منبع پایان نامه ارشد درمورد زیبایی شناسی، زیبایی شناختی، مجسمه سازی، سیستم های اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

علی رغم امکان ویرایش فیلم یا ترکیب شدن با تصاویر دیگر در مونتاژ،ثابت بود.ه عنصری از تصویر را هنگامی که در کامپیوتر به زبان دیجیتالی تبدیل می شود،می توان اصلاح کرد.تصویر در کامپیوتر به(اطلاعات)تبدیل می شود و می توان تمامی آن را دست کاری کرد .پیتر ویبل مدیر موسسهه ی رسانه نوین در دست شتادل شوله فرانکفورت می گوید:”برای نخستین بار در تاریخ،تصویر منظومه ای پویاست.”
چالز اشتانبک، مدیر مرکز بین الملی عکس برداری نیویورک،با اشاره به کامپیوترهای الکترونیکی تمام دیجیتال که در عرصه1946در کالج مهندسی الکترونیک دانشگاه مور فیلادلفیا عرضه شده می نویسد:”حدود چهل پنج سال پیس از عرضه،این اعجاب فناورانه با جای دادن خود در مرکز آن چیزی که می توان آن را دومین دگرگونی فناوری خواند،نقش های بی شماری را در فرهنگ به عهده گرفته است،گذر از عصر صنعتی به عصر الکترونیک .این نیرویی است برای حرکت از محدودیت های جهان آنالوگی به سوی جهان اندیشمندانه و ضاهراً با توانی بی حد و مرز و حال گسترش دیجیتال.”))(راش،مایکل،1389 ،198)
((در هنر، دانش بصری دیگر محدود به «ابژه» نیست. هنر باید جهان سیال و در حال تغییری را که درون کامپیوتر آن را فراهم می کند، در بر گیرد: دنیای هنر تعاملی که واقعیتش مجازی باشد، برای تکمیل کار هنری به بیننده وابسته است. هنگامی که دوشان پیشنهاد داد که کار هنری برای تکمیل مفهوم وابسته به تماشاگر است.او نمی دانست در پایان این قرن برخی از آثار هنری (همانند فیلم های تعاملی) به معنای واقعی کلمه وابسته به تماشاگراند. نه تنها برای کامل کردن بلکه برای آغاز کردن و محتوا بخشیدن به اثر.
«تعاملی» رایج ترین اصطلاح در توصیف نوع هنر عصر دیجیتال است. هنرمندان با وجود ماشین ها (کنش و واکنش تعاملی بیشتر با شی خودکار اما هوشمند)، برای خلق کنش های تعاملی بیشتر با تماشاگران تلاش می کنند که یا هنر خود را در ماشین خلاصه کنند و یا در برنامه های روزمره ی از پیش تعیین شده شرکت کنند که خوشان می توانند (تا کنون به روش های محدود) آن را مطابق دستورات با حرکات ساده تماشگر دست کاری کنند. در چیدمان تعاملی گروه ژاپنی دامب تایپ (عشاق)(1995)، حرکات تماشاگران در برابر سیستم بصری که با لیزر عمل می کند، تصاویر از پیش ضبط شده بازیگران قدم بر می دارند و آن ها را مورد خطاب قرار می دهند. در خارج از موزه بازی های ویدئویی مانند (مرد پاک)، (منطقه نبرد)، (فروجر) و (آدم خوار) نسلی از نوجوانان و بزرگ تر های آن ها را با رسانه تعاملی آشنا می کند. پرسش های زیبا شناسی فراوانند. همچون پرسش های زیبایی شناسی در باره ی هنر ویدئویی، اما در مودر ویدئو که اکنون در تمام بررسی های جهانی از هنر معاصر حضور دارد، اگر هنرمندان گمارند،هنر پدیدار خواهد شد. ))(همان،196)

4-9 هنر کامپیوتر
((مشکل بتوان مبالغه کرد که ما در اواخر قرن بیستم تا چه حد از بوم نقاشی دور شده ایم.هنر دیجیتالی پیش از بوم نقاشی دور شده ایم.هنر دیجیتالی پیش از آنکه در آکادمی های هنری ریشه گیرد،از سیستم های دفاع نظامی سر بیرون آورده است.جنگ سرد میان غرب و بلوک کمونیستی فرو پاشیده امروز در دهه ی 50 و 60 و پیشرفت های سریع فناوری،خصوصاً پؤوهش و توسعه ی سیستم های اطلاعاتی کامپیوتری را قوت بخشید.))(راش،مایکل،1389 ،198)
((مایکل نول563 آمریکایی که معمولاً به عنوان نخستین(هنرمند دیجیتالی)همراه با هنرمندان آلمانی فریدرنیک564 و جورج نی565 مطرح می شود،نمونه ای در این باره است.نول که به عنوان پژوهشگر جوان در آزمایشگاه های بل566 در نیوجرسی درباره ی کیفیت انتقال تلفن کار می کرد،خلق تصاویر انتزاعی تولید شده با کامپیوتر مانند(کوادراتیک گاوسی)567(1963)را آغاز کرد که ان را تقلیدی از کوبیسم پیکاسو می دانست.در1965 گالری هوارد وایز نیویورک(عکس های تولید کامپیوتر)568،شامل چند کار از نول و همکارانش بلاژولس569 را که تصویر می شد نخستین نمایشگاه اختصاصی هنر کامپیوتر باشد(به واقع چند ماه قبل نیک و نی در گالری نیدلیش در شهر اشتوتگارت کارهایشان را به نمایش عمومی کذارده بودند)،به نمایش گذاشت.عنوان این نمایشگاه به این دلیل انتخاب شده بود که افراد یادشده آن کاری را که با تصاویر کامپیوتری انجام می شد،هنر تلقی نمی کردند.برخی کارهای اولیه نول براساس نقاشی های دیگر هنرمندان از جمله موندریان بود.در1970 نول به مسئله ی زیبایی شناسی هنر کامپیوتری اولیه اشاره کرد:”از کامپیوتر تنها برای کپی کردن تاثیرات زیبایی شناسی استفاده شده است که با کاربرد رسانه های رایج به سادگی قابل حصول است….کاربرد کامپیوتر در هنر برای آفرینش چیزی است که به منزله ی نزدیکی به تجربه ای کاملاً تازه از زیبایی شناسی باشد.”آنگاه که میل به تجربه( زیبایی شناختی نوین تمام عیار)شاید هدفی پیش از حد آرمانی می نمود،نول موضوعی را طرح کرد که هنر کامپیوتری رای دو دهه آن را تحمل کرد. در واقع تازه در پایان دهه ی1990است که قالب های زیبایی شناسی در این شکل هنری ترقی کرده است. فرانک پوپر570در پژوهش گسترده اش؛(هنر الکترونیک)571(1993)فقط چند نمونه اندک از هنر کامپیوتری را پیش از واسط دهه ی80 قابل ذکر می داند.به نظر می رسد هنرمندان اولیه در هنر مبتنی بر کامپیوتر نیز می داند.به نظر می رسد هنرمندان اولیه در هنر مبتنی بر کامپیوتر نیز همچون اجداد ساختارگرایشان(مجسمه سازانی چون الکساندر آرچیپکو و نائوم گابو)که به ماشین به عنوان همکار خ.یش می نگریستند،به تصویرسازی فوتوریستی یا مکانیکی سوق یافتند،گوی هنر ماشین باید شباهت هایی با خود ماشین داشته باشد شاید طبیعی باشد که این هنر بتواند همسان هایی با کامپیوتر داشته باشد کما اینکه بیشتر اشکال هندسی هنر کامپیوتری متاخر گواهی بر این مدعا است.))(همان،202)
یکی از مشکلات مهم در پیشرفت و هم در سنجش هنر کامپیوتری این است که هنرمندانی که یا مشهور یا در آستانه ی مشهور شدن هستند، از این شکل{هنر}در کارهایشان استفاده نمی کنند.برخلاف هنر ویدئویی که نخستین هنرمندانش چون بروس نومن،ریچارد سرا و جان بالدساری بودند، هنر کامپیوتری نمی تواند مدعی چنین هنرمندان مشهوری باشد.بخشی از این مسئله به دلیل احساست ضد فناوری در میان ضد فرهنگ گرایان و هنرمندان دهه ی60و70است.گروه های متنوع زیست محیطی و ضد هسته ای و فن آوری به اعتراض می پرداختند همین امر باعث شد تا تجربیات هنری فناوری کامپیوتری تحت الشعاع قرار گیرد.
همچنین، استفاده از کامپیوتر در مقایسه با دوربین های دستی و ویدئو های پورتاپاک سونی جایگزینی به صرفه برای گرانی تجهیزات تجاری فیلم بود، آسان نبود. حضور کامپیوتر شخصی تا دهه ی80 روی همه میز ها معمول نبود. ))(همان،204)
((وارا مولنر572 را پیشتاز هنر کامپیوتری تلقی می کنند که حساسیت های مینیمالیستی را به تصاویر کامپیوتر،در کارهای پیچیده و با کنترل زیاد در کامپیوتر، در کارهای پیچیده و با کنترل زیاد در کامپیوتر انتقال داد، مانند : (مسیر)573(1976)، که در ابتدای امر مانند مجموعه ای از طراحی های خطی شتاب زده به نظر می رسد. او از کامپیوتر برای افزایش فهرست کاهایش در آونگاردی استفاده کرد که «به منظرور پدید آوردن شوک زیبایی شناختی و ایجاد شکافی سیستمی و قرینه ای [در زیبایی شناختی]، براندازی حادثه ای یا تصادفی را تمهید می کند.»
اگر چه نوآوری های دیگری از اواسط دهه ی 70 در هنر کامپیوتر رخ داد، اما این هنر کامپیوتری پس از نخستین فوران انرژی در اوایل دهه ی 70 رو به تحلیل رفته است، در کل پذیرفته شده است. در دهه ی 80 هنگامی که کامپیوتر بیش تز قابل تهه و در دسترس شد، استفاده طیف گسترده ای از هنرمندان از جمله آنانی را که کار اصلی شان در رسانه دیگری بود، به دنبال داشت. نویسنده ی آمریکایی و مدیر مستقل ، سینتیا گودمن574 در کتابش «بینش دیجیتالی: کامپیوتر و هنر»575، در حای که به کار چند هنرمند، که قبلا در اینجا نامشان ذکر شد، از جمله دیوید هاکنی ، جنیفر بارلت ، کیت هرینگ و اند وارهول اشاره می کند، می نویسد هر یک از آنان از کامپیوتر در پیشرفت هنر استفاده کردند. اگر چه این امر کاربرد کامپیوتر توسط طیفی از هنرمندان نشان می دهد، اما حاکی از این نیست که هر رسانه جدید برای تصدیقش نیازمند پیوند قبلی با هنرمندان به نام است. ))(راش،مایکل،1389 ،210)
((افزایش دسترسی به کامپیوتر های شخصی در دهه ی 80شکوفایی کامپیوتر بر پایه ی هنر را به همراه آورد که شامل شکوفایی کامپیوتر بر پایه هنر را به همراه آورد که شامل طیف گسترده ای از گرافیک های کامپیوتری، پویانمایی، تصاویر دیجیتالی، مجسمه سازی های سایبرنیتک576، نمایش های لیزری، دخدادهای [هنر] حرکتی و ارتباطات از راه دور و تمام شیوه های هنر تعاملی می شود که نیازمند حضور تماشاگر / شرکت کننده است. چیده مان های نور برنامه ر یزی شده ی مبتکر آلمانی اوتوپین577 و مجسمه سازی اجرای هنری با [رقص] لیزر در فضا باز توسط هنرمندان آمریکایی نورمن بالارد578و جوی ولکه579از جمله ی کارهی چشمگیر در این زمینه است.))(همان،211)

4-10فیلم برداری دیجیتال
((صنعت فیلم به نحو بحث انگیزی هنر برتر قرن اخیر است که در وسعت جهانی و به شکلی به یاد ماندنی در دسترس همگان چه عامه ی مردم و چه آنگاردهای ستیزه جو قرار گرفته است. به نظر می رسد برای بشر، مشاهده ی تصاویر غیر واقعی متحرک یا ساکنی که تجربیات او را از زندگی به تصویر می کشد، لذت بخش بوده است. و بهتر آن که این تصاویر به صورت 35 میلیمتری فیلم برداری شده باشند، که در این صورت ساختاری دلنشین و پر احساس در بر خواهند داشت .
در واقع، رویداد بزرگ سینمای قرن بیستم به آنچه از میان لنز های دوربین استادانی چون سرگئی آیزنشتاین580، دیوید لین581 و اینگمار برگمن582 روایت شد. به پایان خود رسید و سینما به هنر ویدئو- هنر ضبط تصاویر- (و نه ویدئوی هنر583- ضبط تصاویر هنری- که این خود به عنوان یک رسانه ی هنری داستان خاص خود را دارد) تبدیل شد. به این ترتیب هنر دیجیتال به خودی خود، به عنوان هنر رسانه ی نوین و کارگردانان (ژان لوک گدار584، استیون اسپیلبرگ585) نیز هنرمندان رسانه ی نوین شناخته شدند. در حقیقت آنها انتخاب دیگری جز این نداشتند. در حال حاضر ویدئوی دیجیتال به هنر سینما نفوذ کرده و در آینده نزدیک فن آوری دیجیتال، بعضی از نگرانی ها را برای همیشه تغییر خواهد داد، به عنوان مثال می توان از شلوغ ترین بخش ساخت فیلم یعنی هنر پیشه ها، مکان های فیلم برداری و صحنه آرایی نام برد. حتی دوربین ها نیز جای خود را به تصاویر نسل کامپیوتر خواهند داد، که نمونه آن قطار سریع السیر شمال586 محصول 2004، اثر روبرت زمیکس587 است. نویسنده و هنرمند رسانه لو منوویچ588 در مقاله اش در 1995، وضعیت جاری و آینده سینمای دیجیتال را خیلی صریح و روشن بیان می کند. “«سینمای دیجیتال چیست؟»: «صحنه های زنده ی امروز … نقش مواد خام برای ترکیب، جان بخشی و شکل دهی»”.
هنر نوین سینما مشتمل بر چیدمان های چند پرده ای، گسترده نما، چندکاربر و غیر بومی (به عبارت دیگر آنلاین) است. نمایش های چند پرده ای و چند تصویری که ما از دهه ی 1960 با آنها آشنا شده ایم، با چیدمان های هنرمندانی مانند آیزاک جولین589، ایجالیسا آتیلا590، پیر هوگ591، دوگ ایتکن592 و بسیاری دیگر به اوج خود رسید.))(راش،مایکل،1389، 216)
((نمایش چند صحنه ای، ویژگی اصلی آثار هنرمند فنلاندی اینجا- لیسا آتیلا است که کار حرفه ای خود را با کارگردانی در سینما و تلویزیون آغاز کرد. گرایش اوبه تغییر روایت ها ی پیچیده ی سینمایی به صحنه مجزا،منعکس کننده ی موضوعات ذهنی اوست که اغلب از کشمکش های عمیق روحی رنج می برده است.در(خانه)(2002)که نمایشی سه پرده ای است،زنی تنها در خیالاتش خود را در حال پرواز میان درختان تصور کنند.
پیر هوگ فرانسوی که شهرتش بیشتر به دلیل آثار مجسمه و هنر مفهومی اش است،از سینما به عنوان یک اصل در چندین چیدمان خود از جمله،بازسازی(1995)،دوباره به صحنه آوردن فیلم های آلفرد هیچکاک(1953)با عنوان (پنجره پشتی) و (حافظه ی سوم)(1999)،بازسازی فیلمی از سیدنی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تغییر جنسیت، مواد مخدر، ایالات متحده، روزنامه‌نگاری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد هنر معاصر، رسانه های نوین، جهانی شدن، فناوری نوین