منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، رطوبت نسبی، میانگین دما

دانلود پایان نامه ارشد

تعدادي از چاههاي اکتشافي و چاههاي بهره برداري بين 30 – 1ليتر در ثانيه آرتزين نموده است . همچنين بخشي از نزولات جوي از طريق درز و شکافموجود در تشکيلات آهکي که در محدوده استان در سطح وسيعي پراکندهاند، به داخل تونلآهکي نفوذ نموده و در نتيجه مخازن آهکي منطقه را بوجود آورده اند . که تشکيلسرابهايي با آبدهي بسيار بالا مثل چشمه طاقبستان و سراب نيلوفر و خضر زنده را ميدهد .
حجم آبهاي سطحي به ميزان 4089 ميليون متر مكعب میباشدكه از اين ميزان 3ر809 ميليون متر مكعب در بخش كشاورزي به مصرف میرسد. سهم بخش کشاورزی از آبهاي زيرزميني به ميزان 39ر1202ميليون متر مكعب میباشد که در مجموع با آبهاي سطحی به مقدار 69ر2011ميليون متر مكعب بالغ میگردد.
تعداد رودخانههاي دائمي 30 رشته ، تعداد 5052 دهنه چشمه ، 500 رشته قنات و 13404 حلقه چاههاي عميق و نيمه در اين استان وجود دارد.( امورآب استان)

3-1-9- آب و هواي استان کرمانشاه
به طور کلی آب و هوای استان کرمانشاه معتدل کوهستانی است و جبهه های مرطوب مدیترانه ای در برخورد با ارتفاعات استان موجب ریزش برف و باران میشوند. در استان کرمانشاه در منطقه قصرشیرین و سرپل ذهاب و سومار و نفت شهر و به طور کلی نوار مرزی دارای آب و هوای گرم است.ارتفاعات غربی با شیب تند و یکباره ازکرند به بعد منقطع شده و به جلگهها و دشتهای مرزی ختم میشود.در این منطقه ارتفاع متوسط زمین ناچیز (در حدود 300 متر)و تاثیر آبوهوای صحرای خشک عربستان،گرمای شدید تابستان و هوای معتدل زمستانی را فراهم میآورد.حداکثر درجه حرارت درتابستان گاهی از40 درجه سانتیگراد میگذرد و حداقل آن در زمستان هیچگاه به صفر نمی رسد.وزش باد گرم(سام) درتابستان که متاثر ازبادهای سموم جزیره العرب است ،بدترین روزهای تابستانی را به وجود می آورد.زمستان ها معمولا معتدل و فصل  بهار کوتاه می باشد( سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور).

3-1-9-1- توده های هوای فعال در استان

– توده ی هوای باختری
که در فصل سرد سال رطوبت اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه را به درون استان منتقل می کند و موجب بارش برف و باران می شود. هنگامی که توده ی هوای سرد شمالی بر رو استان مستقر است ، نفوذ توده ی هوای باختری موجب کاسته شدن شدت سرما و در نتیجه اعتدال هوا می شود. این توده ی هوایی به توده  هوای مدیترانه ای نیز موسوم است. نقشه(3-4 ) توده های هوا به استان کرمانشاه را به وضوح نشان میدهد.

– توده ی هوای شمالی
که منشا آن سیبری است . این توده ، دما را پایین می آورد و اگر در هوا رطوبت نیز وجود داشته باشد ، موجب ریزش برف می گردد.

نقشه(3-4): نقشه توده های ورودی استان کرمانشاه منبع : اداره كل هواشناسي استان كرمانشاه

– توده هوای سودانی ، که از آفریقا و دریای سرخ می آید و با عبور از شبه جزیرهی عربستان از سمت جنوب باختری وارد استان کرمانشاه میشود. این توده تاثیرات متفاوتی بر آب و هوای استان دارد. گاهی باعث ریزش های جوی شده و گاهی در فصل گرم سال موجب افزایش دما می شود.
باد سام (سموم)که در اثر نفوذ هوای گرم و خشک بیابان های عربستان در فصل گرم سال به نواحی مرزی مانند قصر شیرین ، سومار و نفت شهر میوزد، دمای هوا را افزایش میدهد و گاهی اوقات به محصولات کشاورزی خسارت وارد میکند ، همچنین در مسیر حرکت خود موجب انتقال گرما و گرد و غبار از بیابانهای بالا به مناطقی از استان میشود که ناشی از تودهی هواست (اقلیم وگردشگري استان كرمانشاه).

3-1-9-2- اثرات ناهمواریها در تنوع آب و هوای استان

دشتها با داشتن خاک حاصلخیز و رودهای متعدد ، بستری مناسب برای فعالیتهای کشاورزی فراهم کردهاند و کوههای مرتفع نیز در تنوع آب و هوایی و پوشش گیاهی استان عاملی موثر به شمارمیروند ، لذا هم دشتها و هم کوهها در سیمای طبیعی استان موثرند. درمناطق مرتفع و کوهستانی استان کرمانشاه برف زیاد میبارد و هوا بسیار سرد میشود . در حالی که مناطق پست و کم ارتفاع از بارشهای کمتر و اغلب به صورت باران برخوردارند و لذا دمای هوا در این مناطق بیشتر است. وجود کوه های مرتفع که همچون دیوارهای مانع فرار تودههای هوایی باران آور میشوند، سبب تراکم ابرها و در نتیجه بارش فراوان میگردد.
امتداد کوههای استان نقش بسزایی در پراکندگی میزان بارش ودما دارد. دامنه های باختری که در معرض بادهای باران آور مدیترانه ای هستند از ریزش های جوی بیش تری  برخوردارند.
دامنه های جنوبی با دامنههای شمالی از نظر رطوبت و دما متفاوتاند. در فصل گرم سال، به سبب جهت ناهمواری ها ، توده های هوای گرم و خشک جنوبی ، که از روی بیابانهای شبه جزیرهی عربستان میگذرند ، به مناطق شمالیتر نفوذ میکنند و موجب افزایش درجهی حرارت میشوند.این بادها با انتقال رطوبت موجب بارش نیز درسطح استان میشوند.وجود بارش های فراوان و قلل برف گیر که سرچشمهی رودهای متعدد و پر آب از آنها ناشی میشود، همچنین نفوذ آب باران به لایه های زمین و تشکیل سفرههای آب زیر زمینی که اغلب به صورتچشمههایی در سطح زمین ظاهر میشوند موجب آبادانی این استان شده است.مناطق کوهستانی با بارش زیاد پوشش گیاهی به صورت جنگل و مرتع دیده میشود.پیدایش و رشد شهرها و روستاها نیز تحت تاثیر این وضعیت است (اقلیم وگردشگري استان كرمانشاه).

 3-1-10- ويژگي هاي آب و هوا

از نظر تنوع اقلیم شهرستانهای قصرشیرین و سرپل ذهاب دارای تابستان گرم و خشک و زمستان ملایم است و برعکس در شهرستان های پاوه و جوانرود زمستان سرد و تابستان خنک است. بارش برف و باران نسبتا زیاد که مجموع آن در سطح استان سالیانه به حدود 11 میلیارد متر مکعب بالغ می گردد، باعث ذخیره شدن آبهای زیر زمینی و در نتیجه تشکیل حدود 550 سراب و چشمهی بزرگ و کوچک باآب دهی متوسط 827 میلیون متر مکعب در سال در استان می شود ( هواشناسي استان كرمانشاه).

3-1-10-1- دما
اولین پارامتر از نظر نمایه خشکسالی دما میباشد. میانگین دما در این استان از 9/12 تا 5/19 تغییر میکند. نمودارهای شماره(3-1) و(3-2) دامنه دمایی طی دوره 25 ساله و رژیم دمایی ماهانه در شهرهای مختلف استان را نشان میدهند.همانطور که ملاحظه میگردد بیشترین میانگین دمایی در شهرستان سرپل ذهاب به میزان5/19 میباشد. نکته قابل توجه در این دو نمودار تفاوت بیش از 5 درجهای میانگین دمای شهرستان سرپل ذهاب با بقیه نقاط استان میباشد که اقلیمی متفاوت برای این منطقه رقم میزند. مهمترین علت این امر، ارتفاع کم این منطقه در مقایسه با سایر نقاط استان میباشد.

نمودار شماره (3-1):دامنه دمایی شهرستان های استان کرمانشاه

نمودار شماره (3-2):رژیم دمایی در استان کرمانشاه

3-1-10-2- نزولات جوی
مهمترین پارامتر در نشان دادن خشکسالی در هر منطقه میزان نزولات جوی میباشد. دامنه بارش سالانه در استان کرمانشاه به طور متوسط بالغ بر 400 تا 500 میلیمتر در سال میباشد.
نمودارهای شماره (3-3)و(3-4) میزان بارندگی طی دوره 25 ساله و رژیم بارندگی ماهانه در شهرهای مختلف استان را نشان میدهند.همانطور که ملاحظه میگردد بیشترین بارش در شهرستان روانسربه میزان 536 میلیمترمیباشد. همچنین درغالب نقاط استان از ماه خرداد تا شهریور میزان بارندگی ناچیز بوده و بیشترین بارندگی در ماه اسفند میباشد.نقشه(3-5) مناطق هم بارش استان را نشان میدهد.

نمودار شماره (3-3)بارندگی در شهرستان های استان کرمانشاه

نمودار شماره (3-4):رژیم بارندگی در استان کرمانشاه

نقشه(3-5) : مناطق هم بارش استان کرمانشاه منبع اداره كل هواشناسي استان كرمانشاه

3-1-10-3-رطوبت نسبی

رطوبت مهمترین عنصر آب و هوایی است زیرا وضعیت بارندگی و حیات را در کنترل دارد. هرچه میزان رطوبت نسبی بالا باشد میزان تبخیر کاهش مییابد و عاملی برای کاهش نوسانات دمایی و خشکی منابع آب و گسترش پوشش گیاهی است. رطوبت نسبی نشان دهنده میزان اشباع هوا و درصد احتمال و وقوع بارندگی است(میرزایی،1384). نمودار(3-5) روند تغییرات رطوبت نسبی در ایستگاههای استان کرمانشاه را نشان میدهد. مطابق این نمودار روانسر کمترین و کنگاور بیشترین رطوبت نسبی را در استان دارا میباشد.

نمودار (3-5) رطوبت نسبی ایستگاههای استان کرمانشاه

3-1-10-4- ساعات آفتابي
نمودار (3-6) ساعات آفتابی ایستگاههای استان کرمانشاه نشان میدهد . ایستگاه شهرستان سرپل ذهاب در ماههای سرد سال ساعات آفتابی بیشتری نسبت به ایستگاههای دیگر داردو این میتواند به دلیل ارتفاع کم آن نسبت به ایستگاههای دیگر باشد.

نمودار (3-6) ساعات آفتابی ایستگاههای استان کرمانشاه

3-1-10-5- تبخیر

یکی از عوامل نمود خشکسالی تبخیر میباشد. بطورکلی با کاهش ارتفاع و افزایش درجه حرارت مقدار تبخیر نیز افزایش مییابد.
 از دلایل بالا بودن مقدار تبخیر در منطقه غرب استان میتوان به ارتفاع پست آن و افزایش قابل ملاحظه درجه حرارت خورشید و همچنین تاثیر آب و هوای گرم صحاری عربستان و عراق نام برد که در فصل تابستان مقدار تبخیر را به حداکثر ممکن میرساند. 
با عبور از سمت غرب به شرق استان و بالا رفتن ارتفاع متوسط منطقـه مقدار تبخیر به تبع کاهش درجه حرارت، کاهش مییابد.‌در این میان مناطق شمال کنگاور، خاور و سنقر کمترین مقدار تبخیر را دارا میباشند(هواشناسياستان كرمانشاه).نمودار(3-7) تبخیر ماهانه در شهرستانهای استان کرمانشاه را نشان میدهد. همانطور که در این نمودارمشخص است در بیشتر ماهها ایستگاه روانسر بالاترین و ایستگاه کنگاور کمترین تبخیر را دارا میباشند. بیشینه تبخیر درماه مرداد و کمینه آن در ماههای فصل زمستان دیده میشود.

نمودار (3-7) تبخیر ایستگاههای استان کرمانشاه

3-1-10-6- نمودار آمبروترمیک ایستگاههای کرمانشاه
با ترسیم نمودارهای آمبروترمیک ایستگاههای استان کرمانشاه میتوان دوره خشک و مرطوب را نمایان کرد. در این پژوهش با عنوان بررسی دورههای خشکسالی با تاکید بر دورههای مرطوب، مشخص شدن دورههای خشک و مرطوب برای انجام مراحل آماری مهم میباشد. در جداول شماره (3- 8) تا (3- 12 ) نمودارهای آمبروترمیک ایستگاههای استان کرمانشاه را نشان میدهد.

نمودار شماره (3- 8) نمودار آمبروترميك ایستگاه کرمانشاه

نمودار شماره (3-9 ) نمودار آمبروترميك ایستگاه اسلام آباد غرب

نمودار شماره (3- 10) نمودار آمبروترميك ایستگاه سرپل ذهاب

نمودار شماره (3- 11) نمودار آمبروترميك ایستگاه کنگاور

نمودار شماره (3-12 ) نمودار آمبروترميك ایستگاه روانسر

بر اساس این نمودار ها فصل مرطوب در مناطق مختلف استان از آبان آغاز وتا اردیبهشت ادامه پیدا میکند.

3-1-10-7- بادها

بادهای محلی : در بعضی از تواحی استان بر اثر اختلاف دما و فشار میان نواحی مرتفع و پست ، بادهای محلی میوزند. در مجموع ، عوامل یاد شده باعث شده است که استان کرمانشاه از تنوع آب و هوایی برخوردار شود.
در مناطق مرزی ، چون قصرشیرین و سرپل ذهاب ، آب و هوا با مناطق دیگر استان متفاوت و دمای هوا بیشتر است. این تفاوت ناشی از ارتفاع کم مناطق مرزی همجواری آنها با ناحیهی پست میاندو رود است . در عین حال از نظر بارش تفاوت چندانی میان ناحیه ی کوهستانی و ناحیهی کم ارتفاع وجود ندارد. عبور توده ی هوای مرطوب مدیترانهای که ابتدا از روی ناحیهی کم ارتفاع و پست میگذرد و برخورد آن با ارتفاعات بلند زاگرس در استان موجب بارش های تقریبا یکسانی در همه جا میشود.
در برخی از ماهها وزش باد گرم در قسمتهای جنوب و غرب استان باعث افزایش دما و سختی شرایط زندگی میگردد. اما این بادها در زمان وزش، باعث رسیدن محصول خرمای مناطق یادشده میگردد. چنانچه این بادها که منشاء آنها مناطق جنوبی و جنوب غرب کشور است در زمان رسیدن گندم و غلات اتفاق بیافتد، باعث چروکیدگی دانه و کاهش عملکرد خواهد شد.
باد شمال: بادی است که از قسمت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، محصولات زراعی، بخش کشاورزی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان کردستان، استان کرمانشاه، استان کرمان، دریای خزر