منبع پایان نامه ارشد درمورد مدیریت دانش، تولید دانش، مدیریت اطلاعات، یکپارچه سازی

دانلود پایان نامه ارشد

یافتن بهترین راه حل از طریق دانش کارکنان نشان می‌دهد.
يكي از مباني اصلي مباحث مرتبط با دانش، درك مفهوم سه جزء داده، اطلاعات، دانش و تعامل بين آن‌ها است كه گاهي به اين مثلث ضلع چهارمي به نام معرفت يا خرد نيز افزوده مي‌شود. معمولاً داده به عنوان مواد خام، اطلاعات به عنوان مجموعه‌ي سامان يافته‌اي از داده و دانش به عنوان اطلاعات با مفهوم شناخته مي‌شود (Bannany, 2008). داده‌ها به خودي خود عاري از مفهوم هستند و شامل مشاهدات، حقايق يا اعدادي هستند كه اطلاعات را به دست مي‌دهند. زماني كه داده‌ها به منظور خاصي سازماندهي شده و در يك متن قرار مي‌گيرند به اطلاعات تبديل گرديده، وقتي كه اطلاعات براي آشكار ساختن الگوهاي غيرمعمول يا گرايش‌هاي نهان مورد تحليل قرار مي‌گيرد به دانش تبديل شده و زماني كه براي تصميم گيري در موقعيت‌هاي واقعي زندگي به كارگرفته مي‌شوند تبديل به خرد مي‌گردند (Gandhi, 2004).
دراكر، دانش را چيزي غير از سرمايه و نيروي انساني بلكه به عنوان منبعي معنادار و سرمايه‌اي فكري در جامعة دانشي امروز مي‌داند كه سازمان‌ها براي تبديل آن به يك كالاي سرمايه‌اي بايد در جهت ايجاد تعادل ميان فعاليت‌هاي مديريت دانش بكوشند (میر غفوری، 1388).
در تقسيم بندي ديگري از دانش، دو نوع دانش در سازمان شناسايي شده كه شامل دانش آشكار و دانش ضمني است (میر غفوری، 1388). دانش آشكار، دانشي عيني، مستدل و منطقي است كه به زبان رسمي در اسناد يا پايگاه‌هاي اطلاعاتي ذخيره شده و به راحتي قابل توزيع بين ديگران مي‌باشد در حالي كه دانش ضمني، دانشي ذهني و تجربي است كه در طول زمان از طريق آموزش، تجربه و فرآيندهاي فردي داخلي كسب شده و در وجود شخص ذخيره مي‌شود لذا غير ملموس بوده و مستندسازي و انتقال آن به ديگران دشوار است. مديريت دانش در واقع تلاشي براي آشكار كردن دارايي‌هاي پنهان در ذهن اعضاء و تبديل آن‌ها به دارايي سازماني، به منظور دسترسي تمامي كاركنان به آن مي‌باشد Davenport, 2008)).
مديريت دانش را مي‌توان استراتژي آگاهانه براي كسب دانش مناسب، از افراد مناسب در زمان مناسب و كمك به افراد در تسهيم و به كارگيري اطلاعات در مسير بهبود عملكرد سازماني تعريف كرد. (APQC/EFQM /KMN, 2007) اين فرآيند امكان دستيابي به تجربيات، دانش و تخصصي را فراهم مي‌كند كه منجر به ايجاد توانايي‌هاي جديد، بهبود عملكرد، تشويق به نوآوري و ارزش آفريني براي مشتريان گردد (Beckman, 2009).

2 – 13 اهدف مديريت دانش
ايجاد يك سازمان يادگيري و شراكت با ايجاد جرياني بين مخازن اطلاعات ايجاد شده توسط افراد قسمتهاي مختلف شركت (مالي، عملكرد، هوش رقابتي و غيره) و مرتبط كردن آنها به يكدگر است. بيشتر افراد و سازمانها مديريت دانش را بدلايل زیر بكار می‌گیرند:

• افزايش همكاري
• بهبود بهره‌وري
• تشويق و قادر ساختن نوآوري
• غلبه بر اطلاعات زيادي و تحويل فقط آنچه مورد نياز است
• تسهيل جريان دانش مناسب از تامين كنندگان به دريافت كنندگان بدون محدوديت زمان و فضا
• تسهيل اشتراك دانش ميان كارمندان و بازداشتن آنان از اختراع دوباره چرخ به كرات
• تصرف و ثبت دانش كاركنان قبل از اينكه آنان شركت را ترك نمايند، اطمينان يافتن از اينكه دانش با ارزش به هنگام ترك كارمند از دست نمي‌رود.
• افزايش آگاهي سازماني از خلاهاي دانش سازمان
• كمك به شركتها كه سبقت جو باقي بمانند با افزايش آگاهي آنان از استراتژيها، محصولات و بهترين كاركردهاي رقيبانشان.
• بهبود خدمات مشتري
مديريت دانش دو قسمت دارد : اول مديريث داده و اطلاعات و دوم مديريت افرادي كه واجد نظر، دانش و توانائي‌هاي خاص هستند. اين دو قسمت- محتوا و افراد – براي تسهيل مديريت دانش با كمك فرايندها و تكنولوژي خاصي بهم متصل شده‌اند. محك‌زني، تصرف بهترين عمل‌ها، ايجاد سازمانهاي يادگيرنده، توسعه جوامع يادگيري، ديتا ماينينگ، ايجاد فرهنگ تغيير، بهبود جريان كاري و گردآوري نظام‌مند هوشمندي رقابتي و تجاري فقط چند نمونه از ابرازها، تمرينها، مداخلات و رهيافتهاي زيربنا محور هستند كه براي مديريت دانش و اطلاعات بكار گرفته شده‌اند .
دو جزء عبارت مديريت دانش يعني مديريت و دانش با كمك دو عنصر تواناساز تكنولوژي و فرهنگ سازماني براي تحت كنترل در آوردن حافظه جمعي سازمانها با هم مختلط شده‌اند. براي فهم مديريت دانش مسأله حياتي اينست كه مسائل زير را بدانيم:
• زنجيره اطلاعات و تمايز بين داده، اطلاعات، دانش ومعرفت
• نقش چهار عنصر اساسي مديريت دانش: دانش، مديريت، تكنولوژي و فرهنگ سازماني
• تفاوت ميان مديريت داده، مديريت اطلاعات و مديريت دانش و فرايند مديريت دانش (میرغفوری، 1388).

2 – 14 مدیریت دانش جدید
در تاریخ مدیریت دانش نظم و انضباط وجود دارد. مرحله اول بر روی به طور عمده عرضه سمت KM، که بر یکپارچه سازی دانش است. دوم به طور همزمان سمت عرضه و سمت تقاضا KM، که بر تولید دانش است.NKM بخشی از نسل دوم است و چارچوب اساسی آن است که چرخه زندگی دانش است. برای درک آن، نیاز به سه نقطه در ذهن نگه داشته شود. نکته اول این است که تمایز بین پردازش دانش و مدیریت دانش وجود دارد. برای نویسندگان، این تمایز است که به طور معمول در ادبیات مدیریت دانش، که تولید سردرگمی نادیده گرفته شده است. همه سازمانها انجام پردازش دانش را به خود اختصاص داده است. این است که در چرخه عمر دانش، به نمایندگی در مشارکت مستقیم خود را در فرآیندهای کسب و کار (سطح صفر). پردازش دانش، فعالیت مستمر و مداوم که در آن عوامل مدیریت (دستکاری کردن، کنترل، سازماندهی، تسهیل) عوامل دیگر، قطعات، مصنوعات و تولید دانش و فعالیت‌های ادغام، با هدف ایجاد، نگهداری و به اشتراک گذاشتن دانش آلی و متحد است. اما KM نظم و انضباط است که به دنبال بهبود این فرآیندها دانش است، آن را مدیریت فرآیندهای دانش است. چرخه زندگی ظهور دانش برای ایجاد دانش را قادر می‌سازد که تولید دانش و فرایندهای یکپارچه سازی در سطح صفر. این یک مرحله است. سطوح عالی می‌تواند ظهور و عنوان متا سطوح مشخص شده است، همیشه پرداختن به دانش در مورد چگونگی تولید و یکپارچه‌سازی دانش یک سطح پایین تر (در نهایت برای رسیدن به سطح خود را)، نکته دوم مربوط به ایجاد تفاوت اساسی میان مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات، به دست آمده از تعاریف خود را از اطلاعات و دانش است. مدیریت دانش از مدیریت اطلاعات است. فوری‌ترین جنبه این است که مدیریت دانش با تمرکز بر آزمایش و ارزیابی اطلاعات (دانش). از ویژگی‌های معمولی از مدیریت دانش است مدیریت از یک مرحله است که در فرآیندهای اطلاعاتی وجود ندارد، یعنی، فرآیندهای اعتبار و رد ادعای دانش (این است که تفاوت بین فرایندهای اطلاعاتی و دانش) است. نکته سوم این دیدگاه از سیستم‌های پردازش دانش طبیعی (که بر اساس آن مدیریت دانش عمل می‌کند) به عنوان سیستم‌های پیچیده تطبیقی، تعریف شده به عنوان “هدف سیستم‌های باز تلاش خود را به محیط زیست خود” مناسب است. نظریه سیستم‌های پیچیده تطبیقی، در نظریه مدیریت دانش در تمرکز است. یکی از خواص آن، غیرخطی، جلوگیری یا محدود استفاده از مدل‌های قطعی است. اصل کلی این است که مداخله در فرایندهای دانش باید در معرض خطر مخرب بودن هماهنگ، از آن است بستری جهت طبیعی اورژانس در سیستم، غیر ممکن یا دشوار برای تعیین (راه جستجو برای نقاط بحرانی که ایجاد تغییرات ساختاری خواهد بود). (Luiz Fernando de Barros Campos, 2008).

2 – 15 زنجيره اطلاعات
زنجيره اطلاعات در چهار مرحله به پيش مي‌رود، داده، اطلاعات، دانش و معرفت، كه به لحاظ زمينه و درك روابط و الگوهاي لازم، با يكديگر در ارتباطند.

2 – 16 داده
واژه Data به معنی داده از فعل لاتین Do یا Dave است به معنی دادن و مناسب‌ترین واژه‌ای است که به واقعیت شکل نیافته و بدون ساختار فراوان تولید شده توسط رایانه، می‌توان اطلاق کرد (رضائیان،1374). داده به طور معمول به مفاهیم بدون ساختار و یا بدون شکل اطلاق می‌شود داده درباره آنچه اتفاق افتاده وجود دارد، مفاهیمی را می‌رساند یعنی داده، همان واقعیت است ( قاضی‌زاده فرد،1387). داده نشانه‌هایی هستند که بعضی اشیاء ارتباط و یا موقعیت‌ها را تشریح می‌کنند و مجموعه‌ای از حقایق بنیادی درباره یک شخص، یک چیز و یا یک عمل است (بهشتیان، 1373). به عبارت دیگر داده، ماده خام تولید اطلاعات است.

2 – 17 اطلاعات
اطلاعات یعنی داده‌های پرورده شده یا اطلاعات خامی که شکل و ساختار دارند، یا به عبارت دیگر سازمان یافته هستند. واژه Information از فعل لاتین Informo به معنی شکل دادن به چیزی است. واژه Information از نظر علم بیان، ساخت بخشیدن به توده یا ماده نامنظم را تداعی می‌کند. ساخت بخشیدنی که به ماده بدون حیات و نامربوط، معنی و حیات بدهد (رضائیان، 1374). اطلاعات به طور معمول ساخت یافته16 و شکل یافته17 است. داده خود به تنهایی معنا و مفهومی ندارد ولی وقتی تبدیل به اطلاعات شد، معنا و ارزش می‌یابد. اطلاعات را به این ترتیب می‌توان این گونه تعریف کرد که: انتخاب مقدار مناسبی از اطلاعات خام که برای کاهش حمل و ناآگاهی یا برای کم کردن جنبه‌ها و قسمت‌های تاریک و معلوم در فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد (قاضی‌زاده فرد، 1387) . مطابق تعریف واژه‌نامه (ALA) اطلاعات عبارت است از تمام ایده‌ها، واقعیت‌ها و کارهای خلاقانه ذهن که به صورت رسمی و غیررسمی و به هر حالتی ثبت، منتشر و یا توزیع گردیده است که ممکن است بصورت مستند یا غیرمستند باشد و بر اساس استاندارد مارک، اطلاعات مستند به یکی از شکل‌های زیر است (فتحیان و مهدوی نور، 1385).
• کتاب‌ها: موارد متنی که بصورت تک نگاشت می‌باشد.
• پیایندها: موارد متنی که بصورت منظم تکرار می‌شوند مانند نشریات اداری.
• نقشه‌ها: موارد جغرافیایی شبیه نقشه‌های مسطح یا کره‌ها.
• فایل‌های رایانه‌ای: که در رایانه‌ها و نرم افزارهای مختلف استفاده می‌شوند.
• موارد شنیداری و دیداری: شامل موارد اطلاعات صوتی، نوارهای کاست و ویدئو، تصاویر و غیره.
اما اطلاعات زمانی باارزش می‌شوند که برای یک موضوع خاص، یک فرد خاص، یک هدف خاص و در زمان خاص گردآوری و آماده شود (قاضی زاده فرد، 1387).
2 – 18 نقش فن آوری اطلاعات
نیاز به توسعه کسب و کار مورد نیاز خود را برای مدیریت دانش قبل از تعامل با آن برای کمک است. یکی دیگر از جنبه‌ای از جمع‌آوری نیازهای کسب و کار در حال توسعه با همکاری سازمان فناوری اطلاعات است. برای انجام این کار شامل تعریف نقش فناوری اطلاعات در حال توسعه یک سیستم مدیریت دانش است. مدیریت ذخیره سازی و دسترسی به اسناد. معمولا نگهداری پایگاه داده‌ها، سخت‌افزار و نرم‌افزار نقطه دسترسی، بقای اطلاعات است. با این حال، هر پروژه مدیریت دانش می‌تواند در فرآیندهای آموزش مدیریت دانش به دست آوردن درک بهتر. به محض این که انجام شده، خواهد بود آن را یک بازیکن بزرگ در تلاش‌های شرکت‌های مدیریت دانش در حال انجام است (Loye (Lynn) Ray, 2008).

2 – 19 دانش
دانش مرحله سوم از چهار مرحله زنجيره داده به دانايي است. وقتي كه اطلاعات تحليل، پردازش و وارد متن مي‌شود تبديل به دانش مي‌شود. دانش استنتاج كردن و شناخت الگوهاي نامعمول، روندهاي پنهان و استثنائات داده و اطلاع است. دانش ايجاد يك مدل ذهني از الگو يا روند است كه مي‌تواند با درجه‌اي از قابليت اعتماد و پيش بيني در يك زمينه خاص بكار گرفته شود .دانش فرايندي فرار و پيچيده است كه براي قضاوتهاي ارزشمند براساس تجربيات و درك الگوها نياز به انسان دارد. بر اساس اين تجربيات و درك پيشين، يك فرد ممكن است قوانين معين و فرمول بندي شده‌اي داشته باشد كه بتواند با درجه‌اي از قابليت پيش بيني براي موقعيت‌هاي مشابه بكار گرفته شود (اسدزاده، جلالیان: 1388).
دانش یک مفهوم پیچیده‌ای است که بسیاری از فیلسوفان، محققان از رشته‌های دیگر، و پزشکان را به خود جذب کرده است. نوع شناسی‌های مختلف توسعه یافته شده است و اجماع تنها به نظر می‌رسد مفهوم است که دانش بیش از فقط

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه فکری، مدیریت دانش، سرمایه انسانی، سیستم مدیریت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مدیریت دانش، ارباب رجوع، ارزش افزوده، روانشناسی