منبع پایان نامه ارشد درمورد لوازم آرایشی، شبکه های حسگر، شبکه های حسگر بیسیم

دانلود پایان نامه ارشد

تعمیر و نگهداری سیستم:
تشخیص خرابی به دو دسته تقسیم می شود:تشخیص خرابی اجزای سیستم،تشخیص خرابی کل سیستم.هدف از تشخیص خرابی ،نظارت دقیق اجزای سیستم و تخمین وضعیت اجزا توسط اندازه گیری های بدست آمده از حسگر می باشد.تشخیص خرابی اجزای سیستم سعی می کند تا علت خرابی یک جزء سیستم را پیدا کند در حالی که تشخیص خرابی سیستم برروی اجزای مجتمع شده سیستم انجام می شود]47[
حسگرها پارامترهای سیستمی مانند لرزش،دما،گازهای محلول،مشخصات الکترومغناطیسی،مصرف انرژی و همچنین شرایط محیطی و یا حتی ترکیب این موارد را جمع آوری می کنند و بعد از پردازش مختصر روی داده های جمع آوری شده ،آنها را برای پردازش اصلی به ایستگاه مرکزی ارسال می کنند.ایستگاه مرکزی با استفاده از تکنیک های دسته بندی می تواند خرابی های سیستمی را تشخیص دهند و یا حتی خرابی های بالقوه ای که ممکن است در آینده اتفاق افتد را پیش بینی کنند که این امر می تواند باعث کاهش از کار افتادن سیستم ها ،کاهش هزینه های تعمیر و از بین رفتن ضررو زیان های ناشی از این خرابی ها شود.
تشخیص خرابی انجام سیستم ،وابسته به حساسیت سیستم،می تواند به صورت برخط یا خارج از خط انجام شود،در تشخیص خراب خارج از خط نیازی نیست تا به صورت بلادرنگ ، پردازس روی داده ها دریافتی انجام شود. اما در تشخیص خرابی برخط ،پردازش بادرنگ برروی داده ها دریافتی حیاتی است.
2-نظارت بر سولفید هیدروژن
در طول فرآیند های اکتشاف و پالایش ،گازهای سمی بسیاری مانند آمونیاک (NH_3)،سولفید هیدروژنH_2 S))و دی اکسید گوگرد(SO_2) به عنوان محصول فرعی تولید می شوند.سولفید هیدروژن یک محصول فرعی مفید می باشد که بی رنگ،قابل اشتعال،سنگین تر از هوا و قابل حل در آب است که بوی تخم مرغ گندیده می دهد از این ماده برای بازیابی گوگرد ،تولید اسید سولفوریک،دارو،لوازم آرایشی ، کود و محصولات لاستیکی استفاده می شود.سولفید هیدروژن در کنار کاربرد های مفیدی که دارد باعث به خطر افتادن سلامتی انسان و مشکلات خوردگی و زنگ زدگی هم می شود قرار گرفتن در معرض مقادیر بسیار کم سولفید هیدروژن باعث تحریک ،گیجی و سردرد می شود در حالی که قرار گرفتن در مقادیر بیشتر باعث افسردگی سیستم عصبی و سر انجام مرگ خواهد شد.در کنار ضربه هایی که سولفید هیدروژن بر روی انسان دارد این ماده می تواند اثرات زیانباری را بر روی سیستم محیط زیست داشته باشد . برای مثال سولفید هیدروزن می تواند PHآب را تغییر دهد و تعادل بین میکروب ها و گونه های زیست محیطی را به هم بزند. ]47،48[
در طول فرایندهای استخراج و پالایش ،سولفید هیدروژن با دقت فراوان به خط لوله ها منتقل می شود تا فرآیند های بعدی روی آن انجام شود.نگرانی عمده در این مرحله نشت بالقوه ای است که می تواند تاثیرات جدی برروی انسان داشته باشد.نشت به خاطر تغییر شکلی است که می تواند به علت های مختلف مانند زلزله،خوردگی ،ساییدگی ،شکستگی،پایین بودن کیفیت مواد اولیه و حتی آسیب های عمدی باشد.بنابراین نظارت بر نشت سولفید هیدروژن در طول فرآیند های اکتشاف و پالایش و همچنین نظارت بر نشت بالقوه آن در خط لوله ها با استفاده از شبکه های حسگر بیسیم بسیار مورد توجه است.
بازرسی خط لوله به دلیلی مانند طول زیاد،حجم گسترده ،ریسک بالا و اغلب شرایط دسترسی دشوار مستلزم چالش های مدیریت قابل توجهی است.در بازرسی خط لوله با استفاده از حسگر های بیسیم علاوه بر استفاده از تعدادی حسگر که در مکان های ثابتی جایگذاری شده اند از تعدادی حسگر متحرک که توسط کارکنان حمل می شود نیز استفاده می شود.به علت این که شاید حسگرها نصب شده نتوانند به طور کامل محدوده را زیر پوشش خود قرار دهند این حسگر های متحرک برای افزایش کارایی ضروری می باشند.حسگر ها داده های دریافتی را از محیط اطراف را به یک ایستگاه مرکزی ارسال می کنند و این ایستگاه داده های دریافت شده از حسگر هارا با استفاده از تکنیک های داده کاوی پردازش می کند و موارد نشت هشدار داده می شود.
3-چاه هاي هوشمند
با وجود اين چاه مي توان به صورت آنلاين دما، فشار و دبي سيستم را در مكاني دورتر از سر چاه مشاهده نمود.تجهيزات تكميل چاه هوشمند، به طور كلي شامل شيرهاي كنترل جريان 69، گيج هايي دائمي درون چاهي 70وحسگرهاي اندازه گيري دما 71 است. اين چاه ها باعث بهبود توليد از چاه و افزايش برداشت نهايي از مخزن و كاهش هزينه هاي سرمايه اي وعملياتي در بلند مدت مي شود.

شکل38-2طرح چاه هوشمند
در شکل 39-2 می توانید مجموعه از عوامل تشکیل دهنده چاه هوشنمند بیان شده است:

شکل 39-2اجزای چاه هوشمند
مزیت چاه های هوشمند
اين چاه ها براي مشاهده حلقه ارزش فن آوري مخزن هوشمند و كسب فهم ودرك بهتر از فن آوري، طراحي و ساخته شده است. با وجود اين چاه مي توان به صورت آنلاين دما، فشار و دبي سيستم را در مكاني دورتر از سرچاه مشاهده نمود و درصورتي كه كاربر تشخيص دهد، مي تواند هريك از اين عوامل را كنترل و تنظيم نمايد، سپس به سيستم ها اعمال كند. ضمن آن كه مي توان تمام فرآيندهاي مربوط به چاه هوشمند را به صورت يك حلقه بسته مشاهده كرد.در چاه هاي هوشمند، عمياتي مانند كنترل دما، فشار و مقدار جريان پيوسته توسط حسگرها انجام مي شود. به اين ترتيب كاربر مي تواندشرايط چاه را پايش نمايد. همچنين در اين فن آوري مديريت چاه براساس اطلاعات جمع آوري شده، نصب سامانه كنترلي وشيرهاي كنترل بازه اي موسوم به(ICV) و بهينه كردن فرايند توليد يا تزريق ممكن است]3[
2-13-2 كاربردRFIDدرصنعت نفت وگاز و پتروشيمي
1-كنترل تردد كارشناسان و كارگران
برچسبRFIDرا مي توان به شكل هاي مختلف به كار برد. مي توان به صورت دستبند و يا گردنبند و يا دگمه ي لباس در اختياركارگران و كاركنان پالايشگاه نفت و يا كارخانه قرارداد. برچسب الكترونيكي با پوشش هاي مختلف در برابر تغييرات محيطي مقاوم است و به آساني با دستگاه قرائت گر ارتباط برقرار مي كند. دستگاه قرائت گر تمامي برچسب هايي كه درمحدوده اش قرار دارد رامي خواند و ما را در تشخيص اينكه هر كارگر و يا كارشناس دركدام قسمت كارخانه و يا پالايشگاه قرار دارد، كمك مي كند به اين ترتيب كه از ورود كاركنان به قسمت هاي ممنوع جلوگيري مي شود. همچنين حضور و غياب كاركنان به راحتي توسط برچسب الكترونيكي كه اطلاعات آ نها را دربر دارد ، كنترل مي شود.
اين برچسب ها مي تواند درون كارت شناسايي آ نها موجود باشد و اطلاعات آن ها برخلاف باركد قابل كپي كردن نيست.
2-كنترل محصول
هنگام توليد يك محصول مي توان برچسبRFIDرا در آن محصول قرار داد. گونه اي از اين برچسب ها داخل شيشه هستند و به عنوان برچسب شيشه اي شناخته مي شوند. ساختار اين برچسب ها ها از يك ميكروچيپ و يك آنتن در يك غلاف شيشه اي تشكيل شده است كه ابعاد آن و قطرش بسيار كوچك است. مي توان آن ها را درون بنزين يا نفت و هر محصول مايع ديگر قرار داد و به صورت الكترونيكي مشخصات آن محصول را از راه دور بر روي آن نوشت يا خواند.
محصولات پودري پتروشيمي نيز مي تواند به اين برچسب هاي راديويي مجهز شود. از اين طريق قادريم تمامي مراحل توليد،بارگذاري و توزيع را به راحتي كنترل كنيم و مطمئن شويم كه تمامي بسته ها وجود دارند.

3-بازديد از دستگا هها
برچسب هاي راديويي را مي توان به تجهيزات مختلف متصل كرد. مهندس ناظر بعد از بازبيني از دستگاه، تاريخ و يا مشكل دستگاه را بر روي تراشه داخل برچسب مي نويسد, هنگام بازبيني بعدي تنها كافي است اطلاعات نوشته شده خوانده شود و اگر دستگاه نيازبه تعمير دارد اقدامات لازم صورت گيرد.
4-كنترل سيلندر گاز صنعتي
سيلندرهاي گاز صنعتي بسيار در معرض خطر هستند و ممكن است هنگام بارگذاري ضربه ديده و يا منفجر شوند. استفاده ازباركد براي رديابي وكنترل آن ها كارآساني نيست. تكنولوژي نوينRFIDكنترل سيلندر گاز را بسيار آسان مي كند ، برچسبRFIDرا برروي سيلندر نصب مي كنند و تنها با نصب چند قرائتگر محدود ، تمام سيلندرها را در هر مرحله كنترل مي كنند ومشخصات كيفي آن ها را از راه دور مورد ارزيابي قرار مي دهند.
5-ثبت دما و فشار
درمراحل مختلف صنعت نفت مانند حفاري و پالايش مي توان از برچسب هایRFIDبراي ثبت فشار و دما استفاده كرد. دستگاه قرائتگر اطلاعات برچسب را از فاصله دور مي خواند و نويز محيط و شرايط جوي هيچ اثري برروي اين سيستم ندارد.
6-كنترل تردد كارشناسان و كارگران و استفاده در جلوگيري از توليد پسماند
دكلبان وظيفه دارد كه هر ساعت يك بار به پمپ هاي گل حفاري سر زده و با گوش دادن به صداي پمپ از صحت كاركرد آن اطمينان حاصل كند. در صورتي كه دكلبان به هر دليلي كار خود را انجام ندهد امكان خرابي پمپ و در نتيجه به هدر رفتن مقدار زيادي گل حفاري وجود دارد كه علاوه بر ضرر هاي اقصادي آن آسيب جبران ناپذيري به محيط زيست وارد مي آيد. با كار گذاشتن يك برچسبRFIDدر لباس دكلبان رفت و آمد هاي او را زير نظر گرفته و در نتيجه از وقوع اين اتفاق جلوگيري می کنند
7-كنترل تجهيزات واحدهاي عملياتي :
برخي واحدهاي صنعتي در صنايع نفت ، گاز وپتروشيمي از تجهيزات گرانقيمتي استفاده مي نمايند كه اين ابزار و تجهيزات در بسياري از موارد حياتي بوده و بدليل وارداتي بودن آنها امكان تهيه مجدد آنها به سادگي ممكن نخواهد بود و همچنين با توجه به اهميت و سرعت در عمليات ها ارزشمند بودن وقت براي اين واحد ها ، جمع آوري و جستجو به دنبال اين تجهيزات مي تواند زمان زيادي را هدر دهد و بعضي موارد با بجا ماندن اين تجهيزات در ايستگاهها يا محل هاي ماموريت يا گم شدن وسيله زمان زيادي از دست مي رود به همين منظور مي توان با نصب برچسب هايي روي اين تجهيزات علاوه بر آمارگيري سريع ازوجود تجهيزات و ابزار و محل آنها اطمينان حاصل نمود.

8-اسناد و مدارك :
اسناد و مدارك محرمانه و غير محرمانه واحدهاي عملياتي در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي (بخصوص واحدهاي حراست صنايع مربوطه )هميشه مورد توجه سوءاستفاده كنندگان از اسناد و مدارك بوده و هست. لذا باتوجه به سطوح مختلف محرمانگي در اسناد و مدارك ،بجاي استفاده از كلمات محرمانه ، خيلي محرمانه ، سري و بكلي سري و… كه خود اينها مي توانند عامل تحريك و ايجاد سوء استفاده گردد، مي توان با استفاده از برچسب های بصورت برچسب هاي هوشمند سطح محرمانگي تاريخچه گردش سند را مشخص نمود.
9-كنترل تردد خودروها :
در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي با عنايت به حساسيت بيش از حد اين مجتمع ها بويژه در پالايشگاه هافقط خودروهايي در داخل اين مجتمع ها مجاز به تردد مي باشند كه داراي مجوز تردد صادر شده از سوي واحد حراست مجتمع مربوطه باشند. سوي واحد حراست مجتمع مربوطه باشند. لذا با استفاده از تكنولوژي RFID و استفاده برچسب هاي مربوطه خودروهاي مجاز مي توان در كنترل عبور و مرور خودروها دخيل بود. اين سيستم با چسباندن يك برچسب بر روي وسيله نقليه و قرار دادن كليه اطلاعات مربوطه به اين وسيله در حافظه آن امكانپذير مي شود ، قبل از رسيدن وسيله نقليه به درب ورودي يا خروجي ، ماشين از محلي كه در آن يك آنتن جهت دريافت اطلاعات برچسب چسبيده شده بر روي وسيله نقليه وجود دارد ، عبور مي كند. دستگاه قرائتگر اطلاعات موجود بر روي برچسب را از آنتن بازخواني مي كند و در صورتي كه اطلاعات موجود بر روي برچسب نشانگر مجوز ورود يا خروج باشد ، گيت ورودي يا خروجي باز مي شود . درصورتي كه هيچگونه برچسبي بر روي ماشين وجود نداشته باشد و يا در صورتيكه اطلاعات موجود بر روي برچسب نشانگر عدم مجوز ورود يا خروج باشد ، افراد امنيتي مستقر درمحل درب ورودي يا خروجي جهت بازرسي وسيله نقليه اقدام مي كنند.
10-كنترل از راه دور سايت هاي عملياتي :
تاسيسات نفتي ، گازي و پتروشيميايي بصورت سايت هاي حساس و غير حساس و نيمه حساس دسته بندي مي شوند، به عنوان نمونه در پالايشگاههاي گازي بدليل امكان نشت گازهاي سمي نظير H_2 S امكان تردد براي همه پرسنل به مناطق حساس عملياتي وجود ندارد و فقط

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اینترنت اشیا، حریم خصوصی، سلسله مراتب Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اینترنت اشیا، نفت و گاز، محدودیت ها