منبع پایان نامه ارشد درباره مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، سلامت اجتماعی، شهر اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

عمده‌ترین عامل تأثیرگذار در كيفيت زندگي اين افراد بوده است و سلامت اجتماعي در رتبه دوم قرار داشت (نقل از نجف‌آبادی،1389).
فرضیه سوم پژوهش حاضر عبارت بود از آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر مشارکت اجتماعی والدین معتاد شهر اصفهان در مرحله پس آزمون موثر است. که نتایج به دست آمده از پژوهش این فرضیه را تأیید کرده است. در تبیین این یافته قابل‌ذکر می‌باشد که ابتدا مشارکت اجتماعی مادران پایین بود که احساس پوچی و بی هدفی می کردند و در هیچگونه از کارها مشارکت نمی کردند که آموزش ها باعث شد فرد خود را عضو حیاتی اجتماع بداند و فکر ‌کند چیز ارزشمندی برای عرضه به دنیا دارد این افراد تلاش می‌کنند که احساس دوست داشته شدن کنند و در دنیایی که صرفاً به دلیل انسان بودن برای آن‌ها ارزش قائل است سهیم باشند و در نتیجه مشارکت اجتماعی آنها رشد کرد.مشارکت اجتماعی موازی با بعد هدف در زندگی (داشتن باورهایی که به زندگی هدف می‌دهد) از مقیاس‌های سلامت روانی نیز هست. مشارکت اجتماعی همچنین به مفاهیم مسئولیت‌پذیری و کارآمدی شبیه است. خود کارآمدی یعنی اینکه فرد می‌تواند رفتارهای معینی را انجام داد و مقاصد خاصی را به اتمام رساند (کییز، 1998).
پژوهشگران معتقدند که ارتباطات مثبت والد- نوجوان باعث می شود زمانی که والدین با توجه به جایگاه خاص خود، آزادی عمل داشته باشند، فرزند دارای ارزشی برابر با بزرگسالان ولی با مسئولیت کمتر خواهد بود و مشورت، همکاری و توجه به گفته ها و خواسته های جمع، محور اصلی قرار خواهد گرفت.در اجرای امور اعضای خانه اغلب فرزند را در جریان قرار می دهند و هیچگونه تحمیلی بر او وجود ندارد. در این حالت پیشرفت فرد به تنهایی مهم نیست؛ بلکه پیشرفت اعضای خانواده ملاک است.(برنارد،1994: 16).

مرتضی منادی(1384) در پژوهش خود تاثیر شیوه های فرزند پروری والدین بر شخصیت اجتماعی و فرهنگی جوانان بیان نموده که نوع نگرش و مشارکت اجتماعی آنها به نوجوانان یا جایگاه آنان در خانواده، شکل رابطه ی والدین را با نوجوانان مشخص و هدایت می کند.طبیعتا فرزندان نیز در برابر کنش ها و مشارکت والدین واکنش نشان می دهند. این مشارکت ها در گذر زمان در شکل شخصیت آنان انعکاس می یابد که همسو با نتایج این پژوهش می باشد.
کیکوگنانی و همکاران (2008) در پژوهشی سعی کردند تا به ارزیابی ارتباط بین مشارکت اجتماعی، درک از اجتماع در میان دانشجویان ایتالیایی، آمریکایی و ایرانی و تأثیر این دو متغیر بر سلامت اجتماعی بپردازند. در این پژوهش جهت تهیه سؤالات سلامت اجتماعی از پرسشنامه کییز (1998) استفاده گردید که شامل 33 گویه می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد مشارکت اجتماعی، درک از اجتماع و سلامت اجتماعی در میان دانشجویان آمریکایی در سطح بالایی قرار دارد و همچنین مشارکت اجتماعی تنها در میان دانشجویان ایتالیایی به طور مثبتی سلامت اجتماعی را پیش‌بینی می‌کند که همسو با نتایج این پژوهش می باشد.
فرضیه چهارم پژوهش حاضر عبارت بود از آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر انسجام اجتماعی والدین معتاد شهر اصفهان در مرحله پس آزمون موثر است. که نتایج به دست آمده از پژوهش این فرضیه را تأیید کرده است. در تبیین این یافته قابل‌ذکر می‌باشد که انسجام و همبستگی بین والدین باعث می شود که نوجوان در زندگی شان موفق تر باشد و جامعه را به سوی رشد و تعالی سوق می دهد.انسجام باعث می شود که هر یک از اعضای خانواده مسئولیت خود را بدانند که افراد دچار سوء تفاهم نشوند. سبک ارتباطی خانواده و نحوه ارتباط پدر و مادر با فرزندان، عامل موثری در وضعیت روانی و اجتماعی و نگرشهای آنان به زندگی و مناسبات اجتماعی، وجود ارتباط نزدیک و صمیمانه بین اعضا خانواده، فراهم آوردن محیط گرم و صمیمی در خانه، وجود انتظار از یکدیگر از نظر دریافت صمیمیت و محبت و رفتارهای مورد قبول، وجود اعتماد بین اعضای خانواده، و حل مشکلات خانواده از طریق گفتگوهای آرام و صمیمانه منجر به انسجام اجتماعی می شود.
فرضیه پنجم پژوهش حاضر عبارت بود از آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر پذیرش اجتماعی والدین معتاد شهر اصفهان در مرحله پس آزمون موثر است. که نتایج به دست آمده از پژوهش این فرضیه را تأیید کرده است. در تبیین این یافته قابل‌ذکر می‌باشد که مادران یاد گرفتند که هر چه نوجوان خواست بله نگویند و نظرات و خواسته های خود را بیان کنند و در مقابلش نظرات و عقاید نوجوانشان گوش دهند و مطابق انتظارات نوجوانشان رفتار نکنند.و باعث شد پذیرش اجتماعی بالا برود و نظرات و تصورات و انتظارات و عقاید خود را تغییر دهند.
علی اکبر ثمری و احمد لعلی فاز(1384) در پژوهش خود مطالعه اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر استرس خانوادگی و پذیرش اجتماعی بیان نمودند آموزش مهارتهای زندگی بر عامل پذیرش اجتماعی و مهارت های ارتباطی موثر است که همسو با نتایج این پژوهش می باشد.
فرضیه ششم پژوهش حاضر عبارت بود از آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر انطباق اجتماعی والدین معتاد شهر اصفهان در مرحله پس آزمون موثر است. که نتایج به دست آمده از پژوهش این فرضیه را تأیید کرده است. در تبیین این یافته قابل‌ذکر می‌باشد که همبستگی والدین می تواند آثار مثبتی بر احساس کنترل و سلامت در فرزندان خانواده داشته باشد. و مشارکت دادن بیشتر مادر در تصمیم گیری های خانواده باعث ایجاد صمیمیت و ارتباط بهتر والدین با یکدیگر می شود که نتیجه آن ایجاد همبستگی و انسجام بیشتر در کل خانواده می شود نوجوانان یاد می گیرند که در جامعه هم این همبستگی را حفظ کنند.
بهرام جوکار (1378) در پژوهش خود بررسی ادراک نوجوانان از همبستگی و اقتدار در روابط خانوادگی بیان نمود که اوج کاهش همبستگی در نوجوانی می باشد و در دوران نوجوانی باید والدین به فرزندان نوجوانشان نزدیک شوند تا احساس عاطفی ایجاد شود و به خصوص پدر به دختر خود بیشتر نزدیک شود تا همبستگی ایجاد شود که همسو با نتایج این پژوهش می باشد.
فرضیه هفتم پژوهش حاضر عبارت بود از آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند بر شکوفایی اجتماعی والدین معتاد شهر اصفهان در مرحله پس آزمون موثر است. که نتایج به دست آمده از پژوهش این فرضیه را تأیید کرده است. در تبیین این یافته قابل‌ذکر می‌باشد که مهارت های ارتباطی به والدین کمک می کنند در موقعیت های گوناگون، عاقلانه و درست رفتار کنند؛ به طوری که با خود و دیگران سازگارانه ارتباط برقرار کرده به خصوص با فرزندان و بدون استفاده از خشونت بتوانند مسایل پیش آمده را حل نمایند و ضمن به دست آوردن موفقیت در زندگی، احساس شادمانی داشته باشند. والدینی موفق ترند که در جامعه امروزی بتوانند ارتباط های اجتماعی مطلوب تری برقرار نمایند و الگویی باشند برای فرزندانشان که بتوانند ارتباطهای اجتماعی مناسب تر و گسترده تری برقرار کنند و رفتار والدین زمینه ساز شکوفایی استعدادها و رشد جسمی، اخلاقی ، اجتماعی؛ عاطفی و عقلانی نوجوانان می باشد.
4-5 محدودیت‌های پژوهش
از محدوديت‌هاي اين پژوهش مي‌توان به عدم همکاری پدران با پژوهشگر و کاهش عدم تعمیم‌پذیری پژوهش اشاره نمود و نداشتن مرحله پيگيري اشاره نمود. همچنين از ديگر محدوديت‌هاي اين پژوهش جامعه مورد پژوهش حاضر است و در شهرستان اصفهان صورت گرفته که در تعميم نتايج آن بايد به شباهت فرهنگي والدین با اين جامعه پژوهش توجه کرد. همچنين مي‌توان ذکر نمود تأثير پژوهشگر به عنوان مجري آموزش مي‌تواند به سو داري نتايج انجاميده باشد. در زمینه خرده مقیاسهای انسجام اجتماعی و شکوفایی اجتماعی که جزوه خرده مقیاسهای بهزیستی اجتماعی می باشند تا کنون به این علت که پرسشنامه جدید است تا الان تحقیق انجام نشده و از این نظر امکان ارائه تحقیقات همسو و مقایسه برای این پژوهش امکان پذیر نیست.
5-5 پيشنهادهاي کابردی
مراکز ترک اعتیاد مي‌توانند دوره‌هاي آموزش روابط والد-فرزند برگزار نمايند و اين مهارت‌ها را به منظور بهبود خود کارآمدی، بهزیستی اجتماعی، سلامت و سبک زندگی و غیره به والدین آموزش دهند.
1- مراکز مشاوره زندان مي‌توانند دوره‌هاي آموزشي به شيوه‌ي آموزش روابط والد- فرزند را برگزار نمايند و اين مهارت‌ها را به منظور بهبود خود کارآمدی، بهزیستی اجتماعی، سلامت و سبک زندگی و غیره به خانواده‌ها آموزش دهند.
2- نکته‌ي که در پايان تمام کارگاههاي آموزشي به افراد بايد يادآور شد اين است که نبايد انتظارات غيرواقع‌ و تغييرات زودهنگام و آن‌چنانی را انتظار داشته باشند و افراد جامعه آموزش بدانند که تغيير نياز به زمان و انتقال مهارت‌های آموخته‌شده به رفتارها و نحوه ارتباط با دیگران باشد.
3- رسانه های اجتماعی هم می توانند از نتایج این نوع پژوهشها برای ساخت فیلم و سریال استفاده نمایند.

6-5 پيشنهادهاي پژوهشی
1- به برقراری ارتباط بین اعضا در جلسات گروهی توجه نمایند و سعی نمایند در ابتدای تشکیل جلسات از فنون یخ شکن استفاده و ارتباط ایجادشده را حفظ نمایند.
2- با همکاری اعضا گروه‌ها به تهیه قوانین گروه در ابتدای تشکیل جلسات بپردازند.
3- مدل پژوهش با متغيرهاي متفاوتي بررسي شود. يعني متغيرهاي مداخله گر ديگري نيز بررسي شود. مثل هوش هيجاني شرکت‌کنندگان بر ساير سازه‌هاي مطرح در خود کارآمدی و بهزیستی اجتماعی بررسي شود.
4- اثربخشي آموزش روابط والد- فرزند با ساير شيوههاي مهارت‌های زندگی و جرات ورزی مقايسه شود.
منابع
1) ابوالقاسمی عباس، پورکرد مهدی و نریمانی محمد،1388. ارتباط مهارت‌های اجتماعی و خودکارامدی با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان، فصلنامه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی سبزوار، 16(4)،ص 188-181.
2) احمدی سید احمد،1382.روانشناسی نوجوانان و جوانان.اصفهان:انتشارات مشعل.
3) ادیب راد نسترن، ادیب راد مجتبی و دهشیری غلامرضا،1384.مقایسه بین باورهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک شهر تهران فصلنامه خانواده پژوهشی،2،ص42-27.
4) اصغرنژاد طاهره، احمدی ده قطب الدینی احمد، فرزاد ولی الله و خداپناهی محمد کریم، 1385. مطالعه ویژگی‌های روان سنجی مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر. مجله روان شناسی، سال دهم، شماره 3(39)، پاییز 1385،ص 274-262.
5) اعزازی شهلا،1386. جامعه شناسی خانواده با تاکید نقش ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر.نشر تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
6) اکبری ابوالقاسم،1387مشکلات نوجوانی و جوانی.تهران:انتشارات رشد و توسعه.
7) امامی سهیلا و محمدی محمدرضا، 1383. روشهای نوین در تربیت کودکان و نوجوانان.تهران:انتشارات نسل فردا.
8) اوبرین گوردن ای،1382. روان شناسی کار و بیکاری. ترجمه غضنفری احمد ، یزدانی فضل الله. تهران: آوای نور.
9) باباپور خیرالدین جلیل،1385.بررسی رابطه بین شیوه های حل تعارض ارتباطی و سلامت روانشناختی دانشجویان.فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 1،4،ص 46-33.
10) بارکر فیلیپ،1382.خانواده درمانی پایه.ترجمه دهقانی محسن و دهقانی زهره.تهران:انتشارات رشد
11) باقری نسترن،1385. تاثیر اروبیک در خودپنداره، تایید خویشتن، شادکامی و پذیرش اجتماعی زنان رشت. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
12) بکتاش ماری،1384. اثر گروه مواجهه در حل تعارض مادرها و دخترها 15-14 شهر تهران. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره،4(15)،ص62-48.
13) بولتون رابرت، 1384. روانشناسی روابط انسانی(مهارت های مردمی).ترجمه سهرابی حمیدرضا، تهران، انتشارات رشد.
14) بیابانگرد اسماعیل،1384. روانشناسی نوجوانان دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
15) تباردرزی عبدالله،1386. بررسی ارتباط سلامت اجتماعی و متغیرهای دمگرافیک اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم بهزیستی و توانبخشی.
16) علی اکبر ثمری، احمد لعلی فاز، 1384. مطالعه اثر بخشی مهارتهای زندگی بر استرس خانوادگی و پذیرش اجتماعی.فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هفتم، بهار و تابستان 1384.
17) جباری حسن، خداپناهی محمد کریم و حیدری محمود.،1382. بررسی مقایسه ای دانشجویان از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره خود کارآمدی، مصرف مواد، درخودماندگی، سلامت اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سلامت اجتماعی، کارشناسی ارشد، روان شناسی، خودکارآمدی