منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، اوقات فراغت، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

کرده اند. روانشناسان اجتماعي بي توجهي به مصرف مواد و فقدان محدوديت يا مقررات جدي منع مصرف در مدرسه، استرس هاي شديد تحصيلي و محيطي فقدان حمايت معلمان و مسئولان به هنگام نياز عاطفي و رواني در زمان بروز مشکلات و طرد شدن از طرف آنان و برآورده نشدن برخي از انتظارات جوانان و نوجوان در اجتماع و محيط خانه را زمينه ساز عامل اصلي گرايش به مواد مخدر در نوجوانان مي دانند.87
آسيب شناسان علل گرايش دانشگاهيان به مواد مخدر را متفاوت مي دانند و چنين معتقدند که اگر اعتياد شرايط محيطي، فرهنگي و فردي مناسب را در فرد ببيند به سويش مي رود ولي فردي که در اين زمينه ها واکسينه شده باشد مقاومت بيش تري در به دام افتادن از خود بروز مي دهد. در بررسي آمارها مهم ترين علل گرايش دانشگاهيان به مصرف مواد مخدر اين گونه عنوان شده است: 6/10 درصد از روي کنجکاوي، 4/8 درصد براي کسب لذت، 2/4 درصد دعوت دوستان و 8/2 درصد به خاطر کمبود روابط عاطفي، مشکلات خانوادگي، تسکين دردهاي جسمي، بيکاري، ناکامي در ازدواج، شکست يا موفقيت در امتحانات، استرس، نگراني نسبت به آينده و احساس پوچي و بي هويتي.
اما محققين مهم ترين گرايش جوانان به اين مواد را مشکلات روحي ـ رواني و فردي مي دانند طبق آمار به دست آمده بيش ترين ماده اي که در بين دانشجويان رواج دارد حشيش مي باشد. حشيش شايع ترين ماده مصرف با 9/28 درصد در مقابل کمترين ماده مصرفي که همان شيره است قرار دارد طبق آمارها 5/72 درصد از جوانان بعد از ورود به دانشگاه اولين بار مصرف کرده اند.88
افزايش آمارهاي گرايش دانشجويان و دانش آموزان نشان از نقش ضعيف آموزش همگاني، آموزش و پرورش و آموزش عالي دارد و اين نشان مي دهد رسانه هاي ما نتوانسته اند اين مسئله را به خوبي بيان کنند و براي آن برنامه ريزي کنند با توجه به وضعيت روحي و نشاط اجتماعي دانشجويان در مي يابيم که مديران دانشگاهي و حکومتي نتوانسته اند ارتباط لازم را بين نيازهاي متنوع جوانان به وجود آورند سخت کردن روز افزون امتحانات پايان ترم و مشکل تر کردن قوانين آموزشي، روز و شب زندگي دانشجويي را آميخته با کابوس هاي تاريک کرده و در ميزان موفقيت تحصيلي کاملاً تأثيرگذار بوده است در اين شرايط حاکم بر روحيه و زندگي جوانان که آميخته با شعرهاي پوچ و هاله هايي از دود و هواي دم کرده خوابگاه است براي فراموش کردن آلام بشري بسياري از دانشجويان مصرف سيگار و مواد را گريزگاهي خلوت و بي سر و صدا به حساب مي آورند.89
نکته اي که بسياري از صاحب نظران و کارشناسان در رابطه با اعتياد جوانان و نوجوانان به آن اشاره مي کنند مسئله فقدان آموزش هاي پيشگيرانه است. آسيب شناسان معتثدند که بهترين روش مبارزه با اعتياد پيشگيري همراه با آموزش است که هشت سال قبل از سن اعتياد بايد آغاز شود يعني اگر سن اعتياد را 18 سالگي بدانيم از 10 سالگي بايد در اين خصوص در مدارس آموزش داده شود اين همان نکته اي است که ما به آن بي توجه هستيم زيرا آموزش و پيشگيري از اعتياد در تنها جايي که ديده نمي شود و به چشم نمي آيد در مراکز ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و حتي دانشگاهي است و هيچ آموزشي در اين خصوص وجود ندارد حال کودکي که هيچ آگاهي از مواد مخدر ندارد پس از رسيدن به دوران رشد و شکوفايي به علت کمبود آگاهي به دام اعتياد مي افتد.90
ح: محيط تفريح و اوقات فراغت
در دنياي پرآشوب کنوني و با توجه به شرايط پر تنش حاکم بر زندگي انسان امروز اوقات فراغت اگر در رأس امور و معضلات جامعه نباشد دست کم در شمار عمده ترين شاخص هاي اجتماعي د رجوامع کنوني است فراغت در لغت به معناي آسايش، استراحت، آسودگي و آرامش است همچنين آن را به معناي فرصت، مجال و آسوده شدن نيز به کار برده اند.
اوقات فراغت از ديدگاه هاي مختلف داراي تعاريف متفاوتي است اما اغلب در اين مورد اتفاق نظر دارند که اين اوقات فراغت عبارت است از ساعاتي که بايد بدون اجبار صرف اموري شود که شخص به آن تمايل دارد و تا حد ممکن نبايد با نفع اقتصادي همراه باشد يا منبع درآمدي براي شخص محسوب گردد بلکه بايد به کسب تنوع ايجاد سرگرمي و فراهم آوردن امکانات رشد فکري و جسمي در راستاي تعالي و رسيدن به ارزش هاي معنوي مبتني گردد.91
انسان در عصر صنعت و فناوري به سبب تسلط بر ابزار کار و صنعتي شدن کارها و امکان توليد انبوه با کمترين نيروي کار از فراغت بيش تري برخوردار است از اين رو بخشي از اوقات خود را براي استراحت و رفع خستگي و بازيابي مجدد توان و قدرت کار به تفريح اختصاص مي دهد. تفريح يکي از حوائج ضروري بشر است و سبب رفع خستگي تسکين اعصاب و آرامش رواني مي گردد هرگاه تفريحات سالم مطابق ذوق و سليقه، آداب و رسوم و اعتقادات مذهبي و مباني اخلاقي در گروه هاي سني مناسب فراهم نگردد مردم براي گذراندن اوقات فراغت بيکاري به ساير اماکن عمومي گردش بيهوده در خيابان ها، بازي و وقت گذراني در کوچه ها و قهوه خانه ها پناه مي برند. ورزش در ايجاد تعادل بين تن و روان و پرکردن اوقات فراغت و بيکاري و پرورش جسم نقش مهمي ايفا مي کند. با شروع دوره بلوغ رؤياها و خيال پردازي ها توسعه مي يابد و جوانان خود را مدام به يک چيز مبهم و مجهول دل بسته و فريفته احساس مي کنند و آن را در اماکن عمومي و در بين توده هاي مردم مي جويند بزه کاران حرفه اي و منحرفان با استفاده از اين ضعف جوانان و آشنايي با روحيه آن ها با عنوان کردن اين موضوع که داراي احساسات مشترکي هستند و مي توانند نيازها و احساسات دروني و ميل به استقلال طلبي آنان را ارضاء کنند به عناوين گوناگون با جوانان طرح دوستي مي ريزند و همدست و شريک جرم آينده خود را با نهايت زرنگي به دام مي افکنند اطفال و نوجوانان که شخصاً قادر به تنظيم برنامه هاي تفريحي خود در اوقات فراغت نيستند دوستي و معاشرت با اين گونه بزهکاران را نسنجيده و از روي غفلت با رضاي خاطر مي پذيرند اتلاف وقت بي مورد براي اکثر بزهکاران نوعي تفريح محسوب مي شود.92
متأسفانه در کشور ما اگرچه زمان براي اوقات فراغت زياد است ولي نحوه گذراندن آن مشخص نيست لذا اين ايام نه تنها کمکي به خلاقيت نمي کند که گاه منشأ بروز مشکلات فردي و اجتماعي همچون بزهکاري و اعتياد مي شود در اين صورت رفتار فراغتي فرد نيز تحت تأثير نوع آموزش اجتماعي و جامعه پذير شدن وي قرار مي گيرد چه بسا افرادي که در ايام فراغت دچار سردرگمي مي شوند و براي فرار از سرگشتگي و مشکل بي برنامگي به خيابان ها، پارک ها، سينما ها و هر جا که هياهو و شلوغي باشد پناه مي برند چنين برخوردي با فراغت سبب روي آوردن به ناهنجاري مي شود و توجيه اوليه چنين افرادي همراهي با دوستان، سرگرمي، لذت بردن، خود را فراموش کردن و … است. تحليل هاي اجتماعي در اين زمينه نشان مي دهد که بخش وسيعي از بزهکاري ها و ناهنجاري هاي اجتماعي به دليل فقدان برنامه هاي مناسب است بنابراين مي توان گفت بي توجهي خانواده ها و مسئولان در قبال اوقات فراغت افراد به ويژه دانش آموزان به نوعي رها کردن آنان در وادي “هر چه پيش آيد خوش آيد است” در اين صورت بايد آمادگي پرداخت تاوان اجتماعي اقتصادي و فرهنگي آن را نيز داشته باشيم.93
ط: باروهاي غلط
باورها و اعتقادات يک قوم به عنوان يکي از علل گرايش به مواد مخدر قابل بحث است آن گاه که قومي برآن عقيده اند که ترياک دواي هر درد بي درمان است و آن را يگانه عامل سرخوشي و فراموشي مشکلات خود مي دانند و مي پندارند که با يکي دو بار استفاده معتاد نمي شوند يا معتقدند مواد مخدر براي افراد مسن مفيد است از يک طرف و از طرف ديگر اين که اغلب مصرف کنندگان مواد مخدر معيارهايي براي خود دارند که با معيارها و ارزش هاي اجتماعي و ملي متفاوت است از اين رو بايد با احياي سنت هاي ملي و مذهبي از فروپاشي شتابان ساختارهاي اجتماعي سنتي و اجدادي و تمايل نوجوانان و جوانان به گروه گرايي و خرده فرهنگ هاي مخلوق ادراک هاي متفاوت ناشي از فرهنگ هاي مبتذل جلوگيري کرد.94
يک ضرب المثل انگليسي مي گويد:” آگاهي کم، خطرناک است وقتي افراد به غلط باور دارند که حشيش اعتياد ندارد و اين باور نادرست را از خيلي ها شنيده و پذيرفته اند طبيعي است که در اولين فرصت و امکان بدون هيچ ترسي از آن استفاده مي کنند.95 رواج دهندگان اعتياد به خوبي به اين نکته پي برده اند که با ايجاد نگرشي مثبت به مواد مخدر و شيوع باورهاي غلط در ميان افراد جامعه مي توانند بازار مصرف خوب و سودآوري به دست آورند متأسفانه به نظر مي رسد در حال حاضر در برخي از گروه هاي جمعيتي کشور نگرش منفي قوي به مواد مخدر وجود ندارد و از بار ارزشي منفي آن کاسته شده است يکي از دلايل عمده مشکل اعتياد خطر هنجار شدن مصرف مواد مخدر و نگرش مثبت به مواد مخدر و آثار آن مي باشد در بعضي جشن ها و مهماني ها و حتي مراسم عزاداري وجود مواد مخدر و مصرف آن نشانه تشخص و منزلت ميزبان تلقي مي شود.96
ترياک به عنوان يک دارو جهت تسکين و درمان بعضي بيماري ها معرفي مي شود که سبب اعتياد بعضي از بيماران شده است از جمله اين بيماري مي توان از فشار خون بالا، ديابت، انواع دردها به خصوص دردهاي مزمن و حتي سرماخوردگي نام برد همچنين ترياک را وسيله اي جهت پايين آوردن چربي خون، جلوگيري از سکته هاي مغزي و قلبي و حتي درمان ناتوانايي هاي جنسي معرفي کرده اند و آن را جهت افزايش لذت جنسي تجويز مي کنند. همچنين مصرف ترياک در ميان رانندگان وسايل نقليه سنگين که مسافرت هاي طولاني انجام مي دهند نسبتاً زياد است چون مصرف مواد را جهت جلوگيري از خواب آلودگي مؤثر مي دانند.97
مواد مخدر واکنش انسان را نسبت به حس درد کاهش مي دهند و روي عامل اصلي ايجاد درد هيچ گونه اثري ندارند اما مصرف کنندگان اين مواد توجه ندارند که نسبت به اثرمند اين مواد تحمل ايجاد مي شود يعني مثلاً در پنجمين مصرف براي اين که همان درد اوليه کاهش يابد بايد مقدار بيش تري مصرف شود که اين مقدار گاهي تا 30 برابر مقدار اوليه لازم مي گردد در هيچ تحقيق علمي اثر پيشگيري کننده و درماني براي مواد مخدر در جلوگيري از ديابت، فشار خون و ساير امراض بدني پيدا نشده است. گاهي افراد بي اطلاع مصرف مواد مخدر را براي کاهش آلام روحي و اضطراب و افسردگي و ساير بيماري هاي رواني مؤثر مي دانند اين تفکر غلط از آن جا ناشي شده که اين مواد داراي اثر تسکين دهنده و آرام بخش هستند هر ماده آرام بخشي علائم ظاهري اضطراب را کاهش مي دهد بنابراين در اوائل مصرف شخص که به هر علت دچار اضطراب و ناآرامي روحي است ممکن است با مصرف مواد احساس آرامش کند اما اين پديده ثابت شده که در افراد مضطرب و ناآرام پس از اولين مصرف خطر اعتياد بسيار بالا مي رود و مواد اعتيادآور قطعاً پس از مدتي خود افسردگي زا و به تبع آن اضطراب آور خواهند بود. اما در خصوص باور غلط افزايش ميل جنسي در مردان قابل ذکر است که مشکلات جنسي در افراد معمولاً ريشه در هيجانات و اضطرابهاي شخصي دارد اگر اين مواد در موارد نادري از مشکلات فوق بکاهند در طولاني مدت باعث ايجاد افسردگي و کاهش ميل جنسي مي شود.
مواد مخدر يعني مشتقات مرفين حرکات پيش برنده روده ها را کند مي کند و ترشحات آن را کاهش مي دهد دردهاي دستگاه گوارش مي تواند ناشي از افزايش حرکات دودي روده ها باشد در اسهال اين حرکات سريع و گاهي دردناک مي شود در روده هاي تحريک پذير عصبي دل درد، دل پيچه يا اسهال و يبوست متناوب وجود دارد اگر مبتلايان به اين بيماري ها با مواد مخدر آشنا شوند خطر اعتياد جدي است مثلاً در مورد اسهال که همراه با افزايش حرکات روده اي است اگر مشتقات ترياک در دسترس شخص بيمار قرار بگيرد با توجه به کند کردن حرکات پيش برنده روده و بهبود ظاهري اسهال خطر اعتياد بعدي را دارد. با کاهش آندورفين ها (مواد شبه مرفين درون زاد ) در مغز شخص معتاد و بدن او خاصيت دشمن کشي مونوسيت ها که از سلول هاي دفاعي بدن هستند کاهش مي يابد بنابراين شخص معتاد نسبت به افراد سالم به عفونت ها حساس تر است و زودتر مبتلا مي شود همچنين مواد مخدر آن دسته از سلول هاي دفاعي بدن

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، مبارزه با مواد مخدر Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، متادون