منبع پایان نامه ارشد درمورد ، زنتنر434، (2001)، هاست.435

دانلود پایان نامه ارشد

علاقه را برای درخت به کار می برند. از سوی دیگر، کودکان رنگ های مورد علاقه را برای آدم هایی که خوب نشان داده شده اند، استفاده می کنند و رنگ های کمتر مورد علاقه را برای نقاشی هایی که فکر می کنند موضوع آنها بد هستند به کار می برند.433
زنتنر434 (2001) می گوید احتمالا دلیل انتخاب رنگ های تیره برای جنبه های منفی احساسات، زیر تأثیر تلقین های فرهنگی رسانه ها و رنگ آمیزی کتاب هاست.435

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد روان شناسی، پیش دبستانی، پیش آزمون، محتوای آموزشی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع محتوای آموزشی، برنامه های تلویزیون، متغیر مستقل، دوران کودکی