منبع پایان نامه ارشد درمورد دانه های روغنی، اکسیداسیون، آلودگی محیط زیست، نام گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

اقلام مصرفی در سبد کالای استراتژیک بوده است.بسیاری از روغن‌ها با استخراج سرد یا پرس سرد به بازار عرضه می‌شوند، این توصیف نامی است که روغن در آن دما بدست آمده است.در اتحادیه اروپا، این استانداردها (استانداردهای بازاریابی) توسط ماده ۵ کمیسیونمقررات (EC) شماره ۲۰۰۲/۱۰۱۹، ۱۳ ژوئن ۲۰۰۲ برای روغن زیتون تنظیم شد. این بند (یا ماده) بیان می‌کند که به منظور استفاده از این نام گذاریها (پرس سرد- استخراج سرد)، تولیدکنندگان روغن زیتون بایستی ثابت کنند دمای مالش دادن و استخراج کردن زیر ۲۷ درجه سانتی گراد (۸۰ درجه فارنهایت) بوده است.دمای مالش دادن و استخراج بسیار مهم است زیرا بر کیفیت روغن زیتون اثر می‌گذارد. وقتی دمای بالا استفاده می‌شود بیشتر رایحه‌های فرار از دست می‌رود و میزان اکسیداسیون روغن افزایش می‌یابد بنابراین کیفیت تولیدی روغن‌ها پایین‌تر است. علاوه بر این محتویات شیمیایی شامل پلی فنول‌ها، آنتی اکسیدان‌ها وویتامین‌های موجود در روغن با درجه حرارت بالا کاهش می‌یابد. دما را اساسا با کنترل کردن دمای آبی که در این ۲ مرحله اضافه می‌شود، تنظیم می‌کنند. درجه حرارت‌های بالا باعث می‌شود عملکرد روغن بدست آمده از خمیر افزایش می‌یابد.
چشم اندازه آینده :
در آینده به منظور بالا بردن کیفیت روغن بدست آمده باید تلاش کرد نکات منفی موجود در متودهای فعلی را حذف کرد:
۱- کاهش اکسیداسیون توسط ورود به مراحل مخلوط کردن و انجام عملیات استحصال در محیط کنترل شده نیتروژن
۲- خارج کردن هسته ميوه قبل از خرد شدن، به منظور کاهش آزاد سازی آنزیم‌های اکسید کننده موجود در هسته و تولید تفاله عاری از پس مانده چوبی (مناسب برای غذای حیوانات)
۳- کاهش آب اضافی به منظور جلوگیری از کاهش شستشوی پلی فنول‌ها
رویکرد صنعت برای تامین روغن نباتی و روش استخراج آن بعلل پیشرفت های صنعتی ۵۰ ساله اخیر و برای تولید انبوه نیاز به ماشین آلات و نوآوری های جدید را ایجاب مینمود لیکن این پیشرفتهای صنعتی که مشهور به روش گرم میباشد اثرات بسیار مخربی بر سلامت انسانها گذاشت و طبق آمار های موجود سرطانهای سینه و کبد و دیگر عوارض برخاسته از روش مذکور روش اخیر گرم (Hot- Pressing ) را به بهینه سازی و تولید طبیعی با هزینه های کمتر در بخش انرژی و روش مشهور به سرد( Cold-Pressing ) ظرف ۱۰ ساله اخیرگرایش داده است .(ويكيپديا).

شكل 1-14 روغن كشي به روش پرس سرد
1-30-13-2تاثیرات کلان اقتصادی روش هایروغنکشی متداول قدیمی در مقایسه با روش سرد بر جامعه:
 ۱- در روش جدید  روغن گیری از  روش سرد به این مهم اشاره میشود که از خروج ارز جهت تصفیه روغن ها جلوگیری میشود.
۲- مصارفانرژیصرفابهبرقمنتهیمیشودودرنتیجهازمصرفانرژیدربخشپختدانههایروغنیکهمعمولاتوسطسوختهایفسیلیانجاممیشودجلوگیریمیگرددوبدینلحاظازآلودگیهواوآبومحیطزیستودیگرعوارضآنجلوگیریشدهوکارخانجاتتولیدیبهروشسرددرطبقهصنایعسبزقرارمیگیرند. مسلماازبروزبیماریهایمرتبطباروشگرمازجملهانواعچربیخون،انسدادعروققلبی،سکتهسرطانهایسینهودیگرعوارضجانبیجلوگیریمیکندوطبعاهزینههایدرمانیآنکهبیشتربصورتارزهممیباشددراینبخشحذفمیگردد.(ويكيپديا).

1-30-13-3روش سرد و در مقایسه با روش های موجود گرم:
1-از ماشین آلات متعدد از قبیل دیگ بخار، دیگ پخت ،مغز شکن دانه ها و Huller یا تخت کننده دانه ها حلال های شیمیایی ،مخازن تحت خلاء و  یا فشار برای استخراج روغن ها از دانه های روغنی استفاده نمی شود و به طبع از مصارف برق بالا و سر و صدا و سرویس دادن به استهلاک این نوع دستگاه ها هم خبری نیست. سیستم روش سرد بدون بو  و سر و صدا کار می کند و مضافا مصرف برق آنهم در مقایسه با روش گرم به یک بیستم است .
۲-نحوه احداث و اجرای روش سرد بسیار آسان و با ملحقاتی چون بالابر ها و سیلوی تغذیه و سیلوی ذخیره روغن بپایانی سریع می رسد و نهایت زمان نصب کمتر از ۱۰ روز است و لذا نصب سریع و بهره برداری سریع از روش سرد بسیار زود به نتیجه میرسد.
3-خط تولید برای یک ظرفیت ۵۰ تن- ورودی دانه های روغنی بسیار آسان و از دیدگاه پرسنلی به ۲ نفر مهندس برق با گرایش در مکانیک و ۴ نفر کارگر ساده برای جابجایی محصول در یک شیفت و ۲ شیفت باقی مانده بدون کارگر قابل اداره کردن است.
4-تاثیرات کلان اقتصادی در روش سرد بسیار قابل  توجه است
الف- هزینه ۱:۵ برای تبدیل دانه ها  به روغن و کنجاله
ب- استهلاک بسیار پایین در اختصار ماشین آلات تولید
ج- سلامت روغن های استحصالی در مصرف مستقیم خوراک انسانی بعنوان روغن های ۱۰۰% ارگانیک  و بدون نیاز به تصفیه شمیمایی
 د- عدم آلودگی محیط زیستی
 ه- عدم سرطانزایی در مصرف روغن ها به روش سرد  و در مقایسه با روش گرم که روغن از ۱۸۰ درجه تا ۲۲۰ درجه در مراحل تولید گرم میشود و نشت حلال های معدنی را هم بهمراه دارد.(ويكيپديا).
1-30-14روش پرس های گرم و  استخراج مانده روغن با حلال :
این روش که نوعاHot-Pressing نامیده میشود الزاما بایستی دانه های روغنی عمل آوری بشود و مراحلی  چون پوست گیری ،شکستن ،ورقه ( پرک )  شدن و پختن ..انتقالات از هر دستگاه مخصوص این عملیات را بهمراه داشته باشد.
Roasting/Flaking/Huller/ Conveyors + Energy For  Roasting alike Steaming  Etc.
از نظر آنالیز و مختصات ، روغن بدست آمده چه( تمام پرس ) بدست آمده باشد و چه مقداری از بازیافت روغن (کیک پرس) با حلال صورت گرفته باشد ،روغن بدست آمده با حدود ۲۰% لرد است ،که مشکلات لرد گیری  را هم بدنبال دارد و محصول به لحاظ نشت حلال های صنعتی  قابل مصرف خوراک انسانی نیست و کلادر طبقه خام  قرار میگیرد و بایستی این نوع روغنها حتما تصفیه شیمیایی بشود.

نتایج :
روغن های بدست آمده در روش گرم قابلیت مصرف  را بطور مستقیم ندارند و پایه طبیعی و خلقی آنها تخریب شده مضافا از دیدگاه علمی:
١- روغن ها دارای رنگ دانه های تیره حاصل از حرارت دهی و یا حرارت ایجاد شده در روش هستند.
٢- نوع زنجیره روغن ها  بهم ریخته و بعضا میزان ترانس روغن ها دگرگون و یا افزایش  یافته است.
٣- سمومی از قبیل گلیکوزیلانات  و اروسیک اسید و یا گسیپول بسته به نوع دانه روغنی مصرف شده در روغن های موصوف ملاحظه میگردد.
4-سازگاری طبیعی روغن های بدست آمده در روش گرم و حسب مصرف در خوراک انسانی بشدت آسیب دیده اند و بطور کلی ویتامین های محلول در روغن از بین رفته است و روش گرم هرگز نمیتواند جوابی برای نیاز دارو و موارد بهداشتی حسب مصرف روغنها داشته باشد.(ويكيپديا).

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دانه های روغنی، صنایع غذایی، نیروی کار Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حق مالکیت، دادگاه صالح، قانون حاکم