منبع پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، مدیریت زمان، مدل سازی، شبیه سازی

دانلود پایان نامه ارشد

ن دانش و مهارت پیمانکار، ایجاد شده و منجر به تغییر سطح کیفیت مورد نظر شود. این گروه از تغییرات می تواند منجر به تغییر محدوده کار نشود اما با ایجاد دوباره کاری، بر زمان و هزینه پروژه، تاثیر زیادی داشته باشد.
دوباره کاری نه تنها بر اقتصاد پروژه اثر می گذارد بلکه اثر منفی بر روی زمانبندی و روحیه عوامل درگیر در پروژه نیز دارد. اثرات دوباره کاری در اقتصاد پروژه شامل هزینه های اضافه شده در ارتباط با رفع کار ناسازگار و امکان وضع مجدد کار به سطح قابل قبولی از کیفیت می باشد. اثرات دوباره کاری در زمان به عنوان تاخیر در برنامه پروژه مشخص می شود.
مطالعات پیشین نشان دادند که هزینه های دوباره کاری در پروژه های با مدیریت ضعیف می تواند تا 25 % ارزش قرارداد و 10% هزینه کل پروژه افزایش یابد.
پیمانکاران به طور سنتی از اسناد و مدل های دوبعدی مانند پلان ها،مقاطع و نما ها به عنوان راهنما برای ساخت پروژه های مجزا استفاده می کنند. مدل ها به دو عنصر اصلی وابسته هستند،یکی وابستگی به کاغذ و دیگری ارتباطات زیاد و بیهوده. معمولا اشتباهات سهوی و کم و زیاد کردن ها در این فرآیند کاغذ محور باعث به وجود آمدن هزینه های مالی زیادی می شود. همچنین تاخیرات به وجود آمده از این روش و به تبع آن مشکلات قانونی،از دیگر موانع بر سر راه این کار است.
برای مرتفع کردن این مشکلات البته راهکارهایی پیشنهاد شده است .به عنوان مثال روش طرح و ساخت روشی مناسب برای به حداقل رساندن این مشکلات خواهد بود و یا نرم افزارهای طراحی جدید که جنبه های ناشناخته از کار را به حداقل می رسانند و باعث می شوند مشکلات آتی در آن به حداقل برسد مانند روش 3D CAD که برتری های زیادی به روش دوبعدی قبلی دارد.
BIM هم فن آوری و هم یک فرایند است. جزء فن آوری BIM کمک می کند تا ذینفعان پروژه در یک محیط شبیه سازی برای شناسایی هر گونه طراحی بالقوه، ساخت و ساز و یا مسائل عملیاتی به تجسم آنچه است بپردازند. جزء فرآیند ، همکاری نزدیک و ادغام نقش همه ذینفعان در یک پروژه را قادر می سازد.
مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM)، در واقع يك مدل چند بعدي شبيه سازي شده مربوط به هندسه ساختمان، روابط فضايي، اطلاعات جغرافيايي، مقدار و خواص تمامي اجزاي ساختمان و ارتباط هوشمند آنها با يكديگر است. اين فن آوري رويكردي جديد در زمينه طراحي ساختمان، اجرا و مديريت آن به صورت همزمان باكيفيت و هماهنگي بسيار بالاست.
به کمک BIM یک پیمانکار قادر است با استفاده از امکانات شبیه سازی مجازی فرایند ساخت، به تمرین توالی اجرا بپردازد و اثرات تصمیمات خود،کارفرما یا مشاور را قبل از شروع اجرا ارزیابی کند و با کمترین اشتباه، دوباره کاری و ضایعات به کسب بیشترین سود دست یابد.
شبیه سازی، از قابلیت های یک بسته نرم افزاری استفاده کرده و در محیط کامپیوتر واقع می شود.” ساخت و ساز مجازی” به این امر اشاره دارد که می توان ساخت و ساز را اجرا و تجربه کرد و همچنین تغییرات را در پروژه پیش از آنکه به صورت واقع ایجاد شود اعمال کرد. اشتباهات در محیط مجازی و در فاز برنامه ریزی،پیامدهای جدی بدنبال ندارد و موجب درک و شناخت مشکلات می گردد،همچنین زمان کافی جهت دوری کردن از آنها را فراهم می آورد تا پیش از اجرای واقعی رفع شوند. زمانی که یک پروژه به صورت مجازی طراحی و اجرایی شود بسیاری از جنبه های مرتبط آن را می توان مدنظر قرار داد و ارتباطات آنها را به صورت بهینه تعریف کرد پیش از آنکه دستورالعمل های ساخت نهایی شوند.
تفاوت اصلی بین فن آوری BIM و CAD سه بعدی متعارف این است که 3D CAD ،ساختمان ها را براساس نمایش سه بعدی مستقل مانند پلان ها، مقاطع و نما ها توصیف می کند. ویرایش یکی از آنها مستلزم آن است که تمام نمایش های دیگر بررسی و به روز شود ، علاوه بر این، داده ها در این نقشه های سه بعدی، نهادهای گرافیکی مانند خطوط، کمان و دایره ها هستند در مقایسه با آن ، در مدل معنایی متنی هوشمند BIM، اشیاء در غالب عناصر و سیستم های ساختمان مانند فاصله، دیوارها، تیرها و ستون تعریف شده است.
از طریق BIM پیمانکاران می توانند به مزایای زیر دست یابند:
– سود دهی بالا
– خدمات بهتر به مشتری
– فشرده سازی زمان و هزینه
– کیفیت تولید بالاتر
– تصمیم گیری های آگاهانه تر
سوالات تحقیق
مهمترین عوامل ایجاد تاخیر و دوباره کاریها در پروژه های عمرانی در کشور چیست؟
نحوه مدیریت تغییرات با استفاده از BIM به چه صورت خواهد بود؟
الزامات بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان چه می باشند؟
وضعیت شرکت های پیمانکاری ساختمان تهران ، در استفاده از زمینه های کاربرد فن آوری BIM در مدیریت پروژه ها چگونه است؟
بسترهای لازم برای بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان چه می باشند؟
فرضيه‏هاي تحقیق
تعیین پیش نیازها و بسترهای لازم بکارگیری سیستم BIM در مدیریت ساخت و ساز پروژه های عمرانی، دوباره کاری و اشتباهات ناشی از پروژه ها را به حداقل می رساند.
بکارگیری سیستم BIM در پروژه باعث ایجاد یک محیط کاری ایمن با کمترین اشتباهات، دوبارهکاریها و ضایعات و در نتیجه کسب بیشترین سود و کمترین هزینه میگردد.
اهداف تحقيق
هدف کلی
بررسی بسترهای لازم برای بکار گیری BIM در شرکت های پیمانکاری جهت مدیریت زمان و هزینه ناشی از تغییرات ودوباره کاری ها در پروژه های ساختمانی ( پروژه های ساختمانی درمانی )
اهداف جزئی
-بررسی علل و عوامل ایجاد تغییرات و دوباره کاری ها در پروژه ها
– بررسی رویکردها و نحوه مدیریت تغییرات با بهره گیری از روش BIM
-بررسی الزامات بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان
– بررسی زمینه های لازم برای بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری با مشخص کردن وضعیت شرکت های پیمانکاری ساختمان در استفاده از زمینه های کاربرد BIM در مدیریت پروژه ها

هدف کاربردی
با توجه به بررسیهای انجام شده در زمینه مزایا و معایب بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعاتی ساختمان در پروژههای ساخت و ساز در کشور، به نظر میرسد که سازمانهای مربوطه از قبیل سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، شرکتهای مهندسی مشاور، شرکتهای فعال در زمینه ساخت و سازهای کلان در کشور، مدیران و مهندسین طراح، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی فعال در زمینه ساخت و ساز از جمله بهرهوران احتمالی نتایج حاصل از این پایاننامه باشند.
نوع روش تحقيق
روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی می باشد زیرا به توسعه دانش مدل سازی اطلاعات ساختمان( BIM ) در شرکت های پیمانکاری به جهت اجتناب از دوباره کاری ها ومدیریت زمان و هزینه پروژه های ساختمانی می پردازد و از نظر نحوه گرد آوری داده ها، روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است که به بررسی شرایط موجود، توصیف وضعیت پروژه های شرکت به جهت انحراف از زمان و هزینه پرداخته و مشخص می کند که چه میزان از این انحرافات ناشی از دوباره کاری ها و تغییرات حین اجرا می باشد و با شناسایی عوامل مربوط به پیمانکار در ایجاد این تغییرات و دوباره کاری ها و بررسی الزامات بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان و شناسایی بسترهای لازم، فرآیند تصمیم گیری برای امکان بکارگیری آن در شرکت های پیمانکاری را تسهیل می نماید.

روش گردآوري اطلاعات
در این پژوهش ابتدا به بررسی نتایج پژوهش های پیشین و جستجو در کتابخانه ها و مقالات به منظور درک بهتر مفهوم مدل سازی اطلاعات ساختمان،مزایا و معایب آن، زمینه های کاربرد،بستر های لازم جهت پیاده سازی آن، اثرات آن در بهبود زمانبندی و هزینه پروژه ها پرداخته سپس با کمک و نظارت کارشناسان و متخصصان حوزه ساخت وساز به تهیه پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات در مورد وضعیت شرکت های پیمانکاری ساختمان در تهران که در زمینه ساخت مراکز درمانی فعالیت دارند، می پردازیم تا میزان انحراف از زمان و هزینه پروژه های ساختمانی آنها را مشخص نماییم و بررسی کنیم تا چه میزان این انحرافات ناشی از دوباره کاری ها و تغییرات در حین اجرا بوده است، تا چه میزان مدل سازی در شرکت های پیمانکاری مورد استفاده قرار می گیرد و اطلاعات شرکت های ساختمانی از این تکنولوژی چقدر است و با توجه به امکانات موجود آیا بسترهای لازم برای بکارگیری BIM در این شرکت ها فراهم یا قابل فراهم شدن است و اینکه آیا بکارگیری BIM با توجه به شرایط موجود توجیه مناسبی برای شرکت های پیمانکاری به لحاظ اجتناب از هزینه های دوباره کاری و تاخیرات زمانی دارد.
روایی پرسشنامه : معمولا به منظور برآورد میزان روایی پرسش نامه و سوالات مطروحه در آن، از نظر خبرگان، کارشناسان و اساتید مسلط به موضوع تحقیق و پرسش نامه استفاده می شود. اعمال نظر و در صورت نیاز، اصلاحات خبرگان و اساتید، ما را از روایی پرسش نامه و تطابق موضوع با سوالات و قابلیت استفاده و به جا بودن سوالات مطروحه مطمئن خواهد ساخت.
پایایی پرسشنامه :جهت محاسبه پایایی، روش های متفاوتی وجود دارد از جمله : روش اجرای دوباره (بازآزمایی)، روش موازی یا همتا، روش تصنیف یا دو نیمه کردن و ضریب آلفای کرونباخ. مطالعات تئوری و تجربی نشان داده است که از بین روش های فوق، روش آلفای کرونباخ از قدرت و دقت بیشتری برخوردار است. لذا در این تحقیق نیز به منظور تعیین پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده می شود.
روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگ درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسش نامه ها یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند، بکار می رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سئوال می تواند مقادیر عددی مختلفی اختیار کند. برای محاسبه آلفای کرونباخ، ابتدا می بایست واریانس نمرات هر زیر مجموعه سوالات پرسش نامه و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول و نرم افزار مربوطه مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.
محدوده تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
این پژوهش از دید پیمانکار به بررسی امکان سنجی بکارگیری BIM ، در پروژه های ساختمانی می پردازد ،از آنجا که تنوع پروژه های ساختمانی بالا می باشد، در این پژوهش ساختمان های باکاربری درمانی (مانند بیمارستان ها) را که پیچیدگی های بیشتری نسبت به ساختمان های متعارف دارند مورد توجه قرار می دهیم و اثرات BIM را در فاز اجرایی ساختمان بررسی می کنیم و بیشتر تمرکز پژوهش بر مدیریت زمان وهزینه تغییرات و دوباره کاری های ناشی از وقایع پیش بینی نشده است تا با استفاده از BIM به کاهش اثرات منفی و افزایش سود پیمانکار منجر شود.
قلمرو زمانی تحقیق
با توجه به توصیفی –پیمایشی (مقطعی) بودن تحقیق، بازه زمانی مورد نظر از زمستان 92 تا پایان زمستان 93 می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق
شرکت های پیمانکاری ساختمان در تهران که در سال های 92 و 93 فعالیت داشته اند.
جامعه آماری : (N)
شرکت های پیمانکاری ساختمان، فعال در زمینه ساخت پروژه های بزرگ بخصوص پروژه های درمانی کشور که در داخل ایران به ثبت رسیده و مشغول فعالیت هستند. با توجه به اینکه غالبا شرکت های فعال در شهرهای بزرگ تر مثل تهران شناخت و دانش بیشتری نسبت به تکنولوژی های نوین در مقایسه با سایر شهرهای کوچک دارند ( به علت ساخت و ساز های عظیم تر و پیچیده تر)، از شرکت های ثبت شده در تهران، مانند شرکت خانه سازی ایران ،کیسون و غیره که بیشتر در پروژه های درمانی و بزرگ فعالیت داشته اند، به عنوان جامعه آماری استفاده کرده ونمونه مورد نظر از این میان انتخاب گردید.
بدین منظور از سامانه اطالاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور 5، تعداد شرکت های پیمانکاری ساختمان که در تهران به ثبت رسیده و دارای گواهینامه معتبر بودند 610 شرکت بود که با توجه به محدوده زمانی تحقیق امکان بررسی همه این شرکت ها میسر نبود بدین منظور شرکت های دارای رتبه یک در رشته ابنیه و ساختمان ،رتبه یک تاسیسات و تجهیزات که تعداد آنها 61 شرکت می باشد به عنوان جامعه انتخاب گردید و از آنجا که پروژه های درمانی بیشتر مورد نظر این پژوهش می باشد پس از بررسی ، شرکتهایی که در این امر فعالیت داشتند انتخاب شدند.
نمونه آماری، تعیین اندازه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره میزان آشنایی، مدل سازی، مدیریت پروژه، ایالات متحده Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت تغییر، نیروی انسانی، مدیریت پروژه، مهندسی ارزش