منبع پایان نامه ارشد درمورد اخلاق حرفه‌ای، آیین دادرسی، منابع مالی، مجمع عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

فعالیت‌های رسمی از شش ماه تا دو سال
تبصره 1: درصورتی که محرومیت ناشی از رفتارهای مغایر با شأن و جایگاه حرفه‌ای فوتبال باشد، فرد متخلف به جبران ضرر و زیان معنوی و مادی باشگاه ملزم ش ده و مدت محرومیت از مدت قرارداد کاسته شده و علاوه بر آن به پرداخت همه خسارات وارده به باشگاه نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 2 : چنانچه در بروز و ظهور رفتارها و اعمال مغایر با شأن متخلف محروم، باشگاه وفق مقررات ابلاغی در انجام وظایف محوله سهل انگاری نماید، باشگاه نیز مستوجب جریمه و اعمال مقررات خواهد بود. استفاده از سحر و جادو و بکارگیری ابزارهای مرتبط با آن مغایر با رفتار جوانمردانه بوده و برخلاف شأن و اخلاق حرفه‌ای است و تنبیهات مندرج در ماده فوق را برای متخلف در بر خواهد داشت. سوء جریان مالی از سوی بازیکنان، مربیان، سرپرستان، مدیران باشگاه‌ها و سایر دست‌اندرکاران فوتبال که پیامدهایی چون ارتقای کاذب سطح قراردادها و تضییع منابع مالی و دولتی را در پی داشته و تنزل کیفیت و کاهش بار فنی فوتبال را در بر دارد، مغایر با جایگاه و شأن فوتبال بوده و برای متخلفان حداکثر تنبیهات مندرج در ماده فوق را موجب خواهد شد. در صورت ارتکاب اعمال مغایر با شأن و جایگاه فوتبال، توسط ملی پوشان کشور، به نسبت میزان ایجاد خسارت و بدبینی برای فوتبال کشور، محرومیت های مندرج در بندهای فوق توأما درباره آنها اجرا خواهد شد. هرگاه کمیته انضباطی در حین رسیدگی به وقوع جرم، علم حاصل نماید، مکلف است مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به مراجع قضایی (و سایر مبادی ذیربط) اعلام کند.
• ماده 43 مشارکت و معاونت در ارتکاب تخلف
علاوه بر افرادی که در ارتکاب تخلف، مباشرت داشته اند، شرکاء و معاونین در ارتکاب تخلف نیز مجازات می‌شوند و میزان مجازات ایشان از حداقل مجازات مباشر، کمتر نخواهد بود. در صورتی که مقصر یا مقصران اصلی شناسائی نشوند، باشگاه یا شخصیت حقیقی و حقوقی که انتساب مقصرین به آنها قانوناً احراز شده است، مجرم شناخته شده و مشمول اعمال مقررات خواهند شد. ماده 44 در موارد مربوط به روش رسیدگی و موازین شکلی، چنانچه آیین‌نامه و سایر مقررات داخلی و بین‌المللی سازمان فوتبال مجمل یا مبهم بوده یا سکوت کرده باشد، قواعد و در صورت سکوت آنها سایر مقررات AFC و FIFA مقررات عمومی مربوط به آیین دادرسی (مدنی و کیفری) و حقوق داخلی ایران ملاک خواهد بود. این آیین‌نامه در 6 فصل و 44 ماده و 39 تبصره از تاریخ ابلاغ حسب موافقت مجمع عمومی و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال جهت اجراء ابلاغ می‌شود.
علی کفاشیان؛ رئیس فدراسیون فوتبال

Abstract
The Laws of the Game are written by the International Football Association Board (IFAB). They meet at least once a year to debate and decide any changes to the text as it exists at that time. The meeting in Winter generally leads to an update to the laws on 1 July of each year that take effect immediately. The laws govern all International matches and National matches of member organizations. The board was established on December 6, 1882 when representatives from the Scottish Football Association (SFA), the Football Association of Wales (FAW) and the Irish Football Association (IFA) (now the governing body in Northern Ireland and not to be confused with the Football Association of Ireland (FAI) the governing body in the Republic of Ireland) were invited to attend a meeting in Manchester by the FA; previously games between teams from different countries had to agree to which country’s rules were used before playing. When the international football body on the continent FIFA was founded in Paris in 1904, it immediately declared that FIFA would adhere to the rules laid down by the IFAB. The growing popularity of the international game led to the admittance of FIFA representatives to the IFAB in 1913. Today the IFAB is made up of four representatives from FIFA representing their over 200+ member Nations and one representative each from the four associations of the United Kingdom. Because six votes are required to make any changes to the Laws, no change can be made without FIFA’s approval, but FIFA cannot change the Laws on its own.
key words: football, dispute of sports, jurisdiction, Iranian civil procure.

University of GILAN
School of law
Civil law proposal M.D

Examination of jurisdiction and dispote of football

Thesis Adrissor: Dr.A. Imanpoor
Written by: M. Asadinejad
by: A. Sahebi

2011

1 – www. Football. AFC.IR.
2 – www. hard sports, com
3 -Jan, tomas, interview of sports, uk, oxford university experess, 1990, pp 23-27.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اخلاق حرفه‌ای، پاداش نقدی، اشخاص حقوقی، تجدیدنظرخواهی Next Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، حقوق ایران، روش تحقیق، شخص ثالث