین موقعیت ویژه و منحصر به فرد، به لحاظ گردشگری است. فاصله شهرستان عباس آباد تا مرکز استان 200 کیلومتر می باشد. حدود جفرافيايي این شهرستان از شمال به درياي مازندران با 22 كيلومتر طول و از جنوب به ارتفاعات مكارود و گردكوه و خشكدره ، از شرق به رود خانه نمك آبرود كه شهرستان را از شهرستان چالوس جدا مي سازد و از غرب به جنگلهاي خشكداران نشتارود كه شهرستان عباس آباد را از شهرستان تنكابن جدا مي سازد.
چارلز فرانسيس مکنزي که در سال 1859 ميلادي از اين محل عبور کرده چنين وصفي در خصوص آن ارائه مي‌دهد: « به دره زيبايي رسيديم، به همين نام (عباس آباد) اين ده موقعيت خوبي دارد و روي پشته‌اي سرسبز و به فاصله کمي از کنار دريا قرار دارد. موقعيت عباس آباد از دهات بسياري که تا کنون ديده بودم مناسبتر مي‌نمود. نام اين ده به شاه عباس مربوط نيست و نام يکي از اهالي محل است که باني آن بوده…..در اين ده بيست و پنج خانه هست. يک قبرستان دارد که مانند ساير قبرستان‌هاي ايران، هيچگونه تزئيناتي نداشت»(حسن بن اسفندیار، تاریخ طبرستان).

3-2-3- موقعیت جغرافیایی سلمانشهر
مطابق با آخرين تقسيمات سياسي، سلمانشهر در غرب استان مازندران از بخش کلارآباد شهرستان عباس آباد مي باشد. از شرق با شهر كلارآباد و از غرب با شهر عباس آباد همسايه است. مساحت شهر كه با استفاده از نرم افزار Auto cad 2014 محاسبه شده است، در حدود 760 هکتار می باشد و در طول جغرافیایی 36 درجه و 42 دقیقه الی 37 درجه و 10 دقیقه عرض شمالی و 45 درجه و 30 دقیقه الی 46 درجه طول شرقی کشور واقع شده است. سلمان شهر از شمال به دریای خزر ٬ از جنوب به روستای دانیال و رشته كوه البرز، از شرق به رودخانه چشمه كيله و از غرب تا اسب چین تحت پوشش شهرداری است. بدليل مجاورت با دريا و فاصله اندك ميان كوه و دريا و جنگل در سمت جنوب شهر، جاذب گردشگران بسياري در طول تعطيلات مي باشد.
سلمان شهر در فاصله 194 کیلومتری غرب ساری مرکز استان مازندران و 216 کیلومتری شمال شرقی تهران و در 30 کیلومتری تنکابن و در مسير راه كناره چالوس- رامسر واقع شده است. وجود شهرک صنعتی سلمان شهر به وسعت 92 هکتار و 53 واحد به بهره برداری رسیده، یکی از قطب های صنعتی در سطح استان محسوب می شود، از سوی دیگر به عنوان بزرگترین صادرکننده کیوی در جهان، یکی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع توسعه پاید، توسعه پایدار، توسعه پایدار شهری، محیط زیست Next Entries منبع پایان نامه با موضوع استان مازندران، رطوبت نسبی، طرح منطقه ای، ژئومورفولوژی