منبع پایان نامه با موضوع ، شعارهایی، بجنگ، قطعنا

دانلود پایان نامه ارشد

داشت: اول آتش بس را به صلاح انقلاب وکشور دانستیم. دوم با اعلام قبول قطعنامه ماهیت رژیم عراق علی رغم ادعاهای صلح طلبی آشکار شد و تحولات بعدی اصالت هردو مصلحت را مشخص ساخت.» 167
«در مورد پذیرش قطعنامه هم باید بگویم مگر ما ضمانت داده بودیم اگر جنگ به نفع ما هم نبود آن را ادامه بدهیم. آدم وقتی می جنگد که به سرباز نمی تواند بگوید شما یک سال دیگر بجنگ ؛ اصلاً آن شعارهایی که در جنگ داده می شد حتی اگر ما نیاز داشتیم که در فلان تاریخ جنگ را ختم کنیم تا می جنگیدیم هم بایست همان (شعارها) را می گفتیم. ما یکی دو ماهی بود که تصمیم داشتیم فکر می کردیم و مقدمات را درست می کردیم. برای اینکه دیگر جنگ تمام بشود. بنابراین اینکه قطعنا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع سازمان ملل، نیروهای مسلح، استان خوزستان، منشور ملل متحد Next Entries منبع مقاله با موضوع فلسفه تحلیلی، پوزیتیویسم، پوزیتیویسم منطقی، ایالات متحده