منبع پایان نامه ارشد درمورد بهبود مستمر

دانلود پایان نامه ارشد

توجه به امكانات داخلي و شرايط بازار است. از اين رو هزينه خريد مواد و اجناس لازم براي توليد و فروش، و هزينه هاي مختلف موجودي ( هزينه هاي سفارش، نگهداري، كمبود، قيمت خريد مواد و موجودي ها) از اقلام عمده هزينه است كه مديران مي توانند از طريق به كارگيري فنون و روش هاي جديد، با تعيين ميزان مقرون به صرفه بودن هر بار خريد، ضمن كاهش اين هزينه ها، ميزان سود سازمان را افزايش دهند.
كنترل موجودي نقش بسيار حساس و مؤثري در كاهش هزينه ها و بهبود و موفقيت امور سازمان هاي مذكور بر عهده دارد. اصولاً كنترل موجودي، ‌يعني نظارت بر فراهم آوردن مواد و اجناس مورد نياز سازمان از نظر كيفيت و كميت، در زمان و مكان معين و مناسب و با صرف كمترين هزينه.
در لجستيك معكوس براي حفظ تداوم و هماهنگ كردن فعاليت هاي توليد و توزيع و جلوگيري از توقف عمليات به سبب كمبود موجودي و نيز قابل استفاده نمودن اقلام و كالاهاي برگشتي بايد خط مشي ها، ‌نظام ها و روش هايي را اتخاذ نمود تا مجموع هزينه هاي مرتبط با موجودي ها را كاهش دهد. به عبارت ديگر، فعاليت هاي مرتبط با موجودي ها كه مي تواند شامل تهيه و نگهداري گزارش هاي موجودي ها، ‌كنترل موجودي ها،‌ تدوين وظايف افراد تحت سرپرستي واحد ذيربط، اجراي اصول، نظام ها و روش هاي پيشرفته و متناسب با وضعيت سازمان و… باشد تا مديريت موجودي و برنامه ريزي توليد نيز در راستاي كاركردهاي لجستيك معكوس واقع شود. به طور مثال ، يكي از شروط بسيار مهم در بازيافت و مصرف مجدد كالاها و اقلام توليدي، جداسازي اقلام قابل استفاده و اقلام غير قابل استفاده است. اقلام قابل استفاده مي تواند به عنوان يك جايگزين مناسب براي تأمين قطعات سفارش داده شده مورد استفاده واقع شود. چرا كه بسياري از عدم اطمينان ها و نارضايتي ها ناشي از رابطه مستقيم محصولات عودتي و برگشت داده شده با زمان، كيفيت و كميت كالاها مي باشد، كه با جايگزين كردن اقلام قابل استفاده كالاهاي برگشتي ، علاوه بر صرفه جويي در هزينه ها ، در ابعاد مختلف ديگري نيز مي توان رضايتمندي مصرف كننده را نيز كسب كرد. اين امر مستلزم پايه ريزي يك سيستم برنامه ريزي قوي در امر توليد و كنترل موجودي است . سيستمي كه علاوه بر تفكيك قابل استفاده بودن يا نبودن اقلام برگشت داده شده ، برنامه بهبود توليد را نيز ارائه دهد. نكته قابل توجه اين است كه در فرآيند لجستيك معكوس ممكن است به يك « انباردر داخل انبار» نيز نياز باشد. انباري كه جريان نگهداري كالا، چيدمان و تجهيزات جابه جايي مواد در آن به صورت ويژه اي ممتاز و مناسب باشد.
به عبارت ساده تر ،‌در لجستيك معكوس براي تفكيك بهتر اقلام برگشتي از حيث قابل استفاده بودن يا نبودن بايد انباري را در داخل انبار، براي « اقلام برگشتي قابل استفاده » و نيز انباري از براي « اقلام برگشتي غير قابل استفاده » فراهم نمود. سپس با توجه به نوع كالا و اقلام برگشتي و برحسب درجه بندي مراحل مختلف بهبود مستمر در لجستيك معكوس، در يكي از مراحل پنج گانه جاي داده شود تا در صورت امكان به زنجيره تأمين باز گردد.
صرفه جويي هاي اقتصادي:
در بحث صرفه جويي اقتصادي لجستيك معكوس ساختار مجاري توزيع معكوس ، نوع اعضاي مجاري توزيع و عملكردهاي آنان در اين مجاري از اهميت شاياني برخوردار است.
1-2-8- دلايل استفاده از لجستيك معكوس
همان طوركه مي دانيدبه طور عمومي و سنتي، توليد كنندگان كالاها و اقلام در قبال كالاهاي خود، پس از توزيع و سپس مصرف توسط مصرف كنندگان، هيچ گونه احساس مسئوليتي نمي كنند و تعهدي را در قبال توليدات توزيع شده و مصرف شده خود نمي‌ پذيرند.اما امروزه حجم محصولات توليدي مصرف شده، خسارات قابل ملاحظه اي را در جهت تخريب محيط زيست به بار آورده است و همگان اعم از مصرف كنندگان و مسئولان نگران وضعيت محيط زيست خود هستند و با دغدغه فراوان، روند رو به بهبودي را براي وضعيت محيط زيست خود دنبال مي كنند. به نحوي كه همگان از توليد كنندگان مختلف كالاها و اقلام انتظار دارند تا هزينه ضايعات و جمع آوري زباله هاي ناشي از توليدات خود را بپذيرند و يا حداقل ضايعات كالاهاي مصرفي را كاهش دهند.
اين توجه روزافزورن به مديريت ضايعات و وضع قوانين جديد در خصوص ضايعات محصولات توليد ي ( به خصوص در اروپا )، توليد كنندگان كالاها را به سمت بهبود فرآيند توليد خود كشانده است، چرا كه هزينه هاي انهدام و پاكسازي محيط زيست بسيار بالاست. از اين رو، بيشتر شركت ها و واحد اي توليد ي در اروپا و امريكا مسدوليت جمع آوري، پخش و به روز كردن كالاهاي دست دوم توليد ي خود را عهده دار شده اند. علاوه بر اين موضع، براي تزريق پويايي و توسعه يك سيستم لجستيكي مناسب، ضروري است كه در زنجيره تأمين يك سازمان لجستيك، جامع نگري خوبي وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، بحث توزيع معكوس و ساير ابعاد لجستيك معكوس به منظور فراهم كردن رضايتمندي مشتري به خوبي لحاظ شود. بدين معنا كه مشتري پس از تأمين نيازهايش، از سيستم لجستيكي مورد انتخاب خود احساس امنيت كند و مطمئن باشد كه در صورت وجود هر گونه عيب و نقص در كالاي توزيع شده كه از ناحيه يكي از فرآيندهاي توليد، توزيع ويا انبار ناشي شده باشد، به وسيله استقرار لجستيك معكوس قابل پذيرش و رفع شدن است و به صورت كاملا ً منظم، اقلام كالاهاي توزيع شده اي كه براي مصرف كننده يا مشتري قابل استفاده نيستند در زنجيره تأمين به وسيله سيستم توزيع معكوس جمع آوري شده و توسط يكي از مراحل بهبود مستمر لجستيك معكوس در كمترين زمان ممكن براي مصرف كالا و اقلام مطلوب به مشتري بازگردانده مي شود. اين  ايجاد رضايتمندي و امنيت خاطر براي مشتريان ، به منزله دميدن روح پويايي در يك سيستم لجستيكي است و استقرار اين نظام و عملكردهاي دقيق آن ، مي تواند خود به تنهايي تبليغ خوبي براي افزايش رضايتمندي مشتريان، سود آوري بيشتر و نهايتاً افزايش مشتريان باشد. پس عمده دلايل فعال شدن شركت ها در لجستيك معكوس عبارت است از:‌
– قوانين و مقررات زيست محيطي كه شركت ها را وادارمي كند تا كالاها و محصولات از رده خارج ( زايد) خودشان را جمع آوري نمايند و در رفتار توليدي آينده خود مراقبت بيشتري كنند.
– مزاياي اقتصادي استفاده از كالاهاي عودت داده شده در فرآيند توليد به جاي پرداخت هزينه اي بالاي انهدام ضايعات كالاي دست دوم و افزايش آگاهي هاي زيست محيطي مصرف كنندگان.
بديهي است كه مصرف مجدد و طولاني مدت كالاها و محصولات به هر طريق ممكن، جزو ديدگاه هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محطي سودمند به حساب مي آيد.
– مصرف كنندگان و مشتريان سيستم لجستيكي، از استقرار لجستيك معكوس به شدت استقبال مي كنند و اين به دليل سود نهفته اي است كه در اثر استقرار لجستيك معكوس عايد آنان مي شود. مطلوبيت هايي همچون احساس امنيت خاطر از سالم بودن كالاي مودر تقاضا و ضمانت سيستم براي كالاها و اقلام توزيع شده و نيز تقبل هزينه هاي ناشي از سالم نبودن كالا و اقلام، از زمان جمع آوري آن تا تحويل دوباره كالا براي استفاده، از جمله دلايل اين تمايل شديد است.
– مشتريان سيستم با استقرار لجستيك معكوس ثبات و بقاء بيشتري را در فعاليت هاي خود احساس مي كنند و اين ثبات و پايداري به ويژه در گروها هاي بزرگي از كالاهاي برگشتي كه مرور زمان از اعتبار و ارزش آنها مي كاهد، كاملاً مشهود است. به طور مثال مجله ها، روزنامه ها و كتب منتشره برگشتي در فرآيند لجستيك معكوس هيچ گاه به مشتري آسيب نمي رساند و فروشنده به راحتي مي تواند به هر مقدار كه بخواهد تقاضا نموده و دغدغه تاريخ گذشتن و يا كهنگي كالاهاي خود را نداشته باشد.
اين گونه از برداشت ها و احساس امنيت خاطرها از فرآيند لجستيك معكوس، انگيزه بسيار زيادي براي مشتريان ايجاد كرده است تا جذب سيستم هايي از توزيع شوند كه اين نوع از نگراني هاي آنان را رفع نمايد و ديگر اين كه توجه طيف وسيع از مشتريان به لجستيك معكوس، سبب روي آوردن شركت ها و سازمان ها به اين فرآيند شده است.[117]
1-2-9- هدف لجستيك معكوس چيست
استمرار بهبود و رضايتمندي مصرف كننده ،‌عمده ترين هدف يك سيستم لجستيك معكوس است. شركت ها و سازمان هاي بزرگ با استقرار لجستيك معكوس مي كوشند تا اعتماد مناسبي را از مصرف كنندگان و مشتريان خودبه وسيله حذف محصولات معيوب خود از زنجيره تأمين كسب كنند، اما اين بهبود براي اقلامي كه توسط توزيع معكوس وارد چرخه لجستيك معكوس شده اند، داراي سطوح و طبقه بندي مجزايي است.
استمرار بهبود و رضايتمندي مصرف كننده عمده ترين هدف يك سيستم لجستيك معكوس است.
سطوحي كه بايد توسط يك سيستم كنترل موجودي منظم و دقيق پشتيباني شود و آخرين اطلاعات مربوط به اقلام بازگشتني، از قبيل قابل استفاده بودن يا نبودن كالا، مواد و يا اقلام عودتي را در اختيار سيستم قرار دهد تا تصميم گيري در مورد نحوه ايجاد بهبود مستمر براي يك كالا يا ماده به خصوص انتخاب شود.[117]

1-2-10- مشکلات زنجيره تامين معکوس
برخي از نشانه هاي مهم که بيانگر وجود مشکل در سيستم لجستيک معکوس يک شرکت يا صنعت است و حاکي از لزوم توجه فوري و جدي به مبحث لجستيک معکوس است عبارتست از:
ورود مرجوعي‌ها سريع‌تر از پردازش يا بازيافت آنها است.
مقدار زيادي از موجودي‌هاي مرجوعي در انبار‌ها نگهداري مي‌شود.
مرجوعي‌هاي غيرقابل شناسايي وجود دارند.
زمان‌هاي پردازش روي مرجوعي‌ها طولاني است.
هزينه کل پردازش و اصلاح مرجوعي‌ها نامعلوم است.
مشتريان اطمينان خود را به فرايند اصلاح و تعمير محصولات مرجوعي از دست داده‌اند.
درخصوص اهميت و جايگاه لجستيک معکوس در هزينه‌ها و قيمت تمام‌شده محصولات مي‌توان به برخي از بررسي‌هاي صورت‌ گرفته در آمريکا اشاره کرد. اين بررسي‌ها نشان مي‌دهند که در حدود 4 درصد هزينه‌هاي لجستيکي هر شرکت، مربوط به لجستيک معکوس است که البته اين سهم در شرکتها و صنايعي که محصولات آنها داراي کيفيت پايين‌تري بوده و از فناوري پيشرفته بهره‌مند نيستند بالاتر است.
لازم به تاکيد است که لجستيک معکوس به ماهيت هر صنعت بستگي دارد؛ اما آنچه که مسلم است،‌ هزينه‌هاي مربوط به آن رقم قابل توجهي از هزينه‌هاي هر صنعت را به خود اختصاص مي‌دهد. به‌طور کلي، لجستيک معکوس در صنايعي که ارزش محصولات بسيار بالا است و يا درصد مرجوعي‌ها رقم قابل توجهي را نشان مي‌دهد‌ از اهميت بيشتري برخوردار است. تحليل‌ها نشان مي‌دهد که در حدود 50 درصد از محصولات در طول فرايند ساخت نياز به دوباره‌کاري و اصلاح دارند که مجموع اين بازگشت‌ها، هزينه‌اي را در پي خواهد داشت که تخمين آن در کل جهان به حدي است که با اين مواد مرجوعي مي‌توان 155 هزار قطار را پر از مواد کرد! با دانستن اين موضوع که هزينه پردازش يک محصول مرجوعي ممکن است دو تا سه برابر هزينه حمل‌و نقل بيروني آن باشد، بيشتر به اهميت و ضرورت توجه به مقوله لجستيک معکوس در صنايع پي مي‌بريم.[116]
1-2-11- لجستيك معكوس و راه حل بهبود مستمر
– مصرف مجدد مستقيم: اين نوع از بهبودي كه توسط لجستيك معكوس حاصل مي شود، شامل كالاهايي مي شود كه به دلايلي مختلف يا تعمير نشده ويا از نظر سطح پيشرفت و مدل،‌ ارتقاء داده نشده اند، اما تميز شده و مستقيماً به مشتري بازگردانده مي شود. براي نمونه مي توان به پالت ها، شيشه ها و غيره اشاره نمود.
– بازيافت مواد: در اين نوع بهبود، كالا كاربري خود را حفظ نمي كند. به عبارت ديگر،‌ هدف، استفاده از تمام يا برخي از مواد يا كالاي عودت داده شده است. مواد بهبود يافته از اين طريق ممكن است در توليد محصول اصلي وارد فرآيند توليد شود و يا ممكن است براي استفاده در صنايع ديگر مورد استفاده واقع شود، بازيافت مواد فاسد شدني و تبديل آن به كودهاي آلي از جمله اين فرآيندهاست. امروزه مواد فاسد شدني را در زمين حفر مي كنند و به صورت طبقه طبقه جاي مي دهند و به وسيله لايه ضخيمي از خاك آنها را طبقه بندي مي كنند. در اثر فعاليت يكسري از ميكرو ارگانيسم ها، مواد فاسد شدني به كود آلي تبديل مي شود كه اين كود مي تواند به عنوان يك محصول جديد وارد زنجيره تأمين شود. از اي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان listening، pronunciation، language Next Entries پایان نامه با کلید واژگان language، Press.، Teaching