منبع پایان نامه ارشد درمورد خاورمیانه، دیپلماسی عمومی، نقش آفرینی

دانلود پایان نامه ارشد

تغییر و تحولات نظام منطقه‌ای خاورمیانه و دیپلماسی عمومی ایران
بدون تردید، نقطه عطف تحولات چند بعدی در نظام منطقه‌ای خاورمیانه، که تغییر دیپلماسی عمومی ایران را بر می‌انگیزد، حادثه 11 سپتامبر 2001می باشد. رخدادی که اگرچه هزاران کیلومتر دورتر از خاورمیانه به وقوع پیوست، اما نظم و نظام منطقه‌ای آن را دستخوش تغییر و تحولات ژرف و شگرف نمود.
پس از این حادثه، منطقه خاورمیانه که پس از فروپاشی شوروی و پایان نظام دو قطبی جایگاه راهبردی دوران جنگ سرد را از دست داده بود، مجدداً به مرکز نظم و نظام بین‌الملل تبدیل شد، چون تنها ابرقدرت به جای مانده از نظام کهن، درصدد استقرار نظم هژمونیک در چارچوب نظام تک قطبی سلسله مراتبی برآمد. لذا خاورمیانه از این رو منزلت راهبردی یافت که برقراری هژمونی جهانی آمریکا موکول و مشروط به تثبیت سلطه آن در این منطقه بود. بدین ترتیب، نوعی تلازم منطقی بین ساختار نظام بین‌الملل و منطقه خاورمیانه و همچنین نظم بین‌المللی و منطقه‌ای شکل گرفت (حاجی یوسفی 1380، 50).
حمله آمریکا به افغانستان و سپس اشغال عراق و برکناری صدام حسین، هم زمان و توأمان، ساختار و نظم منطقه‌ای خاورمیانه را دگرگون و متحول ساخت. در اثر حضور نظامی مستقیم آمریکا در خاورمیانه از یک طرف توزیع قدرت در سطح منطقه تغییر کرده، از طرف دیگر نظم منطقه‌ای خاورمیانه به معنای الگوی مدیریت منازعه و برقراری امنیت نیز به نظم هژمونیک برون زاد تبدیل شد. همچنین توالی بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را پدید آورد که فضای خاورمیانه را بحرانی و نظامی کرده است (سجادپور 1380، 54).
این تغییر و تحولات منطقه ای، فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را برای دیپلماسی عمومی ایران آفرید که تحول آن را ایجاب می‌کند. به ویژه این تحول مستلزم ارتقاء دیپلماسی عمومی خاورمیانه‌ای ایران به سطح بین‌المللی و نظامند است. ظهور بازیگران دولتی و غیر دولتی جدید و ارتقاء سطح کنش گری و نقش آفرینی بازیگران حاضر در نظام نوین منطقه‌ای خاورمیانه دسته دیگری از عوامل و متغیرهایی است که سیاست خارجی نوین ایران را ضروری می‌سازد. در اثر تغییر و تحولات در سطح نظام بین‌الملل و خاورمیانه پس از فروپاشی شوروی و وقوع حادثه 11 سپتامبر، چند تغییر مهم در سطح نظام بازیگری و کارگزاری در این منطقه رخ داده است. نخست، ظهور و نقش آفرینی تعیین کننده بازیگران غیر دولتی از جمله جنبش‌های آزادی خواه اسلامی مانند حزب ا… و حماس و گروه‌های تروریستی همانند القاعده می‌باشد. تأثیر گذاری این بازیگران بر روند تحولات منطقه‌ای بسیار فراتر از نقش بعضی از کشورها و دولت‌ها در خاورمیانه می‌باشد. دوم، افزایش نقش و تأثیر گذاری افکار عمومی و نهادهای جامعه مدنی بر نتایج و سیاست منطقه‌ای یکی دیگر از ویژگی‌های خاورمیانه نوین است. این تغییر و تحول کارگزاران در منطقه خاورمیانه مستلزم ارجحیت و اولویت یافتن دیپلماسی عمومی در دستگاه سیاست خارجی ایران می‌باشد.
سومین تحول در سطح بازیگران منطقه ای، افزایش و ارتقاء نقش قدرت‌ها و کشورهای مداخله گر فرا منطقه‌ای به ویژه آمریکا در خاورمیانه است. بر پایه نظریه‌های زیر سیستم‌های منطقه ای، آمریکا از زمان عقب نشینی انگلستان از منطقه در سال 1968، همواره به عنوان یک نیروی مداخله گر، بخشی از نظام خاورمیانه بوده است اما پس از حمله آمریکا به افغانستان و سپس اشغال عراق، این قدرت بین‌المللی به صورت هسته ی مرکزی نظم منطقه‌ای و مجتمع امنیتی خاورمیانه در آمده است به گونه‌ای که آمریکا مهم‌ترین عامل تعیین کننده و بازیگر کنترل کننده نظم و نظام منطقه‌ای خاورمیانه می‌باشد (لیک و مورگان 1385، 352).
ارتقاء جایگاه و منزلت منطقه‌ای و به تبع آن سطح بازیگری و نقش آفرینی ایران در خاورمیانه، چهارمین تحول ایجاد شده در سطح بازیگران منطقه‌ای می‌باشد. بحران‌های افغانستان و عراق از یک سو و جنگ 33 روزه حزب ا… با اسرائیل، خواسته یا ناخواسته میزان تأثیر گذاری و کنش گری ایران در خاورمیانه را افزایش داده اس

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جذب دانش، آموزش زبان، سازمان ملل Next Entries پایان نامه ارشد درباره آرماگدون، علوم دینی، آخرالزمان