منبع پایان نامه ارشد درباره مدل سازی، میان رشته ای، میان رشته

دانلود پایان نامه ارشد

فلزی برای ممانعت از پیچش مقطع عرضی تایر در آن قرار می گیرند.
یک بالشتک هوایی نیز مثال دیگری از یک فرم شکل داده شده توسط هوا است. جدا کننده هایی درون این بالشتک وجود دارد که سطح بالایی و پایینی آن را به هنگام دمیدن هوا در آن نگاه می دارند. این جدا کننده شیارهای موجود در بالشتک را تشکیل می دهند از این طریق اشکال مختلف می توانند به کمک سازه های هوایی ساخته شوند. تعداد از امکانات تاثیر اشکال شکل گرفته به وسیله باد به طور خلاصه شرح داده می شود.
سطوح فشاری
توسط فشردن دو سمت یک عنصر بادی با کمک به اصطلاح سطوح فشاری ، عنصر بادی شکل بیضوی به خود می گیرد. در تماس سطح با سطوح فشاری ، عنصر بادی از شکل این سطوح تبعیت می کند. اثر مشابه دیگر هنگامی رخ می دهد که دو عنصر بادی به یکدیگر فشار وارد می کنند ، سطح تماس در این مورد صاف می باشد.

کابل کششی
از طریق بستن یک کابل کششی پیرامون یک عنصر بادی ، عنصر بادی می تواند همچون توری فلزی بسته بندی گردد. در محل قرار گرفتن کابل کششی یک خط تیز مشاهده می شود.
جدا کننده ها
جداکننده ها تغییر شکل سازه برای تبعیت از خطوط خاص در جهت ایجاد فرم مناسب را امکان پذیر می سازند، این خطوط ، خطوط جدا کننده می باشند. برای مثال در یک بالشتک بادی ، جداکننده ها برای نگه داشتن بخش بالایی و پایینی در کنار هم مورد استفاده قرار می گیرند.
در این مورد ، سازه ی بادی پیرامون یک ( استوانه ی توخالی ) شکل می گیرد. استوانه سازه را در مدت دمیدن هوا در جای خود نگه می دارد. از این طریق می توان به یک شکل سطح منطقی دست یافت.
ترکیب سازه ی بادی داخلی و پوسته خارجی
مصالح پارچه ای برای ساختن منحنی ها بسیار مناسب می باشند. با ترکیب یک پوسته ی خارجی با یک سازه ی بادی داخلی امکان ایجاد منحنی ها با خیر مثبت و منفی وجود دارد.
تنوع ترکیبات سازه های بادی
برای به دست آوردن فرم مطلوب ساختمان ski run در برنامه مایا حالات مختلفی از ترکیبات و چگونگی کنار هم قرارگیری عناصر بادی مورد بررسی قرار گرفت. سه الگوی مختلف ساخته شد. در گزینه ی انتخاب شده دو بدنه قابل تشخیص بود. در مدت ساخت ، انتهای آزاد در بالا و پایین ski run سخت گردیدند تا بتوانند پوشش چادری را نگه دارند. امکان انحراف فرم سازه ی بادی از فرم اصلی در روند طراحی وجود داشت. این انحراف در برنامه مایا هنگامی مشاهده می شود که یک محدوده ی خاکستری از عنصر بادی متمایز می شود. انحراف بین چند سانتی متر تا دسی متر است. برای ساختن مقطع عرضی 6 عنصر بادی بر روی یکدیگر قرار گرفتند.
مدل سازی با مقیاس یک به یک
به منظور تشخیص این که آیا تکنولوژی پیشنهادی در عمل و پس از اجرا پایدار است یا خیر، قسمتی از ski run با مقیاس یک به یک مدل سازی شد. برای اطمینان از این که ماکت مدل سازی شده نزدیک به فرم طراحی شده است تا انجام آزمایشات به واقعیت نزدیک گردد، الگوهای برش خورده از عناصر سازه ای بادی تشکیل یافتند. الگوهای برش متفاوت به یکدیگر چسبانده شده و یک عنصر غیرقابل نفوذ از هوا را می سازند. همچنین الگوهایی از موز نیز برای تشکیل بدنه ها و یک بخش از پوسته ی خارجی وجود دارد. تمامی اعضای متفاوت روی مقوایی در زمین به هم متصل می شوند. پوسته بر روی عناصر بادی کشیده شده و ثابت می گردد.
ساختن خطوط هندسی بر روی عناصر سازه های بادی به علت وجود منحنی های سین کلاستیک دشوار است. راه حل های زیادی برای الگوریتم خطوط هندسی وجود دارد، بدین منظور خطوط صافی خارج از مایا مورد استفاده قرار گرفتند. یک عضو بادی از یک شبکه ساخته می شود. این عضو به نوارهای مجزا تقسیم بندی می شود. نوارها از شکل منحنی اعضا تبعیت می کنند.
از آن جا که نوارهای سه بعدی مطابق خطوط هندسی نمی باشند ، در نتیجه نوارهای دو بعدی بدست آمده دارای انحنای زیادی می باشند. هنگامی که سازه با ابعاد واقعی مورد استفاده قرار بگیرد استفاده از چنین نمونه های برشی به هیچ وجه اقتصادی نمی باشد. در این مورد توجه تنها به ساختن یک مدل معطوف شده و اتلاف مصالح آن قدر زیاد نبود. برای مسطح سازی نوارهای سه بعدی مدول مسطح EASY از کمپانی TECHNET مورد استفاده قرار گرفت.
مطالعه سازه حبابی به عنوان پوشش ski run منجر به نتایج بسیار رضایت بخشی گردید. در هنگام کنترل طراحی ، پوسته ی خارجی توسط اعضای بادی تقویت گردید. پس از سخت کردن پوسته – توسط بتن – حل مشکلات رخ داده در سیستم سازه ،به آسانی امکان پذیر است. آنالیز مقطع اعضای بادی ، یک راه حل عملی برای تقویت پوسته خارجی پیشنهاد می کند. حلقه مفقوده در این بررسی ها ، آنالیز عددی کل سیستم سازه ، شامل پوسته ی خارجی و ترکیب آن با اعضای بادی بود. این مورد چیزی است که هنوز هم باید مورد بررسی دقیق تر انجام گیرد. همچنین باید تحقیق گردد که چه اثری هنگام صلب کردن مصالح بروی شکل اتفاق خواهد افتاد. این مطالعه باید به عنوان اولین قدم در راه طراحی جدید روش و تولید سازه های حبابی دمیده شده تلقی گردد.

2-5- 4- سازه های پارچه ای کششی
طی سال های اخیر ضرورت شکل گیری نگرشی جامع و میان رشته ای به سیستم های ساختمانی و پیوند میان متخصصانی که از مرحله طراحی تا اجرای یک ساختمان با یکدیگر تعامل خواهند داشت به ویژه در زمینه سازه و معماری، در دانشگاه ها و مجامع حرفه ای مورد تأکید قرار گرفته است.
برگزاری اولین کنفرانس بین المللی سازه و معماری در سال 1386 در دانشگاه تهران که برای اولین بار در جهان با دو محور سازه و معماری در یک دانشکده معماری شکل گرفت و با استقبال گسترده متخصصان برجسته داخلی و خارجی روبرو شد، تلاش دیگری در جهت تحقق این هدف و پرداختن به این مهم در مجامع علمی، دانشگاهی و حرفه ای کشور بود.
سازه های پارچه ای کششی34 که با نام سازه های غشایی35 نیز شناخته می شوند، با توجه به رفتار کششی خالص در برابر نیروها، زیرمجموعه ای از گروه بزرگ سازه های کششی36 محسوب می شوند. از سوی دیگر این نوع سازه ها به علت برخورداری از یک هندسه فضایی سه بعدی به خانواده سازه های فضاکار37 تعلق دارند و همزمان به خاطر سبکی وزن در گروه سازه های سبک38 قرار می گیرند. این سیستم سازه ای بیش از هر روش دیگری پیوند میان سازه و معماری را در یک طرح به نمایش می گذارد.
یک سازه پارچه ای کششی چه نوع سازه ای است؟ این اصطلاح آنچه را که یک فرد عامی ممکن است «چادر»39 بنامد، توصیف می کند؛ واژه ای که اهل صنعت با بی میلی از آن اجتناب می کنند، چرا که نگرانی ها و مفاهیمی نظیر قابلیت شعله ور شدن، بی دوام بودن و مردمان کوچ نشین پر از گرد و خاک را در ذهن تداعی می کند. با وجود این نکات، سازه های پارچه ای کششی، پوشش ها و یا تعریف کننده فضاهای محصوری هستند که در آنها پارچه از قبل شکل داده شده و پیش کشیده می شود تا فرمی را ایجاد کند که تحت تأثیر انواع بارها در محیط، پایدار باشد. با اینحال در چنین تعریف محدودی، ویژگی همیشگی آنها یعنی جاذبه شان از قلم می افتد: سازه های پارچه ای کششی، با جرأت و جسارت، ارائه کننده اشکالی منحنی در جهانی از زوایای قائم هستند؛ آنها در محیط معمارانه ای که مملو از به کارگیری ماهرانه لایه ها و نازک کاری ها برای مخفی کردن رفتار یک ساختمان است، اشکالی «های – تک» هستند که ساختار، نحوه رفتار و حتی اتصالات خود را جسورانه در معرض نمایش قرار می دهند.
2-5-4- 1- افسون عوام و بهت معماران
تأثیر سازه های پارچه ای کششی بر یک رهگذر، ناگهانی، عمیق و جذب کننده است. او توسط فرم های تماشایی و جالب توجه آنها چنان هیجان زده می شود که اغلب قادر به وصف آن نیست. نشریات معماری که کارشان بیان چنین توصیفاتی است، به نظر میرسد غالباً بی میل و یا ناتوان از انجام این کار هستند؛ گویی واژگانی که آنها برای شرح ویژگی های بصری معماری معاصر به کار می برند، قادر به وصف فرم های نامأنوس سازه های پارچه ای نیستند. با اینحال نویسندگانی که تحت تأثیر روش های مهندسی ساخت این سازه ها قرار گرفته اند، با زحمت جایی را در صفحات فناوری پایان مجلاتشان به سازه های پارچه ای اختصاص می دهند.

شکل 2 – 7 – نمونه ای از سازه پارچه ای کششی
سازه های پارچه ای کششی از این جهت که فرمهایشان تا حد زیادی از ملاحظات سازه ای نتیجه می شوند و به شکل بسیار تأثیرگذاری، جریان نیروها در سازه را انعکاس می دهند، با بهترین سازه های پوسته ای سنگی یا بتنی قابل قیاس هستند. برخلاف اغلب فرم های ساختمانی متداول، طرح سازه آنها از بیان معمارانه شان جدایی ناپذیر است که اغلب موجب محو شدن مرزبندی مشخص بین نقش های مهندس سازه و معمار می شود.
بخش عمده ساخت و ساز معاصر، هم به دلایل عملکردی و فرهنگی، مستطیلی شکل است؛ یعنی فرم ها با خطوط مستقیم و زوایای قائم تعریف می شوند. زوایای نامتعارف و شکل های منحنی (اغلب مدور) به طور معمول با امساک و برای جلوه های نمایشی در معماری معاصر استفاده می شوند.
اما در سقف های پارچه ای کششی، به تقریب تمام فرم ها منحنی هستند و زوایای کمی قائمه اند. معماران در چنین فرهنگ محدود و مقیدی از طراحی معاصر، به ندرت و گاهی نقشی برای آنها پیدا می کنند و به طور معمول برای آنها کمترین نقش بصری را در نظر می گیرند؛ نظیر به کارگیری آنها در نورگیرهای سقفی؛ یا در جاهایی که شکل های نمایشی آنها را راحت تر می توان پذیرفت، مانند آمفی تئاترها، میادین ورزشی و یا دیگر اماکن تفریحی.
همین عدم تجانس بصری سقف های پارچه ای با جریان اصلی معماری معاصر، تا حدی دلیل چشم پوشی از آنها در مجلات معماری بوده است. دلایل دیگری هم وجود دارند که گرچه در طبیعت ارگانیک و برخاسته از ملاحظات سازه ای فرم ها و جزییات این سقف ها ریشه دارند، اما نقشی با اهمیت برابر با دلیل قبل دارند. فرهنگ فرم های معماری همواره پر از ارجاعاتی به مذهب، جهان طبیعت، هندسه و خود تاریخ معماری بوده است. جریان مدرن در معماری از بسیاری از این قیود رها شد، اما حجم پردازی دقیق فرم ها و الگوهای بصری نماهای ساختمان ها مملو از ارجاع های مستقیم به کارهای خلق شده توسط هنرمندان و مجسمه سازان معاصر شد. تاریخ معماری (و تاریخ متون معماری) دنباله روی گام به گام تاریخ فرهنگ است.
بخش عمده ارتباط و پیوند میان فرم مصنوع و فرهنگ در سازه های پارچه ای کششی، سقف های پوسته ای بتنی و دیگر اشکال منبعث از ملاحظات سازه ای، قطع شده و شاید تنها وجه مشترک این فرم ها و فرهنگ در گرامیداشت فناوری باشد. اشکال آنها نه نقشمایه ای مذهبی و نه هندسه ای مجرد، بلکه مسیری را که نیروهایشان طی می کنند تا به زمین برسند، منعکس می کنند (درست همانند شکل یک درخت که توزیع نیروی باد و وزنش را از نوک خود تا زمین، مجسم می کند). طراحی اتصالات بین اعضایی که سقف پارچه ای را آراسته می کنند، چیزی را ورای بیان بصری انتقال نیروهای کششی یا فشاری میان عناصر سازه ای، تداعی نمی کند.
چنین است که سازه پارچه ای کششی از بسیاری از تأییدات فرهنگی که مبنای متون معماری را فراهم می کنند، بی نصیب می ماند. به دلیل فقدان ارجاع های زمانی و مکانی، این معماری مردمان کوچ نشین کهن، هیچ جایگاهی را در تاریخچه معماری معاصر پیدا نکرده است.
اگر سقف های پارچه ای کششی ارجاعی به معماری تاریخی یا دیگر اشکال هنر معاصر ندارند، با اینحال مملو از اشاره ها به اسلاف خودشان یعنی چادرها هستند؛ چادرهای نظامی، چادرهای سیرک و چادرهای کوچ نشینان، همه زمینه ای را دربرمی گیرند که در آن اشکال جدید تولید شده با رایانه و ساخته شده از پارچه های مصنوعی نیمه شفاف را می توان ملاحظه کرد. چنین ارجاعاتی، متولیان بازار فروش صنعت را دلگرم نمی کند؛ چرا که می دانند قیاس با سازه هایی که اغلب ارزان، موقت، نامطمئن، کثیف و قابل اشتعال بوده اند، توانایی آنها را برای فروش محصول معاصری که اغلب هیچ کدام از این ضعف ها را ندارد، بالا نمی برد.
با اینحال هر جا که الزاماتی برخاسته از فرهنگ غنی وجود نداشته باشد، قوانین فیزیکی که بر رفتار سازه ها حاکمند و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مدل سازی، زمین ساخت، محدودیت ها Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نورپردازی، فضاهای داخلی، کارایی انرژی