منبع پایان نامه ارشد درمورد توسعه انسانی، ترویج کشاورزی، توسعه کشاورزی، عوامل اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

پس رنگ روغن هسته عناب زرد است. اين روغن براي سرخ كردن مناسب نمي باشد اما براي كيك پزي و شيريني پزي بسيار مناسب مي باشد زيرا روغن نقطه ذوب بالايي داردو حالت ماله اي به خمير شيريني مي دهد. و در انتها با توجه به اينكه ميوه عناب داراي خواص دارويي و خوراكي بسيار سودمندي مي باشد مي توان گوشت آنرا به صورت صنعتي به بازار عرضه كرد .
واژه هاي كليدي :پايداري اكسيداسيون ،تركيب اسيدهاي چرب ، روغن هسته عناب ،روغن ، هسته ، عناب .

فصل اول : مقدمه و كليات تحقيق

1-1 پيش زمينه تحقيق :
بي شك توسل به ميوه ها وگياهان دارويي كهن ترين رهيافت بشر براي درمان بيماري ها بوده است ودرخلال توسعه تمامي تمدن هاي بشري همواره ارتباط تنگاتنگ ونزديك ميان آدمي وگياه وجود داشته است،با اين حال هنوز بيشتر گونه هاي ميوه وگياه بررسي نشده وناشناخته مانده اند وهنوز زمان زيادي مانده است تا منابع جديد و با ارزش گياهي كشف شود، به اين ترتيب گياهان وميوه هارا مي توان به عنوان منبعي از مواد شيميايي بالقوه مفيد دانست كه تنها بخشي از آن مورد بهره برداري قرار گرفته است.اين مواد شيميايي بالقوه را مي توان نه تنها به عنوان دارو بلكه به عنوان الگويي بي نظير به صورت نقطه شروعي براي ساخت آنالوگ هاي دارويي بكار برد و همچنين به عنوان ابزاري جالب به منظور فهم و درك بيشتر وبهتر پديده هاي زيست شناختي به كمك گرفت. (اسكالتسا1 ،ديگراك2 و همكاران 1999،2001)
گياهان و ميوه هاي دارويي ، از ارزش وجايگاه ويژه اي در تامين بهداشت وسلامت جوامع هم به لحاظدرمان و هم پيشگيري برخوردار بوده و هست. در قرن حاضر تحقيقات گستردهاي بر روي ميوه ها وگياهان دارويي انجام پذيرفته و داروهايي با تركيبات موثره طبيعي افق هاي جديدي را براي جامعه پزشكان و داروسازان پژوهشگر سراسر دنيا گشوده اند. به طوري كه در حال حاضر حدود يك سوم دارو هاي مورد استفاده در جوامع انساني را داروهايي با منشا طبيعي وگياهي تشكيل ميدهند و صنايع داروسازان جهان تلاش مي كنند ساخت شيميايي اقلام مربوطه به دو سوم بقيه داروها نيز به تدريج منسوخ و به منابع گياهي متكي گردد. از اين رو صنايع دارو سازي و گروه هاي تحقيقاتي بسياري از كشورها توجه خود را به كشت و توليد گياهان دارويي معطوف داشته اند. (اميد بيگي ، 1384)
همچنين با توجه به افزايش سطح آگاهي مصرف كنندگان نسبت به اثرات جانبي نا مطلوب داروهاي سنتزي و تمتيل بشر به استفاده هر چه بيشتر از محصولات طبيعي به منظور حفظ سلامت خويش، همچنين مشكلات دارويي مدرن مانند هزينه هاي بالا ، استفاده از منابع تجديد ناپذير مانند منابع فسيلي آلوده كننده محيط زيست توسط صنايع دارويي و ناتواني بشر جهت ساخت برخي از تركيبات دارويي سبب شد كه استفاده از گياهان دارويي در توليد دارو و جايگزين آنان با تركيب شيميايي روندي رو به گسترش از خود نشان دهد كه اين امر در كشورهاي اروپايي به وضوح قابل مشاهده است. (صدرايي منجيني،1382)
علاوه بر اين توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني3 (WHO) در استفاده از فراورده هاي طبيعي ، به نوبه خود باعث شده است كه توليد وتجارت اين گونه محصولات از رونق قابل توجهي در جهان برخوردار باشد.هم اكنون ، كشورهاي مختلف تلاش مي كنند تا سهم قابل ملاحظه اي از اين بازار در حال رشد را به خود اختصاص دهند (هينبرگ4 وهمكاران ، 2006 )
بسياري از اين گونه گياهان علاوه بر خواص دارويي ، به عنوان نگهدارنده ، محافظت كننده و طعم دهنده نيز در صنايع غذايي مورد استفاده قرار مي گيرند. بسياري از اين گياهان طعم دهنده به جهت حضور روغن هاي ضروري داراي منبع بسيار مهمي از تركيبات فنليك هستند كه فعاليت آنتي باكتري مناسبي از خود نشان مي دهند. با نگاهي اجمالي به فرهنگ مصرف داروهاي گياهي در ايران ، ميراث گرانقدر شناسايي ومصرف اين گياهان در طب غني سنتي ايران مشاهده مي گردد. از طرفي ،فلات وسيع ايران در قسمت هاي مختلف خود از شرايط آب و هوايي گوناگون برخوردار است و به همين دليل ، فراواني و گوناگوني گونه هاي مختلف اين گياهان در پهنه دشت ها و كوه هاي ايران بيش از 7500 گونه گياهي (حدود ده برابر تعدادگونه هاي هر يك از كشورهاي اروپايي ) مي رسد كه بخش قابل ملاحظه اي از آنها حاوي ذخاير متابوليتي با ارزشي مي باشند ، از اين رو به حق فلور ايران را يكي از منابع داروخيز جهان دانست (اميد بيگي، 1383)
روغن ها و عصاره هاي گياهي و تركيبات موجود در آن داراي اثرات شناخته شده ضد باكتريايي مي باشند و از آنها به عنوان نگهدارنده هاي غذايي مي توان استفاده نمود. (مهدي عليپور وهمكاران ، 1388)
استقبال از اين موضوع از يك طرف به علت رويكرد جديد عموم مردم و از طرف ديگر توصيه سازمان هاي بين المللي و ملي ذي صلاح در امر بهداشت مواد غذايي در استفاده از نگهدارنده هاي طبيعي مختلف به جاي مواد شيميايي مي باشند. به طور كلي روغن ها وعصاره هاي گياهي كاربرد دارويي وطعم دهنده در غذا دارند (انكري5 وهمكاران 1999)
بيماري هاي حاصل از مصرف غذاهاي آلوده به باكتري هاي پاتوژن از اهميت فراواني در بهداشت عمومي برخوردار بوده و سالانه خسارات مالي و جاني فراواني را به جوامع تحميل مي نمايد (شارون6،براونلا و همكاران 2001 )
در سال 1999 مركز كنترل و پيشگيري بيماري هاي سالانه منجر به 225000 مورد بستري در بيمارستانها و 5000 مورد مرگ ميگردند. مطابق ارزيابي دپارتمان كشاورزي ايالات متحده USDA هزينه هاي پزشكي در زيان هاي اقتصادي ناشي از دور ريزي مواد غذايي ايجاد كننده بيماري غذايي در محدوده 5/6 تا 9/34 بيليون دلار در هر سال است ( وحيدي و همكاران ، 2002).
1-2 اهميت وضرورت تحقيق :
فصلی که پیش رو دارید شروع تلاشی است برای معرفی دانش بومی کشاورزی در زمینه عنابکاری و گلچینی است از دانش بومی کشاورزی ایران که بی‌شک الهام‌بخش کاربرد دانش بومی در فعالیت‌های ترویجی کشور خواهد بود. نکته بسیار مهم درباره کاربرد دانش بومی در ترویج و توسعه کشاورزی، «ضرورت» آن است. استفاده از دانش بومی در ترویج کشاورزی امری سلیقه‌ای و اختیاری نیست بلکه یک ضرورت حیاتی است. البته ضرورتهای دیگری را برای روی آوردن به دانش بومی میتوان متصور شد که همانا محدودیتها و شکستهای جدید است. این شکستها به دلایل مختلف از جمله عدم توجه به دانش و تجربیات بومی رخ داده است. این بی توجهی ممکن است ازعوامل اجتماعی نظیر مباهات کردن دارندگان دانش جدید نسبت به دارندگان دانش بومی و یا تصور دارندگان دانش جدید از دانش بومی به عنوان دانشی که متعلق به گذشتگان است و امروزی نیست، نشأت گرفته باشد.همچنین ضرورت توجه به دانش بومی در فرآیند توسعه از آنجا ناشی می شود که منابع انسانی از اجزای اصلی آن به حساب می آیند ، و مقوله توسعه انسانی پایدار نیزاز همین جا سرچشمه گرفته است. همانطور که از نام آن  برمی آید ، این مقوله برای توسعه انسانی ارزش زیادی قائل است.در توسعه انسانی پایدار مردم به عنوان هدف سیاستهای اجتماعی و اقتصادی تلقی می شوند که دامنه انتخابهای آنان گسترش داده می شود تا در تصمیم گیریها  مشارکت فعال داشته باشد. بنابراین مشارکت مردمی یکی از ابزارهای توسعه انسانی پایدار است. ولی مشارکت فعال افراد روستایی درتوسعه روستا به شکل پایدار آن، جز باور کردن نقش دانش، بینش و مهارتهای افراد روستایی امکانپذیر نخواهد بود. از طرف دیگر ، برای باورداشتن دانش بومی لازم است تا درباره بومیان و دانش آنها شناخت کامل به دست آوریم .
1-3 اهداف تحقيق :
1-3-1هدف اصلي:
ارزشيابي ويژگي هاي فيزيكو شيميايي هسته عناب اصفهان
1-3-2 اهداف فرعي :
دستيابي به خصوصيات بهتر روغن هسته عناب در جهت كاربرد هاي خوراكي و دارويي
1-4 عناب :
1-4-1معرفي عناب و خواص آن :
نام فارسي : عناب در كتب مختلف فارسي وطب سنتي با نامهاي عناب ، تبرخون ، شيلانه ، سيلانه ، شيلانك و در گيلان (اون ناف دار ) ، آلمه آغاجي ،عناب آغاجي ، سيب كوهي ، سنجد جيلان شناخته
ميشود وبه فرانسوي ميوه آن را jujubier گويند.(مظفريان،1375).
به انگليسي به آن jujube و درخت آنراjujube tree و Chinese date گويند.

شكل 1-1 عناب
نام علمي عناب :Ziziphus jujube mill – Zizyphus VulgariSگياهي است از خانواده : Rhamnaceaeمترادف آن : ZizyphusVulgaris lam و Rhamnus Zizyphus lam و Zizyphus SativaGaertميباشد.گونه Zizyphus Vulgaris داراي دو واريته مي باشد :يكي Z.Vulgaris lam.var spinosus Bge و ديگري Z.vulgaris lam V.inermis Bge ميباشد.
.(مظفريان،1375).
بخش مورد استفاده : ميوه
كاربرد مصرف : لينت بخش
روغن عناب : Grapeseed Oil-Oil jujube معمولا بي رنگ – سبز خيلي كم رنگ مايل به زرد.(مظفريان،1375).
محتويات : مواد كاني و پروتيين و ويتامين
روغن پايه : ميتواند به صورت صد در صد به عنوان روغن پايه استفاده شود.

شكل 1-2 ميوه عناب وهسته آن
عناب هم ميوه اي خوشمزه و هم دارويي گياهي به شمار مي رود . وقتي ميوه عناب نارس است لغزان وسبز است وطعمي شبيه سيب دارد . هنگاميكه ميوه ميرسد به رنگ زنگ زدگي يعني قرمز تيره برمي گردد. وسپس چروكيده ميشود. اين ميوه در ظاهر شبيه به خرما است به همين دليل به آن خرماي قرمز مي گويند. عباب بومي مناطق گرمسير است . كشت آن در شمال آفريقا ، جنوب اروپا و نواحي مديترانه رواج دارد . عناب را خرماي چيني يا خرماي قرمز نيز مي نامند ، زيرا هم شيرين است و هم مانند خرما يك هسته دارد. هسته آن نيز سخت و مخروطي شكل است. عناب داراي مقدار زيادي موسيلاژ ،اسيد ماليك ، اسيد سيتريكو ،ويتامين ث ميباشد. ميوه عناب همچنين حدود 4/6 درصد مواد پروتئيني ،نمك هاي آلي و لعاب فراوان دارد . از تنه درخت عناب صمغي ترشح مي شود كه اين صمغ همراه با كمي سركه براي تقويت عمومي بدن مفيد است . (اميدبيگي،1376 )

شكل 1-3 تيره عناب

1-5 مشخصات تيره عناب R hamnaceae:
گياهان تيره عناب به صورت درخت يا درختچه هاي غالبا خاردار و به ندرت علفي مي باشند. در بين آنها انواعي با ساقه بلند رونده نيز يافت ميشوند . مجموعا شامل 50 جنس و600 گونه اند كه بيشتر در اروپا و نواحي استوايي مي رويند. از اختصاصات آنها اين است كه برگهاي ساده ، غالبا متناوب و گلهاي منظم ، نرماده ، يا بر دو نوع نر و ماده ، پلي گام – دو پايه و يا يك پايه دارند ، كاسه گل آنها مركب از چهار قسمت (زود آفت) و جام گل آنها شامل چهار يا پنج گلبرگ ( به ندرت فاقد گلبرگ ) است. پرچم هاي آنها معمولا به تعداد قطعات جام گل و تخمدان آنها آزاد يا كم و بيش متصل به كاسه گل و غالبا داراي سه خانه مي باشد ، ميوه آنها به صورت هاي مختلف خشك شكوفا يا نا شكوفا و يا گوشت دار در آغاز سبز و براق است. كم كم زرد ميشودو وقتي كاملا رسيد به رنگ سرخ تيره و بسيار زيبا در مي آيد. و به صورت شفت و محتوي يك يا چند دانه است. و فصل بهره برداري آن پاييز است ميوه هاي عناب به عنوان لينت بخش و پايين آورنده فشار خون مصرف مي شود همچنين در مداواي سينه درد ،تصفيه و پايين آورنده كلسترول خون مؤثر است.برگهاي درخت عناب ، كوچك ، زيبا ، شفاف ، متناوب و دندانه دار است . گل هاي آن كوچك و به رنگ سبز مايل به زرد مي باشد . ميوه عناب به رنگ قرمز و به شكل تخم مرغ و داراي يك هسته است.(باباخانلو وهمكاران1377).

شكل 1-4 گياه عناب
برگ درخت عناب خاصيت شويندگي دارد و اگر كمي برگ تازه عناب در كف دست ها له بشود با آب توليد كف مي نمايد و از آن مي توان به عنوان صابون استفاده كرد. عده زيادي از اين گياهان به علت دارا بودن گلوكوزيدهاي آنتراكينونيك ، داراي مصارف دارويي مهم هستند. غالبا آنها داراي دستگاه ترشحي مواد موسيلاژ و صمغ مي باشند كه از سلولهاي منفرد وعريض يا مجتمع و فراهم و يا كيسه هاي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان خراسان جنوبی، خراسان جنوبی، استان خراسان، استان اصفهان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد خراسان جنوبی، کشاورزی و منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی