منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

برابر آنان است اما اصل اساسي نظام زندان بهبود بخشيدن فرد به منظور ايفاي نقش هماهنگ و مناسبي در جامعه است آيا زندان ها بر روي کساني که براي دوره زماني معيني در آن ها نگهداري مي شوند چنين تأثيري دارند؟ مدارک و شواهد قوياً نشان مي دهد که ندارد.
زندانيان به طور کلي آن گونه که زماني معمول بود ديگر از نظر جسماني مورد بدرفتاري واقع نمي شوند اگر چه کتک زدن به هيچ وجه ناشناخته نيست اما زندانيان از بسياري از انواع ديگر محروميت رنج مي برند آن ها نه تنها از آزادي شان محروم گرديده اند بلکه از درآمد مناسب مصاحبت و همدلي خانواده هايشان و دوستان پيشين روابط جنسي خلاف، لباس خودشان و وسايل شخصي ديگر محرومند. آنها غالباً در وضعيت بسيار شلوغي زندگي مي کنند و ناچارند روش هاي انظباطي سخت و دسته بندي گروهي و يکنواخت زندگي روزانه شان را بپذيرند زندگي در اين شرايط به جاي اين که رفتار زندانيان را با هنجارهاي جامعه سازگار کند گرايش به گسترش شکاف بين زندانيان و جامعه خارج دارد زندانيان ناچارند با محيطي کاملاً متفاوت با بيرون سازش کنند و عادات و نگرش هايي را که در زندان فرا مي گيرند اغلب درست عکس آن چيزهايي است که مي بايست فراگيرند بنابراين شگفت آور نيست که ميزان تکرار جرم يا خلاف توسط کساني که قبلاً در مؤسسات اصلاح خلافکاران يا زندان بوده اند به نحو نگران کننده اي زياد است. بيش از 60 درصد مجموعه افرادي که پس از گذراندن محکوميت از زندان آزاد مي شوند به فاصله چهار سال پس از جرايم اوليه شان دوباره دستگير مي شوند ميزان واقعي تخلف مجدد احتمالاً زيادتر از اين است زيرا بدون شک برخي از افرادي که به فعاليت هاي تبهکارانه باز مي گردند گرفتار نمي شوند. مخالفان محيط زندان را به کارگاه آموزشي بدي و فساد تشبيه کرده و بر اين باورند که زندان محل گرد آمدن کساني است که به بدي آلوده شده اند در چنين محيطي هيچ کس نمي تواند تجربه کارهاي خوب را به ديگري انتقال دهد و هر کس به نوعي در معرض بد آموزي و فساد قرار مي گيرد.76 از مهم ترين معضلات موجود در زندان ها معضل وارد کردن مواد مخدر و استعمال و خريد و فروش آن مواد در زندان است. از آن جايي که مجازات معتادان حداکثر چندين ماه حبس مي باشد به دليل عجز از پرداخت آن به جز اين که استعمال کنندگان تفنني مواد را با توزيع کنندگان جزء آشنا ساخته و شبکه مياني مواد مخدر را تقويت مي کند نتيجه ديگري ندارد.77
ساختار زندان ها، خرده فرهنگ زندانيان و نگرش گروهک هاي اجتماعي هر کدام به طور مجزا در رفتارهاي پر خطر از جمله مصرف مواد مخدر سهيم مي باشند اما عواملي نيز به طور اختصاصي در محيط زندان در ايجاد اعتياد و مصرف مواد مخدر مؤثرند زنداني علاوه بر مشکلاتي که در بيرون از زندان دارد مشکلات خاص زندان را نيز تحمل و تجربه مي کند در بيرون زندان محيط انتخاب و نحوه زندگي، انتخاب لباس و غيره وجود دارد اما در زندان توانايي انتخاب و حق انتخاب در بسياري از فعاليت هاي شخصي و اجتماعي از افراد سلب مي شود اين تجربه دردناک براي هر انساني تکان دهنده است و توأم با فشارهاي رواني مي باشد اين حالت منجر به واکنش هايي از جمله خشم، ناکامي، سردرگمي، اضطراب، نا اميدي و افسردگي خواهد شد اين واکنش ها زمينه هاي مساعد براي سوء مصرف مواد را فراهم مي آورد از دست دادن خانواده و تمايل همسران زنداني به طلاق گرفتن و کاهش وابستگي به خانواده و انقطاع از ايشان آرامش زنداني را سلب مي نمايد لذا زنداني حمايت خانوادگي را از دست مي دهد و ويژگي هايي نظير تحمل پذيري کم نسبت به ناکامي ها و ضعف در مهار تکانه ها فرد را مستعد مصرف مواد مي کند. زنداني شدن افراد جوان و کم تجربه آنان را در معرض مشاهده رفتارهاي قرار مي دهد که ضد اجتماعي، غير قانوني و ناهنجار هستند. در اين باره که مي گويند زندان دانشگاه خلافکاري است حقايقي وجود دارد زندانيان جوان به راحتي تحت تأثير زندانيان و مجرمان کارکشته قرار مي گيرند به خصوص توجه به اين نکته مهم است که افراد با سابقه سعي دارند افراد جوان را مورد سوء استفاده قرار دهند و از موقعيت پيش آمده بيش ترين استفاده را ببرند احتمال اين که مجرمان بخواهند از مجرمان معروف تر و مجرم تر تقليد نمايند و بيش تر خود را درگير رفتار مجرمانه کنند بسيار زياد است برخي افراد براي اولين بار در زندان با مواد مخدر سر و کار دارند و موقعيت فيزيکي اجتماعي و رواني زندان زمينه مناسبي براي سوء مصرف مواد مخدر در زندان را فراهم مي کند.78
مسئله وارد کردن مواد مخدر در زندان ها براي سازمان زندان ها به صورت يک معضل درآمده است مجرمان زنداني با شيوه ها و ترفندهاي گوناگون، مواد مخدر را به زندان وارد و اقدام به توزيع و استعمال آن مي کنند ورود مواد مخدر به زندان ممکن است به چند طريق صورت گيرد:
1 ـ جاسازي بدني توسط متهمان تازه وارد و يا محکوماني که از مرخصي باز مي گردند از طريق روش بلع يا انباري.
2 ـ در ملاقات حضوري زندانيان با خانواده هايشان از طريق جاسازي در کالاهاي مورد نياز زندانيان، مانندکفش ورزشي، مواد غذايي و پوشاک و …
3 ـ پرتاپ کردن مواد مخدر در زمان هواخوري و يا ورزش زندانيان به داخل حياط زندان با قرار قبلي
4 ـ به واسطه خيانت مأموران (سرباز يا کادر زندان) و يا کساني که براي خريد مواد غذايي و سبزيجات و ميوه به بيرون مي روند و …
5 ـ به دست آوردن و بلعيدن مواد حين نقل و انتقال يا رفت و آمد بين دادگاه و زندان و …
در حدود 25 تا 30 هزار نفر از زندانيان کشور را معتاداني تشکيل مي دهند که براي بازپروري و ترک اعتياد روانه زندان شده اند و تعداد 60 تا 70 هزار نفر از زندانيان را ساير مجرمان مواد مخدر تشکيل مي دهند که براي تحمل کيفر روانه زندان شده اند لذا فراواني مواد مخدر و عرضه آن در زندان رابطه مستقيم با اعتياد زندانيان خواهد داشت.79
زندانيان در زندان فرصت زيادي براي استفاده از فکر و قوه تخيل خود دارند اگر اين نيرو در جهت مثبت و در راه اصلاح به کار گرفته نشود قطعاً از اين نيرو در جهت خلاف و ارتکاب بزه استفاده خواهند کرد از جمله تأثيرات ديگري که زندان بر افراد معتاد بر جاي مي گذارد پيامدهاي بر چسب خوردن زندانيان است اين فرايند در جامعه اي مانند زندان داراي 2 مرحله است در مرحله انحراف اوليه فرد از هنجارهاي اجتماعي سر بر مي تابد اما بر چسب نمي خورد و افراد جامعه هنوز براي او احترام قائلند و او را منحرف نمي دانند اما در مرحله انحراف ثانويه رفتار انحرافي توسط افراد مهم جامعه مثل دوستان، والدين، پليس و دادگاه علني و آشکار مي گردد و مراسم بي آبرويي فرد برايش اتفاق مي افتد و در اين صورت شخص محکوم به عملي انحرافي مي شود و لذا بر چسب هايي مانند سارق، معتاد و ولگرد و غيره را از ديگران دريافت مي دارد و در همان قالب ياد شده (مثلاً معتاد) باقي مي ماند.80
به طور کلي براي کاهش اثرات محيطي زندان در ايجاد اعتياد و دوام آن مي توان اقداماتي انجام داد از جمله اين که قاچاقچيان مواد مخدر را از ديگر زندانيان و معتادان جدا نگهداري کنيم و با برخورد شديد با سوداگران و ممنوع الملاقات کردن آن ها در طول دوره تحمل حبس به منظور عدم ارتباط آنان با محيط خارج از زندان و عدم اعطاي مرخصي به آنان و محروم نمودن اين طبقه خلافکار از امتيازات رفاهي از قبيل زندان باز و غيره و همچنين نگهداري معتادان جدا از ديگر مجرمين و برخورد بيمارگونه و درمان آنان در دوران حبس و نظارت بر اوقات فراغت ايشان در زندان و برنامه ريزي براي اشتغال ايشان پس از آزادي در اجتماع و تخصيص اعتبارات ويژه جهت رفاه خانواده هاي زندانيان فقير و فريب خورده اثرات سوء محيط زندان را مهر نماييم.81
ز: محيط اتفاقي:
محيط اتفاقي که شامل محيط تحصيلي، محيط راهنمايي حرفه اي و محيط سربازخانه در کشورهايي که خدمت نظام را امري اجباري شناخته اند مي اشد اين محيط ها في نفسه جرم زا نيستند بلکه به عکس در جهت مقاصد تربيتي هستند در عوض آن چه ممکن است جرم زا باشد از يک سو ناسازگاري يعضي اشخاص با اين محيط هاست و از سوي ديگر اين واقعيت که اين اشخاص اقدام به فرار از نفوذ چنين محيط هايي مي نمايند.82
بحث در خصوص محيط هاي اتفاقي بسيار گسترده است بنابراين به بررسي مهم ترين و تأثيرگذارترين آن ها يعني محيط تحصيلي (از مدرسه تا دانشگاه) پرداخته مي شود. مؤسسات آموزشي در سطوح متفاوت دبستان، دبيرستان و دانشگاه و ساير نهادهاي آموزشي مهم ترين ارگان هاي آموزشي رسمي و جامعه پذيري نسل جوان و آينده ساز هر مملکتي به حساب مي آيند پرورش در اين سازمان ها ادامه پرورش شخصيت در خانواده است و عوامل موجود در مدرسه وقتي بيش تر تأثير مي کند که در خانواده مسائلي مثل از هم گسيختگي و فقدان مهر و محبت مطرح باشد در ارتباط محصلين با آموزشگاه ها روابطي مثل محيط آموزشگاه ها، رفتار محصلين با يکديگر، محيط از خانه تا مدرسه و رفتار و مناسبات معلم و شاگرد مطرح مي شود.83
کودکان و نوجوانان و جوانان گروه سني خاصي هستند که بيش از ساير گروه هاي سني در معرض خطر و گرفتاري هاي ضد اجتماعي و انحرافات خطرساز هستند قريب به يک سوم از جمعيت کشور ما را جامعه محصلان از دبستان تا دانشگاه تشکيل مي دهند بنابراين ارتقاء سطح اعتماد به نفس و خودباوري، احقاق حق، تشويق به ورزش و ارزش هاي سودمند اجتماعي معنوي از جمله خدماتي هستند که مدارس و نهادهاي آموزشي مي توانند براي ارائه آن ها برنامه ريزي داشته باشند.84 در محيط هاي آموزشي نوجوانان و جواناني از خانواده هاي مختلف حضور دارند برخي از دانش آموزان از محيط و خانواده هايي اعتيادخيز به مدرسه مي آيند و در محيط مدرسه و دانشگاه به راحتي به اشاعه مصرف سيگار و مواد مخدر مي پردازند طبق تحقيقات محققين (ايوانر و همکاران 1975) کلاس هفتم يک سن و مرحله بحراني است که در آن فشارها براي سيگار کشيدن در حالتي سيال قرار دارد در واقع در اين زمان اولين آثار بلوغ در پسران ديده مي شود ارتباط نوجوانان با همسالان خود افزايش مي يابد و با موقعيت هاي اجتماعي بيش تري رو به رو مي گردد دنياي نوجوان بيش از گذشته از والدين و ساير بزرگسالان جدا مي شود و دسترسي به او سيگار و مواد مخدر راحت تر صورت مي گيرد. يکي از منابع اضطراب دانش آموز در اين دوره پذيرش او توسط همسالان است که دانش آموز را با فشار زيادي از سوي همسالان مواجه مي سازد ميل به استقلال و بزرگ محسوب شدن در او بسيار زياد است و در مورد آن چه به او آموخته شده است با ديده ترديد مي نگرد. از سويي به واسطه جمعيت زياد دانش آموزان مسئولان مدارس نمي توانند بر آن ها نظارت کافي داشته و از سوي ديگر نوجوانان و جواناني که به طور مداوم در فعاليت هاي درسي شکست مي خورند و پيوسته مورد ملامت و سرزنش مسئولان آموزشگاه ها و اولياي خويش قرار مي گيرند لاجرم مي کوشند به نحوي شکست را جبران کنند و مفري براي رهايي فکري خود بيابند و از اين طريق به مصرف سيگار و مواد مخدر رو مي آورند.85
بر اساس مطالعاتي که توسط وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و ستاد مبارزه با مواد مخدر بر روي دانش آموزان و دانشجويان صورت گرفته 20 درصد دانشجويان و 13 درصد دانش آموزان در معرض خطر اعتياد معرفي شده اند بر اساس سند تحقيق دانشجويان در ستاد مبارزه با مواد مخدر که بر روي 75 هزار دانشجو انجام گرفته مشخص شده 20 درصد دانشجويان کشور در معرض خطر اعتياد قرار دارند همچنين بر اساس تحقيقي که در سال 82 صورت گرفته مشخص شد که 3/13 درصد دانش آموزان در معرض خطر اعياد هستند. البته اين خطر به معناي اعتياد دانشجويان و دانش آموزان يا مصرف مواد از سوي آنان نيست بلکه به اين معنا است که به علت شرايط محيطي در خانواده، مدرسه و جامعه و نيز فقر نشاط، ارتباط با دوستان ناباب و نداشتن انگيزه براي زيستن در معرض گرايش به استعمال مواد مخدر قرار دارند.86
نتايج يک بررسي نشان داد متوسط سني دانش آموزان براي اولين تجربه استعمال مواد مخدر 13 سال است و 7/21 درصد آن ها تجربه سيگار را در اين سن آزمايش

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سوء مصرف مواد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، اوقات فراغت، مصرف مواد