منبع پایان نامه ارشد درمورد استان خراسان، استان فارس، استان لرستان، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

ميوه برداشت مي شود. در روستاي كچو مثقال از توابع اردستان در قسمت هاي شرقي استان نيز تعداد زيادي درخت عناب در حاشيه باغها ، زمينهاي زراعي و كنار جاده و حياط منازل مشاهده مي گردد ضمن اينكه تك درختان عناب در شهرها و روستاهاي اصفهان از جمله شهررضا ، كاشان ، نياسر ، اردستان ، نطنز و نايين در حياط منازل و باغها وجود دارد.
2- استان خراسان : بيشترين سطح زير كشت عناب ايران در شهرستان بيرجند مي باشد. اكثر باغهاي عناب در حومه اين شهر واقع شده است كه از طرف شرق تا مرز افغانستان نيز ادامه دارد. در اين منطقه باغهاي يك دست عناب مشاهده مي گردد كه در آمد غالب روستاييان به عناب بستگي دارد. نمونه هايي از درخت عناب در ناطق استان خراسان از جمله مشهد مقدس ، قائن ، بجنورد مشاهده شده است همچنين در اين استان روستاي عنابستان در بخش خوشاب از توابع شهرستان سبزوار با ارتفاع 1400 متر از سطح دريا با آب و هواي معتدل و خشك قرار دارد.

جدول 1-1 آمار سطح زیر کشت عناب در استان خراسان جنوبی
عملکرد در هکتار (کیلوگرم)
میزان کل تولید(تن)
جمع کل
بارورهکتار
غیر بارورهکتار
نام شهر
3336
974
384
292
92
بیرجند
1267
166
192
131
61
سربیشه
5706
388
76
68
8
درمیان
3326
153
61
46
15
نهبندان
1975
79
57
40
17
قاین
3800
19
9
5
4
فردوس
2000
2
1
1
0
سرایان

3-استان فارس : عمده ترين سطح زير كشت عناب در استان فارس در منطقهاي موسوم به دوسيران در نزديكي منطقه دست ارژن و كازرون با آب وهوايي نيمه خشك معتدل و كوهستاني مي باشد . اراضي منطقه با دامنه هاي مرتفع با شيب تند و خاك كم عمق و سنگلاخي به صورت باغ ميوه از جمله انجير ، گردو و انار مي باشد. كه مقدار زيادي از انواع ميوه از اين منطقه به داخل و خارج كشور صادر مي گردد. پا جوش هاي عناب در ميان باغ ها به وفور يافت مي شود. در اين منطقه قبل از باز شدن گلها و بعد از گل دهي هم زمان با آغاز تشكيل ميوه سم پاشي انجام مي گردد و بنابراين درختان عناب هم بازدهي خوبي دارند .

شكل 1-7 درختان عناب
4-استان قزوين : عمده ترين محل پراكنش عناب در اين استان ، ايستگاه تحقيقات دارويي الموت مي باشد. پايه هاي عناب دور تا دور ايستگاه كاشته شده استبعضي پايه ها از قم و بعضي از درختان مادري موجود در منطقه تهيه شده است. پايه هاي عناب به صورت درختچه هاي انبوه مشاهده مي شود كه تعداد فراوانيپا جوش دارند.
5-استان قم : در اكثر مناطق اين استان درخت عناب مشاهده مي شود كه عمده ترين آ ن در بخش جعفر آباد و روستاهاي دولت آباد ، كلاغ نشين و كمچنار است ، در اين استان درختان عناب در اطراف مزارع و باغ ها به وفور يافت مي شود ، گاهي به علت وجود پا جوش هايي كه داخل مزرعه در محل نا مطلوب سر بر مي آورند با آنها مبارزه مي شود. اين درختان اغلب به دليل قرار گرفتن در مرز باغ ها و مزارع تحت تيمار زراعي از جمله هرس و آبياري نيستند با اين حال مقدار زيادي ميوه هر چند ريز توليد مي نمايند علاوه بر اين بخش هاي قاهان ، خلجستان و شهر قم درختان عناب به صورت تك درخت و يا گروهي در داخل باغ ، باغچه و حياط منزل وجود دارد.
6-استان گلستان : در مناطق مختلف اين استان وجود عناب گزارش شده است در مراجعه و بازديدها در حومه شهر كلاله توده وسيع عناب به صورت خودرو مشاهده گرديد اين توده از نظر وسعت پراكنش و خودرو بودن در ايران منحصر به فرد و در حال حاضر به عنوان تنها ذخيره گاه طبيعي عناب در ايران مطرح مي باشد .
7-استان لرستان : عمده ترين منطقه پراكنش اين گونه در استان لرستان، منطقه بزنويد از توابع شهرستان اليگودرز مي باشد كه توده اي از عناب در آنجا وجود دارد و مقدار بسيار زيادي ميوه از آن برداشت مي شود. ضمن اينكه تك در ختان عناب در حياط منازل در شهرهاي اليگودرز ، ازنا دورود و بروجرد وجود دارد كه اغلب ميوه خوبي توليد مي نمايند .

8-استان مازندران : شرايط اقليمي و اكو لوژي اين استان براي توسعه عناب مناسب است و درختان بيش از 30 تا 40 ساله در مناطقي از استان مشاهده گرديد عمده ترين مناطق پراكنش عناب در اطراف روستاي مقام ساري است كه در آن چندين درخت عناب بزرگ و مسن با ارتفاع بيش از 8 متر و عمر بيش از 100 سال وجود دارد اين درختان ميوه زيادي توليد مي نمايند هر چند اين ميوه ها از نظر اندازه ريز مي باشند توده ديگر عناب در منطقه جويبار واقع است كه درختان حتي روي ماسه هاي كنار دريا استقرار دارند تك درختان عناب در نزديكي بهشهر وساري وجود دارند .
9-استان مركزي : تك درختان عناب كم و بيش در تمام قسمت هاي اين استان از جمله شهرها و روستاهاي دليجان ، محلات ، خمين ، اراك ، تفرش و ساوه پراكنده هستند . پايه هايي از آن در باغها و حاشيه مزارع و يا منازل مسكوني مناطق مذكور مشاهده شد اين درختان از نظر توليد پا جوش و ميوه دهي شرايط متفاوتي داشتند .
10- استان همدان : در اين استان رويشگاه عناب وجود ندارد و منطقه دارستان شهرستان تويسركان در يك باغ ميوه پايه هاي عناب مشاهده شده البته اين درختان از مناطق ديگر به كلكسيون گياهان دارويي منتقل شده اند . در شهرها و روستاهاي ملاير ، نهاوند ، تويسركان و همدان تك درختان عناب در حياط منازل وجود دارد كه البته ميوه دهي بسيار خوبي دارند.
11-استان يزد : دراين استان تك درختان عناب در اكثر شهرهاو روستاها از جمله يزد ، مهريز ، تفت ، ميبد ، اردكان ، در باغهاي ميوه و حياط منازل وجود دارد كه اغلب از ديگر مناطق منتقل شده است . (اميدبيگي، 1376).
1-16عملكرد عناب :
وسيعترين مساحت زير كشت عناب در بيرجند مي باشد كه در سال 1367 حدود 85 هكتار بوده است و در حال حاضر عملكرد عناب در حدود 6000 كيلوگرم در هكتار مي باشد. (رضايي وهمكاران،1381).
1-17تركيبات شيميايي عناب :
گونه هاي مختلف عناب داراي مقاديري اسيد چرب ، استرول ، الكالوئيد20 شناسايي شده است . (ژائو و همکاران21، عبدل- ظاهر و همکاران22، بهارگاوا و همکاران23، 2005). آنها توانستند در ميوه عناب مقدار زيادي تركيبات فنولي نظير اسيد كلروژنيك ، اسيد كافئيك وكاتچين و اپي كاتچين و روتين بيابند. (هودینا و همکاران24، 2008)
در برگ عناب ماده اي به نام زي زي فين وجود دارد از ديگر مواد تشكيل دهنده آن مي توان به ساپونين- فلاوونوئيدها – موسيلاژ (لعاب ) – كربوهيدرات –خاكستر – فيبر خام – آهن – روي – مس – پتاسيم – سديم –منيزيم –منكنز –نياسين-اسيد ماليك واسيد سيتريك اشاره نمود (رضايي،وجايمند،1381). املاحي مانند كلسيم –فسفر- ويتامين هاي آ- ب2 – اي-ث وجود دارد (پاریک25، 2002). عناب هم ميوه اي خوشمزه و هم دارويي گياهي مؤثر است كه اين ميوه داراي لعاب فراوان حدود 5 درصد مواد پروتييني ،4 درصد مواد قندي، شكر،كاروتنوئيدها ،توكوفرول ها و مقدار زيادي ويتامين ث است. در هسته عناب آلكالوئيد وجود ندارد. روغن آن داراي اسيداولئيك و لينولئيك اسيد و پالمتيك اسيد و فيتوسترول است در گزارش ديگر در هر 100 گرم قسمت قابل خوردن خام ميوه عناب در حدود 69 ميلي گرم ويتامين ث وجود دارد. در عصاره چوب عناب اسيد زي زي فوماتيك و اسيد زي زي فيك وجود دارد و يك تانن به نام اسيد زي زيفوتانيك26 است اين تانن در ميوه عناب نيز مشخص شده است. در ضمن عناب داراي پكتين (به عنوان كلسيم پكتات )به عنوان فيبر محلول موثر در كاهش چربي و قند خون است. محتواي چربي كل ميوه عناب بسيار كم است. نسبت اسيدهاي چرب اشباع نشده به كل چربي در ميوه عناب بالاست. بنابراين متخصصين تغذيه مي توانند عناب را به عنوان بخشي از رژيم غذايي افراد توصيه كنند. بدن انسان قادر به توليد تمامي اسيدهاي چربي كه به آن نياز دارد مي باشد وتنها بدن انسان قادر به توليداسيدلينولئيك27(امگا 6) واسيد آلفا لينولئيك (امگا 3)نيست.( سیموپالاس28،2008) . بنابر اين اين اسيدهاي چربي كه بدن انسان قادر به توليد آنها نمي باشد بايد توسط مواد غذايي تهيه شوند. در سال( 2004 )،گيل29 و همكارانش توانستند 13 نوع اسيد چرب را در ميوه عناب شناسايي نمايند و اعلام كردند كه پروفيل هاي اسيدهاي چرب ميوه عناب تحت تاثير مرحله رشد ميوه قرار مي گيرند به عبارت ديگر رشد ميوه عناب با اسيدهاي چرب رابطه مستقيم دارد.اطلاعات بسيار كمي درباره تركيبات فنولي ، آلفا توكوفرول ،بتا كاروتن و اسيدهاي چرب عناب وجود دارد كه تمامي اين تركيبات نقش مهمي در سلامت انسان ايفا مي نمايند.
ﻗﻨﺪﻫﺎﻱﺁﺯﺍﺩﺩﺭﻋﻨﺎﺏﺧﺸــﻚﺷﺪﻩﺷﺎﻣﻞﺳــﺎﻛﺎﺭﺯ(۵۰ﺩﺭﺻﺪ)،ﮔﻠﻮﻛﺰﻭﻓﺮﻛﺘﻮﺯﺍﺳــﺖﻛﻪﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕﺩﺭﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻱﻗﻬﻮﻩﺍﻱﺷﺪﻥﻏﻴﺮﺁﻧﺰﻳﻤﻲﻣﺎﻳﻼﺭﺩﻣﻲﺑﺎﺷــﻨﺪ.
ﺁﻣﻴﻨﻮﺍﺳــﻴﺪﻫﺎﻱﺁﺯﺍﺩﻛﻪﺑﺮﺭﻭﻱﺧﻮﺍﺹﭼﺸــﺎﻳﻲﻋﻨﺎﺏﺍﺛﺮﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻧﺪﺷــﺎﻣﻞﭘﺮﻭﻟﻴﻦ۲۵۰/۵ﻣﻴﻠﻲﮔﺮﻡﺩﺭﺻﺪ،ﺍﺳﻴﺪﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ،ﺗﻴﺮﻭﺯﻳﻦ،ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦﻭﺗﺮﻭﻧﻴﻦﺍﺳــﺖ.ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕﻃﻌﻢﺯﺍﺩﺭﻣﻴﻮﻩعناب،ﺍﺳﻴﺪﺍﺳــﺘﻴﻚ،۱-ﻣﺘﻴــﻞﺑﻨﺰ،۳ﻣﺘﻴﻞ–۲ﭘﻨﺘﺎﻧﻮﻥ،۲ﻓﺮﻭﻛﺮﺑﻮﻛﺴــﻲﺁﻟﺪﺋﻴﺪ،(۲-۱)ﻓﻮﺭﺍﻧﻴﻞ-ﺍﺗﺎﻧﻞ،ﺑﻨﺰﺁﻟﺪﺋﻴﺪ،ﭘﻨﺘﺎﻣﺘﻴﻞ۱-ﻫﭙﺘﺎﻥﻭ۲ﻣﺘﻴﻞﺑﻨﺰﻥﻣﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ.ﻃﻌﻢ ﻳﻜﻲﺍﺯﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩﻛﻴﻔﻴﺖﻣﻮﺍﺩﻏﺬﺍﻳﻲﺍﺳﺖﻛﻪﺷﺎﻣﻞﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚﻓﺮﺍﺭﻭﻏﻴﺮﻓﺮﺍﺭﺁﻟﺪﺋﻴﺪﻫﺎ،ﻛﺘﻮﻥﻫﺎﻭﺍﻟﻜﻞﻫﺎﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺍﻳﻦﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕﺩﺭﻃﻲﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻱﻗﻬﻮﻩﺍﻱﺷﺪﻥﻏﻴﺮﺁﻧﺰﻳﻤﻲ(ﻣﺎﻳﻼﺭﺩ)،ﻛﺎﺭﺍﻣﻠﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥﻭﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺳﻴﻮﻥﻟﻴﭙﺪﻫﺎﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻱﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺳــﻴﻮﻥﭼﺮﺑﻴﻬﺎﺩﺭﺍﻛﺜﺮﻣﻮﺍﺭﺩﺍﻳﺠﺎﺩﻃﻌﻢﻫﺎﻱﻧﺎﻣﻄﻠــﻮﺏﺩﺭﻣﻮﺍﺩﻏﺬﺍﻳﻲﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪﻭﺍﻳﻦﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﺩﺭشرايطيﻛﻪﺭﻃﻮﺑﺖﻣﺎﺩﻩﻏﺬﺍﻳﻲﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﺍﺳﺖﺳﺮﻋﺖﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

شكل 1-8 مصرف خوراكي ميوه عناب
1-18مصارف خوراكي عناب :
در افريقا از عناب كيك ،ژله ، مربا ونان درست ميكنندو عناب كنسرو شده و چاي با طعم عناب نيز در جهان استفاده مي شود .مصارف خوراكي عناب به شکل گلچين شده ، خشك شده و آب نباتهايي با اسانس عناب و به عنوان خوراكی يا همراه با چاي عصرانه در بريتانيا صرف مي شود.كه در رنگهاي سياه وقرمز موجود است .شكل دود داده عناب طعم آن را افزايش مي دهد. شربت شيرين ميوه عناب دركشورهاي كره ، تايوان و چين به طور عموم در دسترس مردم است.
در برخی مناطق نیز ميوه عناب براي تهیه سركه نيز کاربرد دارد. دربرخي قسمتهاي جهان مردم شربت عناب را نيز مي نوشند. اما كاربرد عناب در ايران ، هندوستان و پاكستان بیشتر به صورت میوه خشک شده است. (پريك30 2002)

شكل 1-10 چاي عناب شكل1-9 مرباي عناب شكل 1-11 آبنبات عناب

شكل 1-12 چاي عناب در چين
1-18-1ميوه خشك شده عناب :
در بريتانيا عناب را به صورت خشك شده و يا به صورت آبنبات هاي طعم دار همراه با چاي عصر ميل مي نمايند. در رنگ هاي سياه و قرمز موجود است و همچنين عناب خشك رسيده به عنوان ملين عمل مي كند. (كسرايي، 1388).

شكل 1-13 عناب خشك شده
1-19خواص دارويي عناب :
عناب به عنوان يك گياه دارويي و با خواص غذايي بالا به صورت تازه و خشك مصرف ميشود . ميوه ، برگها ،دانه ها ،ريشه ها و پوست درخت عناب عمدتا در طب سنتي به عنوان منبع دارو بكار مي رود.
(لی و همکاران31 2005، ظاهر و همکاران32 2005، بلفورد33 1994)
شي جگن34 دانشمند چيني در قرن شانزدهم ميلادي در كتاب داروهاي گياهي ذكر نموده كه عناب در 2000 سال قبل مصرف دارويي داشته ودر كشورهاي شرق آسيا از ميوه ،بذر ، برگ ، پوست و ريشه آن براي معالجه بيماري ها از جمله كاهش تب استفاده مي شده است. در هند از ميوه عناب به عنوان دارويي لعاب دار و نرم كننده سينه و جلوگيري از خونريزي استفاده مي شودو براي تصفيه خون و كمك به هاضمه تجويز مي شود. جوشانده ريشه درخت عناب را براي كاهش تب به كار مي بردند و گرد ريشه خشك آنرا روي زخم ها و جراحت هاي كهنه مي ريزند در كل عناب التيام بخش است. پوست درخت عناب دارويي براي قطع اسهال است. (جانزاده ،1379).
در كشور كره از هسته آن به عنوان خواب آور ومخدر استفاده مي شود. در چين از ميوه عناب و مغز آن استفاده دارويي مي شود و نيز از برگ ، پوست ،چوب و ريشه آن نيز در مواردي استفاده ميشود. در اين كشور عناب به عنوان ضد سم در موارد مسموميت هاي حاصله در اثر اكونيت و ژانسيانا (هردو

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان اصفهان، کشاورزی و منابع طبیعی، منابع طبیعی، فیزیولوژی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد كاهش اضطراب