منبع پایان نامه ارشد درمورد قدرت عضلانی، والیبالیست، دامنه حرکتی، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

طور معنی‌دار بر قدرت دست تاثیر دارد.
طول دست به طور معنی‌دار بر قدرت دست تاثیر دارد.
طول انگشتان به طور معنی‌دار بر قدرت دست تاثیر دارد.
پارامترهای محیطی انگشتان به طور معنی‌دار بر قدرت دست تاثیر دارد.
اندازه دست هندبالیست‌ها به طور معنی‌دار بزرگتر از والیبالیست‌ها است.
قدرت دست والیبالیست‌ها به طور معنی‌دار بزرگتر از هندبالیست‌ها است.
با افزایش سن، به طور معنی‌دار قدرت دست تغییر می‌کند.

1ـ6 متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل: شامل اندازه‌های آنتروپومتریک اندام فوقانی دختران والیبالیست و هندبالیست می‌شود.
متغیر وابسته: قدرت دست
1ـ7 محدودیت‌های قابل کنترل
دامنه سنی
سابقه شرکت در تمرین در رشته مورد نظر
سطح ورزشکار
سابقه آسیب دیدگی در دست برتر
1ـ8 محدوده غیر قابل کنترل
حالات روانی، انگیزشی و تغذیه‌ای
تاثیر خستگی بر انجام تست
گرم شدن بخش مورد نظر به میزان لازم قبل از انجام تست
مواردی چون خصوصیات ژنتیکی و خصوصیات فردی

1ـ9 تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها
آنتروپومتری:
آنتروپومتری14 شاخه‌ای از علم انسان شناختی جسمانی است که خود شاخه‌ای از علم انسان شناسی می‌باشد (امامی میبدی، فراهانی، 1357).
پیکر سنجی:
ریشه لغوی «پیکرسنجی ورزشی»15 به حرکت، انسانها و اندازه‌گیری باز می‌گردد. به بیان دیگر این دانش عبارت از مطالعه اندازه، شکل، ترکیب، تأثیر بلوغ و عملکرد کلی بدن انسان می‌باشد.
پیکر سنجی بررسی و مطالعه ابعاد، شکل، ترکیب، تاثیرات بدن، بلوغ و عملکرد بدن انسان برای استفاده، مقایسه و دسته بندی‌های انسان شناختی است که شامل اندازه‌گیری‌های بدن، (قد، وزن، طول، پهناها، محیط‌ها، درصد چربی و تیپ بدنی) می‌باشد.
دانشمندان علوم ورزش، پزشکان و متخصصین، از فنون مختلف پیکر سنجی در امور مهمی چون کشف استعداد‌های ورزش، سنجش ترکیب بدن، سنجش نتیجه تمرینات و قابلیت‌های جسمانی سود می‌برند. یکی از مهمترین کاربردهای پیکر سنجی در ورزش، تعیین سوماتوتایپ یا نوع بدن و انتخاب افراد مناسب برای ورزش‌های اختصاصی است. سوماتوتایپ دارای سه جزء آندومورف (چاق پیکری)، مزومورف (عضلات پیکری) و اکتومورف (لاغر پیکری) است. (نادری، 1376).
پیکر سنجی ورزشی به طور گسترده در زمینه الگوهای طبیعی رشد در کودکان و بررسی عوامل مؤثر آن با توجه به ورزش و تغذیه به کار گرفته شده است. در مطالعات ژنتیک، نقش فعالیت‌های جسمانی متفاوت در چگونگی اسکلت بندی انسان و همچنین بهداشت عمومی از موارد کاربرد این دانش است.
قدرت عضلانی:
توانایی یا آمادگی یک عضله یا گروهی از عضلات برای وارد کردن حداکثر فشار یا نیرو به یک مقاومت ثابت یا متحرک فقط برای یک بار، را قدرت عضلانی16 گویند. دو نوع قدرت بر اساس نوع انقباض وجود دارد:قدرت ایستا17 و قدرت پویا18. قدرت ایستا نیرویی است که در برابر مقاومت ثابت ایجاد می‌شود، مثل هل دادن دیوار، در حالی که قدرت پویا با حرکت همراه است. (گودرزی، رجبی، 1387)
توان:19
اگر مقدار زیادی نیرو، در حداقل زمان ایجاد شود، یک حرکت توانی به وجود می‌آید. (همان)
قدرت فشردن دست:
قدرت فشردن دست، در واقع یک متغیر فیزیولوژیکی است که برای سنجش قدرت ورزشکاران استفاده می‌شود؛ و اشاره به قدرت و نیروی عضلانی‌ای دارد که آنها با دستهایشان تولید می‌کنند. نتیجه آن خم کردن قوی همه مفاصل انگشتان و مچ با حداکثر نیرو در وضعیت خاص است که تحت تاثیر تعدادی از عوامل مانند سن، جنس و اندازه بدون قرار می‌گیرد (Shyamal et al, 2009)
ارزیابی قدرت گرفتن معتبر، آسان، سریع و بدون خطر می‌باشد و معمولا توسط دینامومتر20 اندازه‌گیری می‌شود. (Ibid)
استعداد یابی:
استعداد در فرهنگ‌های لغت به معنای «توانایی ویژه و طبیعی» و «ظرفیت دستیابی به موفقیت» تعریف شده است. با بهره گیری از این تعریف، استعدادیابی ورزشی را می‌توان شناسائی پتانسیل‌های بالقوه ویژگی‌های انسانی که تحت تاثیر عوامل مختلف ژنتیکی، جسمانی و رفتاری قرار دارد، معرفی کرد فرآیند استعدادیابی رویکردی برای کشف استعداد ورزشی به منظور شرکت در برنامه‌های تمرینی سازمان یافته و تخصصی و در نهایت هدایت و معرّفی نخبه‌های ورزشی به سوی باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها برای ارتقای قابلیت‌ها و مهارت‌های تخصصی می‌باشد (ابراهیم، 1383)
ورزشکار نوجوان:
در این تحقیق به افرادی که در دامنه سنی 13 الی 17 سال قرار داشته و سابقه 2 الی 3 سال شرکت منظم در تمرینات (2 جلسه در هفته) را داشته و دارای تجربه شرکت در مسابقه استانی هستند اطلاق می‌شود.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه
در این فصل در بخش مبانی نظری ابتدا مفهوم استعداد و استعداد یابی، قدرت و روشهای اندازه‌گیری مورد بررسی قرار گرفته و در مورد خصوصیات رشته‌های هندبال و والیبال توضیحاتی بیان شده است و در ادامه مطالب فصل در بخش پیشینه تحقیق به مطالعاتی که در داخل و خارج از کشور مرتبط با موضوع تحقیق انجام شده است اشاره می‌شود.
2-2 مبانی نظری
2-2-1 قدرت عضلانی
آمادگی عضلانی برای وارد کردن حداکثر فشار به یک مانع ثابت و یا متحرک فقط برای یک مرتبه را قدرت عضلانی21 گویند. قدرت عضلانی در حفظ تعادل و توازن قامت و اندامها و سلامتی عمومی و مهارتهای ورزشی نقش دارد. آن را با واحد کیلوگرم به صورت نسبی یا مطلق اندازه‌گیری می‌کنند. کاربرد عمده آن در مهارت‌های ورزشی و ورزش‌های اصلاحی است. معادل لاتین آن Strength می‌باشد.
انواع قدرت عضلانی:
الف – قدرت عضلانی سرعتی
ب – قدرت عضلانی حرکتی
ج- قدرت عضلانی نیمه حرکتی
د – قدرت عضلانی ساکن
اهمیت قدرت عضلانی:
قدرت عضلانی، توانایی یا ظرفیت یک عضله یا گروه عضلانی، برای اعمال حد اکثر نیرو علیه یک مقاومت است، بنابراین افزایش قدرت عضلانی، یکی از عوامل ضروری آمادگی برای کسانی است که در یک برنامه فعالیت جسمانی شرکت می‌کنند. حفظ حداقل سطح قدرت در عضله یا گروه عضلانی، برای زندگی طبیعی و سالم، حائز اهمیت است.
ضعف عضلانی یا عدم توازن گروههای عضلانی، می‌تواند باعث حرکت یا جا به جایی غیر طبیعی در بخشهای مختلف بدن شود و عملکرد طبیعی آن را معیوب کند؛ همچنین می‌تواند سبب ناهنجاری اندام‌ها شود. تمرین قدرتی، علاوه بر نقشی که در برنامه‌های تمرینی دارد، در پیشگیری از آسیب دیدگی و در توان بخشی اندامهای آسیب دیده نیز موثر است. بیشتر حرکات ورزشی انفجاری هستند و نقش قدرت و سرعت در آنها بارز است. اگر مقدار زیادی نیرو، در حداقل زمان ایجاد شود، یک حرکت توانی به وجود می‌آید. باید توجه کرد که بدون توانایی عضلات، ظرفیت‌های عملکردی ورزشکار برای افزایش قدرت عضلانی محدود خواهد شد. (آقاعلی‌نژاد، رجبی، 1391).
قدرت به دو شکل می‌باشد:
1- قدرت ایستا
2- قدرت پویا
1- قدرت ایستا
به نیروی موثر بیشینه‌ای اطلاق می‌شودکه فردی بتواند برای یک بار به یک شی ثابت در یک وضع بی حرکت استاندارد وارد کند. شیء مورد نظر نباید در طول دامنه حرکتی، حرکت کند. نیروی اعمال شده به یک نیرو سنج (دینامومتر) با دست‌ها آزمونی برای اندازه‌گیری قدرت ایستا است. در این دستگاه حرکتی در اهرم‌های نیرو سنج دیده نمی‌شود ولی عقربه‌های حساس آن نشان می‌دهد که نیروی وارد شده است. (کاشف، 1391).
2- قدرت پویا
حداکثر وزنه‌ای را که بتوان در دامنه حرکتی خاصی در یک وضعیت ویژه برای یک بار جابجا کرد. قدرت پویا نامیده می‌شود. پرس حداکثر وزنه در وزنه برداری یا پرس وزنه در حرکت دو ضرب که وزنه به بالای سر می‌رود مثال خوبی برای قدرت پویا است. یک بار بودن این حرکت بدین معنی است که اگر وزنه بردار بعد از بالا بردن وزنه آن را بر روی سینه برگرداند، دیگر به بالا بردن دوباره وزنه نخواهد بود. قدرت پویا با عبارت انقباض پویا و قدرت ایستا با عبارت انقباض ایستا نیز بیان می‌شود. قدرت ایزوکنتیکی (قدرت هم جنبش): این نوع اندازه‌گیری با ماشینهای گران قیمت چند میلیون تومانی امکان پذیراست. در این نوع قدرت، اندام‌ها حول محور حرکتی خاص، با سرعت ثابت نیرو را اعمال می‌کنند و شدت مقاومت وزنه در زوایای مختلف دامنه حرکتی مفصل تغییر می‌کند. بدین صورت که در مفصل آرنج در زاویه 180 درجه مقاومت کم است و هر چقدر به زاویه 130 درجه نزدیک شویم، مقاومت افزایش یافته و بعد به تدریج کاهش می‌یابد. این دستگاه به طور خودکار میزان مقاومت را در زوایای حرکتی تنظیم می‌کند.
قدرت نسبی پویا: قدرت یکی از اجزای بنیادی آمادگی جسمانی است. رکوردهای آزمون قدرت هر فردی باید به نسبت وزن بدن او ارزیابی شود. (کاشف، 1391)
عوامل موثر در قدرت و استقامت عضلانی:
نیروی تولید شده در هنگام انقباض عضلانی، به عوامل متعددی بستگی دارد که عبارتند از:
اندازه عضلانی
طول اولیه عضله در لحظه فعال شدن
تعداد واحد‌های حرکتی فعال
نوع واحد‌های حرکتی فعال
کارآیی عصبی ـ عضلانی
عوامل بیومکانیکی
هر چه اندازه عضلات بزرگتر و تعداد واحدهای حرکتی فعال بیشتر و همچنین واحدهای حرکتی فعال از نوع تند انقباض باشد، کارآیی عصبی ـ عضلانی بالاتر باشد و عوامل بیومکانیکی (زاویه مفصل ـ راستای تولید نیرو و …) در وضعیت مطلوب‌تری باشند، نیروی تولید شده در عضله بیشتر است. (همان).
2-2-2 اندازه‌گیری
1ـ تاریخچه اندازه‌گیری شکل ظاهری اجزای بدن:
اندازه‌گیری اجزای بدن بین سالهای 1885 و 1900 در تربیت بدنی شکوفا گردید. هیچکاک22، سارجنت23 و هاروارد24 حدود 40 نوع اندازه‌گیری از قبیل سن، وزن، قد، دور سین، گنجایش ششها، همچنین قطر و طول اعضای مختلف بدن انجام دادند. استفاده از دینامومتر (برای اندازه‌گیری قدرت عضلانی دست، پا، شانه‌ها، سینه و پشت)
استفاده از کابل تنسیومتر25 (برای اندازه‌گیری قدرت عضلات قسمتهای مختلف بدن)
قدرت عضلانی را می‌توان به صورت نسبی و مطلق اندازه‌گیری کرد:
اگر در اندازه‌گیری قدرت عضلانی هیچ گونه متغیری در نظر گرفته نشود، در حقیقت قدرت مطلق را اندازه‌گیری کرده‌ایم. اگر در اندازه‌گیری قدرت عضلانی حتی یک متغیر (مانند وزن، سن، جنس، و…) را لحاظ کنیم، اندازه‌گیری قدرت عضلانی به صورت نسبی خواهد بود. (کاشف، 1391).
2ـ تاریخچه آزمونهای قدرت عضلانی:
– در سال 1699 دولاهایر26 قدرت مردان و اسبها را در بلند کردن و حمل وزنه‌های سنگین مورد مقایسه قرار داد.
– در سال 1915 مارتین27 ضرورت یافتن ابزاری که بتواند تفاوت قدرت عضلات معمولی و کارکرده را نشان دهد را مطرح کرد و بر مبنای آن «اصل مقاومت در برابر کشش» به جای بکار بردن قدرت عضلانی را معرفی نمود.
– راجرز28 در سال 1925 مساله قدرت عضلانی و آزمونهای آن را مجددا احیا کرد.
– نتیجه کارهای ساجنت و راجرز شکل گیری شاخص آمادگی عمومی بدن29 (PFI) و شاخص قدرت بدن (SI) بود.
– بعد از آن کلارک30 آزمونهایی را برای اندازه‌گیری قدرت عضلات مختلف طراحی کرد.
– در سال 1945 کراس31 آزمونهایی برای تعیین حداقل آمادگی‌های عضلانی ارائه داد.
آمادگی یک عضله یا گروهی از عضلات برای اعمال حداکثر فشار به یک مانع ثابت یا متحرک برای یک مرتبه را قدرت عضلانی می‌نامند. قدرت یکی از عوامل مهم موفقیت در بسیاری از رشته‌های ورزشی است.

1. قدرت ایستا یا ایزومتریک:
قدرت ایستا انقباض‌های عضلانی در برابر مقاومت ثابت و غیر قابل حرکت است که در آن ضمن اینکه تنش عضله افزایش می‌یابد، تغییری در طول عضله یا وضعیت مفصل ایجاد نمی‌شود.
2. قدرت عضلانی پویا یا ایزوتونیک:
قدرت عضلانی پویا یا ایزوتونیک شامل انقباض‌هایی است که طول عضله و وضعیت مفصل مربوطه هنگام بلند کردن جسم تغییر می‌کند.
قدرت پویا به دو بخش زیر تقسیم می‌شود:
1. درون گرا (کانسنتریک)32: که در آن هنگام انقباض طول عضله کوتاه می‌شود.
2. برون گرا (اکسنتریک)33: که در آن هنگام انقباض به طول عضله افزوده می‌شود.
آزمون یک تکرار بیشینه (برای اندازه‌گیری قدرت عضلات هر ناحیه از بدن)
آزمون کشش بارفیکس با حمل حداکثر وزنه برای یک مرتبه (برای اندازه‌گیری قدرت عضلات کمربند شانه‌ای)
آزمون کشش دراز و نشست ب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد آنتروپومتریک، فیزیولوژی، والیبالیست، ورزشکاران Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد آنتروپومتریک، فیزیولوژی، ترکیب بدنی، بیومکانیک