منبع پایان نامه ارشد درمورد توسعه اقتصادی، انگیزش تحصیلی، پرورش خلاقیت، موفقیت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

امتحانات خود برمی‌آید (جان بزرگی، 1389؛ به نقل از سیف، 1383).

5-7-2 روش مردر(MURDER)
روش جدیدتر مطالعه و یادگیری روش مردر نام دارد (دانسر، 1985). مردر از حروف اول شش مرحله آن تشکیل یافته است: M یا حال و هوا79،U یا درک و فهم80، R یا یادآوری (بازخوانی81)، Dیا کشف و هضم82، E یا بسط و گسترش83، Rیا مرور84 و پاسخ دادن85.
– مرحله M یا حال و هوا، منظور این است که پیش از شروع مطالعه و یادگیری باید حال و هوای آن را پیدا کنید. بدین معنی که یادگیرنده باید سرحال باشد و آماده یادگرفتن باشد و تا پایان مطالعه این حال و هوا را حفظ کند. به این منظور، دانشجو باید سعی کند با ایجاد حالت آرمیدگی عضلانی بر اضطراب خود غلبه و افکار مثبت را جانشین افکار منفی کند.
– U یا درک و فهم، در این مرحله دانشجو باید تلاش کند تا آنجا که ممکن است مطالبی ر اکه خوانده می‌شود به طورعمیق درک کند و از کم و کیف درک و فهم خود آگاه باشد.
– R یا یادآوری (بازخوانی) ، دانشجو آنچه را که در مرحله قبل خوانده و فهمیده است، به یاد آورده و در این مرحله از راهبردهای تغییر، خیال‌پردازی تحلیل مفاهیم استفاده کند.
– D یا کشف و هضم، دانشجو باید دراین مرحله به قسمت‌هایی که در مرحله 1 خوانده شده و درک نشده است مراجعه کند و به یادگیری آنها و نیز کشف و سازماندهی مطالب بپردازد.
– E یا بسط و گسترش، دانشجو دراین مرحله باید مطالب خوانده شده را بسط و گسترش دهد، یعنی به آنها شاخ و برگ داده و آنها را به مطالب قبلی ربط دهد
– R یا مرور و پاسخ دادن، مرور و پاسخ دادن آخرین مرحله روش مردر است. مرور مطالب خوانده شده به قصد تعیین کم و کسری‌های احتمالی یادگیری و کوشش درجهت رفع نواقص است که از مراحل مهم همه روش‌های یادگیری از جمله روش حاضر محسوب می‌شود. فعالیت اصلی مرور کردن به یادآوردن آموخته‌ها، توجه به نکات مهم و سعی در پاسخ دادن به سوالات مطرح شده قبلی و تمرکز کردن روی هدف‌های یادگیری است. هدف عمده این مرحله از یادگیری باید رفع نواقص راهبردهای مطالعه برای کاربردهای آتی باشد و معمولا” پس از آنکه دانشجو در امتحان یا آزمون مطلبی که خوانده است شرکت می‌کند، انجام می‌شود (بدیع چراغی، 1380؛ به نقل از سیف، 1379).
6-7-2 روش آموزش دو جانبه86
روش آموزش دوجانبه یا روش آموزش تقابلی که برای کسب مهارت‌های فراشناختی مربوط به خواندن و فهمیدن طراحی شده است توسط پالینسکار و براون (1984) معرفی شد. این دو براین باور بودند که به کمک این روش می توان به دانشجویانی که در خواندن و فهمیدن مشکل دارند، کمک کرد تا بر مشکلات خود فایق آیند. به کمک روش آموزش دوجانبه می‌توان پنج راهبرد را آموزش داد. سوال کردن، خلاصه کردن، توضیح دادن، روشن ساختن نکات پیچیده و پیش‌بینی رویدادهای آینده. روش دوجانبه به صورت گروهی اجرا می‌شود نخست استاد و دانشجویان قسمتی از یک موضوع را بی‌صدا برای خود می‌خوانند. بعد استاد راهبردهای خلاصه کردن، سوال کردن، توضیح دادن، و پیش‌بینی کردن متنی که خوانده شده است را پیاده می‌کند. سپس استاد و دانشجویان قسمتی دیگر از موضوع را مطالعه می‌کنند و این بار یکی از دانشجویان نقش استاد را ایفا می‌کند. این جریان تا جایی که لازم باشد ادامه می‌یابد. احتمال دارد که دانشجویان در آغاز کار نتوانند به خوبی از راهبردهای مورد نظراستفاده کنند. در این شرایط، نقش استاد ارائه سرنخ‌ها و راهنمایی‌ها و دادن تشویق‌های لازم است (علی عبدی، 1384؛ به نقل از سیف، 1383).
7-7-2 روش مطالعه مشارکتی
با هم مطالعه کردن، یکی از روش‌های شناخته شده و موثر یادگیری درمیان دانشجویان است. در روش مطالعه مشارکتی یادگیرندگان به صورت دو نفری با هم کار می‌کنند و به نوبت خلاصه مطالبی که خوانده‌اند را برای هم می‌گویند (دانسرو، 1985). مراحل روش مطالعه مشارکتی به شرح زیر است:به صورت تصادفی تصمیم بگیرید که ابتدا چه کسی توضیح‌دهنده و چه کسی شنونده باشد و سپس شروع به مطالعه کنید؛ پس از این که مطالعه قسمتی از متن را به پایان رساندید، خواندن را متوقف کنید؛ توضیح‌دهنده خلاصه متنی که خوانده است را با صدای بلند برای دوستش توضیح می‌دهد و این کار را بدون نگاه کردن به متن انجام می‌دهد. در این خلاصه باید تمامی نکات و مفاهیم مهم و اساسی گنجانیده شوند (طالبی، 1389؛ به نقل از سیف، 1379). پس از آنکه توضیح‌دهنده کار خلاصه کردن را به اتمام رساند، شنونده با نگاه کردن به متن اقدامات زیر را انجام می‌دهد: نکات مهمی که در خلاصه ارائه شده جا افتاده است، بیان می‌کند و اشکالات و کج‌فهمی‌ها را برطرف می‌کند؛ به کمک ربط دادن مطالب جدید با مطالبی که قبلا” یادگرفته است، به یادآوری و درک مطالب کمک می‌کند. همچنین در صورت لزوم از شکل و طرح ترسیم نمودارها نیز می‌توانسود برد؛ توضیح‌دهنده می‌تواند به شنونده در تصحیح و یادآوری خلاصه مطالب کمک کند.پس از اینکه خلاصه اولین بخش کامل شد، نقش خود را عوض کنید و دوباره مراحل مذکور را تکرار کنید. با این تغییر نقش به مطالعه ادامه بدهید تا اینکه همه متن خوانده و فهمیده شود. پژوهش‌هایی که درباره اثربخشی روش مطالعه مشارکتی انجام گرفته است (از جمله مک دونالد و همکاران، 1985 به نقل از اسلاوین، 1991) نشان داده‌اند که دانشجویانی که به این طریق مطالعه می‌کنند در مقابل کسانی که صرفا” به مطالعه مطالب می‌پردازند، بیشتر می‌آموزند و آموخته‌ها را برای مدت طولانی‌تری به یاد می‌سپارند. (طالبی، 1389؛ به نقل از سیف، 1379).
8-7-2 روش پرسیدن دوجانبه
روش دیگری که به افزایش فراشناخت و بهبود روش مطالعه کمک می‌کند، روش پرسیدن دوجانبه یا پرسیدن تقابلی87 است. این روش را مانزو88 (1969) ابداع کرده است و مراحل آن به نقل از کرالی89 و مریت90 (1996) مطرح می‌شود: استاد به دانشجویان می‌گوید هدف درس این است که به آنان کمک شود تا مطالبی که می‌خوانند را بهتر درک کنند. آنگاه استاد و دانشجویان به نوبت یک جمله می‌خوانند و سپس به ترتیب از یکدیگر سوال می‌کنند. ابتدا دانشجویان از استاد درباره جمله سوال می‌کنند و سپس استاد از دانشجویان درباره همان جمله سوال می‌کند. همه سوال‌هایی که پرسیده می‌شوند باید به طور کامل جواب داده شوند، اما لازم نیست جواب سوال‌های مربوط به اطلاعات بدیهی بسط داده شوند (سیف، 1379). اگر شاگردان نتوانند سوالی را جواب دهند، معلم دلیل آن را جویا می‌شود.هنگام جواب دادن به سوال‌ها، استاد در برابر دانشجویان پاسخ‌های خود را با مراجعه به اطلاعات درون متن مستدل می‌سازد. اگر دانشجویان سوالاتی فراتراز سطوح درس بپرسند، استاد می‌گوید “این سوال خوبی است. اما من باید پیش از جواب دادن به آن فکر کنم”. منظور او این است که پاسخ دادن منوط به فکر کردن است و طرح سوال، مهم‌ترین راهبرد یادگیری است. اگر سوال‌های دانشجویان در سطح پایین باشند، استاد صرفا” به آنها جواب می‌دهد. استاد با پرسیدن سوال‌های سطح بالا دانشجویان را به این کار تشویق می‌کند.استاد و دانشجویان تا هر وقت که لازم شیوه سوال دوجانبه باعث تقویت تفکر انتقادی و نیز پرورش خلاقیت و درونی شدن بیشتر مطالب می‌گردد (سیف، 1379).
9-7-2 روش خواندن انتقادی
هدف از خواندن انتقادی دستیابی به قضاوت مستدل و درگیری عمیق‌تر با مطالب از طریق تجزیه و تحلیل معانی و شناسایی روابط بین مطالب خواندنی و تجربیات شخصی است که موجب طولانی شدن مدت نگهداری مطالب در حافظه می‌شود. سرعت تقریبی خواندن انتقادی 50 تا 600 کلمه در دقیقه است. فنون خواندن انتقادی عبارتنداز: سوال کردن، استنباط کردن، ربط دادن و ارزشیابی (جان بزرگی، 1389؛ به نقل از سیف، 1383). هر فعالیتی در حوزه یادگیری مستلزم کسب دانش و مهارتی خاص است. مطالعه نیز به دانش و مهارت خاص نیازمند است که فقدان آن مشکلاتی برای فراگیران و به ویژه دانشجویان به وجود می‌آورد. دانشجویانی که آگاهی کاملی از این شیوه‌ها دارند، متناسب با هدف خود ازمطالعه و حتی به تناسب محتوا و موضوع و نوع مطلب از روش مناسب مطالعه استفاده می‌کنند. به طور خلاصه می‌توان گفت که آگاهی و استفاده از این روش‌ها به دانشجویان کمک می‌کند تا کارآمدی روش مطالعه خود را افزایش داده، و فرصت کسب موفقیت را به دست آورند و همچنین از مطالعه لذت بیشتری ببرند (اشرفی ریزی، 1388).
8-2 مهارت‌های مطالعه
پژوهشگران مهارت‌های مطالعه را روشی برای کدگذاری، ذخیره‌سازی، نگهداری، بازگویی و استفاده از اطلاعات به روشی منطقی، موثر و کافی تعریف کرده‌اند. علاوه بر هوش، انگیزه، ویژگی‌های عاطفی و کیفیت آموزش، مهارت‌های مطالعه در موفقیت تحصیلی یک فرد نقش بسزایی ایفا می‌کنند و برای مطالعه موثر و بازدهی بیشتر، یادگیری این مهارت‌های ویژه ضروریست. از طرفی نارسایی در مهارت‌های مطالعه و یادگیری می‌تواند تمامی مزایای دیگر محیط آموزشی مطلوب و حتیقابلیت‌های هوشی و سلامت جسمی و روانی افراد را به‌طور منفی تحت‌تاثیر قرار دهد و از طرفی در صورت کارآمدی می‌تواند بسیاری از نارسایی‌های احتمالی در محیط‌های آموزشی و حتی کاستی در انگیزش تحصیلی را تعدیل یا جبران کند و حتی باعث افزایش انگیزش تحصیلی می‌شود (بادله و همکاران، 1391). ارتباط کلی فرد با اطلاعات نمادین (اطلاعاتی که با علایم و نشانه‌ها القا می‌شود) با جنبه دیداری یادگیری مرتبط است که دارای مراحل هفتگانه زیر است: تشخیص، جذب، درک کلی (درونی)، درک بیرونی، ضبط، یادآوری، ارتباط یا به کارگیری. وقتی مطلبی را مطالعه می‌کنید باید بتوانید نمادها را تشخیص دهید (زبان نوشتاری)، آن را متناسب با ذهن خود رمزگردانی و جذب کنید، از عبارات یک درک کلی به دست آورید و جایگاه آن را در چارچوب بحث موردنظر درک کنید، سپس به ضبط آن در ردیف موضوعات یادگرفته شده بپردازید. شما باید بتوانید آن را از حافظه خود بازیابی کنید و براساس آن به تغییر رفتار خود پرداخته آن را به صورت کتبی، شفاهی، یا تصویرپردازی ذهنی به کار گیرید. اگرخواندن نتواند از مراحل مذکور عبور کند، دارای نقص است و موجب اتلاف وقت می‌گردد. مهارت‌های مطالعه به مجموعه فنون و هنرهایی اطلاق می‌شود که مطالعه‌کننده با توسل به آنها می‌تواند به بازدهی بیشتری از مطالعه خویش دست یابد (شجری، 1377). مهارت‌های مطالعه مناسب‌ترین مفهوم برای مهارتهای یادگیری هستند. مردم از آنجا در یادگرفتن، مهارت را کسب کرده اند که برای رشد و ترکیب دانش بیشتر در جستجوی فرصتها بوده‌اند. امروزه مشخص شده است که کسب مهارت‌های یادگیری باعث می شود که او در مهارت‌های زندگی نیز توانمند گردد (جان‌بزرگی، 1389).
1-8-2 ضرورت داشتن مهارت مطالعه
گسترش روز افزون حجم اطلاعات و انتشارانبوهی از کتاب‌ها، منابع تخصصی و عمومی و همچنین دگرگونی در شیوه‌ها، مناسبات و روابط تولید، گسترش دانش و ایجاد شاخه‌های جدید در علوم و وابستگی ارتباط علوم و فناوری درشاخه‌های مختلف با یکدیگر، ضرورت دگرگونی در نحوه بهره‌برداری از اطلاعات را آشکار می‌سازد. همچنان که شیوه‌های جدید، ابزار نوینی را برای بهره‌برداری بهینه می‌طلبد، اطلاعات گسترده و ضرورت به خاطرسپاری آنها برای درک مفاهیم و تحلیل ارتباطات و در نتیجه بنای یافته‌های جدید براساس آن نیز ابزار و شیوه‌ای نو می‌طلبد: الف) تفکر و توسعه: فرضیه‌ای که اساس مهارت‌های مطالعه را تشکیل می‌دهد، مبتنی بر این اصل است که آشنایی با شیوه نوین مطالعه در قالب یادگیری خلاق و مهارت‌های مطالعه، منجر به رشد قوه تعقل و تفکر می‌گردد که این خود مبنای توسعه‌یافتگی را تشکیل می‌دهد، رشد فرهنگی که خود از ارکان توسعه اقتصادی است و همچنین تفکر، موجب آگاهی نسبت به توانایی‌های بی‌شمار فردی و بهره‌گیری از آن می‌شود که به معنای افزایش بهره‌وری است . در نتیجه، رشد فرهنگی بهره‌وری، توسعه اقتصادی رابه ارمغان می‌آورد؛ ب) دانش و قدرت: هرگاه فرد بتواند با اصلاح شیوه مطالعه خویش، به اطلاعات بیشتری دست یابد، کسب قدرت نیز صورت می‌گیرد. برنامه‌ریزی برای آموزش یادگیری خلاق و مهارت‌های مطالعه به گونه‌ای است که تنها ثبت ساده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سیف،، 1379).، می‌توانید، (دشتبان، Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخوانی، میزان مطالعه، آموزش و پرورش، کودکان و نوجوان