منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران، دندانپزشک

دانلود پایان نامه ارشد

تساوى در مسابقات، تعهدى سختگيرانه باشد، اما تجربه عملى نشان مى‏دهد که چنين نيست در مسابقاتى که بصورت گروهى انجام مى‏شود، تيمهاى صعود کننده ترجيح مى‏دهند در مرحله تک حذفى به مصاف تيم‏هاى ضعيف‏تر بروند، حال اگر ديگران بازيکنان تيم را ترغيب به تلاش بيشتر و کسب نتيجه برد نمايند، معادلات کادر رهبرى بهم خواهد ريخت. لذا وجود چنين تعهدى براى بازيکنان مفيد بنظر مى‏رسد. بنابراين اگر ورزشکاران اقدام به قمار و شرط بندى نمايند جدا از اين امر که قرارداد راجع به آن باطل و غيرقابل مسموع است228. ممکن است از نظر کيفرى نيز تحت عنوان جرم ارتشاء مورد تعقيب کيفرى قرار گيرد در اين خصوص آئين‏نامه کميته انضباطى فدراسيون فوتبال مصوب 1388 مقرر مى‏دارد: “تبانى به مفهوم اين است که اشخاص اعم از مديران، مربيان، بازيکنان و ساير عوامل دست اندرکار مسابقه، توافق نمايند که با اقداماتى بر خلاف اخلاق ورزشى و بازى جوانمردانه، نتيجه مسابقه را تعيين نمايند که تشخيص موضوع بر عهده کميته انضباطى است. در اين مورد نظر نماينده اعزامى فدراسيون و سه نفر کارشناس متعهد (که حداقل داراى مدرک مربيگرى A آسيا يا از مديران ارشد و خوشنام و متعهد و خبره فوتبال باشد)، استعلام خواهد شد. در صورت احراز، مرتکبين اعم از مباشرين و معاونين و شرکاء به جريمه نقدى از ده ميليون تا يکصد ميليون ريال به همراه يک يا چند مورد از موارد ذيل محکوم خواهند شد:
1. محروميت از شرکت در مسابقات يا فعاليت‏هاى مرتبط با فوتبال تا دو سال براى سرپرست، مربى، مدير باشگاه و يا هر يک از عوامل تبانى‏
2. حذف دو تيم از مسابقات‏
3. سقوط به دسته پايين‌تر
4. کسر امتياز
5. استرداد جوايز و مقام‏ها و نشان‏ها و مدال‏ها
تبصره 1: شروع به تبانى و پيشنهاد آنچه منتهى به حصول نتيجه نشده باشد، موجب محروميت پيشنهاد کننده از شرکت در مسابقات تا يک سال و محکوميت او به پرداخت جريمه نقدى تا پنجاه ميليون ريال خواهد شد.
تبصره 2: در صورت حذف تيم يا دو تيم تبانى کننده از دور مسابقات و يا سقوط به دسته پايين‏تر، امتيازات و گل‏هاى زده و خورده تيم‏هايى که با اسم دو تيم هم گروه هستند و مسابقه داشته‏اند، متناسب با زمان تبانى به اين شرح اعمال مى‏شود:
اگر تبانى در دور رفت باشد، تمام امتيازات و گل‏هاى زده و خورده تيم‏ها صفر خواهد شد و اگر از دور برگشت باشد، امتيازات و گل‏هاى زده و خورده دور رفت لحاظ و دور برگشت لحاظ نخواهد شد.229
ـ رعايت مقررات مسابقات و نيز رعايت مقررات انضباطى‏
بازيکن مکلف به اطاعت از قوانين و مقررات هر ورزش در حين انجام آن است. فى‏المثل بازيکن مکلف به استفاده از البسه ورزشى مطابق با استانداردهاى تعيين شده از سوى باشگاه و فدراسيون مربوطه در حين انجام تمرينات يا مسابقات است بازيکن مى‏بايستى به تصميم داور در حين انجام مسابقات احترام بگذارد. چنانچه باشگاه جهت موفقيت در يک مسابقه خاص تصميم به برگزارى اردوى شبانه روزى بگيرد بازيکن مى‏بايستى در آن شرکت نمايند. بازيکن مى‏بايستى از هر گونه اقدامى که موجب تأخير در برگزارى مسابقات گردد پرهيز نمايد. همچنين بازيکن مکلف به رعايت کليه مقررات انضباطى مى‏باشد. پيشرفت و موفقيت يک باشگاه و برگزارى منظم مسابقات در گرو رعايت دقيق و مقررات انضباطى است، چه مقررات انضباطى باشگاهها و چه مقررات انضباطى که توسط فدراسيونها تعيين گرديده است. در همين راستا بازيکن مکلف به اطاعت از مربى خود مى‏باشد. بازيکن مى‏بايستى از هر گونه رفتارى که متضمن توهين به باشگاه مقابل، تماشاگران و يا هم تيمى‏هاى خود مى‏باشد پرهيز نمايد. بازيکن نبايد به هيچ وجه ساير بازيکنان تحت استخدام در باشگاه خود يا باشگاه ديگر را به هر دليل به فسخ قرارداد يا تغيير باشگاه تحريک نمايد.
ـ شرکت در کليه مسابقات و تمرينات‏
بازيکن بايد با تمامى توان خود در کليه مسابقاتى که از طرف باشگاه تعيين مى‏شود بازى کرده و همينطور در تمامى جلسات تمرين که از طرف باشگاه تعيين مى‏شود، شرکت کند.230
هر تيمى در ليگ مربوطه خود تعدادى مسابقه از پيش تعيين شده دارد که موظف به انجام آن است. مثلاً در ليگ برتر فوتبال ايران هر باشگاه حاضر در ليگ برتر، بايد در يک فصل با تمامى باشگاه‌ها دو ديدار بصورت رفت و برگشت برگزار کند، بازيکن بايد در تمامى مسابقات حضور يابد و توان خويش را در پيروزى و پيشرفت تيم بکار گيرد. بر طبق بند 3 فرم قرارداد کشتى‏گيران در ليگ کشتى نيز: “مربى و کشتى‏گير موظف است در کليه جلسات تمرين و مسابقات و مسافرتهاى ورزشى که برنامه‏ريزى گرديده حاضر شده و دستورات مسئولان و مربيان را اجرا نمايد”.
سؤالى که در اينجا پيش مى‏آيد، اين است که آيا بازيکن موظف است در کليه مسابقات تعيين شده از سوى باشگاه شرکت نمايد يا اينکه وظيفه بازيکن تنها براى بازى‏هاى رسمى است که توسط مراجع ذيصلاح تعيين مى‏گردد؟
به نظر مى‏رسد که بازيکن بايد در کليه مسابقات و رقابتهايى که از سوى باشگاه تعيين مى‏شود شرکت نمايد و تحديد تعهدات بازيکن به مسابقات رسمى، بى‏مبنا مى‏باشد. البته به عنوان تبصره بايد گفت که در انجام چنين مسابقاتى نظم منطقى ميان بازى‏ها و عرف و نکات ايمنى پزشکى رعايت شود. لذا هيچ باشگاهى نمى‏تواند بازيکن خود را مجبور نمايد که هر روز با تيم يا حريف خود به مسابقه بپردازد. بر همين مبناست که بند يک ماده 20 آئين‏نامه نقل و انتقالات بازيکنان فدراسيون فوتبال (ليگ غيرحرفه‏اى) مقرر مى‏دارد: “بازيکن موظف است در کليه جلسات تمرين، مسابقه و مسافرتهاى ورزشى که بطور عرف و منطق برنامه‏ريزى شده باشد حاضر شده و دستورات مسئولين و مربيان را اجرا نمايد و در صورت استنکاف باشگاه مى‏تواند برابر مفاد آئين‏نامه داخلى باشگاه که قبلاً تعيين و اعلام شده باشد تنبيهات انضباطى براى بازيکن اعمال نمايد”. که در مورد تنبيهات ماده 25 آئين‏نامه انضباطى فدراسيون فوتبال مصوب 1388 مقرر مى‏دارد: در خصوص عدم حضور بازيکن يا ساير اعضاى باشگاه از جمله مربيان در تمرينات و مسابقات و برنامه‏هاى رسمى تيم خود بدون داشتن عذر موجه، برابر آئين‏نامه انضباطى همان باشگاه‌هاى که به تأييد کميته انضباطى فدراسيون فوتبال رسيده باشد رفتار مى‏شود … .
ـ اطلاع دادن هر نوع بيمارى به باشگاه و مؤسسه ورزشى‏
بازيکن متعهد است در صورت بروز هر نوع بيمارى، مراتب را فوراً به باشگاه اعلام کند و باشگاه سريعاً بازيکن را تحت نظر مراقبت‌هاى پزشکى و دندانپزشکى قرار دهد، چنانچه ادامه بيمارى بازيکن به انقضاى مدت قرار داد منتهى شود، هزينه درمان بازيکن بعهده باشگاه است. حال اگر بازيکن بيمارى خود را به باشگاه اطلاع ندهد، شامل اين بند نبوده و غيبت او غير موجه تلقى مى‏شود، بازيکنان موظف هستند که بيمارى خود را به باشگاه‏هاى طرف قرارداد اطلاع دهند، زيرا باشگاه با توجه به وضعيت سلامتى و تندرستى بازيکن، او را به خدمت مى‏گيرند. در طول دوران قرارداد نيز حفظ آمادگى بازيکن براى باشگاه بسيار مهم است و به خدمت گرفتن بازيکن ناتوان و نيمکت‏نشين و نيمکت پرکن، در نظر باشگاهها تنها هدر دادن پول است.
بند 4 از ماده 7 فرم قراردادهاى بازيکنان فوتبال مقرر مى‏دارد: “بازيکن متعهد است در صورت بروز هر گونه بيمارى مراتب را فوراً به باشگاه اعلام نمايد و باشگاه سريعاً بازيکن را تحت نظر مراقبتهاى پزشکى قرار دهد کليه هزينه‏هاى معالجه بر عهده باشگاه است”.
همچنين در صورتي که بازيکن اعلام ناتوانى کند، بايد سريعاً توسط پزشک تيم مورد معاينه قرار گرفته و در صورت تأييد پزشک نسبت به مداواى وى اقدام شود و صرفاً بازيکن با اجازه پزشک تيم مى‏تواند در جلسات تمرين و مسابقات شرکت نکند. باشگاه در صورت تداوم مى‏تواند قرارداد ورزشى را فسخ نمايد. طبق قواعد عمومى قراردادها در صورتيکه متعهد نتواند در حين قرارداد به انجام تعهد خويش نائل آيد قرارداد منفسخ مى‏گردد. اما در اينجا ملاحظه مى‏کنيم که قرارداد ورزشى سرنوشت بطلان و انفساخ را نمى‏يابد، بلکه براى باشگاه متضرر حق فسخ ايجاد مى‏گردد. اين موضوع بنظر مى‏رسد بر اساس امکان ادامه همکارى طرفين بعد از رفع مصدوميت تعيين گرديده است. در سال 1389، باشگاه پرسپوليس بازيکن خارجى به نام جوچى را در اختيار گرفت که بعداً مشخص گرديد که اين بازيکنان به بيمارى هپاتيت B مبتلا مى‏باشد و به دليل سهل‏انگارى پزشک باشگاه، او مورد آزمايشات پزشکى قرار نگرفته بود که البته باشگاه پرسپوليس بعد از اطلاع از بيمارى او يک طرفه قرارداد را فسخ نمود.231
ـ عدم شرکت در تمرينات يا مسابقات باشگاه ديگر
بازيکن نمى‏تواند بدون موافقت باشگاه در طول مدت قرارداد در تمرينات يا مسابقات هيچ تيمى شرکت کند، مسلم است بازيکنى که به خدمت باشگاه در مى‏آيد بايد تمامى توان خود را در جهت پيشرفت و پيروزى تيم خود بکار ببرد، صرف بيهوده انرژى بازيکن در باشگاه‌هاى ديگر به ضرر باشگاه مى‏باشد. بنابراين، بازيکن تنها مى‏تواند در تيم خود به تمرين و مسابقه بپردازد.
بنابراين همان طور كه در قوانين فدراسيون‌هاي ورزشي آمده بازيكن نمى‏تواند در طول زمان قرارداد بدون اجازه باشگاه خود در تمرينات باشگاه ديگر شرکت و يا در بازيهاى رسمى يا غير رسمى باشگاه‌هاى ديگر شرکت کند مگر با رضايت باشگاه مربوطه در صورت اقدام تخلف محسوب و قابل پيگيرى مى‏باشد.232
البته براى جلوگيرى از شائبه دادن اطلاعات فنى تيم به تيم رقيب هم اين تکليف، حياتي و مهم به نظر مى‏رسد.
1ـ2. تعهدات مربيان‏
مربيان باشگاه‏هاى ورزشى در قبال باشگاه‏هاى ورزشى تعهداتى دارند به دليل اين که آنها عهده‏دار امور فنى باشگاه مى‏باشند. به بيان ديگر تهيه امکانات مناسب به عهده باشگاه‏ها و موسسات ورزشى است و چگونگى استفاده از اين امکانات و بهينه استفاده کردن از اين امکانات و تجهيزات به عهده مربيانِ تحت استخدام موسسات و باشگاه‏هاى ورزشى مى‏باشد. مربيان باشگاه‏هاى ورزشى در قبال باشگاه‏ها تعهداتى را به عهده دارند:
ـ آموزش ورزشکاران مطابق با استانداردهاى نوين‏
وظيفه مربيان ورزش به مانند مربيان آموزشى وظيفه بسيار مهمى مى‏باشد. در امر باشگاه دارى نيز مربيانى که به استخدام باشگاه‏هاى ورزشى در مى‏آيند مؤظفند که بازيکنان را به درستى آموزش دهند. بديهى است که عدم آموزش ورزشکاران خود نوعى تقصير مى‏باشد. در فقه هم راجع به مسئوليت مربيان بسيار بحث شده است.233
ـ حضور در تمرينات و مسابقات به طور منظم و مستمر
حضور در تمرينات به طور منظم و مستمر به نوعى احترام به مقررات باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى مى‏باشد و حضور مربيان به مانند ورزشکاران در آن الزامى است234.
بند 3 فرم قرارداد کشتى‏گيران در ليگ برتر کشتى مقرر داشته است: “مربى موظف است در کليه جلسات تمرين و مسابقات و مسافرت‏هاى ورزشى که برنامه‏ريزى گرديده حاضر شده و دستورات مسئولان را اجرا نمايد”.
به نظر مى‏رسد حضور مربيان در مسابقات رسمى و دوستانه الزامى مى‏باشد و اين گونه نيست که بگوييم تعهدات مربيان فقط ناظر به حضور در مسابقات و تمرينات رسمى است.
ـ تعهد به مراقبت235 و نظارت بر ورزشکاران‏
از وظايف مهم مربيان باشگاه‏ها، تعهد به مراقبت و نظارت بر ورزشکاران مى‏باشد.
در سيستم کامن‏لا مربى يا معلّم داراى سه وظيفه مى‏باشد:
1. وظيفه آموزش و تعليم. 2. تکليف به مراقبت و نگهدارى در خصوص وظيفه آموزش. 3. تکليف به نظارت‏
معلّم بايد آموزش لازم را در مورد خطرهاى قابل پيش‏بينى به شاگردان خود بدهد و علاوه بر مراقبت متعارف براى تأمين اين که ورزشکاران با ضررهاى قابل پيش‏بينى روبرو نشوند، بايستي نظارت کامل را در اين رابطه نسبت به شاگردان خود اعمال داشته باشد. تکليف به حفاظت نيز از وظايف اصلى مربيان و معلمان است که مى‏بايست احتياطهاى ضرورى براى حفاظت از دانش‏آموزان و شاگردان را در مراقبتشان معمول دارند236.
در فرانسه نيز تعهد به نظارت بايد با توجه به نوع فعاليت و اين که در چه مکانى انجام مى‏شود هميشگى و مستمر مي‌باشد و اين تعهد بايد روندى مؤثر و هوشيارانه در تمام مدتى که شاگرد به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارات، ورزشکاران، مطالبه خسارت