منبع پایان نامه ارشد درمورد افراد فعال، اقتصاد ایران، اجرای برنامه، مشاغل تخصصی

دانلود پایان نامه ارشد

ر یدی، فکری، فردی، گروهی و هدفمند را می‌تواند شامل شود. کار می‌تواند به عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش‌های فکری و جسمی با هدف تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده سازد. شغل یا پیشه و کاری که برابر مزد یا حقوق منظمی انجام می‌شود. کار در همه فرهنگ‌ها اساس نظام اقتصادی است که شامل نهادهایی می‌شود که با تولید و توزیع کالا و خدمات سرو کار دارند.
در تعریف دیگری از کار آمده است: “کار مجموعه اعمالی است که انسان به کمک مغز، دست، ابزارها و ماشین‌ها برای استفاده عملی از ماده، روی آن انجام می‌دهد و این اعمال متقابلا بر انسان تاثیر می‌گذارند و او را تغییر می‌دهند”( توسلی 1375: 10).
مارکس کار را چنین تعریف می‌کند:” کار عبارت از کنشی است که بین انسان و طبیعت به وقوع می‌پیوندد. به این ترتیب، کار اساسا تغییراتی است که انسان با استفاده از فنون در طبیعت به وجود می‌آورد و طبیعت نیز بر انسان اثر می‌کند و او را تغییر می‌دهد”( همان:10).
.
سوزان و پیترکالورت تعریف بهتر وجامع تری را از کار عرضه کرده‌اند. آنها می‌گویند:” کار وسیله‌ای است برای دسترسی به منابعی که با آن بتوان نیازهای اساسی را برطرف کرد.” در جوامع پیچیده جدید در بیشتر خانواده ها، دست کم یک نفر از اعضای خانواده از طریق شغل خود به این منبع دست می‌یابد(نیره توکلی، 98).
کار جلوه‌ی حق تعالی، قانون خلقت برای رفع نیاز بشر و تلاش برای بقای انسان است. تدوام حیات در گرو کار و موجودیت و هستی انسان به اندازه کار و تاثیرش در طبیعت و اجتماع می‌باشد( ناصری، 25).
در فلسفه، کار به معنای هر فعلی که از فاعل سرزند، تعریف شده است. در این حالت تمام موجودات هستی حتی خداوند کار می‌کنند. در فیزیک کار به انرژی در حرکت اطلاق می‌شود. تعریف مورد نظر در فرهنگ کسب و کار بعد اقتصادی آن است که به معنای فعالیت‌های یدی وفکری انسان است که موجب ایجاد ارزش افزوده در کالا یا خدمات شود(علاقبند، 1385).
2-1-1 مشکلات تعریف کار
آیا کار همان زحمت است و هر دو دارای مؤلفه‌های یکسانی هستند؟ گرینت در مشکلات تعریف کار و تفاوت آن با زحمت می‌نویسد:” تلاش در جهت پاسخ‌گویی به یکی از اساسی‌ترین پرسش‌ها یعنی “کار چیست؟” شاید نوعی فضل‌فروشی و خودنمایی باشد. آرنت بین کار و زحمت تفاوت قائل است. زحمت، فعالیتی بدنی است که باهدف تلاش در جهت زنده ماندن انجام می‌گیرد و نتایج آن تقریبا بلافاصله مصرف می‌شود. ولی “کار” فعالیتی است که با دستهای ما صورت می‌گیرد و به طور عینی تقدیم به جهان هستی می‌شود. البته اشکال اصلی نگرش آرنت این است که در اکثر جوامع صنعتی فعالیت‌های محدودی برای تولید محصول به منظور مصرف فوری انجام می‌شود، درحالی که در بعضی جوامع که مردم از طریق شکار روزگار می‌گذرانند، فعالیت‌های اندکی جهت تولید محصولاتی که به جهان عرضه می‌شود، صورت می‌گیرد. شاید تعریف بهتر این باشد که کار دارای قابلیت ایجاد تغییر است در حالی که زحمت کشیدن چیزی است که به گونه‌ای افراد را در جریان بازار کار قرار می‌دهد( گرینت، 1385. 17).
آنچه در حقیقت کار پنداشته می‌شود، به شرایط خاص اجتماعی که کار درآن انجام می‌پذیرد و مهم‌تر از آن، به چگونگی تفسیر این شرایط و فعالیت‌های آن و هم از سوی افرادی که درگیر آن هستند، بستگی دارد. اینکه هر گونه فعالیتی را می‌توان کار به شمار آورد، در حقیقت، به شرایط زمانی، مکانی و فرهنگی موجود مربوط می‌شود. تعریف و تفسیر مفهوم کار، همیشه متفاوت، چندجانبه، غیر دقیق و همراه با برخی سوء‌تفاهم‌ها بوده است. شاید غیردقیق بودن این مفهوم، ازذات فرهنگی آن ناشی می‌شود. به این معنا که چون کار، مفهومی صد در صد اجتماعی – فرهنگی است، به ناچارمفهومی غیرمطلق و غیردقیق است که تنها برگردان عملی دسته‌ای از مردم به آن معنا می‌بخشد. کار تا اندازه‌ای نشان می‌دهد که ما باید به تعریف‌های زمان گذشته و حال، به مثابه نماد فرهنگ و بخصوص آیینه‌ی قدرت توجه کنیم (فکوهی، 1389: 22).
2-2 بیکاری، نه کاری، ناکاری
از عمده مشکلات اقتصاد شهری، بیکاری است که به دلیل عدم آمادگی قابلیت جذب صحیح انبوه جمعیت جوان خود را نداشته و در نتیجه، این جمعیت فعال از اشتغال باز مانده و به سوی بخش غیر رسمی و مشاغل حاشیه‌ای و کاذب گسیل می‌شوند. روانه شدن این جمعیت به سوی تاسیسات و خدمات شهری همراه با کمبود فضاهای سکونتی، آموزشی، بهداشتی، کسری تغذیه، مشکل جابه‌جایی….موجد زمینه‌های بیکاری و گرانی، تنش‌های اجتماعی، واکنش‌های عصبی و پیدایش جرم و جنایت و دیگر آسیب‌های اجتماعی است. از طرف دیگر مهاجرین روستایی نیز بیکاری و فقر را به شهر منتقل می‌کنند. این مهاجران یا به دلیل عدم مهارت در مشاغل تخصصی و صنایع نمی‌توانند جذب شوند و یا بخش دولتی با ایجاد محدودیت‌هایی مانع ورود آنها به بدنه دولت می‌شود. همچنین نداشتن سرمایه نیز آنها را پشت خاک‌ریزهای بخش خصوصی متوقف می‌کند، و یا با استفاده از دوستان و آشنایانی که قبلا در مراکز دولتی جذب شده‌اند، علیرغم نداشتن صلاحیت، در پست‌های کارشناسی سازمانی جذب شده و به علت ناکارآمدی و نداشتن تخصص، موجب سستی در انجام امور و نیز ناتوانی در اجرای برنامه‌ها، خصوصا برنامه‌های مدیریتی، سازمان مربوطه را دچار مشکلاتی فراتر از کمبود و یا نبود نیرو می‌کنند.
2-2-1 تعریف بی‌کاری
“کاد الفقر ان یکون الکفر” علی(ع)
بي‌كاري پديده‌اي است كه مخاطرات فراواني براي جوامع انساني در بر دارد و زمينه‌ساز فساد و تباهي در جامعه است. افزايش نرخ بي‌كاري، آن هم بي‌كاري كه تأمين اجتماعي و مقرري ماهيانه به دنبال آن وجود ندارد، جامعه را به طرف فقر و فساد سوق خواهد داد. در مجموع مي‌توان از اين پديده به عنوان بحران‌زاترين پديده اجتماعي ياد كرد كه دولت مجبور است در راستاي اين معضل، سرمايه‌گذاري مناسب و بهينه انجام دهد.
در علم اقتصاد بی‌کار به کسی اطلاق می‌شود که در سن کار یعنی 15 تا 65 سال، جویای کار باشد؛ اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند و جمعیت بی‌کار از منظر آمار ایران، فردی بالای 10 سال است که در هفته قبل از آمارگیری فاقد کار باشد و در آن هفته یا بعد از آن آماده‌ی کار باشد و در آن هفته و سه هفته قبل از آن در جستجوی کار باشد.
2-2-1-1 علل بی‌کاری
از مهم‌ترین علل بی‌کاری می‌توان به افزایش جمعیت و کمبود تقاضای نیروی کار، اتوماسیون یا خودکارسازیا که همان رباتیزه کردن کارها است، اشاره کرد. یک عامل مهم بی‌کاری، افزایش رقابت بین‌المللی در صنایعی است که پیشرفت روزافزون غرب بر پایه آن بنیاد نهاده شده بود. یکی از عوامل دیگر بی کاری، عدم برنامه‌ریزی درست دولت و خانواده است که دلیل اصلی بی‌کاری در کشور ما همین موضوع است .
2-2-1-2 انواع بی‌کاری
بی‌کاری را می‌توان به شش نوع زیر تقسیم کرد:
ا- بی‌کاری آشکار که در هنگام مراجعه مامورین سرشماری، در جستجوی کار بود‌ه‌اند و درآمدی ندارند، بی کار نامیده می‌شوند.
2-2-1-3 بی‌کاری پنهان
شامل افراد فعال و ظاهرا شاغلی است که عملا نقشی در تولید یا پیشرفت کار ندارند و با حذف آنها خللی عمده به گردونه کار وارد نمی‌آید.
2-2-1-4 بی‌کاری فصلی
این دسته شامل کسانی می‌شود که جزء شاغلین فصلی بوده و به دلیل مشروط بودن حرفه‌شان فقط در قسمتی از سال کار می‌کنند و بقیه اوقات بی کار می‌مانند. این گروه اکثرا شامل روستائیان و کارگران فصلی می‌شود. (صرامی، 1372: 28 )
2-2-1-5 کم کاری
شامل افراد فعالی است که با وجود استعداد جسمی و آمادگی کاری، از تمام توان کاری خود استفاده نمی‌کنند و صرفا ارتباط خود را با محل کار قطع نکرده، وجدان کار یا شوق انجام خدمت و انجام وظیفه نداشته، بیشتر نیرو و تخصص خود را در اداره و کارخانه و غیره به ضرر خود و جامعه عاطل می‌گذارند. این نوع بی‌کاری بیشتر در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته دیده می‌شود.( همان:28)
2-2-1-6 برکناری
برکناری افراد شاغل از کار و یا در اختیار نگذاردن تسهیلات شغلی برای افراد فعال به دلایل سیاسی، عقیدتی، مذهبی، گروهی و ….( همان: 29)
2-2-2 نه‌کاری و ناکاریک
این حرفه‌های ناسالم مشاغلی هستند که در عواملی چون: ناهنجاری‌های سیستم اقتصادی و ساختار غلط آن، افزونی سریع جمعیت، فشار بی‌کاری، رکود و تزلزل مشاغل تولیدی و عدم حمایت واقعی از آنها، رشد نظام واسطه‌گری، دلالی و درآمد‌های زیاد آنها، بها ندادن به کارهای سالم و سازنده و نیز فرار مالیاتی ریشه دارند.
این مشاغل هرچند –به صورت رسمی- از هیچ ناحیه‌ای حمایت نمی‌شوند و به قول معروف به مویی بندند، ولی به دلیل سهل‌الورود بودن و خوداستخدامی و نیاز نداشتن به سرمایه زیاد و تخصص، مکان مشخص و عبور از مقررات و همچنین درآمدهای زیادی که نصیب صاحبش می‌کند، روز به روز بیشتر می‌شوند.
درآمدها در ناکاری و نه‌کاری متزلزل و ناهمگن بوده و از درآمدهای فرامیلیاردی قاچاقچیان اصلی یا واسطه‌های بزرگ تا نان‌ بخور و نمیر ماشین پاک‌کن‌ها و واکسی‌های کنار خیابان و گل‌فروشان وسط میدان‌ها و… در نوسان است.
2-3 کار در بستر تاریخ
2-3-1 تاریخ کار در ایران
در تعاریف، کار به عنوان انجام وظایفی که متضمن صرف کوشش‌های فکری و جسمی بوده و هدفشان تولید کالاها و خدماتی می‌باشد که نیازهای انسانی را برآورده سازد، آمده است.
در تعریف دیگری از کار می‌توان گفت کار، مجموعه اعمالی است که انسان به کمک مغز، دست، ابزارها و ماشین‌ها برای استفاده عملی از ماده روی آن انجام می‌دهد و این اعمال نیز متقابلا بر انسان تاثیر می‌گذارد و او را نیز تغییر می‌دهد( توسلی، 1375: ؟).
کار اولین رکن تمدن‌های بزرگی در تاریخ می‌باشد که تاکنون شناخته شده است، تمام اعصار تاریخی شیوه‌های تولید و کار ویژه خود را داشته و تولیدات متنوعی را عرضه کرده‌اند. البته گروه‌های انسانی اولیه، فعالیت ویژه کاری را حول محور نیاز ابتدایی و فیزیولوژیک خود انجام می‌داده‌اند. اما در دوره جدید، انگیزه‌های کار به نحو اساسی تغییر پیدا کرده و تلقی انسان‌ها از جنبه‌ها و وجوه مختلف زندگی مشکل تر شده است.
تعیین تغییر تلقی از کار، موجب تغییرات وسیعی در تاریخ تمدن انسانی گردیده و تمدن بر حول آن است.
در دوران‌های بسیار دور، ایران سکنای قبایلی بود که ریشه‌های قومی گوناگون داشتند. قبایل شمال شرقی کشاورز بودند و قبیله‌های غربی علاوه بر کشاورزی به دامپروری نیز می‌پرداختند. کشاورزان با استفاده از شیوه تکامل یافته آبیاری، کشت کاری می‌کردند. هزاران سال قبل از میلاد مسیح، مادها که مردمانی پرتوان بودند، بر دشت‌ها و دامنه تپه‌ها کشاورزی و دامپروری می‌نمودند. آنان در برخی حرف دیگر از جمله صنایع دستی، بافندگی، پرورش اسب، کشتی‌ساز‌ی و دریانوردی نیز تبحر داشتند.
در دوران هخامنشیان زراعت، بازرگانی و جنگاوری پیشه مردم بود. هنر معماری نیز در این دوران به تمدن مادی این عصر، رنگی شکوهمند و مجلل بخشیده بود، به طور کلی در آن دوران، زندگانی مردم بیشتر به سیاست و جنگ بستگی داشته است و نحوه کسب درآمد و ثروت بر پایه قدرت بوده نه صناعت.
در زمان سلوکیان و اشکانیان راه‌ها گسترش پیدا کرد. حجم محصولات تجاری در مرزهای بین المللی افزایش یافت. فراوانی مواد اولیه باعث گردید، صنعت ایران توسعه بسیار پیدا کند و صنعتگران محصولات خود را افزایش دهند. اراضی بایر قابل کشت شد و تولید محصولات زراعی افزایش یافت.
بعد از اشکانیان، ساسانیان حکومتی در ایران تاسیس کردند که بر دین و تمدن ملی استوار بود و از جنبه ایرانی بودن و برتری تمدن در طول تاریخ ایران مانند نداشت. در این دوران مبادلات فرهنگی و مادی با خا رج از کشور جریان داشت. اقتصاد ایران در این دوران بیشتر بر مبنای کشاورزی بود و روستاییان به تولید انواع محصولات کشاورزی می‌پرداختند و حجم تجارت خارجی در این دوران نسبت به گذشته به نحو محسوسی افزایش و با این افزایش، امور مربوط به راهداری و محافظت از راه‌ها نیز توسعه یافته بود.
بعد از روی کار آمدن حکومت بنی امیه، جنبش اقتصادی از نو آغاز گردید و از آنجا که تجارت و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کودک و نوجوان، ادبیات کودک و نوجوان، آثار ادبی، نویسندگان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اقتصاد ایران، وضعیت اقتصادی، نیروی انسانی، کریم خان زند