منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، حل و فصل اختلافات، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

برگرديم،بروز جنگ جهاني اول و متعاقب آن،رکود اقتصادي دهه 1930 و همين طور بروز جنگ جهاني دوم و از هم پاشيدگي بزرگي که در مبادلات و فعاليت هاي توليدي کشورهاي پيشرفته به وجود آمد،اين احساس را در بين کشورهاي جهان به وجود آورد که جهت حل اين مشکلات،همکاري هاي خود را تقويت کرده و در جهت رفاه و رونق اقتصادي تلاش هايي صورت دهند.علت اين رکود بي سابقه،سياست هايي بود که کشورها به واسطه بروز جنگ ومسايل ديگر در پيش گرفته بودند:به عنوان مثال،افزايش “تعرفه هاي وارداتي”تبعيض بين کشورهاي طرف تجاري و برقراري ديگر موانع تجاري،که اين تدابير نه تنها از رکود اقتصادي نکاست بلکه آن راشديدتر هم کرد. اين سياست ها باعث شد آهنگ مبادلاتي تجاري کند شود.در پيش گرفتن چنين سياستهايي در کوتاه مدت اثرات مثبتي در اقتصاد ملي اين کشورها به جا گذاشت ولي به زودي به يک بحران در سطح جهان تبديل شد، زيرا تمام کشورهاي عمده تجاري،در جهت محدود کردن واردات و صادرات و حمايت از صنايع و توليدات داخلي،مقررات محدود کننده مشابهي را برقرار کردند. چنين شيوه هاي محدود کنندهاي باعث شد حجم تجارت بين المللي به شدت کاهش پيدا کند و همين امر بر وخامت اوضاع افزود.به کارگيري اين شيوه ها باعث شد اين ايده تقويت شود که لازم است کشورها در کنار يک ديگر قرار گرفته و در جهت رفع موانع تجاري موجود،قراردادهاي چند جانبه اي را تنظيم کنند. از طرف ديگر وقوع جنگ جهاني دوم اين احساس را تقويت کرد که وابستگي اقتصادي کشورها به يک ديگر باعث کاهش انگيزه براي جنگ خواهد شد،از اين رو کشورهاي عمده تجاري بلافاصله بعد از جنگ جهت جلو گيري از بروز خوشوت و براي ترميم خرابي هاي جنگ و تنظيم روابط تجاري بين المللي بر اساس تضمين رقابت سالم و آزادي تجاري توافق کردند(سازمان تجاري بين المللي) همراه و همزمان با بانک بين المللي ترميم و توسعه(بانک جهاني) و” صندوق بين المللي پول “تکيل شود، اما آمريکايي ها زير بار تاسيس سازماني که بر کشورها حاکم باشد نرفتند.در نتيجه،با رد عضويت آمريکا در کنگره اين کشور،سازمان ياد شده که بنا بود به عنوان يک سازمان تجاري بين المللي سياست هاي اعضا را کنترل و نظارت نمايد،به وجود نيامد و اهداف آن عملي نشد. اما به جاي آن توافق شد که کشورها دور هم بنشينند و مذاکرات را ادامه دهند.بر اساس توافقاتي که بين کشورها جهت ادامه مذاکرات صورت گرفته بودموافقت نامه هاي تجاري دو جانبه فراواني بين کشورها به امضاء رسيد .تنها تا سال 1947 کشور آمريکا توانست با 23 کشور جهان موافقت نامه تجاري دو جانبه امضا کند و سرانجام پس از فرازو نشيب هاي فراوان در سال 1948 پيشنهاد تاسيس سازمان تجاري بين المللي جاي خود را به تشکيل و بر قراري “موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت” (گات)داد.اين موافقت نامه که توسط 23 کشور جهان امضا شد وظيفه گرفتن تصميمات تجاري و نظارت بر فعاليت هاي تجارت بين الملل را به دست گرفت. البته اين موافقت نامه،صرفا يک معاهده بود و هيچ سازمان تخصصي بر اساس آن پديد نيامد.با اين حال ايده تاسيس يک سازمان جهاني در موضوع تجارت بين الملل هيچ گاه فراموش نشد و مذاکرات کشورهاس عضو موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)جهت حذف ديگر موانع تجاري ادامه يافت و طي 8 دور مذاکرات کشورها،قوانيين م مقررات زيادي به گات افزوده و موادي از آن اصلاح گرديد.دور اول مذاکرات در سال 1947 در هاوانا برگزار شد و طي آن تعداد فراواني از تعر فه ها حذف شد. دور دوم مذاکرات در انسي فرانيه بود و نتيجه آن کاهش 5000 تعرفه بود.
دور سوم مذاکرات که در تورکاي انگلستان و بين سال هاي 1951-1950 برگزار شد 8700 تعرفه کاهش يافت و سطح عمومي تعرفه ها 20 در صد کم تر از سال 1948 شد.دور چهارم در سالهاي 1955-1956 دور پنجم طي سالهاي 1962-1961 و دور ششم مذاکرات که معروف به دور کندي است در سال هاي 1967-1964 در ژنو برگزار شد. در دور هفتم که معروف به دور توکيو است و بين سالهاي 1979-1973 برگزار شد، علاوه بر کاهش تعرفه ها مثل ماليات ها و حقوق گمرکي،موانع تعرفه اي مثل يارانه ها و … هم برسي گرديد.دور هشتم که مهمترين دور مذاکرات و ره دور اروگوئه معروف است در سالهاي 1994-1986 به مدت 8 سال بر گزار شد و در حقيقت آخرين دور اين مذاکرات بود. مذاکرات دور اروگوئه را بايد نقطه عطفي در تاريخ نظام تجاري بين المللي تاقي نمود.در اين دور از مذاکرات تصميمات مهمي گرفته شد که از جمله مي توان به توافق کليه اعضا براي تشکيل سازماني به نام سازمان تجارت جهاني اشاره کرد. از ديگر تصميمات ،به رسميت شنا ختن محصولات فکري مانند کتاب،فن آوري،اختراعات و ابتکارات و به عبارتي مالکيت معنوي بود.پس از آن مذاکرات دور اروگوئه براي تاسيس سازمان تجارت جهاني به پايان رسيد ،مذاکرات نهايي آن در سال 1994 در مراکش انجام شد و سپس در سال 1995،سازمان تجارت جهاني طي يک اجلاس رسمي در ؤنو آغاز به کار کرد.تشکيل سازمان تحارت جهاني در چارچوب گات مهمترين دستاورد مذاکرات دور ارو گوئه است.مذاکرات دور ارو گوئه بسيار طولاني پيچيده بود اما تاسيس موجب تحولي عميق در نظام حقوقي حاکم بر تجارت جهاني شد.
2-2-6-اهداف سازمان تجارت جهاني
در مقدمه” موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني”5 به اهداف اين سازمان اشاره شده است که شباهت زيادي به اهداف گات دارد. اين اهداف عبارتند از:1-ارتقاي سطح زندگي2- تضمين اشتغال کامل3-حجم زياد و افزايش دائمي در آمد واقعي و تقاضاي موثر4- توسعه و گسترش توليد و تجارت کالا و خدمات 5- استفاده بهينه از منابع موجود در جهان مطابق با اهداف توسعه مشروع6-حفظ و حراست مخحيط زيست 7- کوشش براي افزايشسهم کشورهاي در حال توسعه ،مخصوصا کشورهايي که بهره بسيار اندکي از توسعه داشته اند با درک نياز اين کشورها به توسعه اقتصادي.(شيروي،1387)
به اين ترتيب اهداف مطرح شده در گات 1947 در موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني6 تکميل شد. در طول نيم قرن از تشکيل گات تا تحولاتي در سطح بين المللي اتفاق افتاد که ديدگاه هاي عمومي را نسبت به اهداف يک سازمان تجاري بين المللي تحت تاثير قرار داد. اين تحولات که در موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني منعکس شده است عبارتند از:
1-توجه به تجارت خدمات در کنار تجارت کالا 2- توجه به نياز کشورهاي در حال توسعه و شناسايي حق مشروع اين کشورها در دست يابي به توسعه اقتصادي 3-کوشش جهاني براي حفظ و حراست از محيط زيست و تقويت وسايل انجام آن با توجه به تفاوت سطح اقتصادي کشورها. شيروي(1387).در واقع سازمان تجارت جهاني يک سازمان بين‌المللي است؛ که قوانين جهاني تجارت را تنظيم و اختلافات بين اعضا را حل و فصل مي‌کند. اعضاي سازمان تجارت جهاني کشورهايي هستند که موافقت‌نامه‌هاي (حدود ?? موافقت‌نامه) اين سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهاني در ژنو، سويس قرار دارد. تا نوامبر ????، ??? کشور عضو اين سازمان شده‌اند. جمهوري کيپ ورد در حال حاضر جديدترين عضو اين سازمان محسوب مي‌شود،سازمان جهاني تجارت يکي از تشکيلات تخصصي مستقل از سازمان ملل است. به طور کلي سازمان جهاني تجارت پيماني است که رفتار و روابط تجاري کشور‌هاي عضو را تنظيم مي‌کند. بنابراين مبتني بر اهدافي است که براي بيان و درک صحيح آنها لازم است نقش دولت‌ها در تجارت بين‌الملل مشخص گردد. اهداف سازمان جهاني تجارت مندرج در ماد? اول اساس‌نام? آن عبارت است از: بالا بردن سطح زندگي شهروندان از راه مناسبات صحيح اقتصادي و تجاري ميان کشور‌هاي عضو؛ فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل براي همه؛ افزايش مستمر و مداوم درآمد‌ها؛ بالا بردن ميزان تقاضا؛ بهره‌برداري کامل از منابع جهاني؛ افزايش مبادلات و بهبود بخشيدن نظام تجاري ميان کشور‌هاي عضو سازمان جهاني تجارت.هدف اصلي سازمان جهاني تجارت در واقع ايجاد يک نظام اقتصادي بين‌المللي آزاد است که در آن دخالت دولت در امور تجاري در کم‌ترين حد باشد، و بنگاه‌هاي توليدي از قدرت و امکان رقابت يکسان در سطح بين‌المللي برخوردار باشند. اين هدف بر پاي? اصول زير دنبال مي‌شود هنگام بيان اهداف گات گفته شد كه در مقدمه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت مواردي همچون بالابردن سطح زندگي مردم كشورهاي عضو، فراهم نمودن امكانات ايجاد اشتغال كامل، افزايش درآمدهاي واقعي و بالابردن سطح تقاضا، و بهره برداري مؤثر از منابع جهاني و گسترش توليد تجارت بين المللي به عنوان اهداف گات ذكر شده است. اهداف ياد شده، اهداف سازمان جهاني تجارت نيز است. به اضافه اين كه در اين سازمان گسترش توليد و تجارت خدمات نيز علاوه بر گسترش توليد و تجارت كالاها مدنظر قرار گرفته است و استفاده از منابع جهاني هم به حمايت از محيط زيست و رشد پايدار مشروط شده است. بنابراين اگر اهداف سازمان جهاني تجارت را بخواهيم بطور خلاصه بيان كنيم عبارت خواهند بود از:
1) مديريت و نظارت بر اجراي موافقتنامه هاي امضاء شده بين اعضاء
2) مجمعي براي مذاكرات تجاري چندجانبه
3) مكانيسم حل و فصل اختلافات تجاري
4) بررسي و رزيابي سياستهاي تجاري اعضاء
5) همكاري با ديگر سازمانهاي بين المللي در زمينه مديريت اقتصاد جهاني
6) كمك به كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار جهت برخورداري از مزاياي نظام تجارت چندجانبه
2-2-7-اصول حاکم بر سازمان تجارت جهاني
قبل از تشکيل سازمان تجارت جهاني،موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت ،مبناي تجارت جهاني بود .اصولي بر اين موافقت نامه حاکم بود که بعدا در دور اروگوئه اصول ديگري هم به آن اضافه شد و در مجموع،اصول حاکم بر سازمان تجارت جهاني را تشکيل داد. اين سازمان براي دست يابي به اهداف خود و تحقق آن ها،اصول و قواعدي را مد نظر قرار داده است که کشورهاي عضو اين سازمان بايد اين اصول و سازوکارها را جهت رسيدن به آن اهداف رعايت کنند.اين اصول عبارت اند از:
2-2-7-1-اصل آزادي تجاري بين اعضا
يکي از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهاني ،تضمين آزادي تجاري بين اعضا مي باشد.هدف اصلي بر طرف کردن و از بين بردن موانع تحاري در سطح بن المللي است،از اين رو برقراري هر نوع مانع تجاري غير از برقراري”تعرفه گمرکي”7 ممنوع است.طبق ماده 11 گات 1994 هيچ يک از اعضا حق ندارند به جز تعرفه هاي گمرکي و ماليات ها،محدوديت هايي از طريق بر قراري”سيستم سهميه بندي واردات و صادرات” 8يا از طريق الزام به گرفتن مجوز صارات و واردات بر قرار کنند. (شيروي،1387)
پس به طور کلي هر نوع موانع غير تعرفه اي مانند سهمسه بندي واردات ،مجوزهاي صادرات و واردات ،ارايه يارانه هاي صادراتي بجز در موارد استثنايي ممنوع است.(فتحي،1374)
2-2-7-2-اصل تثبيت و کاهش تعرفه هاي گمرکي.
يکي از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهاني،کاهش تعرفه هاي گمرکي است. برخلاف موانع تجاري ديگر،بر قراري تعرفه هاي گمرکي در گات و سازمان تجارت جهاني امري مجاز تلقي شده است اما از آن جا که کشورهاي عضو ممکن است با برقراري سيستم تعرفه هاي گمرکي در عمل آزادي تجارت را تحت الشعاع قرار دهند،کليه کشورها متعهد شدهاند تعرفه هاي گمرکي خود را به طور قابل توجهي کاهش دهند. در همين راستا کشورهاي عضو به طور دائم در مذاکرات دو جانبه خود،در صدد کاهش تعرفه هاي گمرکي هستند و در طول بيش از پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت جهاني ،اين مذاکرات به نتايج مطلوبي رسيده و حجم تعرفه هاي گمرکي روز به روز کاهش پيدا کرده است. شيروي(1387)به موجب اين اصل،تعرفه هاي گمرکي تنها وسيله حمايتي بوده و برقراري”موانع شبه تعرفه اي”9 فتحي(1374)غير تعرفه اي و مقداري ممنوع است. بنا براين ،حمايت از توليدات داخلي بايد صرفا با تغيير در ميزان تعرفه هاي گمرکي انجام گيرد.البته در اين اصل استثناهايي هم در نظر گرفته شده است.
2-2-7-3-اصل الغاي تبعيض هاي تجاري
يکي ديگر از اصول بنيادي و محوري گات و سازمان تجارت جهاني،اصل الغاي کليه تبعيض هاي تجاري است،10اين تبعيض ها ممکن است به دو صورت برقرار شود)موسي زاده،1382)
1-برخورد با کالاهاي وارداتي از کشورهاي گوناگون متفاوت باشد،به صورتي که يک کالاي مشابه چنانچه از کشور الف آمده باشد از امتياز بيشتري نسبت به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، سازمان ملل، تجارت آزاد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، حل اختلاف، اصل دولت کامله الوداد