منبع پایان نامه ارشد درمورد محل دفن زباله، بهبود مستمر، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

ن نوع همچنين مي توان به عمل تجزيه كردن مهمات بلا استفاده اشاره نمود، بدين ترتيب كه طبق روال فعلي در سازمان هاي نظامي كشور، پس از تعيين تكليف براي انهدام معماتي كه به نوعي قابل استفاده نيستند،‌ به يكي از روش هاي، دفن در اعماق دريا، دفن در خاك،‌ سوزاندن، منفجر كردن و تجزيه كردن،‌ اقدام به انهدام آنها مي شود.
در اين مورد موضوع بازيافت مواد ، به عمل تجزيه كردن مهمات بلا استفاده بر مي گردد، يعني پس از اين كه تشخيص داده شد كه دمونتاژكردن مهمات بازگشتي خطرناك نيست ، تصميم به انهدام آنها توسط روش تجزيه كردن گرفته مي شود. بدين صورت كه در كارگاه هاي مخصوصي ، مهمات به اجزاي تشكيل دهنده اش تجزيه مي شود و اين اجزاء به صورت آهن قراضه ، مس قراضه . آلومينيم قراضه‌و …. دوباره به چرخه صنعت باز مي گردند وبه صورت مواد اوليه در ساخت مهمات ويا محصولات ديگر مورد استفاده قرار مي گيرند.
البته، نكته قابل توجه در مورد مهمات اين است كه ابتدا بايد آنها را منهدم كرد، سپس به روش تجزيه كردن،‌ اجزا ي مختلف آن را براي استفاده دوباره وارد چرخه صنعت نمود.
– تعميرات: اجزاي كالاها و يا خود محصولات به ايستگاه هاي كاري برده مي شوند كه البته كيفيت قطعات و وسايل تعمير شده، عموماً پايين تر از وسايل و اقلام جديد و نو مي باشد.
– به روز كردن مجدد: در اين مرحله كالا يا اجزاي محصول به روز مي شود، به نحوي كه تأمين كننده كيفيت بالا براي مشتري و رعايت استانداردهاي اوليه و عملياتي كالاي اصلي براي مصرف مجدد را دنبال مي كند.
– توليد دوباره (بازسازي و بهينه سازي): در اين نوع از عمليات بهبود، كالاها به طور كلي، دمونتاژ شده و تمام مدول ها و قطعات به طور دقيق مورد بررسي و بازبيني قرار مي گيرند و عناصر كهنه و فرسوده با عناصر جديد تعويض شده و يا تعمير مي شوند. اگر نياز باشد و نيز امكان آن وجود داشته باشد، مدل محصول يا كالا ارتقاء داده شده و به روز آوري مي شود. محصولات دوباره ساخته شده ضمانت كيفي بالايي را دريافت مي كنند و تحت ضمانت هاي جديد، محصول به مشتريان عرضه مي شود. در واقع، محصولات دوباره مي توانند، مانند همان محصولات اصلي با همان كيفيت و شرايط مجدداً فروخته شوند. البته، دقت در بسته بندي مجدد كالا مي تواند به روند به رشد استفاده از روش ساخت مجدد كالا و اقلام كمك كند.[117]
1-3- فرضيات مساله
ما در اينجا يک زنجيره تامين با 4 لايه را در نظر مي گيريم:
تامين کننده ←توليد کننده ← توزيع کننده ← مشتري
محصولاتي که از سطوح مشتريان جمع آوري مي شود:
از زنجيره تامين رو به جلو، نظير محصولات معيوب و آسيب ديده، از داير کردن زنجيره تامين معکوس که market driven system ناميده مي شود و جريان زباله9 زمانيکه مشتري محصول را دور مي اندازد.
جريان معکوس زنجيره تامين از طرف مشتري به بالا دست سود زيادي را عايد نمي کند. هزينه هاي جابجايي، حمل و نقل، تعيين وضعيت محصولات برگشتي، نگهداري، توزيع و مديريت موجودي، بسته بندي مجدد ساليانه هزينه هاي زيادي را به شرکت متحمل مي کند. بيشترين هزينه هاي موجود در زنجيره تامين معکوس هزينه حمل و نقل است.
فاکتورهايي در کاهش هزينه حمل و نقل موثر است:
مسافت حمل و نقل، هر چه فاصله مورد نظر براي حمل و نقل کمتر باشد هزينه ها کمتر مي شود. فواصل کم، هزينه ي حمل و نقل را کاهش مي دهد.
تکرار در تحويل کالا، هر چه زمان بين تحويل کالا کمتر باشد کالاي کمتري در انبار انباشته مي شود.
تعداد اندازه مورد نياز براي وسايل نقليه با توجه به اندازه و حجم کالا انتخاب مي شود.
يکي ديگر از هزينه هاي مهم موجود در زنجيره معکوس هزينه بسته بندي است، در بخش بسته بندي توليد کننده مسئول بازيافت بسته بندي هاست که براي کاهش اين هزينه مي توان جنس مواد را تغيير داد به طور مثال بسته بندي با شيشه نسبت به پلاستيک هزينه کمتري را ايجاد مي کند زيرا که هزينه دسته بندي و بازيافت پلاستيک بالاست.
از ديگر راه هاي کاهش هزينه ها مي توان تعيين مناسب مرکز توزيع محصول را نام برد که تاثير مستقيمي در کاهش هزينه ها دارد. تغيير طرح شبکه توزيع هزينه هاي موجودي، حمل و نقل، تسهيلات و جابجايي و اطلاعات را تحت تاثير قرار مي دهد.
از ديگر هزينه ي موجود در لجستيک معکوس مي توان به هزينه ي نگهداري کالاي برگشتي براي ذخيره سازي تا رسيدن به توليد کننده اشاره کرد.
1-4- هدف از اجراء
هدف هر زنجيره اي، حداکثر کردن کل ارزش توليدي توسط آن است. اختلاف بين پولي که مشتري مي پردازد با کل هزينه هاي متحمل شده توسط زنجيره براي توليد و توزيع کالا، ميزان سود دهي زنجيره را نشان مي دهد. ميزان سوددهي زنجيره، کل سودي است که بايد بين کليه مراحل زنجيره تقسيم شود بر همين اساس موفقيت يک زنجيره بر حسب ميزان سوددهي آن تعريف مي شود و مديريت زنجيره تامين مستلزم مديريت جريان هاي بين و داخل مراحل يک زنجيره براي حداکثر کردن کل سوددهي آن است.[112]
لجستيک معکوس به دنبال بررسي و مديريت جريان‌هاي معکوس يا به عبارتي جريان‌هاي رو به عقب در زنجيره‌هاي تأمين است.
جريان معکوس زنجيره تامين از طرف مشتري به بالا دست سود زيادي را عايد نمي کند.که هدف از اجرا کاهش هزينه هاي زنجيره تامين معکوس و افزايش رضايت مندي مشتري و نهايتا افزايش تعداد مشتريان است.
1-5- توجيه ضرورت انجام طرح
مطالعه بر روي زنجيره تامين معکوس به دلايل زير افزايش يافته:
مقدار برگشتي ها زياد است
فرصت سود فروش محصولات در بار دوم در بازار جهاني نسبت به زمانيکه قرار است دور انداخته شود را دارد.
ظرفيت محل دفن زباله10 محدود و گران است. شاخص هايي نظير بسته بندي مجدد و توليد مجدد و بازيافت، زيست پذيرتر و متداول تر است.
1-6- كلمات كليدي
1-6-1- كلمات كليدي فارسي
زنجيره تامين معکوس، مدلسازي رياضي، تحليل هزينه ها.
1-6-2- كلمات كليدي انگليسي
reverse supply chain, mathematic modeling, costs analysis.

فصل دوم:
ادبيات موضوع

ادبيات موضوع
2-1- مدل هاي زنجيره تامين[109]
ارائه يک مدل مناسب براي يک زنجيره تامين به طوريکه بتواند تمام جنبه هاي آن را در بر گيرد کار دشواري است و براي ارائه يک مدل، معيارها و دستورالعمل هاي متفاوتي وجود دارد. در اين قسمت ما به بررسي مدل هاي زنجيره تامين مي پردازيم.
نويسندگان و محققان، مدل هاي زنجيره تامين را به طرق متفاوت تقسيم بندي مي کنند. در اينجا مدل هاي يک زنجيره را به چهار نوع تقسيم مي کنيم.
2-1-1- مدل هاي قطعي
اين مدل ها با در نظر گرفتن پارامترها به صورت ثابت، به بررسي سيستم مي پردازند. يکي از اولين کارها در اين زمينه در سال 1979 و در برنامه ريزي کامپيوتري موجودي، توزيع و توليد بوده است. اين الگو سه قسمت زنجيره يعني تامين کننده، ذخيره(انبار) و تقاضاي مشتري را در بر گرفته است که براي مينيمم کردن هزينه و مدت زمان پاسخ گويي به مشتري-با توجه به توليد و موجودي حمل و نقل- به کار مي رود و زنجيره تامين را به صورت چند طبقه اي و در سطح بين المللي در نظر مي گيرد. يکي ديگر از مسائلي که در سال 2000 مطرح شد مربوط به تعيين مکان مناسب براي يک زنجيره است. اين مدل که به صورت يک برنامه ريزي عددصحيح مختلط است، داراي تابع هدف چندگانه و براي چند دوره مي باشد. در يکي ديگر از مدل هايي که در سال 2001 مورد بررسي قرار گرفته است، محقق تلاش مي کند توابع مربوط به مکان، حمل و نقل و موجودي را به صورت يکپارچه در نظر بگيرد. او براي انجام اين کار يک تابع هزينه موجودي تقريبي به دست آورده و سپس آن را در مدلي مربوط به مکان تسهيلات وارد مي کند.
2-1-2- مدل هاي احتمالي
در دنياي رقابتي بسياري از عوامل از جمله تقاضاي مشتري، غيرقطعي و غيرقابل پيش بيني است. يک مدل احتمالي با در نظر گرفتن عوامل به صورت غيرقطعي، تلاش مي کند تا در زنجيره مقادير بهينه متغيرهاي مختلف را به دست آورد. يکي از مدل ها که در سال 1969 نوشته شده است، يک مدل برنامه ريزي ديناميک براساس تئوري کنترل بهينه است که مي خواهد انتخاب بهينه ترکيب حمل و نقل، جريان محصول و مسير از مشتري تا تامين کننده را به دست آورد. پس از آن در سال 1972 نيز يک مدل براساس تئوري کنترل بهينه با در نظر گرفتن حمل و نقل محصولات مختلف به توليد مناطق مختلف و مسائل مربوط به برنامه ريزي موجودي در زمان تقاضاي نامعين نوشته شده است.
2-1-3- مدل هاي مختلط
موجودي يکي از بخش هاي اساسي در هزينه يک زنجيره تامين است که تقريبا نيمي از هزينه لجستسک را به خود اختصاص مي دهد. به همين دليل مدل هاي زيادي به اين بخش اختصاص دارد. در سال 1970 براي تغييرپذيري تقاضا، الگويي طراحي گرديد که مي توان آن را مبناي تهيه مدل هاي ديگر نيز دانست، به طور کلي اين مدل ها تلاش مي کنند تا با ترکيب سطح خدمات رساني، مکان هاي انبار و توليد، حمل و نقل بين انبار و مشتري، ميزان موجودي در انبار و …، و با در نظر گرفتن تقاضاي احتمالي و ميزان سرمايه از طرق مختلف از جمله شبيه سازي به حل مسائل بپردازد. مثلا مدلي در سال 1999 نوشته شده است که در آن با به کارگيرير نظريه بازيها به مسائل مربوط به تقاضاي احتمالي و غيرقطعي و ميزان توليد و موجودي مواد اوليه و محصولات، رسيدگي شده و از خروجي آن براي شبيه سازي و تعيين ميزان عملکرد سيستم استفاده شده است.
2-1-4- مدل هاي براساس IT
براي تسريع فعاليت ها، افزايش دقت، ساده سازي نظارت و … در يک زنجيره تامين، استفاده از مدل ها و ابزار IT بسيار موثر است. مسائلي که در اين قسمت مورد بحث قرار مي گيرد، يکي مربوط به جمع آوري اطلاعات، تجزيه تحليل و استفاده از آنها در تصميم گيري ها، و ديگري مربوط به مدل هاي رياضي براي مسائل تقسيم و به اشتراک گذاري اطلعات است. مثلا سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري بسيار مورد توجه است و از آن براي تعيين مسيرها و مکان بهينه استفاده مي شود. بدون شک تکنولوژي اطلاعات يکي از ارکان اصلي سامانه مديريت زنجيره تامين مي باشد و در افزايش ضريب عملکردي يک زنجيره نقش منحصر به فردي را بازي مي نمايد و جاييکه سخن از هماهنگ سازي اجزاي زنجيره به ميان مي آيد، IT به عنوان بستر دو شاخص ديگر معرفي مي گردد.
2-1-5- مدل هاي کيفي
مدل هايي مانند مهندسي مجدد فرآيندها و بهبود مستمر از روش هايي هستند که در اين حوزه مورد استفاده قرار مي گيرند. همچنين با به کارگيري الگوبرداري و مطالعه نمونه هاي موفق، مي توان ساختار مناسب براي شناسايي روش هاي تغيير و پياده سازي آن ها را شناسايي کرد. روش ديگر مورد توجه در اين حوزه، لجستيک ناب است که با حذف فعاليت هاي فاقد ارزش افزوده در طول زنجيره، جريان روان و قابل مشاهده پديد مي آورد.

2-2- اندازه گيري هزينه زنجيره تامين
سازمان ها بر روي کاهش هزينه ها در زنجيره تامين براي افزايش سود خالص تمرکز مي کنند. هزينه لجستيک معکوس و هزينه زنجيره تامين11 به عنوان مترادف در صنعت و جهان علمي مورد استفاده قرار مي گيرد [4]. بنابراين ممکن است سوء تفاهم در مورد اين دو واژه وجود داشته باشد. هزينه لجستيک به طور معمول مربوز به هزينه هاي توزيع و يا هزينه ي حمل و نقل، و هزينه هايي براي انبار با توجه به تعريف لجستيک از ديدگاه لمبرت12 و همکاران [65] گفته مي شود.
بورکس و کلاس13 ]14] هزينه زنجيره تامين را هزينه هاي مربوط به جابه جايي، خريد و جابه جايي موجودي دانست. با توجه به دامنه ي وسيع تري از مديريت زنجيره تامين در مقايسه با مديريت لجستيک، هزينه زنجيره تامين نسبت به هزينه لجستيک وسيع تر است. هزينه ي زنجيره تامين به عنوان تمام هزينه هاي مربوطه در زنجيره تامين شرکت يا سازمان تعريف مي شود. تجزيه و تحليل SCC مي تواند به طرق مختلف انجام شود. ادبيات انواع مختلف گروه بندي هزينه ها آورده شده است.
بورکس و کلاس، چن، ساچان و همکاران و برن و هوي تعاريف مشابهي را ارائه کردند. هزينه توليد (چن) [20] و هزينه ساخت (بورکس و کلاس) [14].
چن14 [20] هزينه زنجيره را به پنج دسته تقسيم کرد: هزينه توليد، هزينه حمل و نقل، هزينه انبار، هزينه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان language، Press.، Teaching Next Entries پایان نامه با کلید واژگان listening، University، Press.