منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

مقداري از کالاهاي مورد نياز خود را از منابع داخل تهيه کند و يا در توليد کالاهاي خود از مواد ساخت داخل استفاده کند.بر اساس اين موافقت نامه ،کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني نبايد نسبت به سر مايه گذاري خارجي تدابيري در پيش بگيرند که منجر به برخورد تبعيض آميز با کالاهاي ساخت داخل و کالاهاي توليد شده در پروژه هاي سرمايه گذاري خارجي شود. در ضميمه اين موافقت نامه مصاديق رفتار تبعيض آميز ذکر شده است،مانند الزام سرمايه گذار خارجي به خريد محصولات داخلي،محدود ساختن سرمايه گذاري خارجي در خريد کالاهاي وارداتييکي از دلايل تشکيل سازمان تجارت جهاني،يک پارچه کردن موافقت نامه هاي چند جانبه اي بود که تنها در روابط آن دسته از کشورهايي که به آن پيوسته بودند لازم الاجرا بود. از نتايج مذاکرات دور اروگوئه ،برقراري سيستم واحدي بود که بر اساس آن پيوستن به سازمان به معناي قبول کليه معاهدات و موافقت نامه هاي چند جانبه آن تلقي مي شد،يعني هر کشور که مي خواست به سازان ملحق شود مي بايست کليه موافقت نامه هايي را که در دور اروگوئه امضا شده بود بپذيرد و حق نداشت به بعضي پيوسته و به برخي ديگر نپيوندد.موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني در واقع نقطه ثقل موافقت نامه هاي اين سازمان است که بقيه موافقت نامه ها به آن پيوست شده است تحولات اخير در اقتصاد جهاني بسيار متأثر از گفت‌وگو‌هايي است که در نه دور گفت‌وگو‌هاي بين‌المللي مربوط به “موافقت‌نام? عمومي تعرفه و تجارت” بر جهان حاکم شده است در هشتمين دور اين گفت‌وگو‌ها که به دور اروگوئه مشهور است، موافقت‌نامه هاي جديدي در زمين? محصولات کشاورزي، پارچه و پوشاک، خدمات و تأسيس سازمان جهاني بازرگاني تدوين شد.موافقت در زمين? تشکيل سازمان جهاني تجارت، درواقع پذيرفتن تغيير از يک نظام چندجانبه ادغام شده به يک نظام کلي و يک‌ پارچه است. در واقع، نتايج تلاش‌هاي زياد در مورد آزاد‌سازي تجارت پنجاه سال پس از ايجاد بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول به منصه ظهور رسيده است و تجارت بين‌المللي در پي تشکيل سازمان جهاني تجارت جايگاه مناست خود را يافته است.به هر حال گفت‌وگو‌هاي اروگوئه به تصويب 28 موافقت‌نانه منجر شد که اين 28 موافقت‌نامه نيز به نوبه خود 20 ارگان را به‌ وجود آورد تا متولي امور اداري مربوطه باشد. تمام ارگان‌ها زير نظر سازمان جهاني کار مي‌کنند و در واقع روابط تجاري بيش از 148 کشور را زير نظر دارند (اکبريان 1381).

2-2-10-اعضاي سازمان جهاني تجارت :
2-2-10-1-اعضاي اصلي(دوژوره):مي توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامه جهاني تجارت بهره مند شوند و ملزم به اجراي قطعنامه هاي صادره از طرف سازمان هستند.

2-2-10-2-اعضاي ناظر:اين کشورها با پرداخت سالانه 1500 فرانک سوئيس از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت مي کنند ولي تعهدي در اجراي قطعنامه هاي آن ندارند.کشورهاي ناظر مانند اعضا بايد گزارش سياست تجاري خارجي و تحولات آن را به اين سازمان تسليم کنند و هر سال مبلغي به عنوان کمک دواطلبانه به آن بپردازند.

2-2-10-3- اعضاي دوفاکتو:اعضاي تحت الحمايه هستند يعني کشورهاي استقلال يافته اي که موافقتنامه از قبل شامل حال آنها (هنگامي که مستعمره يکي از کشورهاي عضو سازمان بوده اند)شده است و حال مي توانند با حمايت و اعلاميه صادر شده از سوي کشور استعمارگر سابق و البته ارائه درخواست به صورت عضو اصلي سازمان درآيند.

2-2-10-4-عضويت موقت: اين وضع تنها درباره تونس مصداق دارد.اين کشور چندين سال به دلايل خاص اقتصادي-سياسي-اجتماعي خود از اين وضع استفاده کرد و به گفته يکي از مسئولان سازمان جهاني تجارت مورد تونس را مي توان يک تصادف تاريخي در طول عمر اين سازمان دانست.تفاوت عضو کامل و موقت در اين است که عضو موقت از حق راي و ديگر حقوق اعضاي کامل بويژه امتيازات تعرفه اي محروم است.درحال حاضر 148 کشور عضو رسمي و 33 کشور نيز عضو ناظر هستند.اعضاي ناظر بايد مذاکرات مربوط به عضويت رسمي خود را در طول 5 سال از زمان پذيرفته شدنشان به عنوان عضو ناظر با سازمان شروع کنند.

2-2-11-ساختار و تشکيلات سازمان جهاني تجارت:
سازمان تجارت جهاني براي دستيابي به موافقتنامه‌هاي مورد تاييد اعضا و نيز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصميم‌گيري، نظارتي، اجرايي و حقوقي بهره مي‌برد. اين ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزيران، شوراي عمومي، رکن حل اختلاف، رکن بررسي خط مشي تجاري ، شوراها،کميته ها ،و دبير خانه.(موسي زاده،1382)
2-2-11-1-کنفرانس وزيران: کنفرانس وزيران بالاترين رکن سازمان تجارت جهاني بوده که نمايندگان همه اعضاء را در بر مي گيرد و اختيارات اعضاي آن محقق ساختن کارکردهاي سازمان ، اتخاذ اقدامات لازم در اين راستا و تصميم گيري در زمينه توافقنامه هاي تجارت چند جانبه در صورت درخواست هر يک از اعضاست . کنفرانس وزيران حداقل يکبار در هر دو سال تشکيل جلسه مي دهد،شيروي،(1387)کنفرانس مذبورمدير کل سازمان و حدود وظايف و اختيارات او را تعيين مي کند،18. کنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني براي اولين بار در دسامبر سال ???? در سنگاپور تشکيل شد. اين کنفرانس همچنين در سال‌هاي ???? در ژنو، ???? در سياتل آمريکا، ???? در دوحه قطر، ???? در کنکان مکزيک و ???? در هنگ‌کنگ برگزار شد.
کنفرانس افتتاحيه وزرا در سال ???? در سنگاپور برگزار گرديد. عدم توافق اقتصادهاي کاملا پيشرفته و در حال توسعه در اين کنفرانس بر سر مسايل مطروحه عيان شد و به آنها عنوان ” مسايل سنگاپور ” را بخشيد ،کنفرانس دوم وزرا در سوئيس برگزار شد.کنفرانس سوم وزرا در سياتل واشنگتن برگزار شد و به شکست انجاميد تظاهرات گسترده و تلاش پليس وگارد ملي براي کنترل جمعيت معترض توجه جهانيان را به خود جلب نمود.
کنفرانس چهارم وزرا در دوحه برگزار شد.کنفرانس پنجم وزرا در کنکون مکزيکو و با هدف توافق برسر گفتگوهاي دور دوحه انجام گرفت . ائتلاف کشور جنوب جي .? ( به رهبري هند ، چين و برزيل ) با تقاضاي شمالي ها مبني بر پذيرش به اصطلاح ” مسايل سنگاپور ” مخالفت کردند و خواستار پايان پرداخت يارانه کشاورزي در اتحاديه اروپايي و ايالات متحده شدند . مذاکرات بي هيچ نتيجه‌اي متوقف شد.کنفرانس ششم وزرا در هنگ کنگ و از ?? دسامبر تا ?? دسامبر سال ???? برگزار گرديد . اگر قرار بود مذاکرات دوحه پس از چهار سال پيشرفتي داشته باشد اين کنفرانس بسيار جالبي بود اين روند مي‌شد به نتيجه گيري از دور جديد مذاکرات در سال ???? منتهي شود . دراين کنفرانس کشورها تصميم گرفتند تا پايان سال ???? هر گونه يارانه براي صادرات محصولات کشاوري خود را قطع کنند و تا پايان سال ???? نيز پرداخت يارانه براي صادرات پنبه را متوقف سازند . بعلاوه بحث کشورهاي در حال توسعه اين بود که بايد به کالاهاي بدون تعرفه و آزاد از کشورهاي داراي کمترين سطح توسعه هم دسترسي داشته باشند . همه کالاها به جز تسليحات نظامي از سوي اتحاديه اروپايي تا سقف ? درصد از خطوط تعرفه‌اي معاف شدند . ساير مسايل مهم نيز به مذاکرات بيشتر وکامل شدن در پايان سال ???? موکول شدند .
2-2-11-2-شوراي عمومي : شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني بالاترين سطح در تصميم گيري هاي سازمان تجارت جهاني بوده که درباره موضوعهاي روزمره و کارکردهاي اين سازمان نظر مي دهد . مقر اين شورا در ژنو قرار دارد و معمولا هر دو ماه يکبار تشکيل جلسه داده و در اين جلسات که مابين جلسات کنفرانس وزيران برقرار مي گردد . از جانب کنفرانس وزيران عمل کرده و مستقيما به کنفرانس گزارش مي دهند. شيروي(1387) از نمايندگان کليه دول عضو تشکيل شده است.در فواصل اجلاسهاي بين المللي کنفرانس وزيران وظايف آن را برعهده دارد.وظيفه ديگر اين شورا هدايت کلي و نظارت بر نحوه فعاليتهاي شوراهاي تجارت کالا -تجارت خدمات و رکن بررسي خط مشي تجاري را برعهده دارد و جهت ايفاي مسئوليتهاي خود مبادرت به تشکيل جلساتي مي کند، شوراي عمومي مستقيماً به کنفرانس وزيران گزارش مي‌دهد، شرکت‌کنندگان در جلسات شوراي عمومي را نمايندگان همه اعضا (معمولاً سفرا يا معادل آنها) تشکيل مي‌دهند.19
2-2-11-3-هيئت حل اختلاف: ممکن است يک دولت عضو سازمان مدعي شود که عضو ديگري معاهده يا تعهدي را برخلاف مصالح وي نقض نموده‌است. در چنين شرايطي، شوراي عمومي به‌عنوان رکن حل اختلاف تشکيل جلسه مي‌دهد. به منظور مشورتهاي لازم و حل اختلاف ميان دولتهاي عضو هيئتهاي رسيدگي خاص و مراجع تجديدنظر تشکيل مي شود.تصميمات اين هيئت براي کليه کشورهاي عضو لازم الرعايه است.
2-2-11-4-شوراي عمومي گاه نيز به عنوان رکن بررسي خط مشي تجاري تشکيل جلسه مي دهد . اين رکن رياست ، قوانين و رويه خاص خود را داشته و به تجديد نظر در سياستهاي تجاري اعضاء براي آماده کردن آن در مکانيسم بازنگري در سياست تجاري مي پردازد . در ابتداي هر سال رياست و دو معاونت اين رکن از بين اعضاء براي يک سال انتخاب مي گردند. عمده ترين وظايف اين هيئت عبارتند از:بررسي خط مشي ها و رويه تجاري همه اعضا از لحاظ تاثير آنها بر نظام چند جانبه تجاري و ارزيابي عملکرد مکانيسم بررسي خط مشي تجاري است.

2-2-11-5-شوراهاي تخصصي: اين سازمان داراي شوراهاي تخصصي متعدد است که از آن جمله مي توان به شوراي تجارت کالا -شوراي تجارت خدمات و شوراي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالکيت معنوي اشاره کرد.
الف – شوراي تجارت کالا :
شوراي تجارت کالا سرپرستي بر موافقتنامه هاي چند جانبه داير بر تجارت کالارا بر عهده دارد . اين موافقتنامه ها مشتمل بر موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت و توافقات مربوط و 12 موافقتنامه ديگر است . اين شورا شامل 10 کميته است که هر کدام در زمينه خاص فعاليت دارند ( مانند کشاورزي ، دستياب به بازار ، يارانه ها ، اقدامات ضد فروش زير قيمت تمام شده و غيره )
ب – شوراي تجارت خدمات :
شوراي تجارت خدمات سرپرستي بر موافقتنامه عمومي تجارت خدمات را بر عهده دارد . شرکت در اين شورا براي تمام اعضاء سازمان تجارت جهاني آزاد بوده و اجازه ايجاد ارکان متمم را دارد . کميته خدمات مالي ، کميته تعهدات مشخص و گروههاي کاري آيين نامه هاي داخلي و قواعد موافقتنامه عمومي تجارت خدمات جزو ارکان متمم حاضر در اين شوراست .
ج – شوراي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالکيت فکري :
حقوق اموال ذهني ، حقوقي است که به افراد براي خلق انديشه ها يشان داده مي شود . اين شورا سرپرستي برکارکردهاي موافقتنامه هايي که به اين اموال مرتبط مي شود را بر عهده دارد .
2-2-11-6-کميته هاي تخصصي: کنفرانس وزيران در جهت اجراي وظايف خود کميته هاي تخصصي مختلفي را ايجاد مي کند.
. کميته ها و ساير بدنه هاي متمم : سه کميته اصلي در سازمان تجارت جهاني وجود دارد.
-کميته تجارت و توسعه
– کميته محدوديتهاي تراز پرداختها
– کميته بودجه ، مالي و تشکيلاتي
اين کميته ها وظايف خود را طبق موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه و آنچه شوراي عمومي مقرر مي کند ، تعيين کرده است و عضويت در اين کميته ها براي تمام اعضاء آزاد است. وظايف اين کميته‌ها بر مبناي موافقتنامه‌هاي تجاري چندجانبه و مصوبات شوراي عمومي تعريف مي‌شود. عضويت در اين کميته‌ها براي تمامي اعضاي سازمان تجارت جهاني آزاد است،همچنين کميته‌هاي تجارت و محيط زيست و موافقتنامه‌هاي منطقه‌اي تجاري نيز زير نظر شوراي عمومي فعاليت مي‌کنند.
2-2-11-7-دبيرخانه : مديرکل رياست دبيرخانه را برعهده دارد و از طرف کنفرانس وزيران نيز منصوب مي شود، دبيرخانه سازمان جهاني تجارت كه مقر آن در شهر ژنو سوئيس است مسئول اداره امور اداري است عمده فعاليت دبيرخانه مربوط به مذاكرات الحاق اعضاي جديد و ارائه مشورت هاي لازم به كشورهاي متقاضي عضويت در سازمان است سازمان جهاني تجارت نيل به اين اهداف را بر مبناي اصولي همچون اصل عدم تبعيض، اصل آزادسازي تجاري، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافيت، اصل رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه تعقيب مي كند. البته بايد توجه داشت كه بر اين اصول استثنائات زيادي وارد شده است و اينطور نيست كه همه كشورهاي عضو سازمان جهاني

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، حل اختلاف، اصل دولت کامله الوداد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد حل اختلاف، سازمان تجارت جهاني، حل و فصل اختلافات