منبع پایان نامه ارشد درمورد بیماران مبتلا، اندام تحتانی، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

کنتراکچر26، زخمهای فشاری (زخم بستر)، پنومونی (ذات الریه) در بیماران مبتلا به اختلالات بلع، رسوب نابجای کلسیم در بافتها27، حملات صرع28، نیمه در رفتگی مفصل شانه29، بروز دردهای قابل توجه در اندامهای مبتلا، عوارض ناشی از افتادن بیمار، تشکیل لخته در عروق اندام ها، سوء تغذیه و عوارض مربوطه، پسرفت سریع شرایط جسمی قبلی30 و نهایتاً عوارض جدی روحی مانند افسردگی شدید و اضطراب است.

(7-2) پیش آگهی
سکته مغزی عارضه ای ناگهانی و ناتوان کننده است که در اغلب موارد بدون هشدارهای قبلی بیمار را غافلگیر می کند و از این جهت می توان گفت که اضطراب آمیزترین تجربه یک فرد در طول زندگی می تواند باشد. هر ساله تعداد زیادی از افرادی که از سکته مغزی جان سالم بدر می برند دچار معلولیت می گردند. همی پارزی علت عمده معلولیت پس از سکته مغزی است، حدود 70% تا 85% از بیماران را درگیر کرده و تخمین زده شده که 60% از این افراد نیاز به توانبخشی دارند [6]. این بیماری به دلیل نوع و طول مدت خدمات تشخیصی و درمانی از جمله پر هزینه ترین بیماریها برای بیماران و سیستم درمانی محسوب می شود. بطوریکه در کشور ایالات متحده آمریکا سالانه بیش از 13 تا 30 میلیارد دلار هزینه در این بیماری بر آورد می شود [31].

(8-2) تاثیرات و عوارض سکته مغزی
بروز سکته مغزی منجر به اختلالات مختلف و متنوع جسمی و روانی-شناختی میگردد که این اختلالات را میتوان بطور عمده به دو دسته تقسیم نمود.
(1-8-2) مشکلات درکی- شناختی در بیماران سکته مغزی: این بیماران بدنبال صدمه مغزی علاوه بر نقایص حسی – حرکتی به درجات مختلفی دچار ابتلا به نقایص درکی – شناختی نیز می شوند. ادراک یا بعبارتی یکپارچگی داده های حسی در قالب اطلاعات روانشناختی هدفمند در این بیماران دچار اختلال می گردد. خصوصا” در بیمارانی که نیمکره راست مغز آنان آسیب دیده (همی پارزی چپ) ، مشکل ادراکی به صورت فقدان سازماندهی برای انجام فعالیت های پیچیده بروز می کند. نقایص ادراکی این بیماران به صورت زیر تقسیم می شوند:
نقص در آگاهی از قسمت های مختلف بدن31 که خود شامل موارد زیر است:
عدم تمایز چپ و راست، آسیب در شناخت قسمت های بدن، عدم شناخت انگشتان32، عدم شناخت یا آگاهی از نقایص، فراموشی طرف مبتلا33.
اختلال درارتباطات فضایی و وضعیت شیء در فضا.
اشکال درتشخیص شکل از زمینه34.
ناتوانی در پیدا کردن راهی از مکانی به مکان دیگر.( جهت یابی مکانی )
آپراکسیا.
نقایص شناختی زیر نیز در اکثر بیماران مبتلا به سکته مغزی مشاهده می شود که شامل موارد زیر است:
اختلال درتوجه35: اکثر بیماران توجه و تمرکز پایینی دارند.
نقص درجهت یابی36: جهت یابی نسبت به مکان، زمان و افراد اغلب با اختلال روبرو است.
اختلال درحافظه37: با توجه به اینکه شکل گیری حافظه کلامی در نیمکره چپ مغز و حافظه تصویری در نیمکره راست مغز می باشد. در نتیجه بیماران همی پلژی راست در حافظه کلامی و بیماران همی پلژی چپ در حافظه تصویری مشکل دارند. همچنین بسته به شدت بیماری در بیماران (همی پلژی راست و چپ) ممکن است هر سه شکل حافظه فوری، نزدیک و دور دچار اشکال باشند.
حل مسأله38: بیماران مبتلا به سکته مغزی اغلب در برخورد با مشکل خصوصا” در انجام فعالیت های درمانی ناتوانند. حل مسئله خود فرآیندی سه مرحله ای (فهم مشکل – پیدا کردن راه حل – ارزیابی راه حل های پیشنهادی) است که این بیماران اغلب در هر سه قسمت مشکل دارند.
قضاوت39: خصوصا” در دوران حاد بیماری قضاوت مختل می گردد.
بیشترین آسیب شناختی در این بیماران، اختلال در حافظه کوتاه مدت بینایی، تفکر انتزاعی و عملکردهای دیداری – فضایی40 است.
این نقایص شناختی معمولا” تمامی زندگی این بیماران را تحت تأثیر قرار می دهند و همچنین اثری مستقیم روی ایجاد افسردگی و به وجود آمدن مشکلات روحی – روانی در این افراد دارند. البته تمامی این نقایص درهمه بیماران مبتلا به سکته مغزی دیده نمی شود و بسته به وضعیت بیمار و نیز مدت زمانی که از ضایعه گذشته، نقایص ادراکی و شناختی در این بیماران متفاوت است [33, 34]

(2-8-2) اختلالات کنترل حرکتی و تون عضلانی که باعث ایجاد مشکلات حرکتی و کاهش میزان عملکرد فعالیت روزانه زندگی می شود. این اختلالات بصورتهای ضعف، فلجی و بی حسی نمود می یابند. ضعف یا فلج یک طرفه بدن ( و یا احساس بی حسی) بسیار شایع است. فلج یک طرفه می تواند تنها در اندام فوقانی، تحتانی، صورت و یا هر سه با هم بروز کند، البته در مواردی فلج می تواند بصورت دوطرفه هر یک از اندام ها را درگیر کند. وجود اسپاستی سیتی در اندام که معمولا بصورت الگوی اسپاستی سیتی فلکسوری می باشد، در این الگو،در اندام فوقانی ادداکسیون و چرخش به داخل شانه، فلکسیون آرنج، پروناسیون ساعد، فلکسیون مچ دست دیده می شود، کف دست و انگشتان بصورت مشت کرده است؛ شست نیز در کف دست قرار دارد. در اندام تحتانی این الگوی اسپاستی سیتی به شکل اسپاستی سیتی ادداکتوری در اندام تحتانی و زانو در اکستنسیون یا فلکسیون، انگشتان پا در دورسی فلکسیون و دفورمیتی اکوینوواروس41 می باشد [35]. وجود چنین وضعیتی در مفاصل بویژه در اندام فوقانی محدودیت زیادی در فعالیت های روزمره زندگی ایجاد می کند.

(9-2) درمان سکته مغزی
رویکردی که برای درمان سکته مغزی وجود دارد، ترویج خود ترمیمی سلول های عصبی آسیب دیده یا رشد سلول های عصبی سالم برای کمک به جبران از دست دادن سلول های عصبی است که در طی یک حمله ایسکمیک نابود شده است. بدین منظور دو استراتژی کلی را می توان استفاده کرد. استراتژی تغذیه شامل تضمین وجود مولکول هایی که عصب برای رشد و ترمیم نیاز دارند، در این استراتژی سعی بر مدیریت فسفولیپید پیشتاز سیتوکولین است. سیتوکولین یک واسطه کلیدی برای سنتز فسفوتیدیل کولین42 که جزء مهمی از غشاء سلولهای عصبی است. استراتژی سیگنالینگ شامل ارائه سیگنالهای شیمیایی که به نورون دستور رشد می دهد [24].
فاکتورهای نوروتروفیک مثل فاکتور رشد بلاست پایه نیز برای درمان ترمیمی در نظر گرفته شده است. در مدل سکته حیوانات استفاده از آن در مدت زمان کوتاه پس از شروع ایسکمی کانونی باعث کاهش حجم سکته مغزی می گردد اما چنانچه این مدل پس از 24 ساعت استفاده گردد نه تنها باعث کاهش سکته مغزی نشده بلکه منجر به افزایش حجم سکته مغزی می شود [24]. البته فاکتور نوروتروفیک و این قبیل درمان ها هنوز بر روی نمونه انسانی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. با وجود پیشرفت علوم و درک بیشتر از آسیب عصبی ناشی از سکته مغزی بهترین راه برای بازیابی درازمدت عملکرد استفاده از توانبخشی است. تحقیقات بر روی مدل حیوانات آگاهی ما را در مورد چگونگی تاثیر توانبخشی در سطح نوروبیولوژیک بالا می برد. در آینده نتایج این تحقیقات مکانیسم های نوروبیولوژیکی مورد استفاده که بر مبنای پلاستی سیتی ذاتی مغز می باشد را برای اطمینان از بیشترین بازگشت عملکرد پس از سکته مغزی مورد استفاده قرار می دهد.

(10-2) توانبخشی و کاردرمانی در سکته مغزی
سکته مغزی در اغلب موارد بخودی خود کشنده نیست و بخش قابل توجهی از بیماران تنها پس از چند روز با درجاتی از نقائص جسمی از بیمارستان ترخیص خواهند شد، ولی آنچه این بیماری را در رده ی سوم علل مرگ در اثر بیماری در دنیا قرار داده عوارض دراز مدت و ناتوان کننده بیماریست [36] و در اینجاست که اهمیت مداخله تیم توانبخشی در جهت پیشگیری و یا به حداقل رساندن این عوارض مشخص می شود. تا کنون هیچ دارو یا روش جراحی موثری در معکوس نمودن روند نا توانی ایجاد شده و ایجاد بهبود سریع و قابل توجه در دنیا ارائه نشده، تنها راه پیشرفت وضعیت بیمار توانبخشی صحیح، منظم و پیگیرانه عوامل خطر ساز می باشد. بیماران در روزها و هفته های نخست بیماری در وضعیت روحی نامطلوب و حالتی از بهت و ناامیدی به سر می برند چرا که بخش بزرگی از قابلیتهای فردی و جایگاه اجتماعی خود را در مدتی کوتاه از دست داده و این ضربه بزرگ و گیج کننده ای برای آنها محسوب می شود، بیماران با وجود چنین اختلالات روانی و جسمی که بواسطه سکته مغزی ایجاد می گردد، دچار اختلال در مشارکت زندگی اجتماعی و فردی خود می گردند که بطور فزاینده باعث کاهش کیفیت زندگی43 می گردد.
به عنوان یک قانون کلی، توانبخشی بیمار سکته مغزی باید در زودترین زمان و به بیشترین میزان ممکن انجام گیرد. باید توجه داشت که بازتوانی در یکسال اول و بویژه در سه ماهه نخست پس از بروز بیماری بسیار اهمیت دارد. بررسی متون در 1999 نشان داد که انجام مداخلات توانبخشی زود هنگام و پیشرفته باعث بهبود عملکردی بهتر بیماران سکته مغزی خواهد شد [37].
از آنجایی که این بیماری ارگانها و سیستمهای مختلف بدن را درگیر می کند، برخورد درمانی علمی با آن نیز باید به صورت جامع نگر و چند تخصصی44 باشد. امروزه استراتژی های درمانی متفاوتی برای افراد همی پلژیک سکته مغزی در دسترس است مثل درمان های سنتی فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتار درمانی. از آنجا که هدف نهایی از درمان این افراد تسهیل مشارکت آنان در اجتماع و بهبود کیفیت زندگی آنان می باشد، انحصار صرف برنامه های توانبخشی این بیماران به تقویت اندامها و مسائل صرفاً حرکتی نتیجه چندان مطلوبی در پی نداشته و لازم است با لحاظ نمودن تخصصهای متنوع توانبخشی همچون کاردرمانی در برنامه های بازتوانی بیماران، تواناییهای بازیافته را عملکردی نموده و بر تلفیق اجتماعی آنان تاکید نمود. بازتوانی بیماران سکته مغزی در موارد بسیاری مستلزم داشتن صبر و صرف زمان نسبتاً طولانی است ولی در صورت درمان به موقع و پیگیرانه نهایتاً از صرف زمان و هزینه های بسیار سنگین تر و صدمات جبران ناپذیر در آینده پیشگیری خواهد نمود. بنا براین اجرای درمان توانبخشی در زمان مناسب و به صورت صحیح الزامی است. با توجه به مطالعات مبتنی بر شواهد، به طور کلی در حدود 15 در صد از بیماران پس از بروز بیماری و پیگیری درمانهای صحیح توانبخشی و کاردرمانی قادر خواهند بود به وضعیت جسمی و توانایی های قبلی خود برسند، حدود 25 درصد از بیماران هم پس از درمانهای توانبخشی با اختلال عملکرد مختصر بهبود می یابند، 40 درصد در گروه اختلال متوسط تا شدید و نیازمند مراقبتهای پرستاری واستفاده از تسهیلات طولانی مدت قرار می گیرند و سایرین با مرگ کوتاه مدت پس از بیماری دسته بندی می شوند [25, 38].
شواهد نشانگر کارآمدی کاردرمانی میباشد. افرادی که از کاردرمانی استفاده می کنند معمولا در روند اختلال کمتر دچار پسرفت می گردند و نیز استقلال بیشتری در فعالیت های روزمره زندگی پیدا می کنند. در کاردرمانی با در نظر گرفتن مشکلات فیزیکی، اختلالات حافظه، توجه، مشکلات بینایی، حسی و عاطفی مثل اضططراب و افسردگی (خلق پایین) راهکارهایی ارائه می شود تا فرد بتواند بر مشکلات غلبه کند ودر مهارت های عملکردی توانا شود [39] . آموزش مهارت های عملکردی باعث پیشرفت در بهبودی همه جانبه فعالیت های روزمره زندگی45 می گردد و کاردرمانگر به دلیل وسعت موارد درمانی (حرکت، شناخت و درک) معمولا بیشترین زمان درمانی را نسبت به سایر اعضای تیم درمانی با بیمار صرف می کند و در جهت پیشرفت مهارت ها به بیمار کمک شایانی می کند [38].
در بررسی متون دیده شده که کاردرمانی پس از سکته مغزی با تاکید بر اجراها46 می تواند تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد فرد داشته باشد. افرادی که دچار سکته مغزی شده اند احتمالا با اختلالات متعددی روبرو هستند و لازم است، تمامی جنبه های اجرائی در آنان مورد بررسی قرار گیرد و کاردرمانی با دقت همه جانبه ای که در این حیطه دارد بهبودی مضاعف در زمینه اجرای وظایف عملکردی47 و هم نقایص اجرائی48 مانند کاهش عملکرد حرکتی، شناخت و درک می تواند داشته باشد. در این راستا بکارگیری تکنیک های متفاوتی که بصورت سنتی در درمان های کاردرمانی و توانبخشی بوده است و تلفیق آن با علوم و تکنولوژی روز و درمان هایی که امروزه بر روی آنها آزمایشات بسیاری صورت گرفته، می تواند موثر باشد. از این درمانها برای پیشرفت مهارتها در کمبودهای اجرائی مثل:

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دامنه حرکتی، الکترومیوگرافی، فعالیت های روزانه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کنترل حرکت، یادگیری حرکتی، دامنه حرکتی