منبع پایان نامه ارشد درمورد پولشویی، روش شناسی، جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

میپردازد.

4
بررسي شيوههاي مبارزه با پديده پولشويي با تأكيد بر راهكارهاي مالياتي
سعيده شفيعي
محمدحسن صبوري ديلمي 1388
منظور از “بهشت هاي مالياتي” گروهي از كشورهاي كوچك هستند كه با برخورداري از قوانين بسيار ساده در زمينه كنترل معاملات مالي و تجاري و همچنين با ايجاد معافيت
هاي كامل و گسترده در زمينه مالياتي تلاش مي كنند سرمايه هاي خارجي را به خود جلب كنند.
5
راهكارهاي مبارزه با پو لشويي در بانك ها ومؤسسات اعتباري
مريم كشتكار 1388
مرسوم ترين اشکال پول شويي از طريق سيستم بانکي و مؤسسات
اعتباري عبارت اند از:
− سپرده گذاري مبالغ قابل توجه و انتقال سپرده ها
− گشايش حساب بانکي با نام هاي مجعول
− گشايش حساب هاي اشتراکي با اعضاي خانواده يا دوستان
− بکارگيري چک هاي مسافرتي
− به کارگيري حواله هاي تلفني و غيره
6
پول شويي و ارتباط آن با جرايم ديگر
ميرمحمدصادقي، حسين 1382
به منظور درك فلسفه جر م انگاري جرم پول شويي، بايد آثار آن شناخته شود، زيرا همين آثار
موجب پيدايش فكر مبارزه بي ن المللي با اين پديده گرديده است. اما تامل در جرم تطهير پول نشان مي دهد كه اين نوع بزهكاري به دليل ويژگي هاي خاصي كه دارد به ويژه سازمان يافته پول و قدرت ناشي از اين گونه جرايم .

7
فرآیند گنجینه های زیرزمینی دررومانی
لوسین (2014)
پولشویی یکی از اشکال اصلی اقتصاد زیر زمینی است که نتیجه آن گذاردن یولهای بدون منشا در بانک است و برای پنهان کردن سود تعلق گرفته به آن است.
8
شناسایی اشکال جدید از پولشویی

بریگیته آنگر و یوهان(2012)
مقررات پولشویی روز به روز پیشرفته تر می شود به همین جهت اشکال جدیدی از پولشویی مانند: پرداخت های الکترونیکی، تجارت و املاک و مستغلات و … به وجود آمده اند که باید مورد شناسایی قرار گیرند.

ردیف
عنوان پایان نامه
دانشگاه/نویسنده/مقطع تحصیلی/سال نشر
روش های تحقیق
نتایج
1
موضوع بررسي فقهي و حقوقي پول شويي موجود در کشور
حسينعلي جعفري كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي تهران 1388

روش پژوهش از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری نمونه گیری شده و بر اساس این مطالعه نمونه با توزیع پرسشنامه انجام شده:سپس به کل جامعه تعمیم داده شده
به دليل گستردگي جامعه آماري و همچنين نا آشنا بودن بسياري از مردم با موضوع پولشويي متاسفانه روند برخورد با اين پديده با مشکلات زيادي مواجه است.
2
بررسي پول شويي و ابعاد آن
محمدي ,دانشگاه علوم انتظامي، دانشكده امنيت تهران
1386
روش پژوهش از نوع توصیفی می باشدوبه لحاظ ارتباط بین متغیرها این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی به شمار می آید.
پولشويي در عصر حاضر به يک چالش جدي در اقتصاد کشور ,بانکها,وموسسات مالي و…تبديل گرديده ,که لازم است هرچه زودتر قوانيين بسيار محکمي در مورد ان به اجرا درآيد.

نتیجه گیری
پولشويي اثر مهمي بر اقتصاد کشور دارد، زيرا پولشويي رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهد. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. زمانی می توانید به وجود یک عملیات پول شویی در سیستم بانکی پی ببرید که نوسانات شدیدي در موجودي بانک به وجود بیاید. به علا وه، دلیل اینکه بانک هاي رسمی و نظام بانکی دولتی تحت نظارت بوده و از نرخ رشد متعادلی برخوردار بوده اند، عملیات پول شویی در آنها صورت نگرفته است .کارمزد پول شویی در ایران بین 25 تا 45 درصد است. یعنی مؤسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه که این پول شویی را انجام می دهند، در مورد پول هاي حاصل از مواد مخدر و قاچاق اسلحه تا 45 درصد کارمزد می گیرند. کارمزد پول هاي حاصل از ارتشاء و فساد مالی نیز حدود 25 درصد است در ایران، ما هنوز 60 اسکله در دریا و 8 مبادي در فرودگاه ها داریم که خارج از نظارت گمرك انجام وظیفه می کنند که باید نسبت به این موضوع تجدیدنظر شود.یک موسسه تحقیقاتی با بررسی ۱۴۹ کشور جهان از نظر ریسک فعالیت های پولشویی نروژ را به عنوان امن ترین کشور از این نظر معرفی کرد و افغانستان را در رتبه آخر و ایران را یک پله بالاتر از این کشور قرار داد.
بانک ها و سازمان هاي مالي براي شناسايي و پذيرش مشتريان خود ، بايد داراي ساز وکارهاي لازم بوده و مشتريان پرريسک را تشخيص داده و مشخص نمايند . اين شناسايي شامل شنا خت زمينه و سوابق کاري مشتري، مليت و حساب هاي مرتبط مشتري است،در واقع شاه کلید موفقیت بانکها برای مقابله با پولشویی شناسایی مشتریان است. مهمترین مشکلی که بانک ها به این دلیل جریمه می شوند این است که چه وقتی و چگونه اطلاعات موارد مشکوک باید گزارش شود. ابزار ديگري که بانک ها مي توانند براي شناسايي موارد مشکوک به کار گيرند،گزارش هاي روزانه و سوابق عمليات انتقال خطي تلفن ،سوئيفت و اينترنت وجوه به حساب مشتري است. بررسي دوره اي اطلاعات فوق، در شناسايي فعاليتهاي غيرمعمول مشتري به بانک کمک خواهدکرد. بانکها و موسسات مالی مکلفند مدارک و سوابق مربوط به افتتاح حساب و عملیات بانکی و احراز هویت مشتریان خود را نگهداری نمایند در بیانیه بازل از بانک ها خواسته شده است که در زمینه نگهداری سوابق معاملاتی و بین المللی مشتریان خود اقدام کنند. امروزه بهترین راه مقابله با پولشویان، کنترل ریز به ریز جزئیات یک معامله است که بانک ها را به این امکان می رساند که از تمام روش ها و افکار پولشویان آگاهی پیدا کنند. البته بعضی ازقوانین باید مورد تجدید نظر قراربگیرند و الزامات خود را با قوانین جهانی هماهنگ کنند. همچنین بایستی واحد اطلاعات مالی (FIU) برای دستیابی به مدارک قوی و مشکوک، تمام گزارش های رسیده از بانک و… را ذخیره کند و با توجه به قوانین داخلی تمام تشکل های غیرقانونی را تحت فشار قرار دهد.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه
تحقیق ، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است. از طریق این فرآیند ، می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و شناخت لازم را کسب کرد . در این فرآیند به چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها ، روش شناسی گفته می شود. لذا شناخت علم و دست یابی به هدف های آن مسیر نخواهد شد ، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد . از طرف دیگر ، تحقیق از حیث روش اعتبار می یابد نه از حیث موضوع تحقیق. روش تحقیق هدایت گر جستجوهای علمی در جهت دست یابی به حقیقت است . هر پژوهشگر در آغاز ، در پی طرح مشکل یا مساله است. مشکل یا مساله ای که پرسش های زیادی را در ذهن پژوهشگر ایجاد و موجب پیدایش فرضیه می شود . پژوهشگر با جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها سعی در ارائه پاسخی مناسب برای پرسش های پژوهش و تایید یا رد فرضیه های مطرح شده ، دارد. در انجام تحقیقات علمی جمع آوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها اهمیت بالایی دارد. این عمل یک مقوله از فرآیندی است که طی آن نظریه ها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی پیدا نموده و ثمره ی نظری آن به صورت کمی جلوه گر و از این طریق می توان الگوی نظری پژوهش را ورد سنجش و محاسبه قرار داد. تحقیق حاضر بر آن است که ، با شناسایی شدن مساله ی تحقیق وبه اتکا فرضیه های تدوین شده ، در جهت اجرای فرآیند های مناسب و تجزیه و تحلیل نتایج این آزمون ها ، به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق بپردازد.

3-2-قلمرو تحقيق
3-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق
بررسي روش‌ها و مكانيزم‌هاي اجرايي مقابله با پولشويي در بانك صادرات شهرکرمانشاه در سال 1393
3-2-2-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارمندان ویژه شعب بانک صادرات در شهر کرمانشاه می باشد.این پژوهش از اوایل تیرماه سال نود وسه الی پایان آذرماه نود وسه انجام گرفته است.

3-3-روش نمونه گیری
روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای می باشد به دلیل این که در این روش به این ترتیب است بدین ترتیب که ابتدا جامعه را طبقه بندی نموده و سپس نمونه ای تصادفی از هر طبقه انتخاب می شود. یکی ازدلایل نمونه گیری از طبقات بجای گرفتن یک نمونه تصادفی ساده از کل جامعه این است که می توان اطمینان حاصل کرد درون طبقات از همگنی بیشتری برخوردار است و در نتیجه استنباطهای آماری از قوت بیشتری برخوردار خواهند بود (آمادر در اقتصاد و بازرگانی چاپ یازدهم محمد نو فرستی ). دلیل دیگر استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به دست آوردن تخمین های بهتری برای پارامترهای جامعه است اصل کلی این است که اگر اختلاف عناصر بین طبقات بیشتر از اختلاف عناصر درداخل هرطبقه باشد روش نمونه گیری طبقه ای نتایج دقیق تری را همواره ارائه می کند..
3-4-تعیین حجم نمونه
در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده کرده ایم.
در روش نمونه گیری تصادفی ساده ابتدا با استفاده از یک نمونه مقدماتی میانگین و واریانس را محاسبه می کنیم. سپس با استفاده از فرمول کوکران به محاسبه حجم نمونه می پردازیم.

در فرمول کوکران
اشتباه مجاز = d
میانگین نمونه =
وارایانس نمونه =
مقدار توزیع نرمال با سطح اطمینان =
حجم جامعه = N
حجم نمونه = n
می خواهیم با استفاده از روش کوکران حجم نمونه را براورد می کنیم. برای این منظور نمونه ای مقدماتی به حجم 30 انتخاب می کنیم.
میانگین نمونه 30 تایی برابر با 0827/3 و واریانس این نمونه برابر با 97/0 است. همچنین 350N= و 05/0d= و است. بنابراین حجم نمونه ای که باید انتخاب شود برابر است با:

بنابراین حجم انتخاب شده برابر با 109 است.
3-5-ابزار گردآوری داده ها
اطلاعات لازم در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای شامل کتب ، مقالات ، مجلات ، گزارشات تحقیقی ، مدارک و اسناد موجود نیز اینترنت گردآوری شده و همچنین از پرسش نامه و مصاحبه با کارمندان نیز استفاده شده است .
3-6-بررسی پایایی
مقصود از پايايي آن است كه اگر ابزار اندازهگيرى را در يك فاصله زماني كوتاه چندين بار و به گروه واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصل بايد نزديك به هم باشد. هدف و منظور از سنجش پايايي و ثبات پرسشنامه اين است كه در زمانها و مكانهاي مختلف قابليت استفاده داشته باشد. در واقع پژوهشي پاياست كه ابزار اندازهگيري آن معتبر باشد و چنانچه اين پژوهش توسط فرد ديگر يا همان پژوهشگر دو باره در زمانها و مكانهاي ديگر انجام بشود به همان نتايج مشابه بتوان دست يافت. براي اندازهگيرى پايايي از شاخصي به نام «ضريب پايايي» استفاده ميكنيم كه اندازه آن معمولاً بين صفر تا يك (0 تا 1)، تغيير ميكند. ضريب پايايي «صفر»، معرف عدم پايايي و ضريب پايايي «يك»، معرف پايايى كامل است (خاكى، 1378).
يكي از متداولترين روشهاي اندازهگيري اعتمادپذيري يا پايايي پرسشنامهها، استفاده از روش آلفاي كرونباخ است که توسط كرونباخ ابداع شدهاست لذا با توجه به این که در این پژوهش، ابزار اصلي اندازه گيري دادهها پرسشنامه ميباشد پايايي پرسشنامه يا قابليت اعتماد آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ محاسبه شدهاست.
ضريب آلفاي كرونباخ، براي سنجش ميزان تك بعدي بودن نگرشها، عقايد، قضاوتها و ساير مقولاتى كه اندازهگيرى آنها آسان نيست به كار مى‌رود. در واقع از این طریق ميخواهيم ببينيم تا چه حد برداشت پاسخگويان از سوالات يكسان بودهاست. اساس اين ضريب بر پايه مقياسهاست و مقياسها عبارتند از: دستهاي از اعداد كه بر روي يك پيوستار به افراد، اشياء يا رفتارها در جهت به كميت كشاندن كيفيتها اختصاص داده ميشود. ضریب آلفاى كرونباخ به روش زير محاسبه ميشود:

كه در آن kتعداد گويه ها،  واريانس جمع نمره هاي هر پاسخگو و واریانس نمرات مربوط به گويه شماره i  ام است.
در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با 703/0 است که مقدار مناسبی است. حال برای هر متغیر به صورت جداگانه آلفای کرونباخ را محاسبه می کنیم.
3-7-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد پولشویی، تامین مالی، مدیریت ریسک Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد پولشویی، ضریب همبستگی، مدل رگرسیون