منبع پایان نامه ارشد درباره نیروی انسانی، مدل کسب وکار، شبکه های اجتماعی، مدل کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

نتایج جستجو برای هر کاربر در دفعات متعدد و نمایش آن در دفعات بعدی جستجو.
-ترکیب محصولات جدید و خدمات جدید:
ایجاد سیستم ثبت سفارشات مشتری برای سفارش تهیه ی کتب جدید خارجی از طرف انتشارات.
دریافت مبلغی از نویسندگان به ازای داوری مقالات و انتشار آنها در سایت انتشارات پس از تاییدتوسط کمیته ی علمی انتشارات.
نمایش تعداد مراجعات و رفرنس ها ی موجود در متون علمی دیگر به کتاب یا مقاله ی مورد نظر.
ارسال پیامک به مشتریان راجع به محصولات جدید انتشارات و اخبار انتشارات
طراحی مداهای کسب وکار:
مدلهای کسب وکارفعلی:
با توجه به نتایج حاصل از مصاحبه با مسئولین انتشارات آریانا قلم و پاسخ آنها به پرسشنامه باز و تطابق پاسخهای داده شده با تابلوی کسب وکار آستروالدر می توان دو مدل کسب وکار برای کسب وکار فعلی انتشارات به شرح زیر در نظر گرفت:
1-مدل کسب وکار چاپی:
مدل کسب وکار چاپی که با توجه به ارائه محصولات پرینت شده و در واقع هارد کپی از سوی انتشارات طراحی شده است در شکل1-4نشان داده شده است.
بخش مشتری

اساتید دانشگاه

دانشجویان

کارمندان سازمانها

افرادی که برای خرید کتاب به خود انتشارات مراجعه می کنند

هر فردی که خواننده کتب آریانا قلم باشد

روابط مشتری

مراجعه مشتریان به کانلهای توزیع موجود
ارزشهای پیشنهادی

ارائه ی کتب تخصصی در زمینه ی مدیریت

ترجمه و انتشار کتابهای بزرگ مدیران دنیا

گردآوری و چاپ بیش از ده عنوان مجموعه مقالات حوزه‏های مختلف مدیریت‌
امکان سفارش آنلاین کتب چاپ شده
فعالیتهای کلیدی

انجام فعالیتهای لازم برای منتشر کردن کتب

بستن قرارداد با موسسات انتشاراتی خارجی
بستن قرارداد با مترجمین و نویسندگان

بستن قرارداد با لیتوگراف ها و چاپخانه ها
توسعه و انتشار کتاب
شرکای کلیدی

نویسندگان

مترجمان

موسسات انتشارات خارجی

سایر موسسات انتشاراتی

طراحان سایت

مراکز چاپ و لیتوگرافی

کانالهای توزیع

موسسه انتشاراتی آریانا قلم
کتابفروشی ها
مراکز فروش آریانا قلم
فروشگاهها ی آنلاین کتاب
سایرموسسات انتشاراتی
نمایشگاه کتاب
سایت انتشارات

منابع کلیدی

نیروی انسانی لازم برای انجام فعالیتهای موسسه
نگارش
محتوا
کلیه فعالیتهای لازم برای انجام فعالیتها
قراردادها

جریانهای درآمدی

درآمد حاصل از فروش کتب

ساختار هزینه
از جمله هزینه قرارداد ها،چاپ و….
هزینه ی کلیه فعالیتهای بازاریابی و تبلیغات
شکل ‏41
2-مدل کسب وکار دیجیتالی:
بخش مشتری

اساتید دانشگاه

دانشجویان

کارمندان سازمانها

افرادی که برای خرید کتاب به خود انتشارات مراجعه می کنند

هر فردی که خواننده کتب و مقالات آریانا قلم باشد

روابط مشتری

عضویت در سایت انتشارات
مراجعه به سایت انتشارات
مراجعه به دیگر انتشاراتی ها
ارزشهای پیشنهادی
فروش کتب الکترونیک از طریق سایت انتشارات
ارائه ی خلاصه و فهرست کتب به صورت پی دی اف و رایگان از طریق سایت موسسه
فروش فایل پی دی اف مقالات ارائه شده در کنفرانس های برگزار شده تحت حمایت موسسسه از طریق سایت انتشارات
ارائه ی اطلاعات مربوط به کتب و مقالات به صورت موضوعی در سایت موسسه و امکان جستجو ی آنها
امکان پرداخت آنلاین هزینه ی خرید کتب و مقالات از طریق سایت
فروش سی دی و دی وی دی فیلم کنفرانس ها ی برگزار شده تحت حمایت موسسه
فعالیتهای کلیدی

فعالیتهای مربوط به دیجیتالی کردن متون کتب و مقالات

تهیه و تدوین سی دی ها و دی وی دی ها ی مربوط به کنفرانس های برگزار شده

توسعه ی محتوا
فعالیتهای مربوط به به روز رسانی سایت انتشارات
شرکای کلیدی

نویسندگان کتب و مقالات

مترجمان

سازمانهای برگزاری کنفرانس ها

طراحان سایت

پشتیبان فعالیتها و ارائه دهنده ی تسهیلات آن لاین

کانالهای توزیع
سایت انتشارات
ایمیل

منابع کلیدی

نیروی انسانی متخصص
تجهیزات فیزیکی لازم برای کار انتشارات
محتوا
پلتفرم

جریانهای درآمدی
در آمد حاصل از فروش کتب و مقالات به صورت آنلاین
درآمد حاصل از فروش منابع دیجیتالی مربوط به فیلم کنفرانس های برگزار شده
ساختار هزینه
هزینه ی تهیه و تدوین محتوای محصولات ارائه شده

شکل‏42-
با توجه به ارائه ی محصولات دیجیتالی به ویژه در سالهای اخیر می توان گفت یکی از مدلهای کسب وکاری فعلی انتشارات آریانا قلم به صورت نشان داده شده در شکل 2-4 طراحی کرد.
مدلهای کسب وکاری جدید:
مدلهای طراحی شده بر اساس رویکردهای نامبرده در بخش قبلی به شرح زیر می باشد.
1- مدل کسب و کار 1(رویکرد طراحی:ترکیب محصولات موجود و خدمات موجود)
بخش مشتری

اساتید دانشگاه

دانشجویان

کارمندان سازمانها

هر فردی که خواننده کتب آریانا قلم باشد

روابط مشتری

عضویت در سایت انتشارات با پرداخت هزینه
ارزشهای پیشنهادی

امکان دانلود بخشی از فیلم کنفرانس ها از طریق سایت انتشارات آریانا قلم.

امکان دریافت نسخه چاپی کتابهای مورد نیاز شما که چاپ آنها به پایان رسیده و و تجدید چاپ نشده است.

فعالیتهای کلیدی

تهیه و تدوین مطالب مربوط به خبرنامه ها

تهیه و تدوین و قرار دادن فیلم کنفرانس ها بر روی سایت

شرکای کلیدی

سازمانهای برگزار کننده کنفرانس

شرکتهای ارائه دهنده خدمات لازم برای برگزاری کنفرانس از جمله پلتفرم و سایت با قایلیت ثبت و ذخیره اطلاعات افراد و مقالات
پشتیبان فعالیتها و ارائه دهنده ی تسهیلات آن لاین

تدوینگران متون و ویراستاران و طراحان خبرنامه ها

چاپخانه ها
سایر فعالان در حوزه ی مدیریت
مرکز آموزش آریانا
گروه پژوهشی آریانا
طراحان وب سایت

کانالهای توزیع

وب سایت انتشارات

ایمیل

موتور های جستجو

منابع کلیدی

نیروی انسانی آموزش دیده در زمینه ی ارائه ی محصولات نامبرده
محتوا
پلتفرم
تهیه و تدوین خبرنامه
تهیه و تدوین فیلم ها

جریانهای درآمدی
درآمدی که نتیجه ی ارسال خبرنامه ها ی دوره ای می باشد که شامل درآمد حاصل از فروش محصولات انتشارات . و همچنین شرکت افراد در دوره های آموزشی گروه پژوهشی آریانا می شود.
درآمد حاصل از فروش لینک دانلود فیلم کنفرانسها
ساختار هزینه
هزینه ی تهیه و تدوین فیلم کنفرانس ها
هزینه های مربوط به نگه داری،به روز رسانی و ایجاد زیرساخت لازم برای سایت انتشارات
هزینه ی مربوط به طراحی و ارسال خبرنامه ها
شکل ‏43

2- مدل کسب و کار 2 (رویکرد طراحی:ترکیب محصولات موجود و خدمات جدید):
بخش مشتری

اساتید دانشگاه

دانشجویان

کارمندان سازمانها

هر فردی که خواننده کتب آریانا قلم باشد

روابط مشتری

عضویت مشتریان در سایت انتشارات
مراجعه حضوری به انتشارات و مراکز فروش

ارزشهای پیشنهادی
امکان خرید فصول یا بخشی از کتاب ها و مقالات به صورت جداگانه و آنلاین.

امکان تقاضای نسخه‏ی پرینت شده ی فصلهایی از کتب و یا مقالات.

سیستم نظر خواهی آنلاین درباره ی محصولات از مشتریان و مخاطبین انتشارات.
امکان دریافت و دسترسی به محصولات الکترونیک از طریق aplication موبایل
امکان دسترسی به فایل تصاویر و اشکال کتابها
ارائه چکیده تمامی مقالات موجود به صورت رایگان و دریافت حق اشتراک برای ارائه ی فایل کامل مقالات
فعالیتهای کلیدی

کلیه ی فعالیتهای لازم جهت الکترونیکی کردن متون

اقدامات لارم جهت گرفتن کپی رایت

فعالیتهای لازم برای سفارشی سازی کتب و مقالات
شرکای کلیدی

نویسندگان

کتابفروشی های آنلاین
طراحان سایت

موتور های جستجو

پشتیبان فعالیتها و ارائه ی تسهیلات آن لاین

کانالهای توزیع

وب سایت انتشارات
کتابفروشی های آنلاین
خرده فروشان الکترونیکی
تلفن
فکس
موتور های جستجو مانند گوگل و….

منابع کلیدی
نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده

کلیه تجهیزات فیزیکی لازم

محتوا
پلتفرم
سفارشی سازی کتاب ها

جریانهای درآمدی
درآمد حاصل از فروش کتب به صورت نسخه ی پرینت شده و نسخه ی الکترونیکی

ساختار هزینه
طراحی و نگهداری سیستم آنلاین
کلیه هزینه های مربوط به تهیه و تدوین کتاب و انتشار آن

شکل ‏44

3-مدل کسب وکار 3: (رویکرد طراحی:ترکیب محصولات جدید با خدمات موجود)
بخش مشتری

اساتید دانشگاه

دانشجویان

کارمندان سازمانها

هر فردی که خواننده کتب آریانا قلم باشد

روابط مشتری

عضویت در سایت انتشارات
ارزشهای پیشنهادی

امکان چاپ کتاب و مقالات مشتریان و ارائه ی آنها در فروشگاه آریانا قلم.

امکان ذخیره‏ی نتایج جستجو برای هر کاربر در دفعات متعدد و نمایش آن در دفعات بعدی جستجو.

فعالیتهای کلیدی

انجام اقدامات لازم به منظور آماده سازی موتور جستجو برای سایت انتشارات

قرارداد با نویسندگان به منظور چاپ کتاب و مقالات آنها

شرکای کلیدی

نویسندگان و مولفین کتب و مقالات

پشتیبان فعالیتها و ارائه ی تسهیلات آن لاین

کانالهای توزیع

سایت انتشارات

موتور های جستجو

منابع کلیدی

نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده

کلیه تجهیزات فیزیکی لازم برای ارائه ی محصولات و خدمات نامبرده

جریانهای درآمدی

درامد حاصل از قرارداد چاپ کتب و مقالات مشتریان در فروشگاه آریانا قلم
درآمد حاصل از فروش کتب و مقالات مشتریان در فروشگاه آریانا قلم

ساختار هزینه

حقوق و دستمزد
طراحی و نگهداری سیستم آنلاین
کلیه هزینه های مربوط به تهیه و تدوین کتاب و انتشار آن

شکل ‏45

4- مدل کسب و کار جدید4(رویکرد طراحی:ترکیب محصولات جدید با خدمات جدید):
بخش مشتری

اساتید دانشگاه

دانشجویان

کارمندان سازمانها

هر فردی که خواننده کتب آریانا قلم باشد

روابط مشتری

عضویت در سایت انتشارات

عضویت در صفحه ی اختصاصی موسسه در شبکه های اجتماعی
ارزشهای پیشنهادی
ایجاد سیستم ثبت سفارشات مشتری برای سفارش تهیه ی کتب جدید خارجی از طرف انتشارات.
دریافت مبلغی از نویسندگان به ازای داوری مقالات و انتشار آنها در سایت انتشارات پس از تایید توسط کمیته ی علمی انتشارات.
نمایش تعداد مراجعات و رفرنس ها ی موجود در متون علمی دیگر به کتاب یا مقاله ی مورد نظر.
ارسال پیامک به مشتریان راجع به محصولات جدید انتشارات و اخبار انتشارات
امکان دسترسی به دیکشنری آنلاین تمامی حوزه های تخصصی مدیریت

فعالیتهای کلیدی

فعالیتهای مربوط به راه اندازی سیستم سفارشات مشتری و پشتیبانی از آن

داوری مقالات دریافتی از نویسندگان و انتشار آنها از طریق سایت

فعالیت در شبکه های اجتماعی
شرکای کلیدی

موسسات انتشاراتی خارجی

موتور های جستجو

نویسندگان و مولفین مقالات

شبکه های اجتماعی

کانالهای توزیع

سایت انتشارات

شبکه های اجتماعی
موتورهای جستجو

ایمیل

منابع کلیدی

نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده
محتوا
کلیه تجهیزات فیزیکی لازم برای ارائه ی محصولات و خدمات نامبرده
پلتفرم
قرار دادها

جریانهای درآمدی

درآمد حاصل از قراردادبا نویسندگان به ازای داوری مقالات آنها
درآمد حاصل از فروش کتب خارجی
ساختار هزینه
طراحی و نگهداری سیستم آنلاین
هزینه خرید کتب خارجی و ترجمه آن ها

شکل ‏46
استخراج معیارهای SWOT :
به منظور به کارگیری روش ANP-SWOTجهت رتبه بندی مدلهای کسب وکاری طراحی شده ،ابتدا با توجه به مدلها و منابع موجود در زمینه مدلهای کسب وکاری و همچنین راهنمایی ومشورت استاد راهنما معیارهای SWOTاستخراج شدوماتریس SWOTطراحی شد.سپس ماتریس همبستگی معیارها طراحی شده و در اختیار تعدادی از خبرگان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ارزش پیشنهادی، شبکه های اجتماعی، دوره های آموزشی، دوره های آموزش Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کسب و کار، مدل کسب و کار، مدل کسب وکار، ارزش پیشنهادی