منبع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان شرقی، استان کردستان، استان آذربایجان شرقی

دانلود پایان نامه ارشد

مقایسه ای ترکیب عمده بورنئول filipendula Achillea

همانطور که مشخص است وجود ترکیب در همه نمونه ها با درصد بالایی حائز اهمیت است؛ دامنه تغییرات بورنئول نیز از 0/6 درصد تا 4/20 درصد بود که کمترین مقدار بورنئول (0/6درصد) مربوط به جمعیت استان آذربایجان شرقی شهرستان مراغه و بیشترین مقدار آن (4/20) مربوط به جمعیت استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بود. و در جمعیت استان کردستان شهرستان بانه1 مقدار بورنئول (7/17درصد) قابل ملاحظه بود.

نمودار 4-10. نمودار مقایسه ای ترکیب عمده سیس کریزانتنیل استات filipendula Achillea
همانطور که مشخص است وجود ترکیب سیس کریزانتنیل استات در همه نمونه‌ها با درصد بالایی حائز اهمیت است؛ دامنه تغییرات سیس-کریزانتنیل استات از 0درصد تا 3/14 درصد بود. که جمعیت های استان اردبیل-مشگین شهر2 و استان کردستان-مریوان و استان یزد فاقد این ترکیب بودند و بیشترین مقدار سیس-کریزانتنیل استات(3/14درصد) در جمعیت استان آذربایجان غربی شهرستان سردشت مشاهده گردید.
در نمودارها نشان داده شد که 4 ترکیب به عنوان ترکیبات عمده شناسایی شدند. 1 و 8-سینئول، سنتولینا الکل، بورنئول و سیس کریزانتنیل استات در اسانس این نمونه‌ها، ترکیبات عمده بودند.
4-7. بررسی خواص برخي از ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس بومادران زاگرسی

4-7-1. آلفا- پیننα-pinene

نام شیمیایی:2,6,6- trimethyl bicyclo- [3.1.1]hep-2-ene
وزن مولکولی:136.23
فرمول بسته:C10H16
نقطه جوش:156 0C
دانسیته:0.8582
گروه: مونو ترپن دوحلقه ای
آلفا-پینن به صورت گسترده ای در طبیعت پراکنده است و در بسیاری از روغن های اسانسی وجود دارد.آلفا-پینن را می توان از روغن تربانتین که حاوی 65/58% آلفاپینن است تهیه نمود.آلفا-پینن دارای دو فرم راست گرد و چپ گرد است و از دسته مونوترپن های دوحلقه ای می باشد و اگر در معرض هوا قرار گیرد اتوکسیده می شود. در آب تقریبا نامحلول است. ولی در الکل، کلروفرم و اتر و اسیداستیک گلایسیال محلول است.
موارد مصرف: تهیه کامفر، حلالها،حشره کش ها، پایه عطر، pineoil مصنوعی و پلاستیزرها بکار می رود. همچنین دارای اثر منقبض کننده کیسه صفرا است. در ضمن آلفا-پینن دارای اثر تحریکی روی پوست و مخاط معده و روده و همچنین ریه است. یکی از محصولات تهیه شده ار آلفا-پینن، کپسولهای Rowachol می باشد که به صورت E.C است. محصول دیگر Olive oil نام دارد. محصول دارویی دیگر که از آلفا-پینن تهیه می شود rowatinex می باشد. استنشاق آلفا-پینن باعث گیجی، تپش قلب، ناراحتی عصبی، احساس درد در سینه و برونشیت و التهاب کلیه ها می گردد. آلفا-پینن دارای اثر ضد باکتری علیه فرم موتانت استرپتوکوکوس می باشد.و نیز در جلوگیری از رشد و کشتن کاندیدا آلبیکنز نقش مهمی دارد. به طوری که سبب پاره شدن دیواره سلولی و غشاء سیتوپلاسمی قارچ می شود. همچنین از بستر RNA-DNA و پلی ساکارید دیواره سلولی ارگسترول غشاء سیتوپلاسمی جلوگیری می کند. که این اثرات وابسته به مکانیسم ضدقارچی آلفا-پینن است (79).

4-7-2. بتا-پیننβ-pinene

نام شیمیایی: bicyclo [3.1.1]heptane,6,6-dimethyl-2-methylene
وزن مولکولی:136.24
فرمول بسته:C10H16
نقطه جوش:163-164 0C
دانسیته:0.8654
گروه: مونو ترپن دوحلقه ای
بتا-پینن دارای 16/88% کربن و 84/11% هیدروژن است که به صورت مایعی بی رنگ موجود است. از مواد مهم واسطه ای در صنایع عطرسازی و همچنین به عنوان طعم دهنده بکار میرود. دارای خاصیت خلط آوری می باشد. محرک دستگاه تنفسی، چشم و پوست است و در غلظت بالا مخرب غشاء مخاطی می باشد. به راحتی از راه ایزومریزاسیون تبدیل به آلفا-پینن می شود.خلوص تجاری بتا-پینن 80-95% است. توانایی پلیمریزه شدن دارد.به علت فزونی قیمت کاربرد صنعتی زیادی ندارد.واکنشهایی که انجام می دهد نوآرایی اسیدی به کامفن، ایزومریزاسیون به پارا منتا دی ان، هیدروژناسیون به پینن و هیدروژناسیون به پاراسایمن است و بزرگترین منبع تجاری برای تولید میرسن است.بتا-پینن از مونوترپن های دو حلقه ای و دارای فرم راستگرد و چپگرد است و دارای پیکر نیمه صندلی است.در بیشتر اسانسها به همراه آلفا-پینن اما به مقادیر کمتر وجود دارد و اکثرا به فرم L می باشد (77).

4-7-3. میرسنMyrcene

نام شیمیایی: 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene
وزن مولکولی:136.236
فرمول بسته:C10H16
نقطه جوش:166-168 0C
دانسیته:0.794
گروه: مونو ترپن غیر حلقوی
میرسن در بسیاری از روغنها یافت می شود. بوی مطبوع و شیرین آن مشخص کننده جنس سیتروس است.از میرسن در اثر ایزومره شدن حرارتی بتا-پینن بدست می آید.از میرسن در ساخت بسیاری از مواد شیمیایی معطر مانند سیترال، ژرانیول، سیتروس، لینالول و غیره که در عطرسازی مصرف فراوان دارند استفاده می شود. میرسن دارای اثرات آرام بخشی و ضدتشنجی می باشدو برطرف کننده سرگیجه و تپش قلب است. میرسن در تهیه ماده حد واسط ویتامین E به کار میرود.میرسن در الکل، کلروفرم، استر و اسید استیک گلایسیال قابل حل می باشد.بتا-میرسن به عنوان ترکیبی است که از تجزیه حرارتی بتا-پینن بدست می آید. آلفا و بتا-میرسن همچنین در متابولیسم باربیتوراتها دخالت کرده و با دوزهای بالا سبب القا آنزیم های سیتوکرومی P450 و Rat میشود. به طوری که با تجویز 1gr/kg/day از راه خوراکی به مدت 14 روز سبب کاهش قابل ملاحظه ای در زمان جواب القا شده توسط پنتو باربیتال در مقایسه با گروه کنترل است (56).

4-7-4. کامفنCamphene

نام شیمیایی: 2,2-dimethyl-3-methylene-bicyclo[2.2.1]heptane
وزن مولکولی:136.23
فرمول بسته:C10H16
نقطه جوش:159-160 0C
دانسیته:0.842
گروه: مونو ترپن دوحلقه ای
کامفن یک مونوترپن دو حلق ای به فرم کتونی است که در اثر حرارت دیدن هیدروکلرید پینن با قلیا و نمکهای قلیایی بدست می آید (61و62و63). کامفن بویی شبیه کامفور دارد و به آسانی تصعید می شود. نسبت به سایر ترپن ها مقاومت خوبی در مقابل نور و هوا از خود نشان می دهد.
کامفن تنها هیدروکربن کریستالی است که به مقدار زیاد در روغن های اسانسی یافت می شود. بواسطه همین شکل بلوری، این ترکیب را می توان به صورت خالص تهیه نمود. از کامفن به طور گسترده در تهیه مخلوط های ارزان قیمت جهت معطر ساختن تولیدات بهداشتی استفاده می شود. در اثر کلره شدن، استنشاق آن باعث مسمومیت می گردد. این ماده در تلید مواد مهم اقتصادی مثل کامفور مورد استفاده قرار می گیرد و خود فاقد خواص فیزیولوژیک مخصوص می باشد (63).
4-7-5. 8،1-سینئول 1,8 cineol

نام شیمیایی 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2,2,2]octane:
وزن مولکولی:154.249
فرمول بسته:C10H18O
نقطه جوش:176-177 0C
دانسیته:0.9225
گروه: مونو ترپن اکسیژن دار حلقوی
سینئول مایعی بی رنگ، واجد بویی شبیه کامفر، طعم تند و سرد کننده است که در آب غیر قابل حل بوده، ولی در الکل، کلروفرم، اتر، اسید استیک گلایسیال و اسانسها قابلیت امتزاج دارد. سینئول که از مواد اصلی تشکیل دهنده اسانس اکالیپتوس است اثر میکروب کشی داشته و در فرمول گرد دندان به مقدار 25% وارد می شود. اثر درمانی و موارد اتعمال آن مشابه اسانس تربانتین است با این تفاوت که بر خلاف آن، کمتر مخاط را تحریک می کند. سینئول باید در جای خشک و درو از نور نگهداری شود و شیشه محتوی آن پر باشد. سینئول جزء اصلی بسیاری از اسانسهاست و بعد از آلفا-پینن فراوانترین جزء ترکیبی در اسانسها می باشد. به طور گسترده در تهیه مواد دارویی بکار می رود. در تهیه شربت اکسپکتورانت و درمان برونشیت مزمن کاربرد دارد. بطور موضعی یک دارویی بی حس کننده و آنتی سپتیک است که در درمان حالتهای تورم بکار می رود. سینئول در اسپری های خانگی، داروهای شستشو و در انواع روغن های پوست و مو مصرف دارد. در مقابل حشرات خانگی اثر کشندگی دارد و در تهیه عطر و مواد معطر کننده نیز بکار می رود(48). همچنین به عنوان عامل نرم کننده گوتاپرکای پرکننده پایه های مخروطی در روت کانال دندان پزشکی مصرف دارد. در ترکیب بسیاری از داروهای بینی مصرف می شود اما محلول روغنی آن چون باعث جلوگیری از حرکتهای مژکها می شود ممکن است سبب ذات الریه لیپوئیدی Lipoid pneumonia شود. گزارش شده است که سینئول باعث ترشح آنزیم های کبدی می شود. کپسول های بخور حاوی سینئول و سایر اسانس ها قبلا در انگلستان با نام اختصاری Calyptol فروخته می شد (46). طبق تحقیقاتی که روی موش صحرایی آزمایش شده است، اين تركيب اثر ضد التهاب و ضد درد دارد (92). یک جزء مهم در بسیاری از دهانشویه‌هاست ضد عفوني كننده و ضد سرفه است(10). اكاليپتول، درمان موثر رینوسینوزیت nonpurulent است(92). همچنين سلول‌های سرطان خون را در شرایط آزمایشگاهی می‌کشد (82).

4-7-6. سانتولینا الکلSantolina alcohol

نام شیمیایی: 2,5-Dimethyl-3-vinyl-4-hexen-2-o
وزن مولکولی:154.25
فرمول بسته:C10H18O
نقطه جوش:2180C
دانسیته:0.861
گروه: مونو ترپن غیر حلقوی

این ترکیب در بسیاری از اسانس های خانواده بومادران از جمله Achillea filipendula, Achillea ageratum, achillea santolina,… وجود دارد.این ترکیب دارای اثر ضد میکروبی می باشد (99).

4-7-7. ای- بتا-اوسیمن β- Ocimene -E

نام شیمیایی: β: 3,7-dimethyl-1,3,6-octatriene
وزن مولکولی:136.24
فرمول بسته:C10H16
نقطه جوش:1000C
دانسیته:0.800
گروه: مونو ترپن غیر حلقوی
ای-بتا-اوسیمن مونو ترپنی است که در بسیاری از اسانس های گیاهان وجود دارد.در صنایع اسپری سازی، عطرسازی، آرایشی و بهداشتی و صابون سازی کاربرد دارد. در ساخت پلیمرها و چسباننده ها، حلال ها، تولید رزین و عامل مرطوب کننده ها، پرکننده ها بکار می رود (85). در شامپوها به عنوان نرم کننده و جلادهنده مو استفاده می شود.در ساخت ویتامین A و قرص بی کربنات سدیم و پمادها ضدعفونی کننده وارد می شود. تسریع کننده جذب داروهای پوستی است. دارای خاصیت کشندگی حشرات و طعم دهنده است. سبب تحریک پوستی می شود که باید با احتیاط مصرف شود (96).

4-7-8. گاما-ترپیننγ-Terpinene

نام شیمیایی: 1-Isopropyl-4-methyl-cyclohexa-1,4-diene

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان شرقی، استان اردبیل، شهرستان مشگین شهر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شبکه معابر، مورفولوژی، سازمان فضایی