منبع پایان نامه ارشد درمورد اینترنت اشیا، نفت و گاز، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

افرادي مي توانند به اين محل ها مراجعه كنند كه آموزشهاي لازم در اين مورد را توسط واحدهاي مربوطه نظيرHSE72 را گذرانده باشند. با عنايت به اين موضوع مي توان با استفاده از RFID تردد افرادي را كه در اين سايت ها فعاليت مي كنند را زير نظر گرفت و با تعريف كردن برچسب هايي براي افراد مجاز به تردد در اين مناطق از تردد افراد غير مجاز به اين سايت هاممانعت بعمل آورد.
11-كاربرد در سيستم انبار داري :
در زمينه انبارداري اين تكنولوژي مي تواند بسياري ازفعاليت هاي موجود را ازحالت دستي به حالت خودكارتبديل كرده و نياز به تعداد زياد كارگران را كاهش دهد علاوه بر اين بكارگيري RFID در مديريت انبار سبب مي شود كه هزينه هاي مربوط به نيروي انساني و زمان كاهش يافته و دقت در امر توليد و سفارشات مشتريان افزايش يابد]49[ امروزه بسياري از مراكز توزيع و انبار در دنيا از تكنولوژي RFIDاستفاده مي كنند و بر اين باورند كه بازگشت سرمايه آنها به شدت بهبود مي يابد

شکل40-2 نمایی از کاربرد RFIDدر انبارداری]75[
12-كاربرد درHSE صنعت نفت :
فناوري RFID در بخشHSEدر صنايع نفت ، گاز وپتروشيمي كاربرد فراواني دارد . از آنجا كه حوادث غيرمترقبه همواره سايت هاي نفت ، گاز و پتروشيمي را تهديدمي كند ، كوچكترين بي احتياطي ممكن است خسارت جبران ناپذيري را وارد سازد ، انفجار و نشت گاز يكي از متداولترين حوادث است . وقوع اينگونه حوادث كه غالباً قدرت ديد را كاهش مي دهد سيستم امداد را با دشواري درشناسايي و پيدا كردن كاركنان مواجه مي سازد. با توجه به آنكه ايمني كاركنان در محيط كار از مهمترين وظايف سازمانهاست ، اطلاع از موقعيت مكاني كاركنان پايه و اساس كار عمليات امداد است. زيرا لازم است به هنگام وقوع حادثه كليه افراد محل وقوع حادثه را ترك كرده و در محل سرشماري حاضر شوند و اطلاع از آخرين محل حضور مفقودين كمك بزرگي براي امداد رساني خواهد بود. اصلي ترين كاربرد RFIDدر ايمني محيطهاي كاري رديابي و مكانيابي كاركنان است RFID ازطريق برچسب هایی فعال كه در اختيار كاركنان قرار مي دهدمي تواند در هر لحظه محل حضور افراد را گزارش كند ، اين برچسب به راحتي قابل حمل هستند و مي توانند بر روي كلاه ايمني نصب شوند و يا در لباس كار كاركنان جاسازي شوند

شكل 41-2 نمايي از كاربرد RFID در حوزه ايمني كاركنان
13-كنترل خودكار تجهيزات حفاظتي73 PPT به منظور جلوگيري از ورود غير محتاطانه پرسنل به نواحي خاص
بخش هاي مختلف در محيط كار نيازهاي ايمني خاص خود را از لحاظ نوع پوشش حفاظتي كاركنان مي طلبند. براي مثال كلاه ها وعينك هاي ايمني و ديگر البسه محافظتي در بخشهاي مختلف يك سايت نفتي مورد استفاده قرار مي گيرند. پرسنل ممكن است به دليل سختي شرايط كار و يا جدي نگرفتن مسائل ايمني، پوشش ها را ناديده گرفته و بر اثر اين سهل انگاري زيان هاي جبران ناپذيري به خود و كارفرما وارد سازند. كنترل پوشش كاركنان پيش از ورود به مناطق خاص احتمال به وقوع پيوستن تهديد ها راكاهش مي دهد. در اين كاربرد تجهيزات حفاظتي نظير ماسك هاي اكسيژن، كفش و كلاه و لباس حفاظتي و عينك ها به برچسب هاي RFIDمجهزمي شوند. مأموران پس از كنترل سلامت و صحت كاركرد هر يك از وسايل امنيتي، اطلاعات مربوطه را دربرچسب ذخيره مي كنند. اين اطلاعات شامل كد شناسايي افراد و اطلاعات مربوط به كنترل كيفيت وسيله ايمني مي باشد.
همچنين سايت از نظر نياز هاي ايمني به نواحي مختلف تقسيم مي شود و در ورودي هر يك از اين نواحي، دروازه هاي ورود وخروج با استفاده از قرائتگر هاي RFIDمشخصات پوشش كاركنان را به هنگام ورود به سايت مي خوانند و در صورت وجودنقصان با ارسال هشدار(آژير، فرستادنsms،نمايش روي صفحهLCD) شخص مورد نظر و متصديان مربوطه را آگاه مي سازند.

14-كنترل زمانبندي سرويس، نگهداري و تعميرات ماشين آلات
اصولاً مباحث مربوط به سرويس و نگهداري از ابتداي كاربردي شدن فناوري RFIDمورد توجه بوده است. هر قطعه داراي طول عمر مشخصي است و در طول عمر خود در دور ههاي معين نياز به بازبيني و تعمير و يا تعويض قطعات فرسوده دارد وممكن است به مراكز پشتيباني ارسال شود.
همانند بحث مديريت اموال در اين كاربرد برچسب های RFID بر روي كالاها نصب مي شوند، اطلاعات آنها در دور ههاي معين باقرائتگر هاي دستي خوانده مي شود و در مورد پشتيباني و نگهداري اطلاعات لازم به متصديان اعلام مي شود.
15-سيستم اطلاع رساني قطعات حمل شونده جرثقيل ها (وزن، محل قرارگيري) به اپراتور ماشين
يكي از متداولترين خطراتي كه در محيط هاي نفتي آسيب جدي به كاركنان وارد مي سازد حوادث مرتبط با جرثقيل ها است، كه نيازبه اپراتوري خبره دارد. فناوري RFIDدر اين كاربرد نيز به كمكHSEآمده است. به همراه سيستم مديريت تردد پرسنل،قطعاتي كه با جرثقيل حمل مي شوند برچسب های RFID دريافت مي كنند. اطلاعاتي دقيقي از قطعات مانند اندازه و وزن و محل قرارگرفتن و اطلاعات پيرامون جرثقيل به صورت گرافيكي و بلادرنگ بر روي مانيتور در معرض ديد اپراتور جرثقيل قرار مي گيردتا با در نظر گرفتن كليه شرايط قطعه و شرايط محيط و با حفظ نكات ايمني اقدام به جابجايي آن نمايد.
3-13-2کاربرد نانوتکنولوژی در اینترنت اشیا صنایع نفت و گاز
1-نانو سنسورها:
با توجه به دما و فشار زیاد در محیط هاي سخت زیرزمینی، سنسورهاي قدیمی الکتریکی و الکترونیکی و سایر لوازم اندازه گیري قابل اعتماد نمی باشند و در نتیجه شرکت هاي استخراج کنندة نفت در تهیۀ اطلاعات لازم و حساس جهت استخراج کامل ومؤثر نفت از مخازن از نانو سنسورها استفاده کنند]50،51[
در حال حاضر محققان در حال توسعۀ یک سري نانوسنسورهاي قابل اعتماد و ارزان از فیبرهاي نوري جهت اندازه گیري فشار،دما، جریان نفت و امواج آکوستیک در چاه هاي نفت می باشند. این نانو سنسورها به علت مزایایی نظیر اندازه کوچک ،ایمنی درقبال تداخل الکترومغناطیسی ، قابلیت کارآیی در فشار و دماي بالا و همچنین محیط هاي دشوار، مورد توجه بسیار قرارگرفته اند. از همه مهمتر اینکه امکان جایگزینی و تعویض این نانوسنسورها بدون دخالت در فرآیند تولید نفت و باهزینه مناسب فراهم می باشد درحالی که عمل جایگزینی و تعویض سنسورهاي قدیمی در چاه هاي نفت میلیون ها دلار هزینه در پی دارد نانوسنسورها از نظر تولید بسیار مقرون به صرفه بوده و اندازه گیري هاي دقیقتري ارائه می دهند]52،53[
4-13-2مزاياي استفاده از اینترنت اشیا در صنایع نفت و گاز
كاهش هزينه ها و كاهش فعاليت هاي دستي و افزايش سرعت و دقت در كار
اتوماسيون(بدون توقف )
كاهش خطاي انساني
يكپارچگي
كاهش دخالت انسان در ثبت و خواندن اطلاعات ( صرفه جويي در نيروي انساني سازمان )
امكان بررسي اقلام متعدد بطور همزمان
امكان به روز رساني اطلاعات به محض تغيير در وضعيت اقلام
ايجاد افزايش امنيت، زيرا با استفاده از اینترنت اشیا امكان رديابي كالاها را حتي در يك فضاي بسته را فراهم می شود.
14-2نتیجه گیری
در ابتدا فصل به بررسی مفهوم اینترنت اشیا و اشیا پرداخته شد و سپس مفاهیم و فناوری های به کار رفته در اینترنت اشیا به صورت گسترده مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت و عملکردو ساختار هریک از آنها به طور کامل بیان شد ودر ادامه به تلاش های صورت گرفته برای تعریف معماری و پیشنهاد های که برای آن صورت گرفته ارائه شدند و در نهایت به بررسی امنیت ،نیازمندی های امنیت ، ساختار های امنیت وسایر مباحثی پرداختیم که تاکنون برای امنیت در اینترنت اشیا صورت گرفته است. در این فصل همچنین به معرفی کاربردهای از فناوری های تشکیل دهنده اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز پرداختیم و با بررسی و آشنایی با این فناوری ها لزوم داشتن چارچوبی برای برقرار ساختن اینترنت اشیا که هم تضمین کننده امنیت به عنوان مهمترین نیاز غیر عملیاتی است را داشته باشد و هم اینکه فعالیت های موجود در صنعت نفت و گاز، در آن لحاظ شده باشد . در فصل بعدی به معرفی چارچوبی می پردازیم که مارا به اهداف ذکر شده برساند.

فصل سوم
طراحی وضعیت امن برای بکار گیری اینترنت اشیا

1-3مقدمه
در فصل قبل با بررسی به شناخت قابلیت ها و نقش ها از اینترنت اشیا در صنایع نفت و گاز دست پیدا کردیم در این فصل با توجه به امنیت به عنوان یک نیاز غیر عملیاتی مهم ،سعی بر طراحی وضعیت امن برای بکار گیری و اجرایی کردن استفاده از فناوری اینترنت اشیا در سطح صنایع نفت و گاز داریم.
2-3 مدل پیشنهادی

شکل1-3 مدل پیشنهادی
مدل پیشنهادی شامل 6 بخش می باشد که عبارتند از:
1-پیش شرط ها
2-برنامه ریزی و ایجاد طرح
3-تفکیک سازی
4-پیاده سازی و اجرا
5-مدیریت امنیت
6- مکانیزم ها و روش های ارزیابی
1-2-3پیش شرط ها
این پیش شرط ها شامل تعیین الزامات امنیتی،تعیین قلمرو و محدودیت های محیطی،تعیین اهداف راهبردها و سیاست های امنیتی،شناسایی اولویت های امنیتی و تعیین میزان هزینه امنیتی می باشد.
1-1-2-3الزامات امنیتی
در این پیش شرط به بررسی الزامات امنیتی مورد نیاز می پردازیم.برای این گام مراحل زیر پیشنهاد می گردد:
1-اطلاع یابی از الزامات امنیتی 2- ارتقا دانش امنیتی و شناسایی عناصر تاثیر گذار سیاست های امنیتی 3- دسته بندی و طبقه بندی الزامات
2-1-2-3تعیین قلمرو و محدودیت های محیطی
قلمرو می تواند یک یا چند فرآیند در استقرار اینترنت اشیا باشد . شناسایی محدودیت های محیطی یکی دیگر از فاکتور های مهم برای ایجاد امنیت اینترنت اشیا می باشد که در پیش شرط ها مورد بررسی قرار می گیرد.پیشنهاد می شود موارد زیر در این قسمت اجرا شود: 1-هدف از ایجاد امنیت به صورت کلان تعیین و تدوین شود. 2-ماهیت،نوع کارو ماموریت که ساختار اینترنت اشیا مورد نظر وظیف انجام آن را دارد به صورت بخش بندی و با جزئیات مشخص شود. 3-شناسایی فاکتورها و عوامل که می تواند در امنیت تاثیر گذار باشند
3-1-2-3تعیین اهداف راهبردها و سیاست های امنیتی
این گام به سه بخش مهم و اصلی اهداف ، راهبردها و سیاست ها تقسیم می شود.این سه بخش براساس فرامین و دستورات تشکیل ساختار اینترنت اشیای مورد نظر تعریف می شوند.سیاست امنیت مبنای امنیت محسوب می شودضمن تبیین ضرورت و جایگاه اهداف و راهبردها، در سیاست های امنیتی محورهای اصلی که بایستی پوشش داده شوند تشریح می شوند.
4-1-2-3شناسایی اولویت های امنیتی
یکی از اقدامات الزام آور تعیین میزان و نرخ تهدیدات متصوری است که بر ساختار اینترنت اشیا وارد خواهد شد.در واقع هرچه قسمتی از ساختار اینترنت اشیا برای ما با ارزش بیشتر باشد تهدیدات بیشتری آن را احاطه می کند ارزش گذاری و اولویت های امنیت براساس اهمیت آن بخش صورت می گیرد .درجدول 1-3 سه دسته تهدید های شایع به نمایش گذاشته شده است.]2[
سطح 3
سطح2
سطح1
نوع تهدید
سطح وسیع
بداندیش
غیرعمدی
مشخصات حمله
عمدی
عمدی
غیرعمدی
قصد
داخلی/خارجی
داخلی/خارجی
داخلی
منبع
زیاد
کم
ندارد
پیچیدگی
خیلی کم
کم
زیاد
فرکانس رخ دادن
زیاد
متوسط/زیاد
متغییر
هزینه یا ضربه
جدول1-3سطوح مختلف تهدیدات
5-1-2-3تعیین هزینه امنیتی
یکی دیگر از موارد مهم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد لوازم آرایشی، شبکه های حسگر، شبکه های حسگر بیسیم Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اینترنت اشیا، زنجیره ارزش، فناوری اطلاعات