منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

احساس هاي سريع (speedy) نشئه، احساس گرما و سوزش در بدن، احساس غوطه وري آرام، وندرتا احساس مسخ شخصيت، تجزيه و بيگانگي دارند. گاهي توهمات بصري و شنوايي نيز ظاهر مي گردد. غالبا تغييرات عميق در تصوير ذهني بدن دگرگوني در درک زمان و مکان وهذيان پديد مي آيد .مصرف کننده ممکن است زماني مهربان ، خوش برخورد و پرحرف شده و زماني ديگر رفتار خصمانه و منفي نشان دهد. اضطراب غالبا بارز ترين علامت در واکنش نامطلوب به دارو است گاهي حرکات چرخشي در سر ، تغيير قيافه شکلک وار، حرکات شبيه نوازش کردن ، دوره هاي مکرر استفراغ و تکلم يکنواخت و تکراري مشاهده مي گردد. اثرات کوتاه مدت 3 تا 6 ساعت طول کشيده و گاهي جاي خود را به حالت افسردگي خفيفي مي دهد که ضمن آن بيمار تحريک پذير و ندرتا ستيزه جو مي گردد و ممکن است رفتار تهاجمي نامعقول تمايلات خود کشي و ديگر کشي به ندرت مشاهده شود. آثار دارو ممکن است چندين روز طول بکشد گاهي رفتار کامل آثار نئشه يک تا دو روز دو.ام مي يابد آزمايشات نشان مي دهد ممکن است فن سيکليدين در خون و ادرار بيش از يک هفته باقي بماند. 152 ج : ماري جوانا: حشيش که به نام هاي ماري جوانا ، بنگ ، گراس ، و علف معروف است از سر شاخه هاي گلدار و يا به ميوه نشسته شاهدانه هندي به دست مي آيد که رنگ سبز خاکستري و گاهي قهوه اي مايل به سبز است گياه شاهدانه در کشور هاي خاور ميانه مخصوصا افغانستان و هند مي رويد. شاهدانه هندي در هنگام گل کردن داراي بوي تندي است و برحسب استفاده از قسمت هاي مختلف آن مانند ساقه ، دانه ، برگ ، سرشاخه گلدار مواد مشابه مختلفي تهيه مي شود. برگ گياه مسن شاهدانه را پس از چيدن در سايه خشک مي کنند سپس خرد کرده و به صورت توتون در مي آورند اين ماده توتون شکل را که به هم فشرده است در ايران به عنوان ( بنگ )و در کشور هاي آمريکايي و اروپايي به نام ماري جوانا مورد مصرف قرار مي دهند. طرز استعمال اين ماده در کشور هاي مختلف به صورت هاي مختلف است : دود کردن و کشيدن آن در چپق وسيگار، مخلوط کردن آن در قهوه و مشروبات الکلي، مخلوط کردن آن با تنباکو و کشيدن آن در قليان و مصرف آن در مشروبات الکلي. در مصر و معدود کشور ها مصرف حشيش به صورت حلوائي است که از عسل و روغن هاي مختلف و نقل وشيريني درست مي کنند .153 حشيش را دروازه ورود به دنياي ساير دارو ها بخصوص کوکائين تلقي مي کنند. و ارزان ترين نوع آن (( بنگ )) است. حشيش به شدت توهم زا بوده ومصرف کنندگان آن اشباحي را مي بينند و صداهايي را مي شنوند که وجود خارجي ندارد ولي براي آنان واقعيت دارد. حشيش بر مغز اثر تضعيف کننده داشته و حالت انبساط خاطر و اعتماد به نفس و آرامش و غالبا حس پرواز کردن در شخص مصرف کننده ايجاد مي کند. معتاد به حشيش تحريک پذير است و قابليت ذهني و حرکتي کمي دارد و در صورت عدم دسترسي بدين ماده معتاد حالت خشم ، اضطراب ، بي قراري و حتي ميل به خود کشي و اعمال خشن دارد. بي باک ، بي پروا ، درنده خو ، مستعد ارتکاب هر گونه جنايت خشونت آميز مي گردد. حشيش سبب پر حرفي ، خنده هاي بي دليل و گاهي نيز داد وفرياد مي گردد ،قيود اخلاقي از بين مي رود ، معتاد دچار توهم مي شود ، حالت توهم بينايي بيش از ساير توهمات است. بعضي از هنرمندان براي اينکه خلاقيت هنري بيشتري داشته و در حالت توهم آثار هنري جديدي به وجود آورند حشيش مصرف مي کنند .به تجربه ثابت شده که ممکن است استعمال حشيش سبب تنوع آثار آنان شود ولي مهارت و خلاقيت هنري کاهش مي يابد.154 اعتياد به حشيش سبب تضعيف مغز شده و سرانجام معتاد به بيماري هاي رواني مبتلا مي گردد. اعتياد به حشيش کم کم منجر به اعتياد به مواد مخدر قويتر مي شود و غالبا معتادين به استعمال هروئين و آمفتامين روي مي آورند . آثار حشيش بستگي به قدرت و نوع ماده مصرفي ، روش و مقدار مصرف ، موقعيت و انتظارات فرد مصرف کننده دارد. در صورت تدفين آثار آن بلافاصله ظاهر شده ، پس از 30 دقيقه به اوج مي رسد و 2 تا 4 ساعت بعد از بين مي رود و اگر به صورت خوراکي مصرف شود آثار آن ديرتر ظاهر مي شود و ممکن است تا 24 ساعت باقي بماند. اين آثار عبارتند از : افزايش حساسيت به محرک هاي خارجي ، احساس دگرگوني اندام ، افزايش اشتها، پر خون شدن چشم ، افزايش ضربان قلب ، خشکي دهان ، عدم تعادل حرکتي و سرطان ريه ،155برخلاف عقيده رايج بين مردم که فکر مي کنند حشيش باعث اعتياد نمي شود ، حشيش اعتياد آور است کسي که مدتي حشيش مصرف مي کند به راحتي قادر به ترک آن نخواهد بود و در صورت عدم مصرف آن دچار علائمي مثل اضطراب ، بيقراري ، بي خوابي ، درد عضلاني ، اسهال ، تهوع و استفراغ مي شود. از همه مهمتر اينکه ترک حشيش به علت فشار رواني شديد و احساس اشتياق فراوان براي مصرف بسيار مشکل است و مصرف کنندگان بايد بدانند که در صورت يکي دوبار مصرف ممکن است به آن معتاد شوند. مبحث دوم : نظريه هاي اجتماعي گرايش به مواد مخدر نظريه هاي جامعه شناسي به بررسي ساختار هاي اجتماعي و رفتار هاي اجتماعي مي پردازد. بنابراين مصرف مواد را در يک بافت اجتماعي مطالعه مي کند. يک ديدگاه جامعه شناختي اغلب مصرف مواد را محصول وضعيت ها و روابط اجتماعي مي داند که باعث ايجاد نا اميدي ، ناکامي ، محروميت و احساس عمومي ، از خود بيگانگي در ميان بخش هاي آسيب پذير جمعيت مي شوند. برخي از مطالعات به اين نکته پي برده اند که معرف مواد مخدر در بين نوجوانان متاثر از احساس خستگي مداوم و افسردگي است. همچنين پي برده اند که همانند جنبه هاي ديگر نوجواني معمولا با انجام اين دوره به پايان مي رسد. علاوه بر اين برخلاف برداشت معمولي ، پژوهش ها دريافته اند که مصرف مواد مخدر به طور معمولي يک فعاليت گروهي است که جوانان آنرا يکپارچه و به طور اجتماعي انجام مي دهند. جامعه شناس به ما تذکر مي دهد که مصرف موادي را که تابع موقعيت و زود گذر است از مصرف موادي که وابستگي و اعتياد مي آورند جدا مي کنيم. رويکرد هاي درماني که بر نظريه هاي جامعه شناختي مبتني هستند. معمولا بر اجتماعي شدن دوباره تاکيد مي کنند. در واقع باز سازگاري اجتماعي بزهکاران با شناسايي و درمان علل جسماني ، رواني و اجتماعي ناسلزگاري آنان بخشي از سياست جنايي پيشگيرنده است. چنانچه گفته شد با سازگاري بزهکاران جزء اهداف مجازات نيز به شمار مي آيد ، با اين تفاوت که ابزار و شيوه بکارگيري آنها براي اين منظور يکسان نيست. زيرا در اجراي مجازات علاوه بر بازسازگاري بزهکاران از هدف هاي ديگر يعني تاوان خواهي و ارعاب آنها غفلت نمي شود. اما در اجراي اقدامات تاميني به شرط کفايت پيشگيري فقط باز سازگاري بزهکار مد نظر است. براي نمونه تدابير تربيتي درباره اطفال بزهکار ، ترک اعتياد معتادان به مواد مخدر و الکل اقدامات بازسازگار کننده محسوب مي شوند. همچنين تدابير درماني نسبت به بزهکاران مبتلا به بيماري هاي روحي به قصد احياء توانايي هاي رواني و سازگاري کردن دوباره آنها اثر پيشگيرنده دارد ولي در عين حال با نگه داشتن بيماران مذکور پيشگيري خنثي کردن حالت خطرناک آنها نيز حاصل مي شود .156 نظير آنچه اثباتگران و طرفداران اقدامات تامين تدابير خنثي کننده و مراقبت از بدهکاران را اقدامات دفاع اجتماعي فرض مي کردند و اعتقاد داشتند که براي مجرمين خطرناک کافي است آنها را در وضعي قرار داد که نتوانند به جامعه آسيب برسانند از اين رو لومبروزو تدابيري مثل نگاهداري دايمي بزهکاران به عادت يا به کار واداشتن ولگردان در کارگاهها را پيشنهاد مي کرد.157
در اصطلاحات جديد مقنن در اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در ماده 7 قانون اظهار مي دارد : معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده 4 و 8 فاقد گواهي موضوع ماده 6 و متجاهر به اعتياد با دستور مقام قضايي براي مدت يک تا 3 ماه در مراکز دولتي و مجاز درمان و کاهش آسيب نگه داري مي شوند. لذا مقنن در سال 1389 از مکتب اصالت تحصل يا اثبات گري به نحوي پيروي نموده است.
اکنون براي تامل بيشتر در نظريات جامعه شناسان در باب علل گرايش به مصرف مواد مخدر به بيان چند نظريه جامعه شناختي که عوامل را تبيين نموده اند پرداخته و در اين راستا به طرح گفتارهايي تحت عناوين: گفتار نخست: نظريه انتقال فرهنگ کجروي،گفتار دوم: نظريه کنترل اجتماعي، گفتار سوم: نظريه خرده فرهنگ کجروي و سرانجام گفتار چهارم : نظريه آنومي؛ به شرح ذيل مي پردازيم.
گفتار نخست: نظريه انتقال فرهنگ کجروي
جامعه شناسان براي تبيين عوامل موثر بر رفتار انحرافي برحسب اجتماعي شدن نارسا شيوه هاي مختلفي رابرگزيده اند برحسب يکي از اين شيوه ها افرادي که به صورت صحيح اجتماعي نشده اند هنجارهاي فرهنگي را در شخصيت خود جايگزين نمي کنند و بدين سان قادر نيستند بين رفتار فرهنگي مناسب و نامناسب تمايز قايل شوند. شيوه دومي که به کار گرفته شده اين است که بايد نخست معلوم شود فرد منحرف چگونه رفتار انحرافي را آموخته است.
جامعه شناسان معتقدند که بسياري از صور کجروي از يک فرد به فرد ديگر منتقل مي شود و اين فرآيند آموزشي متضمن همان مکانيسم هايي است که در هر وضعيت آموزشي ديگر با آن روبروييم. سومين شيوه برخورد با موضوع انحراف ، تبيين نتيجه نارسايي هاي موجود بين فرهنگ و ساخت اجتماعي جامعه است. هر جامعه به لحاظ اجتماعي نيز داراي ابزار هاي تاييد شده اي براي رسيدن به آن اهداف است. هرگاه فرد به اين وسايل دست پيدا نکند احتمال بروز رفتار انحرافي و کجروي او به عنوانن نتيجه اين نبود وجود خواهد داشت .158 نظريه انتقال فرهنگ کجروي يا تاثير معاشرت هاي ترجيحي نظريه اي است که يکي از جامعه شناسان به نام ادوين ساترلندارائه داده است و شبيه شيوه دومي است که ذکر شد.
ساترلند نظريه خود را در دو نسخه ارائه نمود. نخستين نسخه مربوط به سال 1339 و دومين آن مربوط به سال 1947 بود. که نسخه دوم هنوز در شکل اصلي خود در کتاب جرم شناسي اثر ساترلند و کرسي يافت مي شود. ساترلند با تاکيد بر اينکه رفتار در يک محيط اجتماعي (( ياد گرفتني )) است ، به خلق يک نظريه عمومي رفتار مجرمانه پرداخت .در حقيقت از نظر ساترلند تمام رفتار ها به شکلي يکسان ياد گرفته مي شوند. از اين رو تفاوت عمده ميان تطابق و رفتار مجرمانه آن است که چه چيزي ياد گرفته شده و نه آنکه چگونه ياد گرفته شده است .159
ساترلند نشان داد بزهکاري انواع مختلفي دارد که در تمام محله ها و نواحي شهر ممکن است وجود داشته باشد. هرچند که نوع و شکل بزهکاري ممکن است تفاوت داشته باشد به عنوان مثال بعضي جرايم در محله هاي مرفه و ثروتمند رخ مي دهد و لزوما جرايم در محله هاي بوم شناسي جنايي همه مردم مرتکب جرم نمي شوند بلکه عده اي صرفامرتکب جرم مي شوند وي به اين سئوال با توجه به اصل فرآيند يادگيري و معاشرت پاسخ ميدهد. ساترلند معتقد است بزهکاري امري آموختني و اکتسابي است يعني ارثي و ذاتي نمي باشد يک فرد در طول حياتش از تشکيلات مختلفي مي گذرد. اما نسبت به بعضي يک همدلي و تعلق خاطري پيدا مي کند که وابستگي اش را به آن تشکل زياد مي کند. لذا از فرامين و الگوهاي رفتاري آن گروه تبعيت مي کند. نسبت به اينکه آن گروه فرامين بر نقص قانون يا تبعيت از قانون بدهد نتيجه متفاوتي است. بنابراين کثرت تماس و مدت تماس فرد با آن گروه باعث مي شود که به تدريج فرد بدون توجه به اين که فرمان گروه ضد اجتماعي وضد ارزش است ان فرمان راانجام دهد درهمان زمان ممکن است فرد ديگري وابسته به گروهي به هنجار باشد.160 ساترلند نسخه نهايي معاشرت ترجيهي رادر9 بند ارائه کرده است:
1- رفتار مجرمانه ياد گرفتني است.
2- رفتار مجرمانه از خلال تعامل با ديگر افراد در فرايندي از ارتباطات آموخته مي شود .
3- بخش اصلي يادگيري رفتار مجرمانه در درون گروه هاي افراد صميمي اتفاق مي افتد .
4- زماني که رفتار مجرمانه آموخته شد اين يادگيري شامل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ارتکاب جرم، رفتار انسان، مواد مخدر