منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، صنعت خودرو، عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

محافل در ايران بود، تقويت كند؛ ضمن اينكه همه فكر مي كنند اين نخستين امتياز ملموسي است كه ايران از مذاكرات اتمي طولاني خود با آسمان ،بريتانيا و فرانسه آورده است.
بر اساس گزارش بي بي سي ، امريكا در 5 سال گذشته 21 بار درخواست بررسي عضويت ايران را در سازمان تجارت جهاني وتو كرده است ، اما بتازگي تصميم گرفت براي تشويق ايران به كنار گذاشتن برنامه غني سازي اورانيوم و كمك به پيشبرد مذاكرات هسته اي ايران و اروپا از مخالفت با بررسي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني دست بردارد.
يكي از مزيتهاي عضويت درسازمان تجارت جهاني جلب دانش فني و مديريت كارامد در عرصه هاي مختلف صنعتي ، از جممله صنعت خودرو سازي است.
پيوستن به يكي از 6 شركت بزرگ و مطرح خودروسازي و استفاده از تجربيات آنها مي تواند فاصله را از نظر دانش فني و مديريت كارامد با شاخص هاي جهاني پوشش دهد.با توجه به اينكه پاشنه آشيل صنعت خودروي كشور ، پر كردن شكاف فناوري سخت افزاري – نرم افزاري است.
به اعتقاد رئيس انجمن خودرو سازان ورود به اين سازمان ، پاي بانكها و بيمه هاي خارجي را به ايران باز مي كند كه خود باعث رونق بازار سرمايه و ارتقاي سطح كيفي محصولات مي شود ، اما نبايد فراموش كرد كه پيوستن به اين سازمان با خود الزاماتي را به همراه دارد كه به حذف قوانين و مقررات دست و پا گير و بروكراسي اداري مي انجامد و ما را مجبور به بازنگري در مقررات كار مي كند كه خود موجب حذف عوامل بازدارنده توليد و بهبود وضعيت توليد خواهد شد.رد يا پذيرش در خواست دولتها براي عضويت در سازمان تجارت جهاني بر اساس اجماع ميان اعضاي اين سازمان صورت مي گيرد و اگر بررسي درخواست كشوري مورد پذيرش قرار بگيرد ، اين كشور بايد طي فرايندي طولاني مدت خود را با معيارهاي سازمان تجارت جهاني تطبيق دهد و سپس اين سازمان درباره پذيرش يا عدم پذيرش آن كشور به جمع اعضاي خود تصميم مي گيرد.
عليرضا امامي، مدير دفتر مطالعات و برنامه ريزي استراتژي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اشاره به اين كه در حال حاضر متوسط تعرفه واردات محصولات صنعتي به ايران بالاست گفت: در صورت پيوستن به تجارت جهاني اين تعرفه ها بايد كاهش يابند كه خود، افزايش توان توليد و رقابت با صنايع خارجي را ضروري مي كند.
وي با اشره به صادرات رو به رشد خودروي توليدي ايران گفت: در صورت ادامه اين روند حتي با كاهش تعرفه صد در صدي واردات خودرو نيز اين صنعت قابل رقابت با توليدات خارجي خواهد بود و مشكلي ايجاد نخواهد شد.
2-4-3-چالشها و فرصتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني:
فرايند جهاني شدن امروز در سطح بين‌الملل به طور جدي از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌هاي تخصصي وابسته به آن مورد حمايت قرار گرفته و به پيش برده مي‌شود. در بعد اقتصادي جهاني‌سازي، به طور مشخص مي‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بين‌المللي صندوق بين‌المللي پول، باک جهاني و سازمان تجارت جهاني به عنوان سازمان‌هاي تخصصي در حيطه اقتصاد، سياست‌هايي را در پيش گرفته‌اند که کاملا در راستاي جهاني کردن اقتصاد قرار دارند و چون اين سازمان‌ها به نوعي نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهاني را برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهايي که در اختيارشان قرار دارد، کشورهاي مختلف جهان و به ويژه کشورهاي در حال توسعه را به سمت سياست‌هايي که در پيش گرفته‌اند، سوق مي‌دهند و کشوري که در راستاي اين سياست‌ها حرکت نکند به انحاي مختلف تحت فشار قرار مي‌گيرد.در فرايند جهاني شدن و سياست موافقي که اين سازمان‌ها در پيش گرفته‌اند نيز، اين فشار وجود دارد. به بيان ديگر، عملکرد سازمان‌هاي مذکور نوعي اجبار را براي حضور اقتصادهاي ملي در فرايند اقتصاد جهاني باعث مي‌شود و هر کشوري که بنا به هر دليل آمادگي حضور در اين فرايند را نداشته باشد، خود را در مسير انزوا مي‌بيند. به عنوان مثال اگر کشوري به عضويت سازمان تجارت جهاني، که متولي اصلي تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است.، درنيايد عملا قادر به رقابت صادراتي و حضور موفق در بازارهاي جهاني نخواهد بود. از طرف ديگر، ممکن است عضويت اين کشور در سازمان مذکور منجر به از ميان رفتن بسياري از صنايع نوپا در اين کشور شود و همين تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار مي‌دهد. در حقيقت هرگونه قدرت تعديل زماني را از اين کشور سلب مي‌نمايد. بانک جهاني نيز اعطاي وام به کشورهاي نيازمند را عمدتا مشروط به اجراي سياست‌هاي آزادسازي و خصوصي‌سازي نموده که نوعي اجبار براي کشورهاي نيازمند محسوب مي‌شود. صندوق بين‌المللي پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهايي که به کشورهاي مختلف ارائه مي‌دهد، حرکت به سمت جهاني شدن را تشويق مي‌نمايد.سوق دادن سريع اقتصادهاي ملي به سم اقتصاد جهاني، قدرت تعديل زماني را از آنها گرفته و اين کشورها را مجبور مي‌کند، در دوره‌اي کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهاني بگذراند، که اين امر مي‌تواند تبعات منفي گسترده‌اي براي اين کشورها در پي داشته باشد. ازجمله اين تبعات مي‌توان به از ميان رفتن صنايع نوپا، افزايش بيکاري، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالي و اداري، افزايش فاصله طبقاتي و … اشاره نمود. به علاوه بايد توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهاي ملي با مشکلاتي از اين دست به طور کامل بستگي به خصوصيات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي هر کشور دارد. در کشوري که آمادگي اين حضور را داشته باشد، عملا چنين حضوري باعث افزايش منافع خواهد شد و ممکن است هيچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننمايد اما هرچه آمادگي يک کشور براي حضور در اقتصاد جهاني کمتر باشد، تبعات منفي آن بيشتر و عميق‌تر خواهد بود.
جمهوري اسلامي ايران نيز ازجمله کشورهايي است که همانند ساير اقتصادهاي ملي خواسته يا ناخواسته به سمت اقتصاد جهاني رانده مي‌شود. عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني قبل از هر چيزي نيازمند بکارگيري سياست‌هاي گسترده آزادسازي تجاري و توليدي و تغييرات قابل توجهي در قوانين و مقررات اقتصادي است که اين تغييرات مي‌توانند تاثير گسترده‌اي بر اقتصاد کشور و امنيت اقتصادي داشته باشند.حال سوال اصلي به اين صورت مطرح مي‌شود که نتيجه تمامي اين الزامات و سفارشات براي حرکت اقتصاد ايران به سمت اقتصاد جهاني تا چه حد براي کشور، دربردارنده فرصت و منفعت است و به چه ميزان تهديد و آسيب براي امنيت اقتصادي کشور محسوب مي‌شود؟ تحقيق حاضر به بررسي جنبه‌هاي مختلف اين مسئله مي‌پردازد.
2-4-4- بررسي پذيرش عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني
پس از حدود ? سال سرانجام در نشست پنجم خرداد ماه در شهر ژنو سوئيس، تقاضاي عضويت ايران پذيرفته شد. سازمان تجارت جهاني به اجماع با مذاکرات در مورد پيوستن ايران به اين سازمان موافقت کرد و ??? کشور عضو از جمله آمريکا که مخالف عمده پيوستن ايران به اين سازمان بود، به اجماع به پيشنهاد ايران براي عضويت پاسخ مثبت دادند.ايران اکنون عضو ناظر سازمان تجارت جهاني است که نخستين مرحله از روندي نسبتا طولاني و از نظر فني و کارشناسي پيچيده است و در نهايت مي‌تواند به عضويت کامل و رسمي جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني بيانجامد. از اين پس مذاکرات فني و تجاري، جايگزين ملاحظات و حساسيت‌هاي صرفا سياسي در پيوستن کامل ايران به اين سازمان مي‌شود. هرچند که آمريکا هنوز فرصت مخالفت با ايران در فرايند عضويت را دارد.
کشورهاي مختلف در فرايند عضويت، روندهاي متفاوتي را با توجه به ساختار اقتصادي و موقعيت بين‌المللي طي کرده‌اند. به طور کلي روسيه با گذشت حدود ?? سال و پاسخگويي به ???? سوال کارگروه‌ها، هنوز نتوانسته به عضويت سازمان درآيد. کشورهاي ديگري نظير الجزاير، عربستان، بلاروس و اوکراين نيز با همين مشکل دست به گريبان هستند و چين پس از ?? سال در سال ???? به عضويت سازمان درآمد. کشور متقاضي عضويت بايد تمامي کشورهاي عضو کارگروه را مجاب نمايد و خواسته‌هاي آنان از سوي کشور خواستار عضويت بايد تامين شود. الجزاير حدود ?? سال است که در تلاش براي عضويت است و اخيرا نيز مخالفت خود را با پيشنهاد و يکي از شروط سازمان تجارت جهاني براي متعادل کردن قيمت گاز در کشور را رد کرده است. بنابراين در فرايند عضويت، مباحثات و مذاکرات گسترده‌اي بايد انجام گيرد.
با آنکه ايران عضو ناظر شده است اما هنوز کار گروه الحاقي ايران تشکيل نشده است و کشورهاي عضو در آن نيز مشخص نشده‌اند. در اين کارگروه است که ايران با هريک از کشورها به توافق مي‌رسد و به سوالات آنها پاسخ مي‌دهد. ايران بايد تمامي جنبه‌هاي نظام تجاري و قانوني خود را به کارگروه خود ارائه دهد. در خصوص عضويت اعضاي کارگروه ايران نيز محدوديتي براي اعضا وجود ندارد و اعضا مي‌توانند در ‌آن عضو شوند و ايران بايد موافقت همه اعضاي کارگروه را جلب نمايد. با عضويت احتمالي آمريکا در کارگروه ايران کسب موافقت براي عضويت ايران سخت‌تر خواهد شد.از آنجا که در اساسنامه سازمان تجارت جهاني پذيرش اعضاي جديد در اين سازمان بايد با اجماع تمامي کشورهاي عضو سازمان همراه باشد دولت آمريکا به دليل تعارض با جمهوري اسلامي ايران، امکان وتو کردن درخواست‌هاي مکرر ايران را براي عضويت در اين سازمان يافته است. هرچند همواره نگراني‌هايي براي کشورهاي در حال توسعه در زمينه آزادسازي تجارت خارجي و پيوستن به سازمان تجارت جهاني وجود دارد، ولي مطالعات انجام شده حاکي از آن است که برآيند اين تصميم براي اکثر کشورهاي در حال توسعه مثبت مي‌باشد. چراکه دور ماندن از جريان اقتصاد و تجارت جهاني آثار به مراتب مخرب‌تري بر اقتصاد اين کشورها دارد که از جمله آنها، کاهش سهم از تجارت جهاني، انحراف الگوي توليد و تجارت، کاهش سهم از تجارت جهاني، انحراف الگوي توليد و تجارت، کاهش سهم از سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي و … مي‌باشند. مي‌توان گفت که برخي از آثار منفي مذکور در اقتصاد و تجارت خارجي ايران نيز در دهه‌هاي گذشته به دليل دور ماندن خواسته يا ناخواسته از اقتصاد و تجارت جهاني بروز نموده‌اند.
2-4-5ـ دلايل ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني:اين سوال مطرح است که جمهوري اسلامي ايران با پيوستن به سازمان تجارت جهاني بايستي چه اهدافي را دنبال نمايد؟ و دلايل تمايل جمهوري اسلامي ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني چيست؟ بخشي از موارد مهمي که در پيوستن به سازمان تجارت جهاني قابل جستجوست، به شرح زير مي‌باشد:
1. تقويت جايگاه ايران در بازارهاي بين‌المللي و منطقه‌اي. افزايش قدرت رقابت و چانه‌زني. حاشيه امنيت اقتصادي براي سرمايه‌گذاري (داخلي/ خارجي). جذب سرمايه‌گذاري (داخلي/ خارجي). جلوگيري از فرار سرمايه. گسترش امنيت بازار سرمايه (بورس). امنيت روند فعاليت بخش خصوصي (خصوصي‌سازي). توسعه يافتن روند اقتصاد الکترونيک در کشور (تجارت، بانکداري، ماليه‌، بيمه، بورس و …). افزايش کارآمدي قوانين و مقررات اقتصادي (ابهام، نارسايي، نبود قانون). از بين رفتن بسترها و زمينه‌هاي رانت و انحصار و امتيازات. کاهش فاصله عقب‌ماندگي در جامعه اطلاعاتي (شکاف ديجيتالي). توسعه صادرات غيرنفتي. مقابله با تحريم اقتصادي / سياسي. افزايش درآمدهاي دولت. کاهش بحران‌هاي
اقتصادي (بازار سرمايه، پول، ارز و …). کاهش بيکاري در بلندمدت. جلوگيري از انزواي اقتصادي ايران. کاهش حجم و نقش دولت در اقتصاد. کاهش فاصله عقب‌ماندگي با مقياس‌هاي جهاني. تقويت حضور و تاثيرگذاري در سازمان‌هاي بين‌المللي. کاهش محدوديت‌هاي دسترسي به منابع مالي خارجي. افزايش سطح بهره‌وري و کارايي منابع (نيروي انساني، منابع طبيعي، سرمايه). افزايش مشارکت بخش خصوصي (اقتصادي، اجتماعي، سياسي و …). تقويت نهادي و ساختاري در پيوند، نظام بين‌الملل و فرايند جهاني شدن (اقتصادي، سياسي و …). افزايش ظرفيت‌هاي هم‌پيوندي با اقتصاد بين‌الملل
2-4-6-سيرعضويت ايران در سازمان تجارت جهاني
سازمان تجارت جهاني در يک گزارش تفصيلي به ارائه جزئيات مراحل هفت‌گانه عضويت دائم ايران در اين سازمان پرداخته است.عضويت دائم يک کشور در سازمان تجارت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، حقوق بشر، اقتصاد کشور