منبع پایان نامه ارشد درمورد هنر معاصر، رسانه های نوین، جهانی شدن، فناوری نوین

دانلود پایان نامه ارشد

لومت593با عنوان (بعد از ظهر سگی)(1975) بهره گرفته است.در هریک از این چیدمان ها،هوگ از هنرپیشه های آماتور استفاده کرده تا صحنه هایی از فیلم اصلی را بازسازی کند.در واقع او نه به منظور تقلید از کارهای اولیه بلکه برای نشان دادن ساز و کار و سینما(برای مثال گفتن نقش ها،بازی در مقابل یکدیگر)از این شیوه استفاده کرده است به این ترتیب ،یعنی با فاصله گیری از اثر اصلی،او واقعیت جدیدی از تجربه ی تماشای یک صحنه را پیش روی ما قرار می دهد.))(همان،219)

فصل پنجم
نتیجه گیری

پژوهش حاضر ضمن بررسی علل و پروسه پیدایش رسانه های نوین در دهه های تاریخ قرن بیستم به نظریات، تعاریف و دیدگاه های هنرمندان، منتقدین و تعریف نمونه های شاخص عرصه های مختلف این قرن پرداخته و در بررسی صورت گرفته در تعریف قرن بیستم به سوال اصلی این پژوهش که چرایی حضور رسانه های نوین در هنر معاصر است پاسخ می دهد که بستر پیدایش آنها و تغییرات و سیر تکامل آنها مستلزم شرایط و دیدگاه های ذکر شده در عصر پست مدرن است کما اینکه ریشه از گذشته داشته و به نوبه خود به شکلی دیگر بر علیه نگاه زمانه به هنر و اثر هنری ظهور می کند و هنرمند می کوشد تا بوسیله ابزارهای نوین به زبانی جدید دست یابد . همچنین به سوال فرعی پژوهش که چگونگی معنا گرایی آثار معاصر نیز می پردازد که مفهوم گرایی و بیان هنری در تمامی رسانه های نوین قرن بیستم حضوری استوار دارد که به طور مثال یکی از این زبان های نو برای بیان هنری، ویدئو آرت است. ابداع دوربین های ویدئویی و دستیابی به آنها در 1997 نقطه اوجی در تصاحب تکنولوژی توسط و تعریف آنها و چگونگی پیدایش و سیر تحول و ویژگی هایی که هنر رسانه ای نوین واجد آن است می پردازد از این طریق هنرمندان به ویژگی هایی برای خلق اثر هنری در زمینه هنر نوین توجه می کنند.که می توان گفت: در واقع گرایش مفرط هنر مدرن به تکنیک و مفاهیم هنری، آن را به طور جدی از پرداختن به مسائل انسانی و اجتماعی بازداشت اما هنر رسانه ای جدید(یا پست مدرن) با همه امکانات و ابزارهای نوینش بر آن است تا همواره به موضوعات مهم جهانی همچون محیط زیست، آزادی، خطرات هسته ای، فجایع انسانی و کشتارهای جنگ توجه کند. لذا اکنون هنر معاصر ، تمامی رسانه های نوین از جمله عکاسی،فیلم برداری،چیدمان، اجرا و …. را به خدمت می گیرد .تا مخاطب بتواند به درک بهتری از اثر نایل آید.لذا در قلمرو هنر جدید، هنرمند با هنرِتکنیک و شکل بیانی و رسانه دلخواه ذهنیت خود را ارائه می کند و در تلاش به دستیابی ، مفهومی ورای سنت های پیشین و مفاهیمی عمیق تر و ملموس تر از بیان است. هنر جدید مبتنی بر ایده است و گاه به محتوای تاثیر اثر هنری بیش از زیبایی شناختی اش ارج نهاده می شود و گاهی درک مفهوم برای مخاطب به گونه همراه می شود که مخاطب نیز با اثر همراه و همسو و گاهی جزئی از آن می شود.
در واقع می توان نتیجه گرفت که هنر معاصر یا پست مدرن در دوره رسانه های وسیع شبکه های جهانی، ناگزیر از استفاده های بهینه از دستاوردهای فناوری نوین در قرن بیستم است و این گونه است که بستر سنتی و رسمی خود را ترک گفته و از ویژگی های بینا متنی فراورده های تکنولوژیک بهره می گیرد. توجه به بدن و کشف «منِ آگاه» یا سوژه و تأملی در مورد «دیگری» یا ابژه، به هنرمند امکان داده است که از طریق روایت های شخصی و خود گویی های رایج به حوزه دیگری توجه کند و در صدد برقراری رابطه ای باشد که تعامل، مدارا و درک متقابل مبتنی است.
محدودیت ها
در پژوهش حاضر به دلیل همراه بودن موضوع این اثر با هنر معاصر و همزمانی آن در جهان پیرامون مطالب بسیار کمی منتشر گشته است یا فقط تعاریفی مختصر دیده می شود. لذا به دلیل کمبود کتب و مقالات علمی منتشر شده در زمینه رسانه های نوین در قرن بیستم و وجود رساله های کاملاًغیر مستند و نیز غیر علمی و عدم وجود منابع و مأخذ صحیح در آنها دشواری زیادی در جمع آوری مطالبی علمی و صحیح در پیشرو بود .لذا با جستجو های صورت گرفته از منابع قرن 19 به بعد و نیزبررسی درکتبی متفاوت از موضوع و یا یافتن کتبی و مجلاتی که اخیرا چند ماهی از انتشار آنها می گذرد به سعی در بهتر شدن و نیز مستند بودن مطالب این پؤوهش گردیده است.همچنین در برخی قسمتها بدلیل کمبود مطالب علمی به صورت مختصر تری ارائه شده است.در این رساله سعی بر آن شده است که مطالب باهنرمندان و نمونه هایی شاخص آثار آنها همراه شده باشد تا درک بهتری به خواننده ارائه گردد.

تصاویر

ریچارد سرا،پایه یک تنی،96-1968

اوهس،تشویش،1966

روبرت راشنبرگ،بسترف1955

جوزف بویز،کت و شلوار نمدی،1970

رابرت اسمیتسن،اسکله حلزونی،1970

عکس از روبرت راشنبرگ در اجرای قطعه ی آزاد(طنین صدا)از نه شب اجرا،نیویورک1966

مارینا آبرامویچ،ریتم،1974

یوزف بویز،(اجرا)چگونه باید تصاویر را برای یک خرگوش مرده توضیح داد،1965

یوزف بویز،اجرا در 7 نمایشگاه،1972،گالری تیت،لندن

یوزف بویز،من آمریکا را دوست دارم،آمریکا هم مرا دوست دارد،1974(کایوک)

ویتو آکونچی، دست دوم، اجرا در گالری ریزپلی،1971

جون جونس،عسل طبیعی از تله پاتی بصری/حلقه افقی،1994 – 1972

نام جون پایک،خانواده روبات عمو و عمه،1986

گروه ووستر،(اجرا)خانه روشنایی اجرا در گاراژ،نیویورک1998

گروه ووستر،(اجرا)جرئت داشته باش،1991

جون جونس،(ویدئو آرت)حرکت عمودی عسل طبیعی،1973

بوکاتین،گالیوف و سیفولین،(ویدئو آرت) نقاش الکترونیک،1975-1980

رابرت کاهن(ویدئو آرت)،فقط زمان،1983

پیتر فورجاکس(ویدئوآرت)،لهستان خصوصی،خانواده،1988

نام جون پایک(چییدمان ویدئویی)،بزرگراه الکترونیکی،1993

دیتر فروئزه،نه مدلی برای دایره جاسوسی برادر بزرگ،1987

دارا بیرنباوم،دیوار ویدئویی ریو،1989

دارا بیر نباوم(چیدمان)،مجله پی ام،1982

داگلاس گوردون،هیستریک،1995

اوسلر کلی،(چیدمان ویدئویی)پروژه شاعرانه،1997

جان ویتنی(هنر دیجیتال)،کاتالوگ،1961

اوتو پین(هنر دیجیتال)، رنگین کمان المپیک،1972

آیزاک جولین(فیلم برداری دیجیتال)، ،بالتیمور،2003

کاترینا فریچ(رسانه عکاسی)ضیافت،1988

شری لوین(رسانه عکاسی)،بی عنوان(از پی والکر ایوانز(1936)،1981

ویلیام الگستون(رسانه عکاسی)،بدون عنوان،1972

الیزابت اولسون(رسانه عکاسی)،شام آخر،1998

نان گلدین(رسانه عکاسی)،وخیم شدن،1998

ویلیام لاتام،تکامل تدریجی شکل،1990

لیلیان شوارتز(هنر دیجیتال)،مونا/لئو،1987

شیرین نشاط(فیلم برداری دیجیتال)،اشتیاق،2000

منابع و مأخذ

– آرچر،مایکل،هنر بعد از1960،ترجمه کتایون یوسفی،نشر حرفه هنرمند،1390.تهران
– استالابراس،جولیان،هنر معاصر،ترجمه احمد رضا ارتقاء،نشر ماهی،1392.تهران
– اسماگولا،هواردجی،گرایش های معاصر در هنرهای بصری،ترجمه فرهاد غبرایی،نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی،1381.تهران
– آزبورن،پیتر،هنرمفهومی،ترجمه نغمه رحمانی،نشر مرکب سفید،1391.تهران
– اف جنسن،آنتونی،هنر پست مدرن،ترجمه مجید گودرزی،نشر عصر هنر،1381.تهران
– پارمزانی،لوردانا،شورشیان هنر قرن بیستم،ترجمه مریم چهرگان و سمانه عابدی،نشر نظر،1388.تهران
– راش،مایکل،رسانه های نوین در هنر قرن بیستم،ترجمه بیتا روشنی،نشر نظر،1387.تهران
– رید،هربرت،تاریخ مختصر نقاشی معاصر،ترجمه احمد کریمی،نشر پاپیروس،1364.تهران
– سی مورگان،رابرت،هنر معاصر در عصر جهانی شدن،ترجمه گلنار یارمحمد،نشر سرچشمه،1389.تهران
– سوری،حمید،نگاهی به چرایی چند رسانه ای در هنر معاصر،در:نشریه هنر و رسانه شماره1،1392.تهران
– شاد قزوینی،پریسا،مروری بر تاریخ نقاشی معاصر غرب از آرنوو تا پست مدرنیسم،نشر سمت،1383.تهران
– ضیایی،محمد باقر،مروری بر تاریخ پرفورمنس از آغاز تا اوایل قرن بیست یکم،در:نشریه هنر و رسانه شماره1و2، 1392.تهران
– گلدنبرگ،رزلی،هنر اجرا،ترجمه مریم نعمت طاووسی،انتشارات نمایش،1388.تهران
– لوسی اسمیت،ادوارد،جهانی شدن و هنر جدید،ترجمه علیرضا سمیع آذر،نشر نظر،1382.تهران
– لوسی اسمیت،ادوارد،آخرین جنبش های هنری قرن بیستم،ترجمه علیرضا سمیع آذر،نشر نظر،1380.تهران
– میّه،کاترین،هنر معاصر تاریخ و جغرافیا،ترجمه مهشید نونهالی،نشر نظر،1389.تهران
– میّه،کاترین،هنر معاصر در فرانسه،ترجمه مهشید نونهالی،نشر نظر،1388.تهران
– ماژونا،دانیل،هنرمفهومی،ترجمه فاطمه عبادی،نشر آبان،1390،تهران
– مارتین،سیلویا،ویدئوآرت وخلاقیت نمایشی،ترجمه فرشاد فخریان،نشر پشتون،1393،تهران
– هاشمی،سید امید،راهبردهای آفرینش در پرفورمنس آرت،نشر قطره،1391.تهران

:Abstaract
The chief bourgeon of this scrutiny is dedicated to Emerge of new media in the twentieth century art. With this mentality there was an immediate need for the usage of implemental Research with Approach toward Descriptive, Analysis and Content Methodology in which the most endeavor was focused on gathering a functional library
The obtained results. Mostly depicted this fact that the art in twentieth century Created a Platform in which the manifestation of new media has risen, this principal demonstrate a huge transformation in people and museum’s view point to art, not only relieved the conservative frame work but also open a modern direction for art to devote itself to all group of people. However the Art conversion in twentieth century is not only based on the alteration in view point, it also is widespread into the conversion of material, method and exhibition.by this art is trying to allocate all it’s concept, deepest achievement to the spectators and convey it’s message to observers with best possible demarche.

Meusum,Now,enturyC 20,Media,Art:Keyword

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Central Tehran Branch
Faculty of Art and Architecture – Department of Restoration

(M.A) Thesis

Subject :
NEW MEDIA IN ART 20 CENTURY

Advisor :
RAMIN MEHDI NEZHAD.Mr

By :
NASTARAN SADAT SAFARABADI

r 2014winte

1 Techne
2 Art
3 Craft
4 Vulgar Art
5 Liberal Art
6 Patronage
7 Aestheticism
8 Gesamtkunstwark
9 The Large Glass
10Bride The Bare Stripped
11 Installation
12 Cinema Anemic
13witte lesol
14Donald Judd
15 Kosuth Joseph
16 Beuys Joseph
17 Raushenberg
18 johncage
19 Merce Cumingham
20 David Tador
21 Robert Motherwell
22 Kaprow Allan
23 oldenberg Claes
24 Dine Jim
25 Robert Rauschenberg
26 Carolee Schneemann
27 Dan Flawin
28 Clement Greenberg
29 Lucy Lippard
30 Illusionism
31 watusi
32 Tailspan
33 Late Snow
34 Media
35 Interpersonal medium
36 One to One
37One to Many
38 IP/TCP
39 ARPANET
40 Personal Computer
41 Http or lHyper Text Transfer Portoco
42مدرنیسم ناظر بر نوشدن و تحول در همه جوانب فرهنگی،هنری و اجتماعی است و به طور کلی تمامی نیروهای دنیای متمدن غرب را در بر می گیرد.این واژه از یک سو به فلسفه و فرهنگ دوران مدرن اشاره دارد و از سوی دیگر جنبشهای تاریخ هنر را از اواخر قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم در بر می گیرد.هدف مدرنیسم در ابتدا مخالفت با کلاسیسیسم و سنتهای آکادمیک اروپا در نهایت دست یافتن به تجربیات نوین و ساختار شکنی بود.
43 garde avant
44 existentialism
45 humanism
46 bourgeos
47 pluralism
48 Instalations
49 Conceptualism
50 Pop
51 Motifs
52قره باغی،208،1381

53 dentityI

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد زیبایی شناسی، زیبایی شناختی، مجسمه سازی، سیستم های اطلاعات Next Entries پایان نامه درباره رسانه های نوین، مجسمه سازی، روش تحقیق، هنر معاصر