منبع پایان نامه ارشد درباره نیروی کار، عدم قطعیت، توالی طبیعی، بهره وری نیروی کار

دانلود پایان نامه ارشد

برای توجیه پذیرشدن طرح رخ می دهد که این بخش ها باید در مراحل بعد اضافه شوند. تصمیم برای تغییر ظرفیت ممکن است به قصد صرفه جویی در هزینه ها و استفاده از تجهیزات موجود بازار باشد، زیرا تجهیزاتی که طبق سفارش ساخته می شوند گران تر هستند. البته در این موارد تغییر ظرفیت کمتر از 10 % ظرفیت اولیه است.
تغییرات مرتبط قراردادها
تغییر پیمانکار ،تغییر قرارداد و ادعاهای پیمانکاران و افت کیفیت و افزایش زمان و هزینه منشا قراردادی داشته باشند. علل این گونه تغییرات می توان ناشی از بی تجربگی کارفرما ، سوء مدیریت ،ندیدن امکانات فنی پیمانکار، عدم توجه به سابقه، توانایی و کارایی پیمانکار و انعقاد قرارداد بر اساس پایین ترین قیمت، نداشتن دانش فنی، عدم تبیین کار برای پیمانکار ،عدم کفایت قوانین برای حل اختلافات قراردادی، عدم هماهنگی بین پیمانکاران، تاخیر در حمل و تدارکات، نداشتن شبکه ارتباطی مناسب، تغییرات خاص تفصیلی و اشکالات در نقشه ها (اشتباه، اجرایی نبودن، تناقض، دیر رسیدن ) که باعث دوباره کاری و یا افزایش زمان پیمان میشود ،باشند.
تغییرات مرتبط با طراحی تفصیلی
تغییرات نقشه ها، به دلیل اشتباه، اجرایی نبودن، تناقض، دیر رسیدن نقشه و دوباره کاری هایی که ناشی از این مسائل است. تغییرات در ساختمان مانند تغییرات لوله کشی، سازه، تغییر قطعات اسکلت فلزی، فونداسیون، نما و کفپوش، تغییرات در تجهیزات به علت عدم سازگاری با سایر تجهیزات، اضافه یا کم کردن تجهیزات، اضافه یا کمبود مواد، تغییرات کیفیت، زمان و هزینه، از جمله تغییرات مرتبط با طراحی تفصیلی است.
علل این تغییرات می تواند ناشی از بی تجربگی و نداشتن دانش فنی، از قلم افتادگی ها یا کامل نبودن لیستهای WBS6 و BOM7 باشد. طراحی اشتباه ،عدم بررسی و بازبینی نقشه ها از نظر تطابق و یا تاخیرات در مهندسی تفصیلی می تواند از دیگر علل تغییرات طراحی تفصیلی باشد.
تغییرات مرتبط ساخت و اجرا
در مرحله ساخت و اجرا ،مسائل ،کمبودها و مشکلات مربوط به سه مرحله قبل بارز شده و تغییرات با منشاء مراحل قبلی در این مرحله بروز می کند. تغییر تجهیزات ساخته شده به علت اشتباه در نقشه یا اشتباه در ساخت، تغییرات ساختمان در اثر اشتباه در نقشه ها یا در اثر تغییر نظر کارفرما از جمله این تغییرات است. کمبود مواد ،قطعات ، تجهیزات ،اجرای اشتباه نقشه ها یا اجرای نقشه های اشتباه ،تغییرات کادر سرپرستی کارگاه یا تغییر افراد کلیدی کارفرما ،تغییرات کیفیت ،هزینه و زمان از دیگر تغییرات ممکن در این فاز هستند.
تغییرات فاز اجرا می تواند ناشی از ضعف طراحی پایه و تفصیلی به دلیل بی تجربگی و نداشتن دانش فنی، ضعف در انعقاد قراردادها، بی تجربگی کادر اجرایی و سازندگان، از قلم افتادگی ها، ضعف تدارکات و کنترل مواد، فعال نبودن برنامه ریزی و کنترل پروژه، دیر رسیدن اسناد و مدارک تفصیلی، تداخل کارها، عدم هماهنگی در کارها، کمبود نیروی متخصص و ضعف مدیریت و سرپرستی باشد.
همانطور که مشاهده می شود اثرات مختلط تغییرات و اثرات عوامل تغییر بر همدیگر بسیار پیچیده است و هر تغییر ممکن است چندین منشاء و چندین علت داشته باشد. هر مشکل در هر مرحله همه فازهای پایین دستی خود را تحت الشعاع قرار می دهد [41].
علل تغییر
علل تغییر در پروژه ممکن است منشا خارجی داشته و یا متاثر از فشارهای داخلی که بر پروژه در حال اعمال است باشد. علل خارجی تغییر در پروژه مانند تغییرات تکنولوژیکی ،تغییر در نیازها و سلیقه مشتری، تغییر در فعالیتهای رقبا ،تغییر در دولت و سیاست ها ،تغییر در اقتصاد و در نهایت تغییرات اجتماعی است. علل داخلی ممکن است از تغییر در خط و مشی مدیریت ،تغییر اهداف سازمان ،تغییر در استراتژی دراز مدت بقاء سازمان و … بوجود آید.
در سطح جزئیات بیشتر ،علل تغییر در پروژه های ساخت معمولا از هر دو سطح طراحی و اجرا نشات می گیرد. سطح طراحی مانند تغییر در طراحی ،اشتباهات طراحی ،حذفیات و پیشرفت عملیات است. علل ساخت محور اغلب مربوط به نامطلوب بودن سایت و شرایطی که مانع از انجام کار خوب می شود، تغییر در مواد و عملیات است. در تعیین نوع مدیریت تیم، طراحی و مسائل مربوط به ساخت و ساز باید در نظر گرفته شوند [43].
علل خارجی
مسائل اقتصادی
مسائل زیست محیطی
مسائل فن آوری
مسائل قانونی

علل داخلی
سطح سازمان
فرهنگ سازمانی
تصمیمات بی تاثیر
سطح پروژه
بهبود طراحی
دانش و مهارت ناکافی بین اعضای تیم پروژه
آب و هوای مساعد
تغییرات دیر هنگام از سمت کارفرما
تغییر تفکر طراح
خطاهای طراحی
اطلاعات ناکافی از شرایط ساخت
پارامترهای اصلاح شده طراحی
اختلافات قراردادی
ابهام در اهداف ،ابعاد و منابع پروژه
هر یک یا ترکیبی از عوامل فوق ممکن است باعث ایجاد تغییر در طراحی و یا ساخت پروژه شوند.
بررسی تاثیر تغییرات
تغییرات پروژه می تواند فاکتورهای زمان ،هزینه و در برخی موارد کیفیت پروژه را تحت تاثیر قرار دهد. تغییرات علاوه بر تاثیرات مستقیم می تواند به صورت غیر مستقیم ،سایر قسمت های پروژه را تحت تاثیر قرار دهد. تغییرات می تواند خود عامل ایجاد تغییرات دیگر شود. با ادغام نتایج حاصل از بررسی های تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم می توان تحلیل جامعی از تاثیرات تغییرات بدست آورد [41].
دامنه تاثیر تغییرات بر پروژه در محدوده بسیار کم تا بسیار زیاد متغیر می باشد. بررسی ها نشان می دهد که هرچه تغییرات در مراحل ابتدایی تر پروژه شناسایی و انجام شود اتلاف هزینه و زمان کمتری خواهد داشت. تاثیرات تغییرات در ابتدای پروژه، ناچیز و هرچه به انتهای پروژه می رسیم بسیار زیادتر می شود و چنانچه تغییرات پس از پایان کار الزامی شود، حداکثر تاثیر بر هزینه را خواهد داشت.

نمودار ارتباط بین تغییرات در پروژه و هزینه انجام تغییرات
بروز تغییر (زمانی که کار درحال پیشرفت است) می تواند باعث افزایش هزینه یا تاثیر بر موارد زیر شود:
کاهش بهره وری
تاخیرات زمانی
گسیخته شدن انسجام کاری در تجهیزات و نیروی انسانی
اتلاف مواد براثر دوباره کاری
هزینه های فرصت
وقتی توالی طبیعی مراحل انجام کار گسسته می شود چرخه کاری مختل شده و نیرو به هدر می رود. واقعیت این است که اگر یک کار برنامه ریزی شده متوقف شود توالی طبیعی عملیات مختل می شود [41].
درحالی که برخی از تغییرات ممکن است منافعی را برای یک پروژه به ارمغان آورد ،بسیاری از تغییرات (درصورت عدم مدیریت صحیح ) می تواند منجر به هدر رفتن هزینه و زمان شوند [43].
اثرات مستقیم تغییر
اضافه کاری
تاخیر درکار
دوباره کاری
تغییر مشخصات
به هدر رفتن زمان
متوقف کردن و راه اندازی مجدد وظایف کنونی به منظور ایجاد تنوع
اصلاح گزارش و اسناد و مدارک پروژه
سازمان دهی مجدد برنامه
اثرات غیر مستقیم تغییر
نیاز به برقراری ارتباط بین تغییرات و اعضای تیم پروژه
اختلاف و درگیری میان شرکای پروژه
از دست دادن بهره وری با توجه به برنامه ریزی مجدد
تغییر در جریان وجوه نقدی و هزینه های مالی و از دست دادن درآمد
افزایش احتمال مبتلا شدن به شکست ها و اشتباهات
پایین آمدن روحیه نیروی کاری
ایجاد حساسیت نسبت به تاخیر های بیشتر [43].
جنبه های مختلف تغییر
جنبه حقوقی
جنبه های هزینه
اثرات تغییر به شرح زیر طبقه بندی شده است:
تاثیر هزینه های مستقیم
تاثیر برنامه زمانبندی مستقیم
تاثیر غیر مستقیم یا تبعی [45].
تاثیر مستقیم هزینه ای
اثرات مستقیم ،اثراتی هستند که محدود به بسته کاری که در آن یک تغییر مشخص شده ،می شوند. تاثیر هزینه می تواند برای مالک مثبت ( پس انداز) و یا منفی ( هزینه بیشتر) باشد. دیدگاه پیمانکار از یک تغییر مثبت یا منفی مخالف خواهد بود. یک تغییر ممکن است تاثیر هزینه ای مثبت بر هر دو عامل مالک و پیمانکار داشته باشد. علاوه براین، تغییر ممکن است بدون هزینه برای دوطرف باشد. دو جزء در هزینه های تغییر وجود دارد: هزینه های نیروی کار و هزینه مواد. برآورد و پیش بینی هزینه مواد به راحتی و با دقت خاصی قابل انجام است. با این وجود برآورد هزینه های نیروی کار آن را دشوار می کند با توجه به:
اثر تغییرات در نرخ بهره وری خودمان
عدم قطعیت در مورد دامنه تغییرات (مهندسی دقیق ،تدارکات و فعالیت های ساخت و ساز که در یک کار تغییر است)
هزینه نیروی کار ایجاد شده از تغییرات را می توان به سه دسته ویژگی تقسیم کرد :
الف ) کاهش بهره وری
ب ) تاخیر
ج ) تخریب و دوباره کاری
از ویژگی های تاثیر مستقیم هزینه ،میزان بهره وری است که به سخت ترین شکل برآورد، اندازه گیری و کنترل می شود [45].
کاهش بهره وری
طبق گزارش CII ،تغییرات به طور معمول منجر به اختلافات می شود و این اختلافات باعث کاهش بهره وری نیروی کار است: ” مهمترین انواع اختلافات، فقدان مواد و اطلاعات است و نیاز به انجام کار از دنباله کار قبل ” . فقدان مواد به عنوان جدی ترین اختلال گزارش شده است. گزارش تاکید می کند که برای مدیریت تغییرات نیاز به مدیریت این اختلالات است. با این حال از اثرات مخل ،در بسیاری از موارد نمی توان اجتناب کرد [45].
هزینه تاخیر
برای ایجاد یک تغییر و فرآیند، زمان لازم است. این معمولا کار را درانتظار دستور العمل جدید نگه می دارد. علاوه بر این، تجهیزات، ابزار و مواد ممکن است بعد از تغییر مشخص شوند . خرید یا اجاره جدید مواد، ابزار و تجهیزات ،باعث تاخیر و هزینه از منابع می شود که ممکن است قابل توجه باشد. هزینه تاخیر ممکن است در فعالیت های فنی و مهندسی و تدارکات (چنانچه دیده نشود) تغییر ایجاد کند.
تخریب و دوباره کاری ها
بخش عمده ای از هزینه تغییرات به دوباره کاری یا تجدید نظر در کارها مربوط می شود . دوباره کاری تاثیرات غیر ضروری از دوباره انجام دادن یک فرآیند یا فعالیت است که خطا در اجرای اول، باعث نقص یا تغییری شده است. هزینه های دوباره کاری پروژه های ساخت و ساز می تواند 10 تا 15 درصد کل ارزش قرارداد را شامل شود. دوباره کاری نمونه ای از تاثیر مستقیم تغییر پروژه است [44].
هر تغییری در هر زمان از چرخه عمر پروژه رخ دهد ،باعث دوباره کاری می شود. تعداد زیادی از دوباره کاری ها به علت فقدان اطلاعات کافی می باشد. ایجاد یک بانک اطلاعاتی در مورد تغییرات،علل و اثرات آنها می تواند در تصمیم گیری ها به مدیران کمک کند تا مدیران به طور ملموس اثرات تصمیمات خود را درک کرده و ریسک های آن را ارزیابی نمایند و جهت اجتناب از تصمیمات اشتباه تلاش کنند [41].
تغییراتی که در زمان ساخت و ساز ویا حتی کامل بودن ساخت معرفی می شوند شامل چندین مورد هزینه های مستقیم هستند که می تواند به طور خلاصه به شرح زیر بیان کرد :
هزینه کار برای تخریب تاسیسات موجود
هزینه تجهیزات برای تخریب تاسیسات موجود
مواد هدر رفته با تخریب کارهای موجود
هزینه های مربوط به رشته های مهندسی /حمل و نقل و دست زدن به مواد زائد[45]
فرآیند پیگیری دوباره کاری ها از تشخیص تا مرحله اجرای دوباره کاری در کنار اطلاعات جمع آوری شده برای ایجاد بانک اطلاعاتی به طور شماتیک در شکل زیر آورده شده است.

نمودار پیگیری دوباره کاری ها
اطلاعات فعالیت دوباره کاری از مشاهده فعالیت، اوراق، ساعت کار ومصاحبه با پرسنل ساختمان جمع آوری شده اند.
دسته بندی علل بر مبنای مذاکرات با بخشهای مختلف مرتبط و درگیر با فعالیت دوباره کاری انجام شده است.
عامل افزایش قیمت غیر مستقیم از گزارشات هزینه پروژه محاسبه شده است.
نرخ های واحد: نیروی کار(نرخهای پیوسته)، تجهیزات، مواد (از قول تولید کنندگان)
تاثیر مستقیم بر برنامه
بررسی اطلاعات برنامه زمانی تغییر، بعد از اعمال تغییر، آسان است، زیرا تمام اطلاعات بدون در نظر گرفتن دقت آنها در دسترس است. با این حال پیش بینی تاثیر تغییر در برنامه ،قبل از ایجاد تغییر دشوار است. به دلیل عدم قطعیت های بسیاری که مربوط به بهره وری نیروی کار،در دسترس بودن مواد و دخالت در کار است ، هزینه برنامه تغییر بسیار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت تغییر، نیروی انسانی، مدیریت پروژه، مهندسی ارزش Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت تغییر، سیستم مدیریت، مدیریت پروژه، انعطاف پذیری